2017-02-15

Om vägunderhållet i staden 1830


Du vet väl om att det finns en sida här på Uddevallabloggen där du kan läsa Uddewalla Weckoblad från 1826 och några år framåt? Det är faktiskt spännande att se vad tidningen skrev om. Uddewalla Weckoblad var den allra första tidningen som kom ut i staden och premiären var den 2 augusti som du kan se här ovan. Och den allra första artikeln handlar om hur Grevegården på Gustafsberg kom till.

Här nedan följer ett påbud från stadens styrande den 1 juli 1830 som berättar en del om hur vähunderhållet gick till på den tiden:

TORSDAGEN DEN 1 JULI 1830

Stadens tomtägare bliva härigenom ålagde, att inom d. 6 nästkommande juli, hava sine tilldelade vägstycken satte i lagligt stånd; kommande syn att förrättas å Södra vägen onsdagen den 7:de i nämnde månad, kl. 2 e.m., å Norra vägen dagen därpå vid lika tid, och å den Östra vägen samma dag, kl. 4 e.m. Skulle någons vägstycke icke bliva godkänt vid synen bestämmes därvid det antal lass av sand eller grus, som ytterligare böra påföras, och vilka icke få utspridas förr, än vid förnyad syn blivit utrönt, att väghållaren fullgjort åläggandet. I landsvägen befintlige stenar böra borttagas samt landsvägsdikena upprensas. De tomt- och ängägare; som tillhöra att underhålla vägarne till Ramnered och Norra utmarkerne, böra jämväl gå i befattning med deras ståndsättande inom d. 10:de i nästa månad, då syn å dem kl. 8 f.m. kommer att hållas.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar