2020-07-31

Hela Uddevallavarvets historia i en enda mening

Kanslichef Oskar Iwar:

Jag hade nöjet att intervjua Oskar Iwar innan han avled 1995. Bland annat pratade vi om boken Uddevalla fullmäktigeinstitution 125 år som han hade skrivit. Den är tryckt 1988.

På sidan 110 i den boken har han i en enda mening tecknat Uddevallavarvets hela historia. Imponerande! Läs själva!

Det är slutpunkten på en era, som började en disig novemberlördag 1946 med sjösättningen av 1100-tonnaren Ally Thordén, fortsatte med ett seriebygge av sex 68.000-tonnare, den tidens supertankers som nödvändiggjorde anläggningen av Sörviksvarvet med ny plåt- och svets hall och en fartygsbädd för fartyg upp till 130.000 ton, uppkommande likviditetssvårigheter främst orsakade av kostnadsöverskridanden för Sörviksvarvet, varvets överlåtande 1958 till en stiftelse för det symboliska priset av en krona, varvets övertagande av staten och Eriksbergs varv i Göteborg till hälften vardera i januari 1963, delägarskapets upp hörande 1971 och varvet helt statsägt och uppgående i Statsföretag AB, genomförandet av "Prospekt 73" åren 1974-1977 med anlägg av en byggdocka för fartyg upp till ca 800.000 ton och av Kärraverken genom investeringar på sammanlagt ca 650 miljoner kronor och därmed ett varv i världsklass och med konkurrenskraft om s k mammuttankers i långa serier, en internationell varvskris under 1970-talet med en kraftig överkapacitet och stort tonnage överskott, statliga stödåtgärder för genomförandet av en nödvändig reduktion av den svenska varvsindustrin och bildandet av AB Svenska Varv 1977 för alla statsägda varv i landet, positiva rörelseresultat emellertid för Uddevallavarvet under så gott som hela 1970-talet, den internationella varvskrisens förvärrande, regeringens krav på personalminskning liksom lönsamhet för varvet år 1986, AB Svenska Varvs bedömning som uteslutet att uppnå lönsamhet efter 1985 och dess beslut den 11 december 1984 om nedläggning av Uddevallavarvet 1986 med reservationer av varvschefen Ingvar Trogen och samtliga arbetstagarerepresentanter samt slutligen leveransen av sista fartyget i juni 1986.  //

2 kommentarer: