2008-05-26

PeO Hermansson slutar

Kommunchefen PeO Hermansson slutar. Han har i dag sagt upp sin anställning vid Uddevalla kommun och kommer att tillträda en ny tjänst som direktör för övergripande organisations-, kvalitets- och IT-utveckling på Stadskansliet, Göteborgs Stad.

Jag har ingen som helst information om varför PeO slutar men jag måste medge att jag funderat över rekryteringen av en ny kommundirektör som nyligen slutförts. Som bekant blev det Ylva Runnström som fick det jobbet.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar