2008-05-01

Musikpaviljongen engagerar


Musikpaviljongen engagerar. Ja så skriver Uddevalla-Posten i sitt senaste nummer och uppmanar sina läsare att tycka till om paviljongen. Ska den vara kvar, rivas eller flyttas?
Fram till den 8 maj kan man höra av sig till tidningen med sina åsikter.
Förra gången paviljongen ifrågasattes, även då på grund av bristande underhåll, var det Bohusläningen m fl som gick in och sponsrade en upprustning. Och det är väl alldeles givet att den kontinuerligt behöver underhållas.
Det är lätt att glömma bort att många engagerade sig i decennier för att få en ny paviljong i Margretegärdeparken i stället för den som revs 1949.
Jag har frågat Sten G Persson, vars företag konstruerade den nuvarande musikpaviljongen och så här berättar Sten:
"Inför valet 1973 observerade dåvarande kommunalrådet Harry Torneskog att ett vallöfte om en musikpaviljong inte uppfyllts varför kommunen i maj-juni månad uppdrog åt Arkitekt SAR Hansson på Bohuskommunernas Byggnadskontor att rita en dylik.
Antingen var det så att Bohuskommunernas Byggnadskontor inte hade tid (det var ju semestertider) eller ville ha för mycket betalt, men i vilket fall blev mitt dåvarande företag Sten G Persson Byggkonsult AB av Ing. Rune Johansson, U-a Fastighetskontor tillfrågade om vi för ett visst begränsat belopp kunde åta oss att konstruera den utifrån skissritningar med förutsättningen att den skulle kunna vara helt färdigbyggd under augusti månad. Den uttalade tanken var att den skulle kunna användas för valtalen.
Eftersom det var semestertider även för oss blev det ett jobb där min anställde Kenneth Hammarstedt beräknade själva fundamentet medan jag själv fick ta hand om överbyggnaden.
Min anställde Erland Högberg studerade grundförutsättningarna. Hansson hade skissat utifrån att den skulle byggas med limträkonsoler. Trots att vi valde aluminium som takmaterial blev det mycket stora momentkrafter, som skulle tas upp av ett fundament. Jag minns inte dimensionerna men det rör sig om en betongklump med några meters bredd och höjd längs hela paviljongens längd - ett par hundra m3 betong.
Den korta leveranstiden medförde att själva konsolerna byttes ut till stålkonsoler, vilka tillverkades av ett lokalt företag. Jag tycker mig minnas att Gustav Stenberg Byggnads AB (senare STENAB) var entreprenör.
För drygt 10 år sedan talade vi om detta i samband med att kommunen ville riva p.g.a. att ingen hade ansvaret och att underhållet därför blev eftersatt. Det löste sig den gången genom att Bohusläningen och STENAB + ev. något till sponsrade en upprustning.
Jag var den perioden ledamot av Tekniska nämnden. Eftersom man redovisade en mycket låg rivningskostnad frågade jag om detta. Det visade sig att man då inte kände till fundamentets storlek men att man tänkte låta det ligga kvar. Emellertid tror jag att det ligger högre än ursprungliga marknivån så jag tror att det kanske måste sprängas-bilas bort.
Såg i Uddevalla-Posten att det nu finns förslag på att flytta paviljongen till Museiparken. Det är inte tänkbart att flytta – materialet går inte att använda efter en flytt. Ett nybygge kostar förmodligen 1,5 -2,5 MKr.
En liten brasklapp eftersom paviljongens akustiska förhållanden inte är särskilt bra. Vårt uppdrag var begränsat till statiska konstruktionerna. Trots att det skulle bli en ”musik”paviljong gjordes ingen akustikutredning.

Det fanns det inga pengar till!

Mvh
Sten"
Och i Tidningsarkivet får jag följande träff vid en sökning på musikpaviljong:
1882-06-19 Den gamla musikpaviljongen ska rivas. Rivning. Bilaga.
1938-03-30 I Hasselbacken lägger man sista handen vid terassmuren. Musikpaviljongen. Parker.
1949-11-05 Musikpaviljongen i Margretegärdeparken rives. Rivning. Bild.
1956-04-12 Musikinstrument stulna i I17:s musikpaviljong. Polis. Regemente.
1970-06-25 Fin donation till Lysekil, kopia av musikpaviljong. Gåva. Bild
1972-10-20 Ett unikt prov gjordes i Uddevalla då två förslagna platser för musikpaviljong i Hasselbacken. Musik o Sång.
1973-01-20 Oskar Rönnqvist föreslår: bygg en stor musikpaviljong söder om Bäveån.
1973-03-05 Dirigent Erik Johansson vid musikkåren, har efterlyst en musikpaviljong i fem år, inget har hänt.
1973-08-14 Bild på Margretegärdeparken en plats som man skall byga en musikpaviljong.
1973-08-29 30 år av diskussioner. Bild på första spadtaget till musikpaviljongen i Margretegärdeparken. Musik o sång.
1974-06-26 Klara regler att vänta för musikpaviljong. Musik o sång. Bild.
1974-11-08 Många storbyggen i Uddevalla ifjol, skolor, musikpaviljongen i Margretegärdeparken.
1980-02-01 18 anställda på Bohusläns regemente visade sin hobbyverksamhet på utställning i musikpaviljongen.
1993-04-03 Musikpaviljongen på f.d. regementet förstörd vid brand. Flykting. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar