2011-12-30

Sigelhults kyrkogård i en "klass" för sig

Med anledning av uppmärksamheten och kommentarerna till inlägget häromdagen om Sigelhults kyrkogård (bilden ovan) har Uddevallabloggen i dag besökt Östra, Norra, Ramneröds och Herrestads kyrkogårdar för att se om situationen var densamma på dessa kyrkogårdar. Det var den inte. Bara genom att komma innanför kyrkogårdsgrindarna kan man se att så illa som på Sigelhults kyrkogård är det inte på de andra.
På Norra kyrkogården har ett 80-tal gravstenar lagts ned men redan har 60 av dem satts upp igen. Personalen har jobbat intensivt med att få upp stenarna igen. Här kan man också se hur man utan att lägga ned gravstenarna säkrat dem som på bilden. Låt vara att remmarna som bundits om stenarna kanske skulle ha varit i ett material som inte töjer sig då de blir våta.
Här kan man också se rena fuskarbeten som gjorts av de stenhuggerifirmor som en gång satt upp stenarna. Man ser att det sitter dubbar som går upp i stenen ovanpå, men säkringen under stensockeln är obefintlig, eller som här, endast består av en klen cementklack. Då saknar det i princip betydelse att gravstenen är dubbad i stensockeln då ju själva sockeln står "i lösan sand". Så här får man i dag inte sätta upp gravstenar.
Här är ett fält med urngravar där många stenar lagts ned, men rests igen av kyrkogårdspersonalen.
Större gravstenar som inte lagts ned har förankrats på detta viset.
På Ramneröds kyrkogård var inte så många stenar nedlagda utan istället säkrade som dem på Norra kyrkogården.
På Herrestads nya kyrkogård var det någon enstaka sten som var nedlagd.

Sammantaget kan man alltså säga att Sigelhult skiljer ut sig rejält från övriga. Man får intrycket att man varit "duktiga" att lägga ned stenarna, men har gjort väldigt lite för att få ordning på kyrkogården. Det är förstås särskilt trist då det är flest anhöriga som besöker sina gravar här.

Uddevallabloggen erfar dessutom att några nyckelpersoner sagt upp sig i protest mot kyrkogårdsledningen. Bohusläningen uppmärksammade tidigare i år den dåliga arbetsmiljön för kyrkogårdspersonalen. Kritiken riktade sig emot kyrkogårdsledningen. Situationen har inte blivit bättre sedan dess utan snarare sämre. Kyrkogårdsförvaltningen i Uddevalla har stora problem, något som väl återspeglar sig på kyrkogårdarna.  //

18 kommentarer:

 1. Vi betalade Kyrkogårdsförvaltningen för några år sedan att räta upp och säkra vår gravsten. Nu har dom vält den och vi förväntas betal igen! Det är ju rena skurkfasoner.

  SvaraRadera
 2. Bara hämta blanketten: utträde ur svenska kyrkan finnes att inhämta på pastorsexpeditionen. Jag blev vänligt mottagen särskilt vid förfrågan om utträdesblanketten från svenska kyrkan. Din medborgerliga rättighet till utträde ur detta samfund med dess häxkonster omintetgör ingen att komma i vigd jord, ett beslut vi aldrig trodde vi skulle behöva intaga. Idag är idag, när våra bidrag (kyrkoskatten) slutar komma är det försent att resa gravstenar. G. Birgerson

  SvaraRadera
 3. Från en säker källa vet jag att det finns stora problem även i församlingsarbetet, speciellt i de norra delarna av Uddevalla. Ledningen borde skämmas!
  Med vänlig hälsning, Cissi

  SvaraRadera
 4. Allt har gjorts på ett så ovärdigt sätt. Det syns att man bara SLÄNGT ner gravstenarna. Man kan inte göra så här.
  Tankarna går till de krossade locken i Upppdrag granskning. Kyrkogårdsförvaltningen kanske skulle granskas i sin helhet. Finns det inte bättre omdöme än så här är det nödvändigt. När skall vi få höra något från ledningen??

  SvaraRadera
 5. Hej.Tack för att du tog upp detta på din blogg.
  Tyvärr är det ett fel. Stenen på Herrestads kyrkogård ligger ner eftersom det varit en gravsättning där.

  SvaraRadera
 6. Uppdrag granskning! En utmärkt idé! Resten av Sverige borde få reda på hur man bär sig åt i norra Uddevalla.

  Och Kyrkogårdsförvaltningen - har den gjort sin stämma hörd för en ursäkt eller en förklaring?

  Maktmissbruk?

  SvaraRadera
 7. Kyrkogårdsförvaltningen har publicerat sig, se länken nedan. Inget datum finns.

  Man ämnar underrätta gravrättsinnehavarna brevledes.

  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640557

  SvaraRadera
 8. Jag förstår alla upprörda känslor,men vill göra ett tillrättaläggande. Att lämna Svenska kyrkan har inte effekt på begravningsverksamheten som sköter kyrkogårdarna. Detta betalar vi för via begravningsavgiften som är obligatorisk för alla. Detta arbete utförs på uppdrag och bevakas av ett av Länsstyrelsen utsett begravningsombud. Kyrkoavgiften, som är den som man "slipper" när man går ur Svenska kyrkan bekostar kyrkans huvudsakliga verksamhet: diakoni, barn- och ungdomsverksamhet, gudstjänster och allt annat fint som kyrkan ändå utför. Så det kanske kan vara värt att tänka ett varv till innan man i ett upprört tillstånd lämnar kyrkan....

  Med en önskan om ett Gott Nytt År - ett år som förhoppningsvis ger oss en bra lösning på detta problem - i ett ömsesidigt samförstånd.

  SvaraRadera
 9. Tycker det har blivit hysteri över detta efter olyckan som ledde hit! Fälla gravstenar?? En kyrkogård är ingen lekplats.
  Man borde dock kunna kräva mycket mer respekt av kyrkogårdsförvaltningen än att bara välta ner alla lösa stenar!
  Själv hoppas jag slippa få en "fast grav". Helst sprida askan i havet om jag får som jag vill.
  Liknelsen med reportaget i Uppdrag Granskning är bra. Efter ett tag så kanske "man" tappar fokus på vad det är man sysslar med? Avlidna människor i det här fallet, som förtjänar att behandlas med respekt!
  Med en svag ledning som inte bryr sig blir det så.
  Ställ de ansvariga, inte de utförande, till svars för en gångs skull!
  /Uddevallare

  SvaraRadera
 10. En bra kommentar av uddevallare ang. fällning av gravstenar. önskar befallningshavandes kommentar till detta fiasko som säkerligen gömmer sig bakom kyrkonämnden och kommer att bemöta frågan med att den enhälliga nämnden fattade beslutet att destruera allt som kan komma till skada för lekande barn. UPPLYSNINGSVIS är folk till städe för intervjuer ang. detta förfall i kyrkonämnden. förhoppningsvis kan vi få se en kommentar av en huvudman i kyrkonämnden. G. Birgerson

  SvaraRadera
 11. Skriv en skrivelse till kyrkonämnden, med era känslor,tankar funderingar kring hur arbetet är utfört. Det är trots allt politikerna i nämnden som är ansvariga för hur arbetet görs. Ytterst ansvarig är naturligtvis ordföranden i nämnden.

  SvaraRadera
 12. Här har chefer och politiker som bestämmer helt tappat koncepterna. Var finns regeln att sunt förnuft inte får användas? Man hänvisar till en inte bindande rekommendation - så här gör man om man vill vara helt säker att inte kunna ställas till ansvar för en ny dödsolycka - Se själva , kan ni göra samma riskbedömning som kyrkogårdscheferna gjort? Knappast!

  SvaraRadera
 13. Politikerna har ansvaret för de beslut som fattas,men man fattar beslut på underlag som tjänstemännen tar fram. De politiker som finns i kyrkorna är fritidspolitiker som kan ha mycket att tillföra med rätt bakgrund. Men har de inte rätt bakgrund och saknar kompetens och erfarenhet både politiskt och av arbetslivet så blir tyvärr besluten där efter. Det måste alltså vara tjänstemän med god kunskap och kompetens, som ger bra underlag till beslut. Om man har fattat beslut på rekommendationer i tron på att man ska slippa ansvar så är det inte annat än feghet och brist i ledarskap.

  SvaraRadera
 14. Ställ dom ansvariga till svars. Dom ansvariga är planeringsingenjören på Sigelhult och kyrkonämndens ordförande. De andra i ledningen är bara marionetter. Dom är dessutom ansvariga, tillsammans med den avsatte kyrkogårdschefen, för alla oroligheter och trakasserier som förekommer på kyrkogårdsförvaltningen. Där kan man verkligen tala om maktmissbruk och översitteri. Från en som har "inside information".

  SvaraRadera
 15. Jag håller med, ställ dom ansvariga till svars. Frågan är HUR???.
  För ett tag sedan stod det i Bohuslänningen att Arbetsmiljöverket var kontaktat. Nu är hög tid för facken att ta upp AV. Kanske är det dags att göra något radikalt. Man kan starkt misstänka att politikerna skyller på tjänstemännen och tvärtom. Ingen verkar vilja ta ansvar för det som händer, frågan är om inkompetensen är lika hög på tjänstesidan som på den politiska sidan. Om så är fallet kan ingen chef ha kvar sin befattning.
  Man kan ställa sig frågan hur de andra cheferna i kyrkan tänker, hur kan de tåla det som nu sker, risken är att människorna i Uddevalla går ur Kyrkan,det drabbar inte kyrkogårdarna. Ska svenska kyrkan ÖVERLEVA i Uddevalla, så har dom inte råd med sådana här dumheter från inkompetenta tjänstemän. Den som är satt att leda arbetet på kyrkogårdarna samt kyrkonämndens ordförande har klart visat att de inte klarar uppgiften, det är inte deras privata lekstuga utan en arbetsplats. Dom kan inget annat göra än att avgå, men frågan är om de har förstånd nog till det.

  SvaraRadera
 16. Det har gått ett tag sedan Kyrkans agerande i Uddevalla var uppe på bloggen är allt bra nu eller har vi bara tappat intresset för hur det hela fungerar?????????

  SvaraRadera
 17. Samma elände i Norrköping . Det här är enbart en förtäckt intäkt till sv. Kyrkan. Det rör sig om miljonbelopp. En sten på 50x50 cm kallar de för stort risk

  SvaraRadera
 18. De hävdar att de Provdragit stenar med 35 kg. Tryck
  Begär en provdragning när du är på plats.
  Sen kan ni begära att de tar bort band och virke då de flesta stenar klara 35 kg utan problem. Gör sen polisanmälan för egenmäktigt förfarande.

  SvaraRadera