2012-07-12

Gatu- och Parkchefen kommenterar Kolerakyrkogården

Gatu- och Parkchefen kommenterar Uddevallabloggens inlägg om den vanskötta Kolerakyrkogården på Kapelle:

"Hej Gunnar,

Jag har undersökt lite om kolerakyrkogården. Kyrkan upptäckte 2009 att de, trots vad de själva trott, inte är ägare av den aktuella marken utan att den är allmän plats. De fick då ett marköverlåtelseavtal av kommunen 2010 med syftet att köpa marken.

I januari 2012 inkom ett brev från Kyrkonämndens kansli om att man sagt upp avtalet. Tråkigt nog kom detta brev aldrig Gatu- och parkavdelningen tillhanda utan hamnade bara i vårt diarium utan vidare åtgärd. Avdelningen har alltså inte ställt sig kallsinniga till att sköta området, men har heller inte givits några utökade resurser att sköta anläggningen som ju är lite speciell till sin karaktär. Jag kommer att ta upp detta i tekniska nämnden men tills den saken är avgjord kommer jag att beordra att man i möjligaste mån håller efter det höga gräset på platsen och eventuellt prövar möjligheten med ett alternativt utnyttjande, t ex  har det föreslagits att använda platsen som djurkyrkogård.

Jag undrar vad gamla tiders präster skulle säga om det?

Med vänliga hälsningar
Martin Hollertz
Gatu- och Parkchef
Tekniska kontoret
Uddevalla kommun  //

2 kommentarer:

  1. Djurkyrkogård låter som en väldigt fin ide tycker jag, då får man ju samtidigt med den historiska användningen och människor ges en fin plats att sörja sina vänner.
    / Christian

    SvaraRadera
  2. jag tycker också att djurkyrkogård låter som en bra ide!

    SvaraRadera