2010-04-18

Märkliga turer kring traumaflytten - sista tåget för Uddevalla sjukhus?


(Fotograf Lennart Karlsson, Bromma. Bilden får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och/eller för kommersiellt syfte.)

I veckan beslutade Sten Axelsson och ledningen i NU-sjukvården att en av landets bästa traumenheter (i Uddevalla) skall flytta till NÄL.

Detta trots att den 21 personer starka personalgruppen för riskanalysen starkt rekommenderat att inte flytta traumaenheten nu. Gruppen menade att NÄL inte är moget och att det kommer påverka andra patienter negativt. Väntetiderna och dess risker ökar på NÄL. Kaoset hotar bli värre. De sista månaderna har trycket på NÄL ökat 16%. Det har det alltid gjort på våren i Uddevalla. NÄL har dock tvärtom alltid haft en nedgång på sommaren. Dessutom är inte ortopedfrågan löst på NÄL (sköts för närvarande av danska hyläkare efter ledningens agerande mot ortopedkliniken). Slutligen finner gruppen att det är direkt olämpligt att flytta precis innan högsäsongen för trauma (=den bohusländska sommaren).

Men, det märkliga är ändå turerna kring den offentliga riskanalysen. Den innehåller nämligen ingen riskanalys. Enligt Socialstyrelsens handbok skall man slå ihop två risker (hur ofta och svårighet) och riskerna kan du graderas som högst 12-16 på skalan. Man har bifogat Socialstyrelsens exempel (sista bilagan) hur man gör riskerna, men den egna listan har man inte offentliggjort. Enligt riskanalysgruppen finns det åtskilliga 12 - 16 (högsta risk för död och invaliditet) i den riskanalys gruppen gjorde. Men den är alltså inte offentlig. Allt över 8 skulle åtgärdas innan flytt. Inget är gjort och nu går flyttlassen.

Vid MBL- förhandlingen lutade sig samtliga fack på gruppens utredning och samtliga fack sade också nej till en flytt av traumaenheten. Sammanfattningen i den nu offentliga analysen talar dock om mindre problem som lätt kan lösas.
Ledningen går emot samtliga fack (=personalen) och riskanalysgruppen (de som verkligen arbetat med frågan) och beslutar om en forcerad flytt till en omogen och överbelastad akut innan sommaren. Det till en akut som redan nu känner av den stora ökning alla turister i Bohuslän för med sig. De skall dessutom transporteras 20 minuter längre med lika många ambulanser som innan stängningen av Uddevallas akut (ambulanserna blir borta mer än en timme).

Med erfarenhet från den hemliga riskanalysen inför stängningen av akuten i Uddevalla är det inte långsökt att ledningen helt enkelt mörkar riskerna inför flytten och sommaren. De kommer inte att lida - det gör patienterna (tredje person) och man kan fråga sig varför detta oetiska agerande? Flera av de som medverkar har svurit läkareden. Vad står högre än att vara patientens advokat? Prestige? Krav från politiken inför valet? Hopp om bättre administrativ tjänst?

Tyvärr, för tjänstemännen, vet de flesta att denna typ av agerande från de inblandade läkarna är lika tveksamt som ett löfte från en dessertör i krig! En intressant kommentar finns på Dagens_Medicin (kommentar nr 4). Har ledningen, Sten Axelsson beordrat en friserad riskanalys för att kunna forcera flytten av akuten utan hänsyn till patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö?

Faktum är att just detta inträffade med den kritiserade riskanalysen för akutflytten (den som personalen offentliggjorde - meningen var att alla riskanalyser skulle vara hemliga i Vård 2010). Där fick akutgruppen av NU-ledningen order om att gradera ner riskerna, men efter kritik ändrades de tillbaka till höga risker. Flytten genomfördes i alla fall och personalen fick rätt. Idag ser vi ser nu konsekvenserna i form av "Kaoset på NÄL"

Ledningen producerar dock pressmeddelanden om att allt är väl på NÄL och politiker följer upp med "NÄL kommer att bli bästa akut 2010". Jonas Andersson (FP) har julbloggat om detta. Han skyllde senare på dålig timing. Det är sant - akutchefen på NÄL varnade samtidigt människor att söka akut på NÄL pga kaoset....

Och varför gör politiker i regionen och kommunen så lite? Ett uppvaknande kan dock vara på gång efter att åtminstone Jonny Magnusson (M) tagit bladet från munnen.

Tidningen Bohuslänningen citerar Magnusson: "Johnny Magnusson ser alltså en lång resa av svikna löften.
– Det fanns inte pengar till omstruktureringen Vård 2010 trots att politikerna vid beslutet sade att den inte skulle kosta någonting.
– Såväl Axelssons som presidiets arbetssätt har präglats av beslutsamhet och vidlyftiga uttalanden. Man har stött självsäkra uttalanden omkring sig som inte har stämt. Eftertankens kranka blekhet visar nu att det kostar pengar.
– Man har dessutom haft svårt att motivera personalen vilket i sin tur leder till sämre vård för patienterna.
– Så som omställningen inom NU-sjukvården har hanterats för patienter, anställda och för ekonomin så borde styrelsen och direktören fundera över om de har gjort sitt, säger Johnny Magnusson.

Eller är det så illa med politikerstyrd sjukvård som en avhandling visade. Politiker styr bara det de
förstår och det är en begränsad mängd av sjukvården. Detta faktum, kopplat till en demokratisk nöd i Västra Götalandsregionen gör inte saken bättre.

Attt dessutom Gert -Inge Andersson (S), sonen från Trollhättan, numera är  högsta regionråd och att han tillsammans med Sten Axelsson sitter t.ex. i Högskolans Västs styrelse gör att vi i Bohuslän har all anledning att fundera över om förre riksdagsmannen Lennart Nilsson (S) har rätt om den demokratiska katastrofen i Västra Götalandsregionen. Socialdemokraterna i Bohuslän har valt Karin Engdahl som första namn på sin lista. Hon anser att NÄL är en bra akut och att Uddevalla kommer bli ett fantastiskt sjukhus. Hur hennes budskap skall gå ihop med patientsäkerhet och tillgänglighet för äldre, barn och andra sjuka utan jourer på sjukhuset återstår för Karin och (S) att bevisa - fram till valet i höst!

Det allvarligaste hotet mot svensk vård och som beskrivs väl i denna artikel om hur lite landsting och regioner förstår dynamiken i forskning och utveckling inom den globala sjukvården. Politikerna förstår helt enkelt inte sjukvårdens själ. Och med en jurist som sjukhuschef .... då kan det bevisligen gå väldigt fel. //

19 kommentarer:

 1. Än en gång: Detta är skrämmande! Hur kan en sjukhusdirektör med sin juristexamen ha sådan makt att han kan gå emot både professionen och fackliga företrädare i en sådan viktig fråga? Detta gäller människoliv!
  Det blir inte bara "fel", det blir katastrof!!!

  SvaraRadera
 2. Det som är mest skrämmande i detta är att S+C+Fp tycker detta agerande är OK.

  Roland Andersson sade att all kritik snart tystnar. Det gör den säkert - patienterna är dör och nyckelpersoner i personalen har flyttat. Det blir tyst i en betydligt sämre vård.

  VGR och NU sjukvården har med S+Fp+C's agerande ännu en gång visat att regionen INTE borde permanentas. Demokratin i VGR är ett skämt. Kunskapsnivån hos sjukvårdspolitiker låg (delar de med många landsting - RA brukar säga "vi är inte ensamma").

  Men det värsta har jag svårt att sätta finget på ... det är en blandning av äckel, ursinne och förfäran - hur C+S+Fp:
  1. Tog beslutet
  2. Tillsätter en chef som visserligen kan ta beslut - men saknar emapti och förstålse för dess konsekvenser.
  3. Struntar i att följa upp konsekvenserna
  4. Ser mellan fingarana på hur det görs
  5. Säger sedan att allt är väl - trots att människor dör och lider.

  Så det är inte bara resultatet med väntan, död och lidande - det värsta är HUR S+Fp+C har skapat kaoset på NÄL - och hur lite de bryr sig om konsekvenserna för människor i Bohuslän.

  Det är den demokratiska katastrofen i VGR !

  SvaraRadera
 3. Skrämmande.

  Om och de som gjort friseringen måste ju vara sjukvårdspersonal (annars är det ännu värre).

  Dessa personer borde deslegitimeras. Det är inte i enlighet med "vetenskap och beprövad erfarenhet" och det är inte i enlighet med de krav man accepterar då man erhåller sin legitimation.

  Sök upp personerna och anmäl dem till åklagare !!! Deras handling strider ej bara mot god sed (anmälning HSAN) utan troligen också mot brottsbalken (= vanl domstol).

  Vet någon vem som gjort det? Måste ju vara någon av de chefer som satt på beslutsmötet..... finns ju många som "tagit ansvar" när Axelsson gjort sin steg i maktens linjeorg. (nu senast mot ortopeden).

  Då var det Ekelund som "tog ansvar"...

  Vem är det nu?

  SvaraRadera
 4. NU sjukvården och VGR har gjort en film

  http://www.youtube.com/watch?v=RXICcbuf984

  :-)

  SvaraRadera
 5. Apropå filmen om NU-sjukvården.
  Snacka om Galenskap!

  SvaraRadera
 6. Men snälla - leta er fram till riskanalysen kring Uddevalla IVA och denna ned dragning som nu ger konsekvenser för att ORTOPEDIN, UROLOGIN och Hämatolog avdelningarna skall flyttas dvs den tyngre krirugin till NÄL och åter min fråga HUR ÄR DETTA FÖRANKRAT BLAND BEFOLKNINGEN!
  POLITIKER VAKNA -ALLT DETTA FÖRESPÅS AV KUNNIG PERSONAL OCH ALLT DETTA ÄR PLANERAT AV HÖGSTA LEDNINGEN! oförskämt att säga detta påstående men det är inte av er som kallas för folkvalda som fattar dessa beslut nu utan av intressenterna i högsta ledningen.. Det blir dyrt mycket dyrt och vi är dom som betalar dvs skattebetalare.

  SvaraRadera
 7. Bloggen har varit ett stort samtalsämne på morgonen här i Uddevalla.

  Om vi har en ledning som går emot fack och anställda mot optimal vård - då kan man undra varför man överhuvudtaget bemöda sig med att göra riskanalyser.

  Har man dessutom friserat dem - det är kriminellt !

  SvaraRadera
 8. Hur svårt kan det vara för alla anställda, invånare, vårdtagare mfl. att anmäla dessa människor för myndighets och maktmissbruk, samhällsfarlig verksamhet, kränkande behandling av personal, vårdtagare och befolkning mm. mm. Det finns säkert ett helt knippa till av möjliga "brott". Jag delar helt åsikten att hela denna historia är vansinne, men sluta då gnäll och gör något i stället! Eller finns det inte en enda människa i dessa trakter som vågar ta i och sätta lite rotation på dököttet. Utflyttad Uddevallabo med familj kvar i "helveteshålan"

  SvaraRadera
 9. Sten Axelsson förstår inte hur vården fungerar på riktigt! Han har kört ner en tidigare bra vård i botten! Den som inte förstår att Uddevalla Sjukhus är byggt som ett akut sjukhus vet inte vad han håller på med!

  Det är ingen bra vård som används nu och människor dör och Axelsson förstår inte att det är hans fel!

  Jag vet vad jag talar om!

  SvaraRadera
 10. Till dököttet.

  Problemet vi har är att VästraGötalands regionen inte är en demokratisk organisation.

  Flertalet som styr för närvarande är kommunala politiker från Älvsborg (Gert Inge, Blom och Roland A). Bohuslän svarar med Andrén och Karin Engdahl - inte intelligensreserven precis.

  Tyvärr - så är det. Regionen i VGR har ett intresse att tillsätta svaga politiker i Bohuslän för att fullfölja det bondoffer man gjort - Bohuslän.

  Då tillsätter man Karin och Andrén. Perfekt ! För Älvsborg !

  SvaraRadera
 11. Till framtidens väljare:

  Vem skall man rösta på. Fp i Uddevalla och Bohuslän beklagar att trots att de gjort "så mycket" är de ett litet parti.

  Vi som följt debatten b´minns nog bara Jonas Anderssons blogg i julas då han sade att NÄL var bra - medan akutchefen varnade patienter att söka vård.

  Elwing (C) i Uddevalla har både sett till att Högskolan Väst och akuten flyttat. Han är politiskt smart. Men där stannar det. Han företräder också ett litet parti.

  (S) däremot hymlar ej - de vill lägga ner akuten i Uddevalla och lyfter fram Karing Engdahl och Andrén.

  Kristdemokraterna har inte gjort ett dugg för akuten.

  Så - eftersom dessa småpartier finns 2 stora kvar S och M

  Vill man lägga ner akuten - rösta på S

  Vill man något annat - rösta på M, men M måste då gå ut med tydliga direktiv. Man kan inte som M- Uddevalla säga att "Hjärtat bankar för akuten" och sedan total s-ta i densamma och ko-handla med människors liv mot vägar kring IKEA !!!

  Men det är i och för sig bättre än att få ett "fantastiskt sjukhus" á la Karin Engdahl.

  SvaraRadera
 12. Kan intyga att FP i U-a och Norra Bohuslän internt kämpat mycket hårt i frågan, senast på årsmötet den 17/4, men ständigt befinner sig i minoritet :(

  SvaraRadera
 13. Kära Fp - åk till de som dör på akuten på NÄL och håll deras händer i dödsögonblicket. Spänn era ögon i dem och säg:
  - Inför valet kommer vi kämpa för dig.

  Agerandet är patetiskt.

  Men bättre än Karin Engdahl och Gert-Inges från Trollhättan. De vet inget om sjukvård men tycker det är OK att besluta om den.

  Vi lever i en hönsgård - tyvärr bara att inse. Den blir tyvärr ej bättre av att hönsen har käkat testosteron och blivit Östtyska hannar...

  Detta är totalt absurt. Och det är "kul" att den svenska demokratin inte räknat med detta - att det politiska systemet i socialdemokratiskt styre blivit som kommersialiserat att det inte ens ser sina besluts konsekvenser för dem som byggde partiet.

  DET är skrämmande.

  Glöm inte C - de är totalt tysta men Elwing och Jonäng har gjort resan förr. Släkten Jonäng har lagt ner akutvården i Hälsingland.

  Verkar vara genetiskt ... :-)

  SvaraRadera
 14. Snyft....

  Är det därför Fp varit så tysta. Under dessa 4 år har media varit öppna för all kritik.

  Men vi som jobbar i vården har ALDRIG sett någon insändare från politiker i Uddevalla mot besluten.

  Eftersom (S) med Roland Andersson (nu Gert Inge), Karing Engdahl, Andrén på Orust, Símonsson på Öckerö och många fler drivit på så enormt för att lägga ner akuten i Bohuslän - ja då undrar man var de får tillbaka. Feta löner? pensionsavtal? Något måste det vara för annars skulle de ej acceptera ledningen i Nu sjukvården eller följderna.

  Om de är människor alltså med normal emparti.

  Men även C och Fp har MYCKET ATT FÖRKLARA !!!

  Och det är bara i Bohuslän. Skaraborg, Sten Axelssons fd distrikt, är långt ifrån nöjda.

  Internet är ett underbart media. De kan vi bara konstatera och dess genomslag - precis inför valet - är väl bevisat.

  Vi ser fram emot sommaren. Men ändå mer inför veckorna inför valet.

  / Förenade patientfronten i VGR

  SvaraRadera
 15. Frågan är om inte Kalle Anka partiet ska få en ny storhetstid snart...

  Vågar ju inte rösta S längre ens även om dem i grund o botten ska vara för oss arbetare och rättvisa för alla.

  Sen är det väldigt sjukt att det är politiker som beslutar om en sån här sak. Människor som aldrig arbetat inom vården... *suck*

  Hoppas verkligen jag eller min familj inte blir sjuka.

  SvaraRadera
 16. I lagen om medbestämmande i arbetslivet står det så här:

  3§ Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

  11 § Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.

  Vad är det som händer i NU-sjukvården?

  SvaraRadera
 17. Problemet är att man tillsätter personer som Karin Engdahl och Orust-Andrén.

  Dvs det är ett problem för Bohuslän.

  För övriga i regionen är det en fördel att ha dessa i Bohuslän.

  De ser om sitt hus - inte medborgarnas bästa.

  Älvsborg och Skaraborg jublar !!!

  Toppa det med Gert Inge från Trollhättan och NÄL kommer inte förlora en papperskorg till Uddevalla !!!

  Visst - det är äckligt. Men tacka Karin Engdahl, Björk, Gunnarsson, Johansson, Kör-sångaren ... tacak dem alla för att de riktigt direkt dödat Uddevallabor och Bohuslänningar !!!

  SvaraRadera
 18. Men kära någon anonym... det är väl inte politiker som dödar det är väl en olycka eller ett tillbud eller annan tragisk händelse som inträffat! Det kommer alltid att hända olycksfall .. en politiker skall ta ansvar för vad man fattat beslut om dvs att trauma verksamheten flyttar till sjukhuset som nu har nästan alla duktiga människor som jobbar och kan ta hand om ny skadade.På Uddevalla sjukhus finns inget kvar! Det är en stor risk om Traumat blir kvar. vem skall ta hand om de svårt skadade... Åter läs konsekvensanalysen över IVA det är mycket spännande läsning för er alla som tror att politiker bestämmer, ha det är det inte.

  SvaraRadera
 19. Kära inlägg 18.

  Det är korrekt att man avlövat Uddevalla sjukhus. Det är korrekt att de chefer (läkare bl.a) som sitter i "linjeorganisationen" följer det politiska beslutet att flytta allt till NÄL.

  Men det är ju den springande punkten precis som det var i Göteborg med 38% ökad dödlighet.

  Samma sak på NÄL - akuten kan ej ta emot trauma och NÄR skall man fundera - blir det här vekligen bra.

  Och du har rätt och det kan inte nog understrykas. En del läkare är med på detta - Körner, Brokopp, Ekelund, Dolonius .... MEN det finns en absolut majoritet som skakar på huvudet, men dessa ser Sten Axelsson till att de ej kommer till tals - antingen genom att skriva om riskanalyser eller "kalla dem på samtal".

  Har du varit med på ett sådan förstår du att detta inte är en frisk organisation.

  Och om den bestämmer politiker. Därför ytterst bestämmer de i alla fall !

  SvaraRadera