2018-02-18

Frederic Sixtus' utkast till ny stadsplan 1690


Uddevalla har som bekant brunnit flera gånger. Efter 1690 års brand tänkte man att man måste göra något åt stadsplanen så att staden inte skulle vara lika oskyddad då brand utbröt.

Ingenjör Frederic Sixtus anlitades och gjorde ovanstående geometriska karta, som beskrivs så här:

Geometrisk karta öövöer Uddevalla Stad, vilken efter Högwälborne Herr Baron General Lieutnanten och Gouvernören Johan Bendict von Schönlebens Skrifteliga Ordres Daterat Bohus den 12 Junii 1690 är affattad samma år aff Frederic Sixtus.

Planen genomfördes aldrig då det fanns för många hus som inte hade skadats vid branden. Men efter den stora branden 1806, då hela staden utplånades, tog man fram Sixtus' karta och med den som utgångspunkt kunde man fastställa 1807 års stadsplan. Men hemlösa Uddevallabor kunde så klart inte vänta på att den nya stadsplanen skulle bli klar så de satte genast igång med att bygga upp sina hus igen. När väl planen fastställdes, ett år efter branden, låg 50 hus på fel plats. De husägarna drabbades dubbelt då de tvingades riva sina nya hus och bygga upp dem på en annan tomt.  //

3 kommentarer:

 1. Är det Västerlånggatan/Göteborgsvägen samt Kilbäcksgatan som är utritade som kanaler? Var det kanaler här och när lade man i så fall igen dom?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, där har aldrig funnits några kanaler och de blev heller inte utförda efter stadsbranden 1806. Möjligen kan man tänka sig att Kilbäcken har inspirerat Sixtus till att rita in kanalerna.

   Radera
  2. Tack för informationen Gunnar! Spännande tanke dock att det fanns vissa planer (även om de med all säkerhet inte funnits kvar idag om de grävts ut om man ser på läget i andra städer).

   Radera