2016-02-13

Anders Falck

Många har säkert sett den här minnesstenen på Gustafsberg. Mannen som visas i profil är Anders Falck. Född i Kville den 23 december 1880. När han var fyra år dog hans mamma Hedvig Fredrika Falck. Hans pappa handlanden Hans Fredrik Carlsson ansökte om att få den unge Anders placerad vid Gustafsbergs barnhus. Ansökan godkändes och han skrevs in på barnhuset den 13 september 1890.

Anteckningarna om honom under barnhustiden skiljer sig inte nämnvärt från han barnhuskamrater. Han lämnade barnhuset den 4 augusti 1895 efter fem års undervisning och vistelse där.

Nej det är hans liv efter skoltiden på Gustafsberg som främst låter tala om sig. Så kan man exempelvis läsa i Publicistklubbens porträttmatrikel 1936:


FALCK, KLAS ANDERS, Göteborg. 

F. i Kville, Göteborgs o. Bohus 1., 23 dec. 1880, av handlande Claes Fredrik Carlson, f. 1845, d. 1895, Fjällbacka, o. Hedvig Fredrika Falck, f. 1847, d. 1884.

Elev vid Gustafsberg 1890—95, Uddevalla elementarlärov. 1896, Göteborgs h. latinlärov. 1896,
mogenhetsex. 1900, stud. vid Göteborgs högskola 900—03. — Medarb. i Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning fr. 1 okt. 1903. — M. P. K. fr. 1905, kassaförvalt. i Göteborgs o. Västra Sv. pressfören. 1918—21, ordf. i Sv. J. F:s Göteborgskrets 1922—32, led. av Sv. J. F:s centralstyr. 1922—34, M. Sv. J. F. — Rev. i folkskolestyr. m. fl. kommunala uppdrag i Göteborg, ordf. i Bohusgillet i Göteborg fr. 1921, sekr. 1912—15, v. ordf. 1915—21, fullmäktig i
Gustafsbergsföreningen 1916, ordf. i Gustafsbergsföreningens Göteborgskrets fr. 1916, ordf. i föreningens fullmäktige fr. 1921, ordf. i Göteborgs fris. ungdomsförening 1912—15, led. av Liberala valmansföreningens i Göteborg centralstyr. 1921—32 o. arbetsutskott.1922—32.Han hade många uppdrag således. Han dog fortfarande ogift 59 år fyllda den 7 mars 1939. På en tavla i Skolhusets bottenvåning över Gustafsbergsstiftelsens donatorer finns hans namn med. Och troligen har han i sitt testamente avsatt en rundlig summa till barnhuset och lika troligt har han föranstaltat om att minnesstenen skulle bekostas av hans donation. Det finns också en byst över honom i Societetshuset.

Minnesstenen invigdes vid en högtidlighet den 1 juni 1939. På minnesstenen står det att Anders Falck var elev 1890-1896. Jag blev tvungen att gå ut i arkivet och kolla uppgifterna om honom i barnhuslängden, Där står det mycket riktigt att han lämnade barnhuset den 4 augusti 1895, men att han fortsatte med studierna på läroverket. Han fick då bo kvar på Gustafsberg tills han fortsatte studierna på Latinläroverket i Göteborg där han tog studenten 1900.  //

3 kommentarer:

 1. Är män av hans kaliber utdöda?
  Mebbe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är vi alla HEN! :)

   Radera
 2. En vacker minnessten över en stor man. Frid över hans minne.

  SvaraRadera