2022-10-14

Bomgatan och kvarteret Sjöbommen

På den föregående bilden förekommer två gator. Den ena är Södergatan som förr i tiden fortsatte över Göteborgsvägen och genom det som nu är park, dvs Teaterplantaget.
I förgrunden Södergatan och gatan som går bortåt i bilden är det Bomgatan. Kvarteret till höger om Bomgatan hette Sjöbommen. Namnen har de fått efter den bomtull som spärrade av hamnkanalen väster om nuvarande Västerbron. Bomtullen kallades således Sjöbommen.

Uddevalla hade före den stora stadsbranden 1806 fyra tullportar. Norrtull, Östertull, Södertull och bomtullen eller Sjöbommen. Sjöbommen var en flytande bom i form av några långa trädstammar som bands fast i varandra och i land på ömse sidor om hamnkanalen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar