2020-03-25

Uddevalla Energi underlättar för företagare som har det tufftInsänt av Uddevalla Energi:

Vi är en del av samhället och staden. Därför är det självklart för oss att göra en insats för Uddevallas företagare i rådande situation med anledning av coronaviruset. Uddevalla kommun har gjort en rad åtgärder för att underlätta och självklart vill vi bidra med de medel vi har möjlighet till i nuläget.

Vi erbjuder alla företagare som är kunder hos oss att dela upp sin faktura. Vi lägger upp amorteringsplan på tre månader utan avgift och ränta. Vi uppmuntrar de som har behov att höra av sig till oss i god tid före fakturans förfallodatum för att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt.

Vi kommer också att eftersträva att snabba på våra betalningsrutiner internt och korta ner våra
betalningstider till leverantörer för att underlätta under en ansträngd period.

- Den situation som föreligger kräver ett stort mått av samarbete och förståelse och det är en
självklarhet för Uddevalla Energi att vi ställer upp för kommunens företagare, säger Björn Wolgast,
vd på Uddevalla Energi.

För mer information kontakta: Kundservice för avbetalningsplaner på telefon 0522-58 08 00 och e-post kundservice@uddevallaenergi.se  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar