2008-05-27

Refuserad av Bohusläningen


Lördagen den 17 maj var denna insändare med rubriken EN SKAMFILAD PÄRLA införd i Bohusläningen. Det är "Frekvent Gustafsbergsbesökare" som undertecknat.

Vederbörande skjuter in sig på tre saker
 1. att alla brandrester efter branden på Sörkullen ligger kvar
 2. att det finns stora hål i asfalten på hela nedfarten, speciellt vid Snäckan
 3. att vandrarhemmets målning flagnar och det ser rejält tråkigt ut

Jag ägnade faktiskt en god stund på söndagskvällen till att skriva ett svar men då jag tyckte det var för långt skrev jag om det och kortade ner det väsentligt. Sedan skickade jag in det på kvällen.

Dagen efter fick jag detta svar: "Var vänlig och korta ner ditt svar väsentligt. Den insändare du vill svara på var inte ens 500 tecken. Koncentrera dig på de punkter "Frekvent Gustafsbergsbesökare" påtalade så kommer svaret in snabbt".

Jag tappade förstås sugen och tyckte att det var ganska meningslöst att lägga ner mer tid på det. Lite underligt kan jag tycka att man skall svara med lika många tecken som insändaren var skriven med. Ett tips till Bohusläningens debattredaktion: "Skriv in det i den lilla rutan med förutsättningar för publicering så att man inte lägger ner en massa tid i onödan"!

Om jag skall svara så kortfattat som Debattredaktionen skulle vilja så skulle mitt svar kunna se ut så här:

 1. Kultur och Fritids ansvar
 2. jag vet det och det är beställt
 3. jag vet det

Nu tyckte jag att ett sådant svar är ganska oartigt varför jag här publicerar det refuserade inlägget i sin helhet. För långt? Bedöm själva!

Frekvent Gustafsbergsbesökare” påtalar i en insändare med rubriken ”En skamfilad ”pärla” vissa fel och brister på Gustafsberg. Jag är därför glad att få berätta om det intensiva arbete som pågått under våren och som kommer att pågå under överskådlig tid.
När det gäller det nedbrunna kallbadhuset på Sörkullen trodde jag, som nytillträdd förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen, att det var stiftelsens ansvar. Nu vet jag bättre. Uddevalla badhusstyrelse tog redan 1951 över skötseln och underhållet av badplatsen med kallbadhuset och i dag är det Kultur och fritid som sköter den. Det är min förhoppning att badplatsen snart skall vara iordningställd.
Hösten 2007 (före min tid) tog Gustafsbergsstiftelsen fram en mycket ambitiös byggnadsvårdsplan, som har fått länsstyrelsens gillande på så sätt, att den nu går in med betydande belopp för byggnadernas vård. Planen är framåtsiktande, främst på de närmaste tio åren. Att underhålla dessa byggnadsminnesförklarade hus kräver stora resurser, något som stiftelsen själv inte har. Vi skall komma ihåg att stiftelsen främsta uppgift är att ”främja utbildning och vård av barn och ungdom från Bohuslän”. Detta sker i dag genom de årliga stipendieutdelningarna, allt enligt stadgarna och i stiftaren Anders Knapes anda.
Som ”Frekvent Gustafsbergsbesökare” säkerligen lagt märke till är det i år den gamla badrestaurangen som är föremål för byggnadsvårdsinsatser. Det har under våren skett omfattande antikvariska restaureringar invändigt i restaurangen och nu har arbetena med utsidan inletts. Fasader och tak skall nu närmast åtgärdas.
Lägg därtill att restaurangköket dömdes ut i höstas varför en totalrestaurering blev nödvändig. Detta var inte budgeterat. Det arbetet är emellertid nu klart och restaurangen öppnar sina portar i dagarna. Inte heller de omfattande dräneringsarbetena runt restaurangen och ner i parken mot vattnet vid Snäckan, som nu genomförts, var budgeterade.
Jag kan försäkra att vi arbetar intensivt med byggnadsvården på Gustafsberg. Stiftelsens ambitioner är att sköta Gustafsbergsområdet på bästa sätt.
Men detta tar tid och allt kan inte göras på en gång. De påtalade hålen i asfalten kommer att åtgärdas. Arbetet är beställt. Jag är också medveten om att färgen flagnar på vandrarhemmet (och några andra byggnader).
Det är en tuff uppgift som stiftelsen och jag har för att få Sveriges äldsta havsbadort i det skick den förtjänar.
Under mina snart fem månader med ansvar för Gustafsberg kan jag dock glädjande konstatera att det finns ett mycket stort engagemang bland kommuninnevånare och andra för Gustafsberg. Detta har sedan Strandpromenadens tillkomst 2006 dessutom kraftigt ökat. Det engagemanget måste vi gemensamt ta till vara.
Gunnar Klasson
Förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen
//

1 kommentar:

 1. Jag skulle föreslå en insamling till ett reinvesteringsbidrag till G-berg. Jag tillhörde en av de som gav en tusenlapp till Strandpromenaden så varför inte fortsätta i samma anda och lägga en till till G-berg? Förutsatt att man sköter det så att skattemyndigheten inte lägger beslag på beloppet som ju skedde i fallet med Strandpromenaden.

  /Kjell C

  SvaraRadera