2008-05-28

Bohuslän Kustland - invigs på lördag


På lördag invigs Bohuslän Kustland som är den sista delen av den nya basutställningen på Bohusläns museum. Det blir vår nye landshövding Lars Bäckström som invigningstalar
Läs pressmeddelandet inför invigningen:
"Tjugo år efter invigningen av Bohusläns museum 1984 påbörjade vi en stor uppfräschning och förnyelse av basutställningarna. Fem miljoner besökare hade strömmat genom de gamla utställningarna. I etapper har vi nu byggt om!
Vi är framme vid sista delen som har namnet Bohuslän – Kustland. En ny utställning med ett nytt sätt att berätta.

Den västsvenska skärgården är historiskt sett unik i Sverige. Där har vuxit fram en lång rad stora samhällen, där människor bott året runt och försörjt sig nästan bara av havet. Det senaste halvseklet har stora förändringar skett, men både i yttre miljöer och i människors tankar, känslor och sociala liv dröjer sig historien kvar. Såväl det gamla som det nya vill Bohusläns museum lyfta fram.

Men frågan är hur vi skall berätta för att engagera och på djupet beröra var och en som kommer till museets utställningar?
Jo, vi vill utgå ifrån varje människas intresse för att förstå sig själv och tillvaron. Vi tar upp sådant som angår alla, betydelsefulla erfarenheter människor delar oavsett ålder och kön, social och etnisk tillhörighet, hemort och livsstil. Utställningen kommer att handla om sådant som oro och sorg, kärlek och glädje, stolthet och skam, känslor av frihet och instängdhet, reaktioner inför nöd och överflöd, och inför det främmande. Också kroppens erfarenheter lyfts fram – som att vara hungrig eller mätt, genomfrusen eller varm, utvakad eller utsövd. Alla dessa erfarenheter kan levandegöras med föremål, bilder, filmer och berättelser från Bohuskusten.
Havet är huvudpersonen, och utställningen har byggts som ett stiliserat hav med stora vågor.
Utställningen invigs på Bohusläns museum lördagen den 31 maj kl 13 av landshövding Lars Bäckström och Perallan Orrbeck, styrelseordförande i museets stiftelsestyrelse samt i Västarvets styrelse. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar