2013-01-21

Nordiska Skräddarskolan vid Uddevalla VuxenutbildningPRESSMEDDELANDE

-Vi är oerhört lättade och lyckliga över myndighetens beslut, säger Karolina Spangenberg, utbildningsledare och lärare. Man slutar liksom aldrig att le.

-Ja, vår utbildning är viktig, inte bara för närregionen utan också för landet, fyller läraren Rose-Marie Andersson i. När det gäller yrkeskunskaper som de studerande får med sig, så vågar jag påstå att vi är bäst i landet. Det visar sig bland annat genom att våra studerande är eftertraktade i branschen och att många klarar gesäll-brevet efter att ha gått hos oss.

Skräddarutbildningen i Uddevalla har gott renommé och kontaktnätet sträcker sig faktiskt utanför landets gränser. Vi har studerande från de nordiska länderna och flera elever gör sin praktik runt om i Europa.

Därför har vi beslutat för att tydliggöra oss som utbildningsamordnare och från och med idag så heter skräddarutbildningen Nordiska Skräddarskolan.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar