2020-03-12

Militärarbetaren Hjalmar Karlsson

Insänt av Lars Barkman:

Hej Gunnar!
I min samling hittar jag ett brev (bild) till Militärarbetaren Hjalmar Karlsson.
Hjalmar var beväring och tjänstgjorde på Backamo sommaren/hösten
1903. Släkten i Munkeby (Dragsmark) mamma Lovisa skriver bl.a följande:
" Koa är 4 år å är nykalfvad ho mjölkar 3 kannor om dagen, ho är ifrån Flatön o är
köpt hos Johannes Abrahamsson. Pappa väntar på dig hvardag att du skall homma. Höt är inbärgat"
Ja det var viktig kommunikation på den tiden. Man kan tänka sig att Hjalmar
kunde sova gott natten efter han tagit del av dessa rader.
Mvh
Lars Barkman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar