2008-05-13

Är Strandpromenaden handikappvänlig?


Är Strandpromenaden handikappvänlig? Ja, det tror man ju när man snabbt tänker efter. Men för att visa motsatsen hade Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) i Uddevalla bjudit in politiker och tjänstemän från Uddevalla kommun och den förvaltande direktören på Gustafsbergsstiftelsen till en "prova på-dag" i dag.

Vi samlades vid parkeringsplatsen på Svenskholmen. Från kommunen deltog politikerna Gunila Jivén, Anna-Lena Heydar och Magnus Jacobsson samt tjänstemannen Sten-Anders Olsson.

Först utrustades politikerna med var sin rullstol och det skulle ganast visa sig att det inte var så lätt att transportera sig med den. Visserligen får man tillskriva dem det faktum att de inte var tränade för transporten men det var ändå betydande svårigheter att hålla sig kvar på "banan". "Det lutar hela tiden utåt mot vattnet", sa Magnus Jacobsson och konstaterade att det var svårt att hålla emot så att rullstolen inte gav sig iväg åt det hållet.

Och när det blev lite uppförsbacke som vid den stora badplatsen var det stört omöjligt att få fäste i gruset för rullstolshjulen.


Nästa moment var att prova på att vara synskadad. Lärdomen då var att det saknas räcken på flera ställen längs promenaden.

Här provar Magnus Jacobsson att med en blindkäpp (heter det så?) känna sig fram. Nu var han ju övervakad av en följeslagare så inget hände förstås, men man kan ju lätt tänka sig att något skulle kunna hända vid ett möte exempelvis.

Och plötsligt blev någon i gruppen kissnödig och då skulle det visa sig att handikapptoaletter lyste med sin frånvaro. Det visade sig att det fanns en vid kaféet på Svenskholmen, men den är antagligen bara öppen då kaféet är det. På Gustafsberg finns det en som hålls låst. Den är egentligen till för de vandrahemsgäster som bor i den s k Sjöstugan, där det inte finns någon toalett. Här får vi i Gustafsbergsstiftelsen tänka till.
På den delen som utgör själva träbryggan blev det förstås lättare även om uppförs- och nedförsbacken på hängbron var lite knepiga.
På Gustafsberg ligger det ett ganska grovt grus mellan vandrarhemmet och de vita båtarnas tilläggsplats. Vidare så är den lilla gångstigen mot Sörkullen oframkomlig för rullstolar. Dels finns det ett räcke att passera och dels är promenaden ganska trång överhuvudtaget. Och heller inga räcken för de synskadade.
Hur som helst så var det nyttigt att få se vilka problem det kan finnas på den till synes handikappvänliga promenaden.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar