2017-02-23

Bodeleåns mynning då och nu

Den här bilden från förra sekelskiftet visar Bodeleåns mynning. Bodeleån är här gränsen mellan Bodele till vänster och Gustafsberg till höger.
Och så här ser det ut idag med det Lönnerska huset närmast bron. Och nej, det huset är inte aktuellt för att rivas.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar