2008-05-03

Bodelebäckens dalgång


Just nu visar Bodelebäcken sig från sin allra bästa sida. Det växer så det knakar och fågelsången är bedövande.

Ur den utmärkta Uddevalla Natur- och Kulturguide läser vi:
"Bodelebäcken kastar sig ut i ett vattenfall och ner i en lövskogsravin med branta sand- och leravlagringar och en rik lundvegetation.
Innan de mäktiga träden börjat skugga marken är vårens flora magnifik med mattor av vitsippor och vårlök.
I ravinens centrala delar skapar ormbunken strutbräken en tropisk känsla. Hässleklocka och bäckbräsma är ett par mindre vanliga örter som finns här.
Småfågellivet är mycket rikt och bland de många fågelstämmorna märks härmsångare, forsärla, rödvingetrast och stenknäck. Med lite tur kan den exotiska blå kungsfiskaren skådas.
Under regniga sommardagar ser man talrikt med landmollusker som betar på blad av olika örter, främst är det bärnstenssnäcka, fläckig lundsnäcka och skogsglanssnäcka. På trädstammarna betar slät- och tätstrimmig spolsnäcka.
Från utloppet i Byfjorden och söderut kan man korsa bäcken på flera broar. Sydost om Gustafsbergsvägens bro börjar en iordningställd naturstig utmed bäcken med trappsteg på branta ställen. Bord och bänkar finns utställda liksom informationstavlor. Stigen som är en kilometer lång, leder till vattenfallet som även kan nås från p-platsen vid Uddevallas södra utfart".

Så långt natur- och kulturguiden. Informationsskyltar finns står det i texten. Men vid en närmare granskning känner jag inte igen länsstyrelsens skyltar.
Någon har helt sonika bytt ut dem eller kanske rentav satt upp nya egna skyltar!
Studera det här utsnittet lite närmare! Det verkar vara gjort av någon med livlig fantasi: "Det verkar generellt vara bra att sitta en stund i de samgående krafterna".

Jag får väl ta en närmare titt på skylten, eller skyltarna om det finns fler. Hur som helt så är det just nu rätt tid att besöka Bodelebäckens dalgång.//

1 kommentar:

  1. Jag skule sätta en slant på att "någon" heter Kent Olsson :)

    SvaraRadera