2023-07-16

LILLA DAN på Gustafsberg

Foto Bangt-Arne Runnerström

Ikväll kom Lilla Dan från Svendborg i Danmark till Gustafsberg. Hon kom närmast från Uddevalla dit hon anlände igår från Gullholmen. 
Lilla Dan har varit i Uddevalla ett flertal gånger. Första gången jag skrev om henne var i juli 2007. På Wikipedia kan man läsa detta om henne:

Lilla Dan är en dansk tvåmastad toppsegelskonert, som byggdes 1951 av J. Ring Andersen Træskibsværft i Svendborg i Danmark.

Lilla Dan byggdes för rederiet J. Lauritzen son skolskepp och användes för detta ändamål till 1996.

Hon ägs fortfarande av Rederiet J. Lauritzen och går idag i charter sommartid från Köpenhamn.

2 kommentarer: