2016-02-15

Samfundet Myrstacken vid dess paviljong å toppen av Kålgårdsberget 1880.

Från www.digitaltmuseum.se  Fotograf Roberth Lindahl

De mest omfattande trädplanteringarna i Uddevalla anlades på 1880-talet, bl a på Kålgårdsberget. Planteringen gjordes som ett samarbetsprojekt mellan stadens skolbarn och sammanslutningen SMS (Samfundet Myrstacken). I Bohusläningen torsdagen den 12 maj 1881 kunde allmänheten läsa hur "60 skolbarn från södra folkskolan och omkring 30 medlemmar af sällskapet S M S (grep) werket an och utsådde frön samt planterade pilskott på den östra sluttningen af berget", Totalt såddes 20 skålpund frön och inte mindre än 2 000 pilskott planterades.

Avsikten var att skapa en grönklädd promenadplats för stadens invånare. Det förekom dock vissa problem med vandalism. Bohusläningen underströk hur "(ö)nskeligt wore nu endast att ej det råa okynnet förstör hvad som är gjort. Till förekommande af sådant har emellertid drätselkammaren fridlyst berget och det manstarka sällskapet S M S tagit det under sin speciella wård och widtagit energiska mått och steg för att få förstörarne befordrade till laga näpst". Bilden som är tagen på 1880-talet visar Samfundet Myrstacken i sin paviljong på toppen av Kålgårdsberget. Paviljongen revs 1907 för att ge plats åt den nya vattenreservoaren som fortfarande är i bruk. Den hade tidigare ägts av stadens skarpskytteförening och stod då på sältorna vid Lövåsberget. Redaktör Ture Malmgren köpte paviljongen och skänkte den till SMS.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar