2019-02-04

På lördag når Karl XII:s sorgetåg Lidköping


Ni minns väl evenemanget i Uddevalla den 15 december. I krönikespelet på Kungstorget fick vi lära oss att Karl XII balsamerades i Uddevalla den 25 - 27 december 1718. Efter balsameringen fortsatte sorgetåget mot Stockholm, men nu i en välgjord kista som en Uddevallatimmerman snickrat till.

Den 2 januari 1719 lämnade sorgetåget Uddevalla och passerade flera städer, bl a Lidköping,  på sin väg mot Stockholm.

Nu på lördag, den 9 februari, högtidlighåller Lidköping den historiska händelsen så missade du Uddevalla har du nu chansen i Lidköping.

PROGRAMMET (enligt Lidköpings kommuns hemsida)

För 300 år sedan på Trettondagsafton, kom ett stort följe med karoliner, betjänter och hantverkare på ca 280 personer och 460 hästar in mot Lidköping. Följet var på väg från Uddevalla till Stockholm och förde med sig den döde Karl XII som hade blivit skjuten vid Fredrikstens fästning i Halden. De stannade i staden över trettondagen för att vila, enligt ett brev som skrevs på avfärdsdagen den 7:e januari 1719 av Överste stallmästare Cronhielm till kungens syster Ulrika Eleonora. Skaraborgs Historiska Infanterie Regemente, kommer med hjälp av andra svenska och nordiska militärhistoriska föreningar, gestalta denna händelse i tidsenliga uniformer, kläder och utrustning.

11.00–16.00 Sven Hagnell informerar vad Historieverket gör. Rådhuset

11.00–16.00 Björn Lippold från Garnisonsmuseet informerar och svarar på frågor om soldatregistret och museet i Axvall. Rådhuset

11.30 Per Persson berättar om 1700-talets Sverige. Rådhuset

12.30 Per Persson berättar om 1700-talets Sverige. Nya stadens torg

14.00–14.30 Historisk Karolinermarsch. När Karl X11:s sorgetåg kom till Lidköping. Nya Stadens Torg

14.45–15.00 Salutskjutning av SHIR:s Artillerister vid brofästet. Skaraborgs Historiska Infanterie Regemente. Brofästet Nya Stadens Torg

15.00 Uppvisning av karolinsk exercis. Nya Stadens Torg

16.30 Karl X11: S Sorgetåg. Avmarsch för Karoliner. Nya Stadens Torg  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar