2016-02-23

Uddevalla hamn går som tåget


Uddevalla Hamnterminals nya film

Det går bra för Uddevalla hamn.  Styrelsen för Uddevalla Hamnterminal AB beslutade i förra veckan att godkänna årsredovisningen för 2015.

Koncernen, som även omfattar dotterbolaget Swanfalk Shipping AB, redovisar ett resultat före skatt på 4,8 Mkr. Resultatet är en ökning mot budgeterade 2,0 Mkr.

Ambition inför 2015 var att göra en större affär av alla pågående kundrelationer. Detta arbete tillsammans med en allmän förstärkning av industrihandeln i Sverige har under året resulterat i en ordentlig ökning av godsflöden över Uddevalla hamn, främst under årets andra halva.

Godsvolymerna över kaj uppgår till 1 062 tusen ton, vilket är en ökning med drygt 8 % jämfört med året innan. Terminalvolymerna har också haft en god utveckling trots att hamnens trånga sektor har varit tillgången till magasinsplats och lageryta.

Om man ser till de största godsslagen så har både spannmålshanteringen och bulklasterna, med framför allt malm och koks, haft ökade volymer över Uddevalla hamn under verksamhetsåret. Importen av pappersmassa har fortsatt att ligga på en hög och jämn nivå.

- 2015 är nu i hamn och vi lägger glädjande ett mycket positivt år bakom oss, säger VD Ulf Stenberg.  //

1 kommentar:

  1. Kul att vi har en sån livlig hamn. Betyder mycket för staden. Vet att många besökare imponeras av de stora fartygen. Jag önskar god fortsättning för hamnen 2016.

    SvaraRadera