2014-07-19

Passa på att åka med Skärgårdsbåtarna

Skärgårdsbåtarna är populärare än på länge. I dag var det så mycket folk som åkte med M/S SUNNINGEN så det tog lång tid vid varje brygga att släppa iland och ta ombord passagerare. Därför var det förseningar större delen av dagen, men vad gör det  när det är så härligt väder. Turlistor hittar du på www.skargardsbatarna.se  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar