2018-04-05

Södra Hamngatan då och nu

Den här bilden är ett utsnitt från ett vykort som Jan Aronson äger. Av husen på bilden finns bara det i vänstra bildkanten kvar. Rasmussons fiskhandel på Södra Hamngatan 11. Jan har också identifierat företagen från vänster: Rasmussons fiskaffär, Godbiten, Concerton Radio Elektriska, Vetekransen, Hotell Bele, och ett Cafe i sista huset.

Men så var det frågan om när bilden kan vara tagen? En sak är i alla fall säker. Det är före 1939 för det året byggdes Västerbron och då revs även det stora stenhuset därborta förNär jag ser Hotell Bele kommer jag att tänka på dent ragiska olyckan 1930. Då skedde här en tragisk dödsolycka då tre göteborgare kom norrifrån på Västerlånggatan och var på väg till Hotell Bele på andra sidan hamnkanalen. 

Det var mörkt och de var okända i stan och såg inte att det inte fanns någon bro mellan Västerlånggatan och Packhusgatan på andra sidan. Bilen hamnade i vattnet och alla tre omkom.
Och här har vi samma vy idag.  //

3 kommentarer: