2014-07-18

"Böjda krana" i Helsingör

I Uddevalla hade vi den s.k. "böjda krana" i hamnen i många år. Nu finns det Uddevallabor som tycker att den skulle ha bevarats och rentav K-märkts.

Den 15 maj var jag tillsammans med övriga styrelseledamöter i Sveriges Sjömanhusmuseum i Helsingör. Och där hittade jag denna "böjda krana" som har bevarats som ett kulturminne. Visst hade det varit fint om Uddevalla hade haft kvar sin!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar