2014-02-21

Ernst Hägnefors död

Överstelöjtnant Ernst Hägnefors har avlidit.

Ernst Hägnefors föddes i Vasa församling, Göteborg, den 22 februari 1921.

Studentexamen 1940. Officersaspirant vid Bohusläns regemente 1941. Officersexamen 1944.

Han blev fänrik vid Bohusläns regemente 1944, Löjtnant 1947, vid Arméns Underofficersskola (AUS) 1956. Kapten vid Bohusläns regemente 1961, vid AUS 1964, vid Bohusläns regemente 1971.

Major 1972. Överstelöjtnant vid Fo 34 1972. Avsked och inträde i Bohusläns regementes reserv 1981.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar