2018-02-07

Officerarna på bilden från I 17 1938

Ingvar Rodén har identifierat dessa tre officerare på bilden från I 17.

Från vänster:

Fänrik Axel Ekfelt. Född 1915. Död 2006. Blev fänrik 1938, dvs samma år som bilden togs. Löjtnant 1940 och kapten 1946 vid fälttygkåren. Major 1958. Överstelöjtnant 1972. Tillhörig Bohusläns regemente 1938-1955.

Löjtnant Sigurd Möller. Född 1909. Död 1989. Fänrik vid Bohusläns regemente 1931. Underlöjtnant 1933. Löjtnant 1935. Kapten 1942. Tillhörig Bohusläns regemente 1931-195. Hemvärnsofficer vid Fo34 1956, vid Fo32 1958-1971.

"Mannen till höger om Möller är fanjunkaren Gottfrid Sjöberg (son till indelte korpralen Gustav Sjöberg från Foss).På bilden var han kompaniadjutant. Han började sin militära bana på Backamo. I oktober 1939 utnämndes han till löjtnant i armén och fram till 1960 hade han en arvodestjänst på regementet. Han och hustrun Thyra var min familj fanj, Sandberg grannar en trappa ner ( en trappa upp bodde familjen Hederén) i II bataljonens kasern (norra kasernen).
Kaj S"


Om Sigurd Möller har jag en historia som skall vara sann. Han var en av två kaptener vid hemvärnsavdelningen Fo32 när historien utspelade sig. 

Den andre, som jag inte tänker namnge, åkte fast för rattfylla och i Bohusläningen kunde man dagen därpå läsa denna rubriken:

"Kapten vid hemvärnsavdelningen fast för rattfylla"

Sigurd Möller skall ha blivit mäkta förgrymmad då det ju bara fanns han och en till att välja på. Så han ringde upprörd till Bohusläningens chefredaktör och krävde att tidningen skulle införa en dementi då ju folk kunde tro att det var han som åsyftades..

Tidningsredaktionen skall ha lagt pannorna i djupa veck och dagen därpå kunde man läsa denna rubriken i tidningen:

"Det var inte kapten Möller!"

Och därmed var Möller nöjd. Han var för övrigt bror med rektor Arnold Möller på Uddevalla Högre allmänna läroverk.

Och här kommer hela bilden igen för den som vill hjälpa till att identifiera fler ansikten. Klicka på den så blir den större!

2 kommentarer:

  1. Korrigering! Befälet till höger om Lt Möller kan inte vara den jag uppgivet. Jag ser nu på en förstorad bild att vederbörande inte bär fänriksstjärna utan sergeantknapp. Personen är dessutom försedd med Svärdstecken. Måste vara en uoff som varit med minst 25 år. Ett kuriosum på bilden är att några av de vpl har förbandstecken 9. Kan det vara vpl från A 9 som tjänstgör på I 17? Ingvar Rodén.

    SvaraRadera
  2. Hej,
    Mannen mellan Möller och Hederén är fanjunkaren Gottfrid Sjöberg (son till indelte korpralen Gustav Sjöberg från Foss).På bilden var han kompaniadjutant. Han började sin militära bana på Backamo. I oktober 1939 utnämndes han till löjtnant i armén och fram till 1960 hade han en arvodestjänst på regementet. Han och hustrun Thyra var min familj fanj, Sandberg grannar en trappa ner ( en trappa upp bodde familjen Hederén) i II bataljonens kasern (norra kasernen).
    Kaj S,

    SvaraRadera