2018-04-28

Här gick Bomgatan en gång

Så här ser det ut idag där kvarteret Sjöbommen och Bomgatan en gång fanns. Det är alltså i Teaterplantaget.
Fotografen Arne Andersson, som tagit bilden, står på Södergatan och det är Bomgatan som går bortåt mot Södra Hamngatan. Det är ett magasin på Kampenhof som syns på bilden. Och man ser även krigsseglarmonumentet som då låg på ungefär samma plats som idag. Kvarteret Sjöbommen kringgärdades av Bomgatan - Södra Hamngatan - Göteborgsvägen (tidigare Packhusgatan) - Södergatan.

När revs kvarteret Sjöbommen. Svaret får vi i en sökning i Tidningsarkivet:

Datum      Innehåll
1833-10-25 Packhustomten nr 36, Sjöbommen.
1913-10-28 En ansökan om vatten till sex vattenklosetter i fastigheten nummer 36 Sjöbommen beviljas. Ledningar.
1938-12-10 Fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan skall rivas. Svårt att få någon att åtaga sig arbetet. Rivning.
1939-01-04 Arbetet med rivningen av fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan har nu påbörjats. Byggnad.
1939-01-28 Svår olycka vid rivningen av fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan. Två arbetare skadade.
1939-01-30 Olyckan vid rivningen av Sjöbommen 1 krävde dödsoffer, arbetaren Johan Jansson död. Byggnad.
1946-07-12 Linnés resa i Bohuslän av F.E.K. Sjöbommen vid Uddevalla var om aftonen tillsluten.
1951-09-20 Bild på fastigheten Sjöbommen nr 1. Revs när Västerbron skulle byggas år 1939.
1957-05-08 Rivning av kvarteret Sjöbommen påbörjas. Byggnad. Bild.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar