2017-02-03

Uppdatering kvarteren Sundberg och EOL

 I början av veckan påbörjades pålningsarbetena i kvarteret Sundberg. De kommer att pågå i tre månader. Pålkranen flyttades hit....
...från kvarteret EOL. Det byggs mycket i Uddevalla just nu.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar