2023-04-05

Det drar ihop sig till fortsatt brobygge

Strandpromenadbron över Bodele har en längre tid legat och väntat på att byggas färdig. Nu ser man tecken på ett förestående arbete för att bygga färdig den. Presenningen är borta och brobanan är nytjärad. Man har väntat på varmare väder och förhoppningsvis blir det så efter påsk.   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar