2014-07-30

Spännande upptäckter vid arkeologisk grävning i Hasselbacken

Vi de pågående arkeologiska utgrävningarna i Hasselbacken har en del intressanta fynd gjorts. Ett danskt silvermynt från 1657 till exempel. Och så de här imponerande kalktunnorna som var nedgrävda i marken.
Det här är tre av fyra tunnor. Den fjärde hittades tidigare bortanför nummer tre.
Grävningsledaren, arkeologen Niklas Ytterberg, berättar om vad man hittat hittills i Hasselbacken.
På eftermiddagen började man att "öppna" tunnorna och skala av kalken som legat i underjorden i kanske 300 år.
e
En van grävmaskinist är till stor hjälp vid arkeologiska utgrävningar,
Det här är tunnans botten som vänts upp av grävmaskinisten. Man ser spår av det trävirke som tunnan varit gjord av men som i det stora hela multnat bort.
En forskare från Uppsala Universitet var på plats och tog prover på kalken för framtida analyser.
De arkeologiska utgrävningarna äger rum på den plats där den "spanska trappan" skall byggas och vara klara till den 11 augusti.  //

1 kommentar: