2011-12-30

Islivräddning 1965

Apropå islivräddning så fick jag den här bilden från BHK Karlsson. Troligen är det han själv som tagit den. Gossarna på bilden har nyss haft övning i islivräddning på Bjursjöns is, därefter värmt sig i Sportstugans bastu för att sedan "rulla" sig i den ganska hårda snön.

Gossarna tillhör BSI (Befälsskola I) 1964-65. Den gänglige gossen längst till höger är Uddevallabloggens redaktör.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar