2017-02-08

Uddevallabördige professorn Fredrik Höök leder 75-miljoners forskningsprojekt

Uddevallabördige Chalmersprofessorn Fredrik Höök
PRESSMEDDELANDE
Ett industriellt forskningscentrum som ska ledas av chalmersprofessor Fredrik Höök får minst 75 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Projektet handlar om att paketera biologiska läkemedel i nanokapslar för att nå kroppens celler och bota svåra sjukdomar.

– Ett lovande sätt att behandla i dag obotliga sjukdomar är att koda om cellerna. Eftersom detta måste ske inne i cellen kräver det att läkemedlet kan ta sig genom cellens skyddande membran. Det är en svår utmaning att designa och kapsla in de stora biologiska molekyler som man vet faktiskt kan klara detta. En förutsättning för att lyckas med den här utmaningen är en bred akademisk och industriell samverkan, säger Fredrik Höök, professor i biologisk fysik på institutionen för fysik på Chalmers och projektledare för det nya centrumet Formulaex.

Förutom Chalmers ingår företagen Astra Zeneca, Camurus, Vironova, Gothenburg Sensor Devices samt Karolinska Institutet och Göteborgs universitet i konsortiet som tillsammans ska arbeta med så kallade nukleotidbaserade läkemedel.

Centret ska studera grundläggande förutsättningar för läkemedel som är uppbyggda av DNA och RNA – den kod som ligger till grund för hur cellerna fungerar. Forskningen kring hur dessa läkemedel ska kunna ta sig in i cellerna bygger på att man med hjälp av nanokapslar försöker efterlikna kroppens egna processer för kommunikation mellan celler.

– Jag ser verkligen fram emot de nya dimensioner som det här projektet ger vår grundläggande forskning. Genom att samla spetskompetens inom både industrin och akademin kan vi förhoppningsvis också göra stor nytta för samhället. Inte minst hoppas vi kunna göra regionen ännu mer attraktiv inom Life science, säger Fredrik Höök.

Projektet ”Funktionell leverans av nukleotidbaserade läkemedel” ska pågå under sex till åtta år och leda till bättre förståelse för de mekanismer som styr cellulärt upptag, transport och frisättning av nukleotidbaserade läkemedel. Arbetet omfattar utveckling av avancerade analytiska metoder, biomolekylär design, cellstudier och utveckling av bärare för leverans av nya genetiskt baserade läkemedel.

I chalmersteamet ingår också biträdande professor Marcus Wilhelmsson på institutionen för kemi och kemiteknik och docent Elin Esbjörner på institutionen för biologi och bioteknik.

Kontakt: Fredrik Höök, projektledare, professor, institutionen för fysik, Chalmers, 0708-95 12 39, fredrik.hook@chalmers.se //

1 kommentar:

  1. Sex till åtta år –- imponerande tidshorisont. Bara att önska dessa vetenskapsmän all lycka. Intressant att få en lägesrapport då och då om möjligt?
    Erik O Ua.

    SvaraRadera