2018-04-20

Thordénstiftelsen delar ut 4,3 miljoner kr

PRESSMEDDELANDE

Vid sammanträdet den 13 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,3 miljoner kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Hela listan kan laddas ner från hemsidan www.thordenstiftelsen.se.

Ett 50-tal föreningar m.fl. får dela på pengarna. Till vårens möte fanns närmare 100 ansökningar på totalt drygt 14 miljoner kronor. Största bidraget gick till Uddevalla Sim – 600 000 kr för de tre åren 2018-2020. Det ska användas för utveckling av föreningens verksamhet – utbildning, bättre träningsmöjligheter för simmarna, simskolor m.m. Föreningen och Thordénstiftelsen ska träffa en överenskommelse om hur satsningen ska utformas. Genom en treårig överenskommelse får föreningen större möjligheter för framförhållning och planering av sin verksamhet.

Thordénstiftelsen har i dagsläget liknande överenskommelser med två föreningar – Hälle IF (ungdomsakademi) och IK Rössö Uddevalla, och även ett treårigt bidrag till Uddevalla Konståkningsförening. SM i friidrott går i Uddevalla 2020. SM-arrangören IK Orient fick 200 000 kr för 2018. Möjligheter till ett ytterligare bidrag kan prövas när de budgetmässiga förutsättningarna har klarnat. Stiftelsen avsätter vidare totalt 100 000 kr för 2018-2020 för att stärka träningsmöjligheter m.m. för friidrottare från föreningar i Bohuslän som bedöms ha möjlighet att nå topp-10 i SM. Grebbestads IF får 500 000 kr för att utveckla Siljevi IP till en anläggning som motsvarar dagens behov och önskemål. I etapp 1 ingår bl.a. att bygga en konstgräsplan som primärt ska användas för ungdomsfotbollen. Stenungsunds IF och Herrestads AIF får vardera 200 000 kr för att utveckla främst sin ungdomsverksamhet.

Totalt 150 000 kr går till Uddevalla Hembygdsförening och Kungl Bohus Elfsborghs Caroliner för det spel om Karl XII:s död som planeras i Uddevalla i december.

Andra bidrag till kulturhistoriska insatser är Vikarvets museum i Lysekil, Föreningen L Laurin i Lysekil (reparation av m/s Harry), Tollar och Seiel på Smögen (nya spant på LL 667 Asta), Munkedals Jernväg (byte av bro) och skolfartyget T/S Brita i Uddevalla (skrovrenovering).

I övrigt kan nämnas 150 000 kr till Föreningen Sportstugan för byte av avloppsanläggning. Sportstugan är en klassisk anläggning med stor betydelse för friluftslivet i främst norra Uddevalla. Uddevalla OK, Herrestads AIF och Uddevalla IS får 50 000 kr till en ny orienteringskarta med lättillgängliga besöksmål, ”Hitta ut.”

Kontakt: Lars Bäckström, ordförande, 0705-239 880, pellaslars@gmail.com
Yngve Johansson, sekreterare, 0735-512 127, yngve.johansson@thordenstiftelsen.se

Thordénstiftelsen tillkom 1958 genom ett förordnande av skeppsredare Gustaf B Thordén. Sina fondmedel fick stiftelsen 1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 miljoner kronor, som blev stiftelsens grundkapital. Stiftelsen delar ut bidrag till ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Regeringen utser ordförande i styrelsen och ersättare för denne. Länsstyrelsen utser övriga ledamöter och ersättare. Thordénstiftelsen www.thordenstiftelsen.se  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar