2013-01-09

Bohusläningen 135 år

I år fyller tidningen Bohusläningen 135 år. Det är en respektabel ålder. Och redan när tidningen fyllde 25 år 1903 hade tidningen anledning att se tillbaka och gav ut en nostalgisk jubileumsskrift. Signaturen Gösta formulerade då följande tankar vid ett tjugofemårsminne:

Ett fjärdedels sekel är väl ej så stort.
Om uti tidehvarf det mäta gäller.
Man knappt kan säga då om det gått fort,
Och om det har gått långsamt icke heller.
Men blir det efter annan måttstock mätt, 
Så som i allmänhet lifvet lärde,
Då ter sig saken på ett annat sätt
Och tidsförloppet får ett annat värde.

Ett fjärdedels sekel blir en rundlig tid,
Med sina minnen, växlande och rika;
Med allt sitt jäktande, sin kamp och strid,
Men värdefulla segrar och tillika;
Med sina ljusa, glada ögonblick ,
Och dag , som hotande och mörk sig tedde;
Med lyckligt företag, som framgång fick,
Och mindre lyckligt, som förlust beredde.

Ett fjärdedels sekel - hvilken tid så lång
För rastlöst id och sträfsamhet i världen!
Man skulle kunna tröttna mången gång,
Men framåt utan tvekan gäller färden. -
Väl den, som sig en uppgift gripit an
Och lyckats helt dess framgång att befästa...
Han fjärdedelsdagen fira kan
Bland sina minnesdagar som den bästa.

Uddevallabloggen kommer att återkomma med en utförligare historik framåt hösten då 135-årsdagen (21 oktober) närmar sig. Men jag har roat mig med att söka i Tidningsarkivet på ordet Bohusläningen och får då nedanstående träfflista. Bara den är ganska läsvärd. Håll till godo!

1878-10-21 Profnummer av Bohusläningen utdelas gratis. Tidning.
1878-10-21 Redaktör och ansvarig utgifare till tidningen Bohusläningen är Thure Malmgren.
1878-10-21 Prenumationspris på Bohusläningen kostar för hela året 5 kr. Tidning.
1878-10-21 Bohusläningen, tidning för staden Uddevalla- och landskapet Bohuslän samt sydvestra delen af Dalsland. Tidning.
1878-11-04 Första dödsannonsen i Bohusläningen, enkan Annika Johansdotter, 70 år. Död.
1878-11-04 Pressens yttranden över den nya tidningen Bohusläningen. Tidning.
1878-12-02 """Annonser för Bohusläningen"". Annonspriset är 5 öre för hwarje rad, beräknad till ungefär 40 bokstäver fin stil. Tidningen."
1879-02-10 "Tryckfrihetsåtal mot tidningen Bohusläningen på grund av uttrycket ""teaterband""."
1879-03-27 Bohusläningens klagan. Dikt om det misslyckade sillfisket. Fisk.
1879-12-11 Trenne tidningar i Uddevalla komma att få nästa år. Bohusläningen, Bohusläns tidning- och Bohusläns tidning Uddevalla. Tidning.
1882-07-31 Bref från Fergelanda i Dalsland till tidningen Bohusläningen. Tidning.
1887-06-21 En badgästs skrivelse från Ljungskile till Bohusläningen. Berättelse.
1887-12-17 Tionde årgången af Bohusläningen. Tidning.
1888-01-10 Bohusläningen ökade med 74 exemplar från förra året. 815-889. Tidning.
1888-07-03 Bohusläningenn har börjat med en ny mordernare typsnitt. Tidning.
1888-12-11 En ny avdelning i Bohusläningen från- och med i dag som innehåller kungörelse om födda, vigda- och döda. Familjenytt.
1889-03-09 Vår världsberömde landsman i Amerika John Ericsson död. 86 år. (Extrablad till Bohusläningen nr 29 1/2)
1890-10-04 Prenumerationspriser för Bohusläningen i september 1890. Per månad 60 öre, per kvartal 1.50 kr. Tidning.
1897-06-26 Från Brastad skrifves till Bohusläningens Midsommarnöje, om midsommarfesten å säteriet Holma där bråk startades af stenhuggare.
1899-04-01 Ett foto öfver Åhman & Mattsons affär, troligen på Kungsgatan. Det första fotot i Bohusläningen.
1899-12-24 Prenumerera på Bohusläningen! En enda annons kan mångfaldigt uppväga prenumerationsavgiften. Tidning.
1899-12-30 För det nya seklet anmäler Bohusläningen härmed till prenumeration sin 22:dra årgång.
1900-02-15 Från Stångenäs skrifves till Bohusläningen: En person hittades i en snödrifva öfverlastad av starka drycker.
1900-10-06 Qvartalsprenumeration från 1 okt. upptages å Bohusläningen med kr 1:25 . Tidning.
1903-09-01 Bohusläningens 25-årsjubileium.
1903-11-24 Öfverskriften har blivit mer markerad i Bohusläningen. Tidning.
1906-01-11 Från år 1906 utkommer Bohusläningen med fyra nummer i veckan. Tidning.
1907-03-12 Makarna Hilma- och Ture Malmgren firar silverbröllop. Tidningen Bohusläningen. Familjenytt.
1909-10-02 Bland svenskar i Nordamerika. Resebrev från Bohusläningens utsända korrespondent.
1911-03-15 Kritik mot tidningen Bohusläningen. Tidning.
1911-06-07 60 år fyller Bohusläningens ägare och utgifvare red. Ture Malmgren.
1913-07-28 50 år fyller redaktionschefen i Bohusläningen red. Elias Holmsten.
1916-06-05 "65 år fyller ""Bohusläningens"" ägare och utgifvare, boktryckare Ture Malmgren."
1916-06-08 65 år fyller redaktören och grundaren till tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
1918-02-13 50 år fyller medarbetaren i Bohusläningen redaktör Knut Svensson. Familjenytt.
1918-02-16 50 år fyller redaktören vid Bohusläningen Knut Svensson.
1918-10-14 Redaktionssekreteraren i Bohusläningen, Uddevalla Elias Holmsten död, 55 år.
1918-10-23 Vår kollega Bohusläningen fyllde i måndags 40 år. Tidning.
1918-12-23 Tidningen Bohusläningen firar 40-årsjubileum.
1920-05-04 "50 år fyller radaktören vid ""Bohusläningen"" Frans Emil Karlsson. F.E.K."
1921-02-11 60 år fyller faktorn å Bohusläningens tryckeri J. Bernh. Lidén.
1921-06-06 70 år fyller redaktören för tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
1922-03-24 Telefonnummer till tidningen Bohusläningen. Telefon.
1922-04-22 Bohusläningen - akrostiken pristävlan.
1922-08-05 Före detta redaktören på tidningen Bohusläningen, Ture Robert Ferdinand Malmgren död, 71 år.
1922-09-18 60 år fyller kassören hos Bohusläningen AB, Fritz G. Qvist.
1922-09-25 Dags att förnya kvartalsprenumerationen av Bohusläningen. Tidning.
1922-09-30 En hembygdssång för Bohuslän. Bohusläningen utlyser pristävlan.
1922-11-04 Orust-sägner. Om gengångare och varsel. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Fritiov. Hembygd.
1922-12-23 Julbilagan: Bohusläningen skioptikonförevisningar. Bio. Foto. Tidning.
1923-04-17 Orustsägner. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Frithiov. Berättelse.
1923-04-21 Tidningen Bohusläningen har fått tillstånd att anordna offentliga radiodemonstrationer.
1923-04-24 Från Bäve. Brev till Bohusläningen. Hembygd.
1923-04-24 Inför Bohusläningens offentliga radiodemonstrationer. Det blir rundgnistaftnar på Frideborg.
1923-04-26 Bohusläningens radiodemonstrationer på Frideborg i Uddevalla. Avsändare- och mottagarestationer klara.
1923-04-29 Bohusläningen tillgänglig under sommarutställning i Göteborg. Tidning. Utställning.
1923-04-30 Det hördes som andar i luften vid Bohusläningens radioaftnar på Frideborg.
1923-05-01 Rykte om järnmalms- och guldsandsfyndighet i Lane-Ryr. Brev till Bohusläningen.
1923-05-08 Orustsägner IX. Näcken. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Frithiov. Hembygd. Berättelse.
1923-05-24 Orustsägner om havsfolk och sjöjungfrur. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Frithiov. Hembygd.
1923-05-28 Bohusläningens stafettlöpning staden runt vanns av kamraterna före UIS. Idrott.
1923-06-23 Orustsägner om älvor. Del XI. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Fritiov. Hembygd.
1923-06-23 Kamraternas segrande lag i Bohusläningens stafettlöpning. Idrott. Bild.
1923-07-26 Orustsägner XIII. Orreleken på Morlandategen. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Fritiov. Hembygd.
1923-08-18 50 år fyller faktor Albin Ohlsson, har varit vid Bohusläningens tryckeri.
1923-08-21 50 år fyller faktor på Bohusläningen Albin Ohlsson, Uddevalla.
