2022-04-25

Gustafsbergsstiftelsen ger sitt stöd till medborgarförslag om belysning på Gustafsberg

Den aktuella farliga vägsträckan som saknar belysning.

På kommunstyrelsemötet på onsdag behandlas ett medborgarförslag från Lars Kristiansson som bl a skriver: Lars Kristiansson föreslår att det ska sättas upp gatljus från Gustavsberg upp till cykelvägen till Sundstrand. Många nyttjar cykel/gångvägen till Uddevalla för arbete, fritidsaktiviteter och skola men tvekar när det blir mörkt. Vägen är brant med skarpa kurvor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som inte varit i kontakt med markägaren Gustafsbergsstiftelsen, avslår förslaget och skriver så här i sitt yttrande: Kommunen är väghållare för Lindesnäsvägen men vägen går på privat område tillhörande Gustafsbergstiftelen. Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för kommunens gator och vägar meddelar att kommunen endast överväger behov av belysning inom detaljplanerat område eller på mark som tillhör kommunen. Då kommunen saknar rådighet över den aktuella marken kan inte kommunen sätta upp belysning på det föreslagna vägavsnittet (min markering). 

Gustafsbergsstiftelsen har dock idag oombedd skrivit ett yttrande inför kommunstyrelsemötet på onsdag:

Med anledning av rubricerade skrivelse vill jag som företrädare för Gustafsbergsstiftelsen framföra att vi stödjer Lars Kristianssons medborgarförslag beträffande gatljus på Lindesnäsvägen.

Gustafsbergsstiftelsen bistår villigt Samhällsbyggnadsförvaltningen med den rådighet som krävs för att förvaltningen ska kunna ges möjlighet att investera i och sätta upp belysning i syfte att främja trafiksäkerhet m.m.

Claes Burman Barkebo/Förvaltande direktör Gustafsbergsstiftelsen

Som Burman Barkebo skriver har samhällsbyggnadsförvaltningen inte varit i kontakt med markägaren och jag tycker det är anmärkningsvärt. Gustafsbergsstiftelsen håller helt med förslagsställaren att vägsträckan om ca 400 meter är trafikfarlig då den är både brant och kurvig och bilar kommer ofta i hög fart.
Från Sundsstrand kan man ta sig på en gång- och cykelväg mot Gustafsberg. Den vägsträckan på Gustafsbergsstiftelsens mark har en stark belysning och det gör att när man kommer fram till Lindesnäsvägen (målflaggan) så blir det plötsligt kolsvart det tar en bra stund innan man anpassat sitt mörkerseende på väg utför den branta backen.

Lite pikant är det att när samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 ville bredda, asfaltera och förse gång- och cykelvägen från Sundsstrand enligt ovanstående bild var det inte tal om att fråga markägaren. Man ansökte hos Länsstyrelsen om åtgärderna då marken ligger inom Gustafsbergs naturreservat. Länsstyrelsen hade inte sin bästa dag utan beslutade att kommunen skulle få göra så.

Utan förvarning damp det således ner ett beslut från Länsstyrelsen på mitt skrivbord, som godkände kommunens planer! Gustafsbergsstiftelsen vill såklart ha rådighet om sin egen mark och överklagade till Mark- och miljödomstolen och fick så klart rätt. Länsstyrelsen fick smisk på fingrarna och fick ändra sitt beslut enligt markägarens önskemål.  Kommunen fick rätta sig efter stiftelsen synpunkter, men överklagade dessa. Det kom man så klart ingen vart med.

Kristianssons medborgarförslag avser 400 meter av Lindesnäsvägen. Den vägen är kommunen väghållare för och borde ta ett trafiksäkerhetsansvar för. //

2 kommentarer:

 1. Vad skulle gatubelysning enligt medborgarförslaget kosta -- dels anläggning, dels årlig energikostnad -- vet någon?

  SvaraRadera
 2. Knepiga frågor.
  Hur mycket installationen skulle kosta får man ta in offerter på, kan skilja mycket.
  Energikostnad = antal gatulampor gånger, ca. 0,07 kw. (om ljuskällan är på 70 watt) gånger pris per kw/h. gånger antal tim som det lyser på ett år.
  Hur många timmar det sen lyser på ett år beror på hur mörkt det är under året.
  I runda tal hälften av årets timmar, ca 4000 timmar.

  SvaraRadera