1923-12-20 Bohusläningens Julbilaga.
1924-03-24 Från 1 april kommer Bohusläningen att utgiva en extra lördagsbilaga. Tidning. Annons.
1924-06-02 Annonsörer i Bohusläningen bör endast i nödfall telefonera in annonser. Tidning.
1924-07-19 Ett tryckfrihetsåtal mot Bohusläningen för 45 år sedan, se bilagan.
1925-11-30 Endast 75 öre kostar Bohusläningen för December månad. Priser
1926-01-13 Bohusläningens vägledare för Uddevalla; Stadens myndigheter och förvaltningar.
1926-10-04 Bohusläningen försäljes på följande ställen, förteckning på affärer i Uddevalla.
1926-10-08 Uddevalla teater har nyrestaurerats ut- och invändigt, bild. se Bohusläningen 1926-10-11.
1928-06-27 Bild på Bohusläningens kiosk på Uddevallautställningen.
1928-12-01 Bohusläningen och Uddevallapressen under 50 år. Julbilaga. Bild.
1928-12-15 Julbilagan: Bohusläningen.
1929-12-11 Ur Bohusläningen för 50 år sedan. Alla skiljemynt som ej lydde å kronor och ören.
1929-12-18 Julbilagan: Bohusläningen.
1930-03-01 Det svenska vetet: Bohusläningens propagandatävling för det svenska vetemjölet.
1930-04-24 Ur Bohusläningen 1880. För ett pris av 18 500 kr har byggmästare Svensson i Lysekil åtagit.
1930-05-27 Staden och länet för 50 år sedan. Ur Bohusläningen 1880. Uddevalla geografi.
1930-06-25 Faktorn vid Bohusläningen Albin Olsson, nära  57 år. Död.
1930-08-12 Ur Bohusläningen 1880. När det var ont om mat - för 50 år sedan, berättelse på bygdemål.
1930-08-28 Ett dystert 50 årsminne för Strömstad. Några anteckningar ur Bohusläningen från branden.
1930-12-10 Julbilagan: Bohusläningen.
1931-06-22 75 år fyller idag Hilma Malmgren, berättar om Älvkullen, Tureborg och Bohusläningen.
1932-06-25 Bohusläningens till tjänsteår äldste medarbetare kamrer Fritz G. Qvist nära 70 år gammal.
1932-11-26 Ur Bohusläningen 1882. En såg för tillverkning av stav för Tunnfabrikens behov har anlänt.
1932-12-13 Julbilagan: Bohusläningen.
1933-01-24 Prenumerera på Bohusläningen. Pris pr. Helår 9:50. Halvår, 4:90. Kvartal, 2:50. Annons.
1933-12-21 Julbilagan: Bohusläningen.
1933-12-21 Bohusläningens Julblad.Längs Bäveåns brusande vatten. Hembygd. Bild.
1934-05-23 Se upp i luften på fredag, Bohusläningen gör flygreklam över Bohuslän- och Dal. Annons. Bild.
1934-05-25 Tidningen Bohusläningens reklamflygning över landskapet.
1934-06-12 Bohusläningens reklamflygning, vinnare korade. Presentkortet på 50 kr gick till Munkedal. Annons. Bild.
1934-12-01 Julbilagan: Bohusläningen. Tidning.
1935-07-11 Bohusläningen bygger nytt vid Drottninggatan. Tidning.
1935-08-05 Bohusläningens vandringspris gick till Lysekil. Utlottningsbåten vanna av Kungsbackabo. Båtar. Bild.
1935-08-19 Bohusläningen flyttar från sin fastighet Norra Drottninggatan 19, till Drottninggatan 21. Tidning.
1935-08-23 Bohusläningens gamla byggnad försvinner. Många minnen knytna till det gamla huset. Byggnad. Bild.
1935-11-18 Nu skall pålningen börja för Bohusläningens nybygge vid Norra Drottninggatan. Bild på pålkranen. Byggnad.
1935-12-23 Med Bohusläningen på reklamturne´. Kring BEA;s högtalarbilar. Tidning.
1936-03-10 50 år fyller redaktionssekreteraren vid Bohusläningen Alban Olsson.
1936-04-07 Gjutningsarbetena har återupptagits efter vintern på Bohusläningens tomt. Bild.
1936-07-04 Olof Johanssons hus vid Södra Hamngata- och Bohusläningen vid N Drottninggatan.
1936-07-14 Bohusläningens nybygge befinner sig nu under tak. Utsikt från taket över Drottninggatan. Byggnad. Bild.
1936-07-23 70 år fyller Emil Andersson Uddevalla. Bohusläningens äldste medarbetare i maskintryckeriet.  Bild.
1936-10-02 Bohusläningen flyttade igår in i nya lokaler.
1936-10-31 Den 2 nov öppna vi i Bohusläningens fastighet en ny affär (filial) Jonssons manufaktur.
1936-10-31 Bohusläningens expedition flyttar måndagen 2 nov till den nya fastigheten. Annons. Tidning.
1936-11-17 Tidningen Bohusläningen skall anordna fotokurs. Utbildning.
1936-12-02 Ljus över affärerna. Bohusläningens hus. Ljuskulturvecka pågår i Uddevalla. Energi. Bild.
1936-12-04 Bohusläningens upplaga är nu 14 200 exemplar. Tidning.
1937-12-17 Julbilagan: Bohusläningen .
1937-12-22 Tre målningar i Bohusläningens hus. Konst.
1938-01-28 Commerz Manufakturaffär, mitt emot Bohusläningen. Annons.
1938-01-29 Ingeborg Lundins Bokbinderi är övertaget av Bohusläningens bokbinderi. Annons.
1938-05-14 Överste Melin skänker hederspris till stenografklubbens- och Bohusläningens stenografipropaganda. Gåva.
1938-05-16 Tidningen Bohusläningen skall anordna nybörjarkurs i filmning och fotografering. Foto.
1938-06-17 Tidningen Bohusläningen har en tip-top klichéanstalt. 3 dagars arbete går nu på 3 timmar. Tidning.
1938-07-05 Kuriren och Bohusläningen mötas i århundradets 2:a match på Rimnersvallen. Idrott.
1938-07-06 Bohusläningen slog Kuriren i en tvårondersmatch på Rimnersvallen. Tävling.
1938-07-26 Turistbyrån i Uddevalla och tidningen Bohusläningen skall anordna turistresor genom Bohuslän för 4.50 kr. Turist.
1938-07-29 En presentation av turistbyråns och Bohusläningens rundresa i Bohuslän. Turist.
1938-08-09 "Namnet ""Bohusläningen"" i mörka plattor på gångbanan utanför tidningshuset. Tidning. Bild."
1938-08-22 Reportage om Bohusläningens utfärd med de gamle i Lysekil. Social. Bild.
1938-12-10 Tidningern Bohusläningen firar 60-årsjubileum. Jubileumsnummer med tidningens historia.
1938-12-10 Jubileumsnummer av Bohusläningen. En tillbakablick på vad som hänt i Bohusläns samhällsliv. Historia.
1938-12-12 Tidningen Bohusläningen firade sin 60-årsdag på hotell Carlia, dit personalen inbjudits. Jubileum.
1938-12-29 Var med i Bohusläningens tävling om de bästa bohuslänhistorierna! Seder o bruk.
1939-01-04 De första bidragen till Bohusläningens pristävling om bästa Bohushistorier. Hembygd.
1939-01-07 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens historietävling. Hembygd.
1939-01-13 Bullaren slår igenom som vintersportplats. Bohusläningens skidresor har uppmärksammat bygden. Social.
1939-01-20 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-01-23 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-01-30 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-02-03 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-02-13 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistorier. Seder o bruk.
1939-02-21 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-07-07 Schaktning på Norra Drottninggatan 21 för Bohusläningens maskinhall. Byggnad.
1939-08-05 Nybyggnader i Uddevalla, Bohusläningen, Schwartzmans, bygglov.
1939-08-09 Tidningen Bohusläningen skall göra en stor om- och tillbyggnad intill 1936-års nybygge.
1939-09-25 Stig Wiberg arkitekt för Bohusläningens nybyggnad.
1939-11-21 Tidningen Bohusläningen håller högtalarturné i större samhällen med mottot decemberprenumerera.
1939-12-12 Tidningen Bohusläningen har utsänt egen korrespondent till krigets Finland.
1939-12-22 Julbilagan: Bohusläningen.
1940-06-03 Edvard Fredih som tidningsman. I Bohusläningen den 29 okt 1885. Berättelse.
1941-03-21 De första spadtagen för Bohusläningens- och förlaget Gods- och Gårdars nybygge, Norra Drotninggatan. Bild.
1941-05-17 60 år fyller Carl Eliasson, trotjänare på Bohusläningen.
1941-06-21 85 år fyller fru Hilma Malmgren, Älvkullen, änka efter Bohusläningens grundare Thure Malmgren.
1941-11-25 Tryckeriföreståndaren G.V. Holst på Bohusläningens bokförlagsrörelse död. 57 år. Bild
1941-11-29 Prenumerera på Bohusläningen för december 85 öre + julnumret. Annons.
1941-12-20 Taklagskarans på Bohusläningens nybygge. Tidning. Bild.
1941-12-20 Bohusläningen anordnar svensk mästerskapstävling för våra maskinskrivare. Svenska mästerskapet i Uddevalla.
1942-07-15 Uddevallakamraterna tog Bohusläningens vandringspris i DM. Vann sin tredje DM-final å rad i Lysekil på söndagen.
1942-07-18 Bohusläningens nybygge närmar sig sin fullbordan. Byggnad. Tidning.
1942-07-18 Bohusläningens nybygge närmare sig sin fullbordan. Bygge. Bild.
1942-11-04 Fru Hilma Malmgren Älvkullen, maka till tidningen Bohusläningens grundare Ture Malmgren, död. 86 år.
1944-04-20 "Åter igen-en glänsande serie i Bohusläningen. Erik Grönbergs bok- ""Jag var Gestapos Agent"". Annons."
1945-02-06 Bohusläningens Idrottsklubb firar sitt 1 års jubileum på Grand Hotell. Bild.
1945-04-12 Bohusläningens guldmedalj får Gösta Olsson Uddevalla  Atletklubb, bästa idrottsprestation. Belöning.
1945-06-27 Bohusläningens trotjänare maskintryckare Axel Karlsson, död. 52 år.
1945-08-17 Polack tackar. Brev till Bohusläningen från en av patienterna på beredskapssjukhuset.
1945-12-01 Bohusläningens ledare inte nådig mot tyskarna. OBS detta!
1945-12-21 Bohusläningen meddelar att Julnumret är indraget p.g. av pappersransoneringen.
1945-12-22 Bohusläningens pappersåtgång 1945, 500 ton 60% mera än Bohustidningarnas förbruk.
1945-12-27 Bohusläningen flyttade in i nya redaktions- och kontorslokaler 1937.
1945-12-27 Bohusläningen utvidgar under 1946. Tidning.
1946-03-09 60 år fyller redaktionssekreteraren på Bohusläningen Alban Olsson, därav 45 år i tidningen.
1946-03-28 "Första tävling igång, ""slottskogen runt"" för bohusläningens idrottsklubb."
1946-04-01 Bohusläningens redaktör Torsten Sandberg, död. 46 år.
1946-04-13 Einar Magnuson Håverud Bohuslän-Dals främste skidlöpare fick bohusläningens guldmedalj. Idrott.
1946-07-13 Fotoklubben- och Bohusläningen söker karaktäriska Uddevalla bilder för tävling.
1946-07-17 Bohusläningens chefredaktör Sten Björkman, död. 66 år.
1946-07-18 Bohusläningens nybygge närmar sig sin fullbordan. Tidning. Byggnad.
1946-08-15 Redaktör Fritiof Blomberg och redaktionschef  Elle Linderoth bohusläningens nya ledning. Tidning.
1946-08-22 Bohusläningen AB å tomten nr 15 inom kv Hvitfeldt. Fastighetsköp.
1946-08-22 75 år fyller K.J. Andersson, började 1919 vid Bohusläningen.
1946-08-31 Nya män till tidningen Bohusläningen polisöverkonstapel Sven Rosby och Ebbe Bohlin.
1946-08-31 Kung Oscar ll på Backamo. Ur Bohusläningen augusti 1896. Regemente.
1946-09-05 Två sättmaskiner kom igår från USA till tidningen Bohusläningen. Bild på kranen i hamnen.
1946-09-23 Tidningen Bohusläningen får nya sättmaskiner.
1946-09-23 Bohusläningens första sida har i dag ett något förändrat utseende. Tidning.
1946-09-26 Fotograf Arne Andersson, föreståndare för Södergrens Foto blir Bohusläningenns pressfotograf.
1946-09-30 Holländska damhandbollslaget Hygiea fick besöka bohusläningen för att se hur man gör en tidning.
1947-01-11 Till disp för tekn avd vid Bohusläningen AB, tryckeriföreståndaren Einar B.
1947-02-13 Lagfart, för Bokförlaget Hermes, Evert Sivik i kv Sundberg, Bohusläningen.
1947-03-31 Lura ej er själv 1 april genom att icke prenumerera på Bohusläningen. Aprilskämt.
1947-04-25 Bohusläningen startar pappersinsamling. Tidning.
1947-05-08 En tre-sides skärmaskin kommer till tidningen Bohusläningen från Amerika.
1947-05-28 Bohusläningens segrade korplag i damserien. Idrott.
1947-06-07 Ur Bohusläningen för 50 år sedan 1897.  Skolhusbyggnaden å Gustafsberg färdig till nästa läsår.
1947-06-09 Bohusläningens tecknare Erik WiIhelm Johansson.
1947-06-28 Ur Bohusläningen för juni 1897. Om grävningar i Dragsmarks klosterruin.
1947-08-16 Bohusläningen för 50 år sedan, Landeriet Karlsruhe sålt till fru Emelie Nonnen.
1947-09-17 Landningsplats för helikoptern blev  taket på Bohusläningen. Flyg.
1947-09-17 Taket på Bohusläningen blev landningsplats för helikoptern. Flyg.
1947-10-17 Bohusläns första offsetpress till tidningen Bohusläningen igår.
1947-10-25 Ur Bohusläningen för 50 år sedan. Väg har i dagarna blivit anlagd till nya småbarnsskolan.
1947-11-01 Ur Bohusläningen för 50 år sedan.Tre ing. till Strömstad, för ändring av järnvägen.
1947-11-29 Ur Bohusläningen nov 1897 Tornväktare skrev till Fullm att få sluta kl 5, ingen eldsvåda.
1947-12-06 Bohusläningens guldmedaljör 1946 Lennart Johansson Kungälv. Idrott.
1948-01-24 Ur Bohusläningen för 50 år sedan. Ångaren Uddevalla råkade ut för brottsvåg vid Grebbestad.
1948-02-06 Hamnförhållandena i Uddevalla. Hamnkaptenen svarar på Bohusläningens artikel 5 februari 1948.
1948-03-11 Drunkningsolycka vid Esperöds kvarn, 30-årige G. V. Ekström, se Bohusläningen 12 och 13 mars.
1948-04-05 "Ny serieskildring i Bohusläningen ""Gammalt på Tjörn"". Författare kantorn James W.Hendry i Skärhamn."
1948-04-09 Bohusläningens guldmedalj 1947 till 19-åriga Greta Magnusson, Ödskölts IF. Utmärkelse.
1948-06-26 Dir. Olof Ericson lämnar tidningen Bohusläningen, ägnar sig åt förlagsverksamhet.
1948-07-17 Goss-Ekiperingen öppnar den 31 juli 1948. W Svensson & R Falk, Bohusläningens hus. Affär.
1948-11-06 Bohusläningen för 50 år sedan: Uddevalla stads nya kyrkogård på Ramneröd invigd. Kyrka
1948-12-18 Bohusläningen 70 år, tecknad bild på huset där tidningen startade.
1948-12-22 Käringöfamiljen fick storslagen julgåva från Bohusläningens läsare. Fiskebåtar.
1949-01-12 Bohusläningens IK som var banbrytare inom korpidrotten, firar 5-årsjubileum. Bild.
1949-01-29 Bohusläningen tillhandahåller f.o.m. idag damerna mönster till lättsydda kläder. Hobby.
1949-03-12 Bohusläningen öppnar resetjänst. Tidning.
1949-03-12 Mästerskytten Erik Södergren fick Bohusläningens guldmedalj 1948. Idrott.
1949-04-06 Bohusläningens resetjänst erbjuder påskresa till Oslo för 20 kr.
1949-05-03 Bohusläningens fågelsångsutflykt äger rum på söndag med ornitologen Gunnar Otterlind som ledare. Fåglar.
1949-05-06 En skolklass från Berg i Forshälla besökte i går Bohusläningen. Skola.
1949-07-21 En bild på elever utanför Bohusläningen. Tidning.
1949-09-12 Dragsmarks folkskolor besöker Bohusläningen. Tidning.
1949-10-01 Bohusläningens Haldenresor är populära. För deltagande erfordras pass.
1950-01-02 Händelserik halvsekel med Bohusläningen. Tidning.
1950-02-08 Så skrev Bohusläningen för 50 år sedan: Kung Farouk av Egypten ämnar gifta sig med Narriman Sadek.
1950-05-04 80 år fyller Frans Emil Karlsson, Bohusläningens trotjänare.
1950-11-06 Bohusläningens korrespondenter o lokalred. I Bohuslän - Dal samlades till en träff i Uddevalla.
1950-12-30 Bohusläningens guld-medalj för 1950, fick skidåkaren Henry Isaksson. Idrott. Utmärkelse.
1951-05-18 70 år fyller Carl Eliasson, veteran i Bohusläningens tjänst.
1951-12-31 Bohusläningens guldmedalj 1951, har tilldelats orienteraren Rune Borg, OK Gripen. Utmärkelse.
1952-02-11 Bohusläningen IK:s käcka flickor- och pojkar samlades till pjäxdans i sportstugan. Musik o sång. Bild.
1952-07-17 Skalden Evert Fredin anställdes som andre redaktör på Bohusläningen år 1885. Tidning.
1952-09-23 Bohusläningens nyheter skall vara utdelade till morgonkaffet. Tidning.
1952-10-15 Bohusläningens V-pris till skållerud.
1952-12-27 Typograf Ivar Mareusson har varit Bohusläningen trogen i 63 år. Avgår.
1952-12-31 Spjutkastaren Knut Fredriksson, IK Favör, Bengtfors, fick Bohusläningens guldmedalj. Utnämning.
1953-01-10 Bohusläningen ordnar matlagnings-SM.
1953-01-15 50 år fyller maskinsättaren vid Bohusläningen, E. W. Adam.
1953-10-07 27-årige Ture Robert Malmgren, utgav provnummer av Bohusläningen den 21 okt, 1878. Tidning.
1953-10-07 Bohusläningens  jubileiumsnummer nr.1. Anledning av tidningens 75-årsdag den 21 okt.
1953-10-16 Redaktören frikänd i tidningen Bohusläningens första och enda tryckfrihetsmål.
1953-10-16 Sten Björkman och tidningen Bohusläningen.
1953-10-21 Bohusläningen 75 år i dag. Tidning.
1953-10-26 Bohusläningen firade sitt 75-årsjubileium på Carlia, med hela personalen. Tidning.
1953-10-28 Bohusläningens 75-årsjubileum.
1953-10-28 Ture Malmgrens syn på skrivarens arbete. Tidningen Bohusläningen.
1953-10-28 Bohusläningens jubileiumsnummer nr. 3.
1953-11-18 Som tidningsskrivare för 50 år sedan. Delar av Bohusläningens historia. Jubileum.
1953-12-24 Bohusläningens julnummer 1953.
1953-12-31 Bt-flickan Signhild Tengner, fick Bohusläningens guldmedalj. Utnämning. Idrott.
1954-04-01 För tionde gången delas Bohusläningens guldmedalj ut, 1953 års går till SiIdrotgnhild Tegner, Torps Skol IF.
1954-09-01 Bohusläningens nettoupplaga för första halvåret 1954 är 23 390. Tidning.
1954-09-10 Bohusläningens IK firar 10-årsjubileum med handbollsmatcher. Idrott. Bild.
1954-09-13 50 år fyller facktor Ivar Wickberg. Bohusläningens trotjänare i 37 år.
1954-11-08 Bohusläningens lagpris hemfördes av 90-årsjubilerande Orust Norra. Idrott.
1954-11-20 Daglig tidning till Dalsland, som Bohusläningen ger ut.
1955-02-08 Bohusläningen presenterar för första gången i Bohuslän evenemanget nr 1. Bild.
1955-05-28 Stock-Car på Backamo i regi av Bohusläningen-LMK. Fordon. Tävling. Idrott.
1956-02-04 Bohusläningens bandyserie i Strömstad samlade 10 lag. Idrott.
1956-02-28 Det blev rena succéstarten för Bohusläningens och Skidfrämjandets resor upp till Herrestadsfjället under vintersportlovet. Idrott.
1956-04-14 Bohusläningens idrottsstipendier till Uddevalla och Bäckefors. Idrott. Bild.
1956-05-08 Moderna lokaler i gamla rådhuset för Bohusläningens lysekilskontor. Tidning. Bild.
1956-12-31 Roddarlaget Three Town och seglaren Leif Wikström belönas med guldmedaljer av Bohusläningen för 1956. Idrott. Utnämningen. Bild.
1957-01-28 För 50 år sedan ur bohusläningen januari 1907. Bild.
1957-03-12 För 50 år sedan ur Bohusläningen mars 1907.
1957-03-28 50 år fyller typografen- och veteranen på Bohusläningen Evald Läckström.
1957-05-25 UIS - Bohusläningen arrangerar junior-TT på cykel den 9 juni. Idrott. Bild.
1957-09-18 Ny Bohusläningen-pokal till ungdom. UCA:s 13 000:e märkestagare belönas. Idrott. Bild.
1957-10-16 Succé för UIS och Bohusläningen. 500 på första skogspromenaden. Natur. Idrott.
1957-10-29 För 50 år sedan ur bohusläningen oktober 1907.
1957-12-23 Bohusläningen och Revytjänst bjuder pensionärer på nyårsrevy. Nöje. Bild.
1958-01-11 Ur Bohusläningen januari 1908. Ett par gamla ljusstakar har hittats i Tanums kyrka. Kultur.
1958-06-16 70 år fyller kemigrafen på Bohusläningens klichéanstalt Albin Anderberg.
1958-08-19 Storsanering i centrumkvarter ger Bohusläningen ny presshall. Byggnad.
1959-03-05 Redaktören- och medarbetaren vid Bohusläningen Paul Blomquist, död. 56 år.
1959-03-11 Begravning till redaktören vid Bohusläningen Paul Blomqvist, död. Gravsatt på Ljungs kyrkogård.
1959-12-08 Typografen vid Bohusläningen Ivar Marcusson, död. 84 år.
1959-12-15 50 år fyller tryckeriföreståndaren på Bohusläningen Tore Edhagen.
1960-01-30 Hockeyskola; Odin- och Bohusläningen arrangerar. Idrott. Bild.
1960-06-23 Fototävling avgjord. Arrangörer Bohusläningen och Uddevalla fotoklubb. Bild.
1960-12-13 Helårsprenumeration kostade 5 kronor då Bohusläningen kom till 1878. Tidning.
1960-12-13 Premiär för Bohusläningens nya press i natt. Tidning.
1961-11-07 Floyd skrev brev till Bohusläningen. Är villig att ge Ingemar ny VM-chans. Idrott. Bild.
1962-02-01 Veteraner på Bohusläningen hyllade. Utmärkelse. Bild.
1964-04-04 60 år fyller Bohusläningens redaktionssekreterare Wilhelm Hansson. Bild.
1964-04-20 Bohusläningens personalklubb 25-års firade. Jubileum. Bild.
1964-09-14 60 år fyller faktorn vid Bohusläningen Ivar Wickberg. Bild.
1964-10-22 Bohusläningens kyrktur ställdes till Bovallstrands kapell. Resor. Kyrka.
1964-12-31 OS-deltagaren Lennart Ahlin från Vänersborg får Bohusläningens guld för bästa idrottsman 1964. Bild.
1965-01-11 Bohusläningen samlar pengar till buss åt de handikappade. Bild.
1966-12-15 Ungt besök på Bohusläningen 30 ungdomar från klass 6 A på Söderskolan. Tidning. Bild
1967-02-22 Bohusläningen bjuder pensionärer på revy. Nöjen. Bild.
1967-07-20 Nu vill han bli proffs, 23 årige bohusläningen Jan Olsson, Kungshamn IF. Idrott.
1967-07-22 50 år hos Bohusläningen. Direktör Stig Holm tackar stereotypör Olof Carlsson för ett halvsekelsarbete.Tidning.
1967-10-03 UIS Leif vann Bohusläningens mästarjacka. Idrott. Bild.
1968-04-05 "Bohusläningen 90 år. En ""folkvänlig"" tidning var målet. Jubileum."
1968-06-20 50 år på Bohusläningen- en trotjänare hyllad och tackad- faktor Ivar Wickberg.
1968-07-06 Bohusläningens guldmedalj överlämnades till Sten Pålsson av chefsredaktör Erik Jonsson. Idrott. Bild.
1968-08-15 Fyramiljonersbygge i Herrestad för Bohusläningens bokproduktion. Böcker. Bild.
1968-09-23 Brev till Bohusläningen om Gustaf Adolfs torg som ändrades till Kungstorget.
1968-10-07 90-årige Karl Holmberg länsmanskusk, årsbarn med Bohusläningen.
1968-10-07 Bohusläningens 90-årsjubileum.
1968-11-07 Veckobilaga Bohusläningen 90 år.
1968-11-27 Bohusläningen provkör Volvo 142.Automatik. Fordon. Bild.
1968-12-19 Gustaf E Karlsson lämnar Bohusläningen efter 58 år. Avgår.
1968-12-31 Håkan Andersson blev Bohusläningens Guldman. Motorsport.
1969-01-11 De båda norr om Carlia- och mitt emot Bohusläningen belägna byggnaderna kommer att försvinna. Byggnad. Bild
1969-01-15 Skorstenen har rests på Bohusläningen's nybygge i Herrestad, till det blivande Boktryckeriet. Byggnad.
1969-02-03 Storlarm i Uddevalla. Hotande industribrand. 2 bränder-Junoprodukter- och Bohusläningens Tryckeri samma dag.
1969-02-21 "Edvard Fredin, skald och medarbetare på Bohusläningen var ""krigskorrespondent"" vid manöver 1896. Tidning."
1969-03-29 Efter trettioett år avgår Ruth Uddman som varit i tjänst hos Bohusläningen. Avgår. Bild.
1969-04-26 Allan Fredgren död. 54 år. En av veteranerna på Bohusläningen, anställd från 1929.
1969-06-23 Handsättare Martin Lilja avtackades efter 15 år på Bohusläningens civiltryckeri. Avgår. Bild.
1969-09-12 50 år på Bohusläningen av veteran: Från hantverkets blygsamhet, till dagens moderna typografi. Tidning.
1969-09-26 Bohusläningens boktryckeri drivs nu i moderna lokaler. Många fina fördelar, men inte lika mysigt. Tidning.
1969-10-14 Västsvenska tryckare i Uddevalla. Tryckarträffen inleddes med besök på Bohusläningens boktryckeri. Industri.
1969-12-31 Bohusläningens 27:e guldman är korad 18-årige cyklisten Yngve Olsson. Idrott
1970-01-31 Bohusläningen-veteran går, 52 år i företagets tjänst. Tidning.
1970-03-21 "Bohusläningens boktryckeri i nya lokaler. Från manus till helt klar bok på nio dagar.""Rapport från en skurhink"""
1970-10-17 Bohusläningens Pojkcup på Rimnersvallen. Final mellan Oddevold- och IFK Uddevalla i 16 års cupen. Idrott
1970-10-20 Över 12 000 kronor i vinst på Bohusläningens tips!
1970-12-07 Konstafton på Bohusläningen med inslag av veteranhyllning. Konst. Bild.
1971-01-02 Tidningen Bohusläningens redaktionspersonal presenteras. 35 personer.
1971-02-05 Vissång för patienter vid Österängen. En av sångarna är Kjell Edman, Bohusläningen.
1971-02-06 "Presentation av 70-årige författaren Ernst Lundberg, Smögen. ""Fjordarnas folk"" nu som följetong i Bohusläningen. Böcker."
1971-06-21 Chefsredaktör Eric Jonsson delade ut Bohusläningens guldmedalj till Bengt Marberg. Utmärkelse. Bild.
1971-07-31 Pojkcuperna samlar rekorddeltagande för 24:e året. Som Bohusläningen- och IFK anordnar. Idrott.
1971-10-18 Typograf Evald Läckström firad för sina femtio på Bohusläningen AB. Jubileum. Bild.
1972-05-03 Journalisten Kjell Edman har återvänt till Uddevalla och Bohusläningen. Tidning.
1972-06-27 Nya handikappbussen inköpt bakom projektet står Bohusläningens insamlingsfond Kions- och DHR. Fordon. Bild.
1972-07-22 Stopp i arbetet på Bohusläningen. Tidning.
1972-08-15 Bohusläningen ligger i år i toppligan bland landsortstidningar när det gäller upplageökningar. Tidning.
1972-10-09 Bohusläningens guldmedalj 1971, till orienterar- och skidlöparflickan Bibbi Siljeblad, Eds SK.
1972-11-02 Ny bohusläningenfasad. Bild.
1972-11-09 För åttonde året i rad som Bohusläningen arrangerar tillsammans med Lions club: Lionsbridgen, den 18 nov.
1972-12-30 Bohusläningens 30:e guldmedaljör Jonny Påhlsson Nimrad. (Trapskytte).
1973-03-03 70 år fyller Frank Eriksson journalisten för Bohusläningen. Bild.
1973-03-24 Andra priset till storkryss 10 i Bohusläningen gick till Tommy Flatting, Asplundsgatan 7. Pris 15 kr. Tävling.
1973-05-07 "594 deltagare till UCA:s och Bohusläningens propagandalopp ""Dalslandsrundan"", som firar 50 årsjubileium. Idrott."
1973-05-15 Faktor Ivar Wickberg död. 55 år. (Stor saknad Inom Bohusläningen).
1973-05-15 Faktor Ivar Wickberg död. 69 år. Började på tidningen Bohusläningen 1918. Minnesord. Bild.
1973-07-20 60 år fyller landshövding Erik Huss och jubileums intervjude av Bohusläningen.
1973-07-28 Typografen Evald Läckström slutar på tidningen Bohusläningen efter 52 år. Avgår.
1973-09-29 Gösta Johansson- och Henry Ekman avtackas efter 47 resp. 36 år i Bohusläningens tjänst.
1973-12-31 Seglaren Lars Larsson blev Bohusläningens 31:e guldmedaljör. Utmärkelse. Bild.
1974-02-16 18:e februari går Bohusläningen över till ny produktionsteknik. Tidning. Bild.
1974-05-11 Bohusläningens boktryckeri har haft leverans till Afrika. Böcker. Bild.
1974-10-19 Seglaren Lasse Larsson Bohusläningens guldmedalj. Utmärkelse. Bild.
1974-12-14 Tryckeriepok på utställning i Stockholm. Bohusläningens Boktryckeri trycker 4 % av bokmarknaden. Böcker. Bild.
1974-12-17 Disponent Tore Edhagen har lämnat sin tjänst som chef för Bohusläningens boktryckeri. Avgår.
1975-01-03 Bohusläningen billig tidning! (Om man jämför med vad andra kostar). Annons. Bild.
1975-03-07 UIS-Bohusläningen. Promenadstart nu på söndag. Äggkorgar står på prisbordet. Föreningar.
1975-05-05 UCA:s Bohusläningens femte Dalslandsrunda blev en solskensfest med 450 cyklister. Idrott.
1975-06-02 Rune Deling, Thure Carlsson och Gun Johansson hyllade för 25 år på tidningen Bohusläningen.
1975-06-19 Stavhoppare Roger Thorstensson är Bohusläningens 32:e guldman. Utnämning. Idrott.
1975-08-11 Skärhamns IK:s och Bohusläningens motionspropaganda på cykel. Idrott.
1976-01-30 60 år fyller Arne Andersson, fotograf på Bohusläningen. Bild.
1976-02-14 Emanuelskyrkan, Bohusläningen granne 80 år. Bild.
1976-08-16 Upplagesiffrorna för dagstidningarna: Bohusläningen på fjortonde plats bland landsortstidningarna.
1976-09-27 Bohusläningens konstklubb har gjort en studiefärd till det konsthistoriskt intressanta Skagen. Resor.
1976-12-31 Lillemor Rönnbrant, IK Orient, har fått Bohusläningens guld-medalj nr: 34. Idrott.
1977-12-22 Tidningen Bohusläningen 100 år 1978. Tillbakablick och om hur jubileumsåret skall firas.
1978-01-02 100:e årgången av tidningen Bohusläningen. Utdrag ur första numret 21 oktober 1878.
1978-01-02 Tidningen Bohusläningen snart 100 år - men i takt med tiden. Ledare.
1978-01-09 Tidningen Bohusläningen 100 år. 4 november 1878 kan man i DN läsa om nykomlingen Bohusläningen.
1978-01-16 Tidningen Bohusläningen 100 år. Notis från 2 december 1878 om hur banken eldade upp slitna sedlar. Pengar.
1978-01-30 Tidningen Bohusläningen 100 år. Notis i tidningen 28 november 1878 om ångbåtsbesvär med mera. Båtar.
1978-02-06 Tidningen Bohusläningen 100 år. Herdeutnämning orsakade debatt 12 dec. 1878. Kyrka.
1978-02-20 Tidningen Bohusläningen 100 år. Därför heter drycken Uddevallare. Notiser från 7, 8, och 9 jan. 1879. Mat.
1978-03-13 Tidningen Bohusläningen 100 år. Notisrubriker från 8 maj 1879 om bland annnat tidningskrig i Uddevalla.
1978-04-03 Tilltalsreformen diskuterades i Bohusläningen 19 mars 1885. Seder o bruk.
1978-04-03 Tidningen Bohusläningen 100 år. Jubileum.
1978-04-03 "Bohusläningens fotografer visar ""Händelser i bilder"". Bild."
1978-04-24 Tidningen Bohusläningen 100 år. Från gamla Uddevalla och Bohuslän. Bohusläningen 13 februari 1892.
1978-04-25 Utställning av reportagebilder från Bohusläningen till deras 100-årsjubileum. Tidning. Bild.
1978-05-08 Tidningen Bohusläningen 100 år. Från domstolarna 20 december 1892. Juridik.
1978-09-18 Bohusläningen 100 år. Tidning.
1978-09-18 Bohusläningens utveckling av Wilhelm Hansson. Tidning.
1978-09-18 Fotograferna på tidningen Bohusläningen. Av Anna Mattsson.
1978-09-18 Ponner, Sune, berättar om sin tid på Bohusläningen. Tidning.
1978-10-31 Tidningen Bohusläningen firar 100 år med festligheter i veckan. Jubileum.
1978-11-02 Tidningen Bohusläningen 100 år. Jubileumsartikel av chefredaktören Eric Jonsson. Bilaga.
1978-11-02 Radio Trestads chef i tidningen Bohusläningens jubileumsnummer. Bilaga.
1978-11-02 Frank Eriksson om tidningen Bohusläningen.
1978-11-02 Tidningshistoria före Bohusläningen. Av Gustaf E. Karlsson. Bilaga.
1978-11-02 Tidningen Bohusläningens början. Av Wilhelm Hansson. Bilaga.
1978-11-02 Pressfotografer ett modernt påfund. Bohusläningens första egna fotograf kom 1959. Bild.
1978-11-03 Många hyllade hundraåringen Bohusläningen vid en jubileumsmottagning. Tidning.
1978-11-03 Tidningen Bohusläningen 100 år. En pigg 100-åring ser tillbaka. Av lektor Bengt Ahlin. Jubileum.
1978-11-06 Bengt Erlandsson blir ny chef för Bohusläningen efter Eric Jonsson. Utnämning. Tidning.
1978-11-13 Den 25 nov.1931 kunde man se i Bohusläningen två berömda flickor, Sie Holmqvist, Ester R-hansen.
1979-02-07 Bohusläningens nya offset-tryckpress har nu levererats. Tidning.
1979-03-05 Bohusläningen och nykterhetsrörelsens frammarsch med godtemplarlogen Vikingen bl.a. Föreningar. Bild.
1979-05-02 Bohusläningens nya tryckpress är nu igång. Tidning.
1979-05-15 Ett uppbrott och ett tack. Chefredaktör Eric Jonsson tackar för sin tid vid Bohusläningen. Avgår. Tidning.
1979-05-16 Bohusläningens avgående chefredaktör Eric Jonsson avtackades vid tidningens bolagsstämma. Tidning.
1979-12-24 Trotjänare på Bohusläningen, Nils Ryberg, Harry Gustafsson- och Arne Ohlsson. (40 år). Utmärkelse. Tidning. Bild.
1979-12-28 På sidan 9 i Bohusläningen, kan man se på bild olika valörer av småmynt. Pengar.
1979-12-31 Bohusläningens 37:e guldmedaljör, blev simmaren Peter Berggren. Utnämning.
1980-02-23 50 år fyller Erik Andersson, Bohusläningens lokalredaktör i Lysekil.
1980-04-11 Rolf Axelsson 43, ny nyhetschef på tidningen Bohusläningen.
1980-05-03 Bohusläningen drar åt svångremmen. Tidning. Arbetsmarknad.
1980-10-01 Förre chefredaktören vid Bohusläningen Eric Jonsson, död, 66 år.
1980-10-07 Begravning för Bohusläningens förre chefredaktör Eric Jonsson. Död. Kyrka.
1980-12-31 Välkände pressfotografen på Bohusläningen Arne Andersson slutar. Avgår. Bild.
1981-02-17 Tidningsstrejk: Konflikten drabbar Bohusläningen. Strejk. Tidning.
1981-03-28 UIS och Bohusläningens skogspromenader 30 år. Arne Johansson har snickrat ihop 8 000 tipsfrågor sedan starten 1951. Idrott. Bild.
1981-04-19 Ishall eller länsmuseum. Artikel ur Bohusläningens ungdomsbilaga.
1981-05-22 Gamla bilar och gamla kläder kan man se vid MHF:s och Bohusläningens veteranbilsrally i Färgelanda. Fordon. Bild.
1981-12-31 Bohusläningens guldmedalj nr 39 till Marie. Lika roligt för golfsporten som för mig. Idrott. Utmärkelse. Bild.
1982-02-13 Lennart Larsson vår nye medarbetare i Färgelanda för tidningen Bohusläningen. Tidning. Utnämning. Bild.
1982-02-26 Kuröds Industri guide. Bilaga i Bohusläningen den 26 febr. 1982.  Industri. Bild.
1983-02-11 Bohusläningen är friskare än Medel-Svensson.  Social.
1983-03-15 Kvalitetsbegreppet är ledstjärna för Bohusläningens boktryckeri som satsar på norska marknaden. Bild.
1983-07-02 Trollhättans Tidning köper minoritetspost i Bohusläningen. Tidning.
1983-09-01 Upplagesiffror för landsortstidningar. Bohusläningen på 13:e plats. Tidning.
1984-03-31 Bohusläningen avtackade sin trotjänare typografen Arne Gustafsson, som nu avgår med pension.
1984-04-27 Bohusläningen blir historisk.
1984-08-29 Bohusläningen Axel Lind var en av flygpionjärerna i Sverige. Flyg.
1985-03-05 Bohusläningen 1936. Tidning.
1985-03-16 Inga uppgifter lämnas ut om Sund men Bohusläningen har alla siffror. Näringsliv.
1986-08-23 Bohusläningens Boktryckeri fick pris. Tryckerier. Bild.
1986-09-27 Johnny Johansson går i pension efter 50 år på Bohusläningen. Tidning. Avgår.
1986-11-17 12 200 utan tidningen Bohusläningen när tryckpressen havererade. Tidning.
1986-12-18 Det var inte Albert Engström i tidningen Bohusläningen. Konst.
1986-12-31 Intervju med hinderlöparen Pekka Saarinen i Hälle IF som får Bohusläningens guldmedalj 1986. Idrott. Bild.
1987-02-18 Stoppa dioxinet snabbt! Höga halter i torsk vid Porsgrunn. Bohusläningens ledare. Miljö.
1987-04-14 Bohusläningens tipsexpert Lars Thorsson SM-vinnare i tips. Idrott. Tävling.
1987-08-20 Tidningen Bohusläningen köper större tryckpress. Ger större och färggladare tidning.
1987-09-17 Näsvist frågat: Intervju med Anita Thulin nyhetschef på Bohusläningen. Tidning. Bild.
1988-01-07 50 år fyller Olle Johansson, Bohusläningens VD.
1988-05-25 Tidningen Bohusläningen går bättre än någonsin. Rekordvinst för 1987. Tidning.
1989-01-01 Bohusläningen trycks i ny press på Kuröd. Extratidning september-oktober 1989. Obs! Endast årtal stämmer.
1989-03-09 "Bohusläningen har köpt ""Blomsterkrokens hus"" för att rusta upp det. Byggnad. Fastighetsaffär."
1989-03-11 "Uddevalla hembygdsförening lovordar Bohusläningens bevarandeplan av ""Blomsterkrokens hus"". Byggnad."
1989-09-09 En tidning om den nya Bohusläningen. Ny tryckpress på Kuröd.
1989-10-24 Uddevalla kan nog bli nåt, tror Bohusläningens redaktionschef.
1989-11-21 Folklivsforskaren och Bohusläningen, Ebbe Schön får kulturstipendium. Kultur.
1990-03-20 Inget musikhus i Bohusläningens gamla tryckhall.
1990-04-11 Bohusläningen ombord på färjan Scandinavian Star. Här dog passagerarna. Båtar. Olycka. Bild.
1990-05-27 Tidningen Bohusläningens kulturchef Britt Nordberg fick Johannapengen. Utmärkelse.
1990-06-09 Britt Nordberg får pris för Bohusläningens kultur. Kultur.
1990-07-24 Distributionschef Arne Karlsson slutar efter 47 år på Bohusläningen. Avgår.
1990-07-24 Arne Karlsson gör sin sista dag som distributionschef på tidningen Bohusläningen.
1990-07-24 Dialekt. Ett viktigt inslag i Bohusläningen förr och nu. Kultur.
1990-09-05 Rolf Axelsson slutar som Bohusläningens chefredaktör. Tidning. Avgår.
1990-12-14 Också på Bohusläningen spred Lucian glans av sin fägring och i luciaföljet märktes Louise Karlsson simmerska.
1990-12-15 Bohusläningen/Dals Dagblads nye chefsredaktör Sven-Eric Lindberg han tar över efter Rolf Axelsson. Tidning.
1990-12-31 Louise Karlsson, simmerskan i Skärets SS vinner Bohusläningens guldmedalj. Idrott. Bild.
1991-03-12 50 år sedan Bohusläningen beslagtogs för Hitlerkritisk artikel. Tidning. Historia. Krig.
1991-04-12 Minskad vinst för Bohusläningen AB. Boktryckeriet går sämst.
1991-04-12 Minskad vinst för Bohusläningen. Tidning. Pengar.
1991-09-28 Landshövdingen invigde Blomsterkrokens hus. Bohusläningens byggnad med museum.
1991-10-31 Journalisten- och veteranen Bengt Holmberg lämnar tidningen Bohusläningen. Avgår.
1992-03-05 Tidningen Bohusläningen i St. Petersburg med ett Tack för hjälpen vid branden.
1992-03-05 Bombhot. Tidningen Bohusläningen bombhotad för artiklar om rasism (?).
1992-10-27 Bohusläningens boktryckeri bantas, halva styrkan varslas. Böcker.
1992-11-03 50 år fyller redaktören Kjell Edman. Bohusläningen.
1992-12-29 Förre redaktören Sven Lidman död. Tidningen Bohusläningen och Kuriren.
1992-12-31 Bohusläningens guldmedalj för 1992 går till Mikael Fahlén. Idrott. Fotboll.
1993-11-22 Arne Andersson, fotograf på Bohusläningen- och Almqvists, död.
1994-08-09 Lägg ned Uddevalla Forum! manar tidningen Bohusläningens ledare.
1994-08-18 Bohusläningens ägare Gösta Walin missnöjd med tidningsledningen. Tar över själv.
1994-08-19 Tidningen Bohusläningens ägare, Gösta Walin, beskriver tidningens mål och inriktning.
1994-09-03 Journalistförbundets ordförande besöker Bohusläningen.
1994-09-09 Bohusläningens tryckeri sålt till norrman. Bara fem får behålla arbetet. Tidning.
1994-09-17 Tidningen Bohusläningens chefredaktör Sven-Eric Lindberg avgår.
1994-09-21 Tidningen Bohusläningens ägare backar. Gösta Walin avstår från att vara chef för tidningen.
1995-01-24 Bohusläningens kulturpris till Agneta von Zeipel vid Bohusläns museum.
1995-02-24 65 år fyller redaktören vid tidningen Bohusläningens lokalredaktion i Lysekil Eric Andersson. (Eran).
1995-03-23 Rösta om bebyggelse i Skeppsviken uppmanar tidningen Bohusläningen.
1995-06-21 Inga entréavgifter på Bohusläns Museum anser Bohusläningens ledare.
1995-08-16 Ulf Johansson blir ny chefredaktör för tidningen Bohusläningen.
1995-08-17 Ny chefredaktör på Bohusläningen, Ulf Johansson, 37år. Tidning.
1995-09-29 Bohusläningens VD Bo Andreasson avgår efter förluster för tidningen. Oense med ägarna.
1995-09-30 Jan-Ove Jacobsson blir tillfällig VD för tidningen Bohusläningen.
1995-09-30 Häktet i Uddevalla öppnar på måndag. Tidningen Bohusläningens reporter häktad en natt. Polis.
1996-09-26 50 år fyller journalisten vid Bohusläningen Anita Thulin.
1996-12-11 Göteborgs-Posten och NLT går in som nya ägare i tidningen Bohusläningen.
1996-12-12 Tidningen Bohusläningen måste spara ytterligare 3 miljoner. Fler avskedanden?
1996-12-31 Ljungskile SK får tidningen Bohusläningens guldmedalj för bästa idrottsprestation.
1997-01-02 Tidningen Bohusläningens fotograf Per Landén gör debut (?) som skrivande journalist.
1997-01-02 Tidningen Bohusläningen från och med idag i ny skepnad. Heter enbart Bohusläningen.
1997-01-21 Tidningen Bohusläningens chefredaktör Ulf Johansson börjar på Smålands-Posten.
1997-01-23 Kommunalråden Björk och Burman menar att tidningen Bohusläningen stjälpte bomässan.
1997-01-24 Tidningen Bohusläningens kulturpris går i år till Ljungskilejazz. Musik o sång.
1997-02-10 Temavecka om Dalaberg inleds i Bohusläningen. Historik.
1997-02-11 Tidningen Bohusläningen byter VD. Ulf Theander fick gå. Nils Engström istället.
1997-03-01 Tidningen Bohusläningen får ny stil.
1997-03-20 Bohusläningenjournalisten Lars-Erik Gustafsson får stipendium till USA-resa. Bidrag.
1997-04-09 41-åriga Elisabeth Bäck blir ny chefredaktör på tidningen Bohusläningen. Utnämning.
1997-04-12 Året i Allsvenskan. Fotoutställning av Bohusläningens Per Landén och Karin Giste.
1997-04-18 Bohusläningen har testat Liseberg inför säsongsstarten. Nöjen.
1997-04-29 Premiär för ny TV- och radiosida i tidningen Bohusläningen.
1997-06-04 SAAB stoppar testkörning. Dödskrasch i Dalsland tre dagar efter larm i Bohusläningen. Olycka. Fordon.
1997-06-23 Bohusläningen har testat brevutbärningen i Uddevalla. Post.
1997-08-01 "Strömstad slutar aldrig att pulsera. Bohusläningen på ""sommarspan"". Nöje."
1997-08-22 Planarkitekt Hans Johansson tog med Bohusläningen på vandring genom staden. Byggnad.
1997-09-03 Nu slutar tipsexperten Lars Thorsson på Bohusläningen. Idrott.
1997-09-19 Bohusläningen besöker Tureborg och Äsperöd. Bostad.
1998-02-04 Tommy Hermansson, 44 år, blir ny VD för Bohusläningens AB. Utnämning.
1998-03-20 Stadens historia berättad i bilder av fotograf från Bohusläningen. Hembygd. Tidning.
1998-09-16 Är eken vid Kasen Uddevallas äldsta ek? fråga till Bengt på Bohusläningen. Natur.
1998-11-04 Tidningen Bohusläningen firar 120-årsjubileum.
1998-11-05 En riktig kalasdag på Bohusläningens 120-årsjubileum. Tidning.
1999-01-09 85 år fyller f. Intendenten vid Bohusläningen Erik Walter Johansson.
1999-01-23 Författaren Ellen Mattsson får Bohusläningens kulturpris. Utnämning.
1999-02-27 Konstnären, författaren- och kåsören i Bohusläningen John R. Olsson, Lundby, död i en ålder av 79 år.
1999-03-01 Dagspressen minskar i upplaga. Bohusläningen har vänt trenden. Tidning.
1999-03-09 Diktaren och kåsören Sune Sundberg vald till Vardagshjälte -99 av Bohusläningens läsare. Utnämning.
1999-04-17 Vilka är med på den gamla bilden från 1908 i Ellös? Två ellösbor vill ha hjälp av Bohusläningen. Hembygd.
1999-05-06 Bohusläningens reportageteam rapporterar från Fjällbacka. Hembygd.
1999-05-08 Bo Ahlén på Forum tänder på Bohusläningens idé om ett årligt brolopp över Uddevallabron. Idrott. Nöjen.
1999-05-21 "50 år fyller i morgon Bohusläningens satirtecknare Lars ""Mellis"" Melander, Uddevalla."
1999-05-28 Bohusläningens lokalredaktör i Lysekil, Terje Fredh, gör idag sin sista arbetsdag. Blir nu pensionär. Avgår.
1999-05-29 Terje Fredhs sista arbetsdag som Bohusläningens lokalredaktör i Lysekil. Tidning. Avgår.
1999-05-29 Bohusläningen har följt kommunalrådet Lennart Björk under en intensiv arbetsdag. Politik.
1999-06-11 Djurparken Nordens ark skall fira 10-årsjubileum. Bohusläningen fick följa med bakom kulisserna.
1999-06-16 Bohusläningen följer med lantbrevbäraren Leif Arvidsson på den vackra postlinjen Hogstorp-Skredsvik. Post.
1999-06-21 "Bohusläningens Eric Andersson ""Eran"" berättar om när Sven Jerring besökte Skaftö. Radio."
1999-06-28 "Bohusläningens Eric ""Eran"" Andersson berättar om sitt möte med  Willy Brandt i Norge 1973. Historia."
1999-08-12 Bohusläningens mångårige medarbetare i Dalsland redaktör Nils Nabrink, död. 81 år.
1999-08-12 Sune Sundberg, död. 72 år. Han var flitig medarbetare i Bohusläningen.
1999-08-20 Bo Olsson välkänd profil för Bohusläningen död. 59 år.
1999-10-11 Det finns många tomma butikslokaler i Uddevalla centrum. Bohusläningen har gjort en inventering. Affär.
1999-12-16 Bohusläningens chefredaktör Elisabeth Bäck avslöjade svensk barrering. Djur.
1999-12-31 Guldet gick till Sand.Malin Sand blev Bohusläningens guldmedaljör 1999 i orientering. Idrott. Bild
2000-01-03 Från- och med i dag är lagfarterna åter med i Bohusläningen. Fastighetsaffär.
2000-01-25 Från södra Orust (brev till Bohusläningen). Berättelse.
2000-01-28 Kultur prisas inför publik. Bohusläningen bjuder på Kulturens Dag på Kafé Hvitfelt. Bild.
2000-03-01 Bohusläningen, en av de landsortstidningar som ökar mest. Tidning. Bild.
2000-03-24 Trotjänare Harry Gustavsson 80 år. I 53 år var han anställd på Bohusläningen. Familjenytt. Bild.
2000-05-18 Bohusläningens broloppslag. Oxskallebackarna knäcker inte optimistiskt Broloppslag.
2000-08-30 Chefredaktör Elisabeth Bäck hoppas att omgörningen av Bohusläningen till ett mindre format skall bli nästa år.Bild.
2000-09-02 Synskadade personer i Bohuslän får möjlighet att prenumerera på Bohusläningen som taltidning. Bild.
2000-09-13 Han skall göra om tidningen Bohusläningen. Design. Mario Garcia, leder förändringsarbetet på Bohusläningen. Bild
2000-10-12 Ny serie i Bohusläningen. Uddewalla Weckoblad berättar om livet i staden på 1800-talet. Historia. Bild.
2000-10-23 Ulf G. Eriksson debuterar som krönikör på debattsidan i Bohusläningen. Var Arbetets reporter i Bohuslän i 22 år.
2000-12-13 Tandläkarskräck går att bota. Bohusläningen har följt med Gunilla Lundholm till tandläkaren och psykologen. Sjukvård.
2000-12-27 Så skrev B-n 1900-12-27; Glöm ej att vid närmaste postanstalt nu genast för nya prenumerantion å Bohusläningen.
2000-12-30 Så skrev B-n 1975-12-31; Lars Henrik Undeland heter den 33:e i raden av Bohusläningens guldmedaljör.
2000-12-30 Så skrev B-n 1950-12-30: Skidåkaren Henry Isaksson UIS Bohusläningens guldmedaljör.
2001-01-25 "Epitetet ""folkbildare"" värmde. Gunnar Eriksson fick Bohusläningens kulturpris 2001. Utmärkelse. Bild."
2001-03-31 """Nu laddar vi för hundshowen"". Bohusläningen hat träffat helgens stjärnor på Fridhem. Djur. Utställning. Bild."
2001-04-07 3:e klassare från Sanderdalsskolan skall göra en skoltidning, därutav besök på Bohusläningen.
2001-04-07 Vägen går till Dingle med två sidor i Bohusläningen. Tidning.
2001-04-19 Äntligen ute på nätet. Bohusläningens webbinträde efterlängtat. IT. Bild.
2001-04-27 Så skrev B-n 1976-04-27; Bohusläningens konstklubb som varit verksam i tio år har 120 medlemmar. Föreningar.
2001-05-15 Chefsredaktören Elisabeth Bäck lämnar Bohusläningen för att bli chefsredaktör på GT. Avgår. Tidning.
2001-06-07 Idag är det precis 150 år sedan Ture Malmgren föddes. Ture grundade tidningen Bohusläningen- och byggde Villa Elfkullen.
2001-06-13 Så skrev B-n 1901-06-13; Från Forshälla skrifves till Bohusläningen, Råssby folkskolebarn har haft planteringsdagar. Skola.
2001-09-05 Så skrev B-n 1951-09-05; Tunga regnmoln över Simstadion när Simföreningen och Bohusläningen's Eldfest skulle börja.
2001-09-05 Så skrev B-n 1991-09-05; Res med Bohusläningen. Hemlig resa. Pris 775 kronor. Annons.
2001-09-21 Christina Bäcker blir ny chefredaktör på Bohusläningen. Tidning. Bild.
2001-09-28 Bohusläningens tryckeri, oviss framtid för tidningstryckerier. Gemensamt bolag kan lösa investeringsbehov.
2001-10-04 Så skrev B-n 1976-10-04; 1.200 killar har deltagit i Kamraternas- och Bohusläningens 29:e cupturnering. Cup-pappa Bror Eriksson. Idrott.
2001-10-09 Få vill viga homosexulla. Bohusläningen frågade sex präster i Bohuslän. Kyrka.
2001-11-16 70 år fyller agnostiker Kurt-Olov Ankar den 17 nov. Känd för sina insändare i Bohusläningen. Berättelse. Bild
2001-12-03 Idag den 3 dec. får Bohusläningen ny chefsredaktör Christina Bäcker, hon lämnar rikstidningen Aftonbladet Hälsa. Utnämning.
2001-12-19 Bohusläningen skall från- och med år 2003 tryckas i Backa, Göteborg, i Göteborgs-Postens lokaler.
2001-12-19 Birgitta Stenberg tackade ja till att skriva årets julnovell för tidningen Bohusläningens kultursida. Bild.
2001-12-31 Mustafa Mohamed överraskad efter att ha fått Bohusläningens guldmedalj. Idrott. Bild.
2002-02-01 Bohusläningen är bra, men nu skall vi bli bättre. Under våren arbetas den med att bli ännu mer angelägen tidning säger C. Bäcker.
2002-02-01 Bohusläningens kulturpris fick fotografen-författaren Bertil Quirin Glöskär, Kungälv. Utnämning.
2002-03-01 """Fira med oss""! Så säger personalen på Bohusläningen. Upplagan ökade 2001 med 200 ex, till sammanlagt 32 400 ex per dag. Tidning. Bild."
2002-03-30 En trogen tidningsläsare är 94-årige Henry Berntsson. Bohusläningen har funnits i barndomshemmet sedan 1895.
2002-04-11 Karin Gistedt, reporter på Bohusläningen fick testa lapplisa för en dag, en roll som inte är omtyckt.
2002-04-20 Här lurar Joe Labero en av Bohusläningens anställda. Nu gör han Uddevalla magiskt. Nöjen. Bild.
2002-05-14 Förre sportchefen på Bohusläningen, Ebbe Bohlin, död, 90 år gammal. Bild.
2002-07-02 Bohusläningen hittade hans (Otto K Halvorsen från USA) svenska släkt. Utvandring. Bild.
2002-08-05 "Rykten om splittring för bandet ""Friends"", men Kim Kärnfalk tiger. ""Inga kommentarer till Bohusläningens reporter"". Musik o sång."
2002-11-01 Omtyckt kulturredaktör slutar. Efter 13 år lämnar Britt Norberg Bohusläningen. Avgår. Bild.
2002-11-01 Marita Adamsson tar över rodret som kulturchef på Bohusläningen. Arbetsmarknad. Bild.
2002-11-05 "Idag är det premiär för den nya tidningen, ""Bohusläningens affärer""."
2002-12-11 Skoltidningar kan läsas på nätet. Högstadieskolor samarbetar med Bohusläningen. IT. Bild.
2002-12-23 Med sikte på O-ringen i sommar. Nu har startskottet gått för Bohusläningens lag. Idrott. Bild.
2002-12-30 Bohusläningen fyller 125 år. Jubileumsåret inleds med fyrverkeri på Skansberget. Första numret kom ut 21 oktober 1878. Bild.
2003-01-02 Nyårsfyrverkeri värmde i kylan. Startskott för Bohusläningens 125-årsfirande som fortsätter under hela året. Tidning. Bild.
2003-01-08 Christina Bäcker lämnar posten som chefsredaktör för Bohusläningen, med omedelbar verkan. VD Tommy Hermansson tar över. Tidning.
2003-01-11 Trålbindare och popmusiker. Bohusläningens tidningschef har en brokig bakgrund. Bild.
2003-01-24 "En chans för doldisarna. Bohusläningen var med på ""Cheers"" musiktävling. Bild."
2003-02-07 Överraskad pristagare. Regissören Ulf Michal fick Bohusläningens kulturpris. Utmärkelse. Bild.
2003-03-15 Allt fler läser Bohusläningen på nätet. Rekordet är 1 900 besök på en dag. IT.
2003-03-28 En resa med lyckligt slut. Bohusläningen föjde Kroppskultur på den underbara färden mot Elitserien. Idrott. Bild.
2003-05-03 Någon skrev i hans namn. Bokenäsbon Tomas Nordgren kränkt av kommunistiskt inlägg i Bohusläningen. Polis. Bild.
2003-05-10 Bohusläningens gamla tryckpress såld till USA. Pengar. Bild.
2003-05-27 Bohusläningen får nytt format. Tidning. Bild.
2003-09-26 Stort intresse för Bohusläningens nya tabloidformat. Tidning. Bild.
2003-10-06 1 dag kvar. Detta är den sista Bohusläningen i det gamla formatet. I morgon är det premiär för tabloiden. Tidning. Bild.
2003-10-07 God Morgon Kära läsare! Ni håller nu den nya Bohusläningen i tabloidformat i er hand. Tidningschef Tommy Hermansson
2003-10-08 "Om nya formatet på Bohusläningen: Ris och ros om vartannat. ""Bra på köksbordet - och i sängen"". Tidning. Bild."
2003-10-21 I dag fyller Bohusläningen 125 år. Grundaren Ture Malmgren gav ut första provexemplaret 1878-10-21 Tidning. Jubileum. Bild.
2003-12-11 Erik Johansson förre intendenten vid Bohusläningen avliden. Död. Bild.
2004-02-27 Bohusläningen ökar igen. Tidning. Bild.
2004-04-01 Kroppskulturs linjespelare Patrik Olsson överlägsen i Bohusläningens poängliga. Idrott. Bild.
2004-04-23 Ojämn kamp om campus. Bohusläningen har kartlagt turerna kring högskolebeslutet. Skola. Bild.
2004-05-11 Ciao Uddevalla! Bohusläningen har träffat Renato Bertrandi vd för Pininfarina Sverige AB. Industri. Bild.
2004-05-18 Hundförarens historier. Bohusläningen har tjuvläst f.d. polisen Göran Hallbergs memoarer. Böcker. Bild.
2005-02-25 Uppåt för Bohusläningen. Upplagan ökade för sjätte året i rad. Tidning. Bild.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar