2024-04-20

Utsikt över Folkets Park

Sannolikt står fotografen på Prostberget. Utedansbanan till höger och vi har även en annan utedansbana till vänster. Kongresshallen verkar inte vara byggd. Marken som Folkets Park byggdes på ägdes av Gustafsbergsstiftelsen.

I bakgrunden ser vi Lövåsberget och i bildens nedre högra hörna ser vi en av de första bensinstationerna i Uddevalla. Bensinmärket var BP, som inte alls uttalades British Petroleum utan försvenskat till Blå Pumpen. Den förste föreståndaren hette Ström.

Det har skrivits mycket i våra tidningar genom åren I tidningsarkivet får jag följande träfflista med artiklar:

Datum         Innehåll
1910-06-11 Folkets Park i Uddevalla, numera förlagd på en vacker plats på sluttningen av Skeppsvikenbergen. Nöjen.
1917-06-29 I Folkets park i Uddevalla uppträder operettprimadonnan Fru Signe Rydberg-Eklöf. Musik o sång.
1918-03-04 Ett folknöje mindre i Uddevalla. Egnahemsföreningen Folkets park lägger ned sin verksamhet. Nedläggning.
1923-04-30 Folkets park öppnade för säsongen. Nöjen.
1923-05-25 Lördag den 26 maj Folkets Park i Uddevalla uppträdande av operasångaren Eric Åby. Annons.
1923-05-26 Den välkände operasångaren Eric Åby Sjunger i afton och i morgon kväll i Folkets park. Musik o sång.
1923-06-09 I Folkets park har arbetats för att göra en del förbättringar till publikens trefnad. Parker.
1924-05-10 Folkets park i Uddevalla slår i eftermiddag upp sina portar för säsongen. Nöjen.
1924-06-23 I Uddevalla Folkets park sjöng under helgen operettsångaren Eric Mellander. Musik o sång.
1924-06-25 Ett celebert besök får man i Folkets Park då Malmstenstruppen kommer att uppträda.
1924-06-30 Malmstenstruppen uppträdde under helgen i Uddevalla Folkets park. Nöjen.
1925-01-19 Ny serveringspaviljong i Folkets park i Uddevalla. Kafé.
1925-05-23 Folkets park inför årets säsong. Parker. Nöjen.
1925-05-25 Den nya serveringspaviljongen i Folkets Park färdig. Byggnad. Bild.
1925-06-12 Storfrämmande i Folkets park denna veckan operasångaren Josef  Herou kommer för första gången till Uddevalla. Musik o sång.
1926-05-01 Folkets Park öppnas för säsongen 1 maj. Annons.
1928-05-02 Årets 1:a majdemonstration vid de nyupptagna portarna i Folkets Park. Bild.
1929-04-27 Uddevalla Folkets Park inför säsongen. Ny attraktion, dans på logen varje lördag och söndag. Bild.
1929-05-17 "Här ska dansen gå. Folkets Parks ""loge"", där gammaldansen skall trådas. Nöjen. Bild."
1930-04-28 Folkets Park har fått ny dansbana. Nöjen.
1931-08-11 Munkedal har fått en Folkets park. Bild.
1931-08-24 Kooperativas jubileum. Firades i Folkets Park på söndagen. Jubileum.
1932-04-20 Vattenledning till Folkets park, till en kostnad av 1.600 kronor. Gatuarbete.
1932-06-17 Uddevallapublikens gunstling kuplettsångaren Mauritz Lewinson i Folkets Park. Musik o Sång.
1933-06-19 Arbetsamt för brandkåren i Uddevalla. Eld vid Havskuren, Folkets Park och Råhagen. Brand.
1933-09-01 Klockspel i Parken. Mästerklockspelarna Sundqvistarna uppträda i Folkets Park lördag och söndag. Nöjen. Bild.
1934-05-18 Folkets Park i Uddevalla. Operettsångerskan Karin Ygberg gästar parken. Teater. Bild.
1934-08-18 Uddevalla Folkets Park. På fältmanöver, teater och dans. Annons.
1935-02-02 Fackföreningarnas fest i Folkets Park. Yrkenas tåg genom staden. Arbetsmarknad.
1935-04-29 Folkets Park i Uddevalla öppnas valborgsmässoafton. Lista på programmet för säsongen i parken. Nöjen.
1935-05-24 Folkets park i Uddevalla gästas av Helge Malmstens internationella cykel - dans - och musiktrupp. Nöjen. Bild.
1935-07-10 En sensation av internationella  mått Kentucky Singers i Folkets park. Musik o sång. Bild.
1935-08-31 "Karneval och trapetsakter. I Folkets park i Uddevalla uppträda "" the Great Arturos"" med partner. Nöjen."
1935-08-31 Stor Folkfest med Karneval i Folkets Park. Annons.
1936-02-10 Uddvalla Folkets Park får nöjeshall. Nöjen.
1936-02-12 I Uddevalla Folkets park skall byggas en nöjeshall ovanför stora dansbanan. Byggnad.
1936-04-02 Gammalt som går ur Folkets Park. Och grundläggning för den nya hallen. Byggnad. Bild.
1936-04-25 Nytt i Folkets Park. Nöjen. Bild.
1936-04-28 God musik och glada låtar i Folkets Park. Ett förstklassigt artistprogram har komponerats. Nöjen. Bild.
1936-05-18 Malmstenstruppen gästar i kväll Uddevalla Folkets park. Nöjen.
1936-05-23 Uddevalla Folkets park får i kväll och i morgon afton besök av operasångaren Folke Andersson. Musik o sång.
1936-05-23 Här va dé fröjd! Berfendals Folkets park. Västgöta-Sigge och Hawaji-Calle svarar för trevnaden. Annons. Nöjen.
1936-06-12 Operett i Folkets park. Märtha och Elvin Ottoson gästa Uddevalla Folkets park lördag och söndag. Bild.
1936-06-13 I Uddevalla Folkets park skall de välkända operettartisterna Elvin och Märta Ottoson uppträda. Musik o sång.
1936-06-15 "Uddevalla Folkets park. Bergmanturnén. Folklustspel ""Halta Lena och Vindögda Per"". Nöjen. Annons."
1936-06-22 Folkets Park Uddevalla midsommardans. Konsertsångerskan Celka Hammar. Konsertsångaren Arne Ohlson. Annons.
1936-06-26 Glatt besök i Folkets park. Sångaren Harry Persson gästar parken. Bild.
1936-07-01 Lilla Edet har invigt den nya friluftsteatern i Folkets park. Invigning.
1936-07-31 Illusionistparet Roxy och Roxyana i Folkets Park. Nöjen. Bild.
1936-08-01 Skolhustomt. Kvarteret mellan Göteborgsvägen, Packhusgatan, Achebergstan och Folkets Park. Byggnad. Bild.
1936-08-07 Folkets Parks entre i kvällsbelysning. Parker. Nöje. Bild.
1936-08-07 Ljus över Folkets park i Uddevalla. Energi. Bild.
1936-08-07 Festligt i Folkets Park. Nöjen. Bild.
1937-04-22 Förslag till skola på söder, skall förläggas strax öster om Folkets Park. Byggnad.
1937-06-10 Idrottens hus i Uddevalla, förlägges till tomt nordväst om Folkets park. Byggnad. Bild.
1937-06-10 Idrottens hus i Uddevalla föreslås uppfört vid Folkets park för 190,000 kronor. Idrott. Bild.
1937-07-08 Idrottsmässan. Kamraterna och sällskapets nöjesarrangemang i Folkets Park, Uddevalla. The Kentucky Singers. Annons.
1937-07-17 Vackra ljuseffekter i Folkets Park. Nöjen.
1937-07-30 Norska gäster i Folkets Park i Uddevalla. Nöjen. Bild.
1937-10-27 Folkets Park i Uddevalla får friköpa sin festplats av Gustafsbergsstiftelsen. Fastighetsaffär.
1938-04-21 Ny friluftsscen och nytt golv på Polketten i Folkets Park. Nöje. Parker.
1938-04-21 Folkets Park i Uddevalla rustar inför nya säsongen. Nöjen. Bild.
1938-04-30 Folkets Park i Uddevalla öppnar för säsongen i afton kl. 7.30. Nöjen.
1938-05-10 Malmstenstruppen uppträder i kväll i Uddevalla Folkets Park. Nöjen.
1938-05-10 Malmstenstruppen i  Folkets park. Förnämligt program i parken i kväll. Nöjen.
1938-05-11 Malmstenstruppen inregistrerade i går kväll åter en stor framgång i Folkets park. Nöjen.
1938-05-20 Storsångaren, tenoren Folke Andersson kommer i morgon till Uddevalla Folkets park. Musik o sång.
1938-05-20 När Uddevalla roade sig av F.E.K. Före Folkets Park. Bio. Idrott.
1938-06-03 Svensk-norsk ungdomsstämma i Uddevalla Folkets Park. Politik.
1938-06-13 "Selma Lagerlöfs ""Dunungen"" skall uppföras i Uddevalla Folkets park. Birgitta Valberg spelar Dunungen. Nöjen."
1938-06-16 Arionkvartetten med  tenoren Arne Ohlsson, kommer till Uddevalla Folkets Park i sommar. Musik o sång.
1938-06-17 Kvartetten Synkopen kommer till Uddevalla Folkets park i morgon. Musik o sång.
1938-06-22 Sigge Fürst och Åke Söderblom kommer till Uddevalla Folkets park under midsommarhelgen. Nöjen.
1938-07-06 Idrottsmässan i Uddevalla Folkets park har engagerat Håkan von Eichwalds orkester. Musik o sång.
1938-07-06 I dag sjunger Sven-Olof Sandberg och fru Gunnel i Hunnebostrands Folkets park. Musik o sång.
1938-07-13 Eric Källqvist underhåller i kväll på idrottsmässan i Uddevalla Folkets park. Musik o sång.
1938-07-22 Arionkvartetten med uddevallasonen Arne Ohlsson sjunger i kväll i Uddevalla Folkets park. Musik o sång.
1938-07-22 Uddevalla Folkets park gästas i morgon av Ludde Gentzel och Torsten Bergström. Nöjen.
1938-08-12 Ulla Billqvist och Gunnar Hahn underhåller i morgon i Uddevalla Folkets Park. Musik o sång.
1938-08-24 Socialminister Gustav Möller talar i Uddevalla Folkets Park söndag 28 aug. Annons. Politik.
1938-11-01 Folkets park utökas med ny danshall. Beslut av Arbetarkommunen i går. Byggnad.
1938-11-01 Stort nybygge i Folkets park. Byggnad.
1939-03-08 En flott restaurang för 900 personer håller på att byggas i Uddevalla Folkets Park. Mat.
1939-04-28 Programmet för Uddevalla Folkets park är klart. Nöjen.
1939-05-17 Nybyggda kongresshallen med serveringspaviljong i Folkets Park öppnar till pingst. Byggnad. Bild.
1939-05-20 Folkets Park i Uddevalla. Glade Korpens Kabaré. Annons.
1939-06-02 Barnens Dag. Folkets Park. Gammal och modern dans. Nya serveringshallen tages i bruk. Annons.
1939-07-12 """Det sjuåriga kriget"" i Hunnebostrand. Striden om danspaviljongen i Hunnebostrands Folkets park nalkas sitt slut."
1939-08-31 Folkets Park, Uddevalla. Fritiof Malmstens Internationella Konstnärssällskap. Annons.
1939-11-20 Beklädnadsarbetarna i Uddevalla firade sitt 50-årsjubileum i Folkets parks kongresshall i lördags. Jubileum.
1940-07-10 Idrottsmässan i Folkets Park, Uddevalla. Radio- och  grammofonsångaren Harry Persson uppträder. Annons.
1940-07-12 Idrottsmässan i Folkets Park, Uddevalla. Revypappan Karl Gerhard uppträder på lördag. Annons.
1940-08-10 "Militärcabareten ""Full I 17"". Föreställningar i Kongresshallen, Folkets Park. Annons."
1941-06-27 "I Uddevalla Folkets park skall framföras succénumren ur regementets militärrevy ""FULL I 17"", bl.a. Bohus Bataljon. Annons."
1941-07-01 "Karin Kavli och Holger Löwenadler gästar Uddevalla Folkets park med engelska lustspelet ""Vad varje kvinna vet"". Teater."
1942-06-29 Alice Babs Nilsson samlade rekordpublik i Uddevalla Folkets Park. Omkring 4.500 personer. Musik o sång.
1942-07-04 Folkets Park, Uddevalla gästas av Leon Landgrens alpmusikanter  med Thory Bernhards. Musik o sång.
1942-08-07 Uddevallabördige operasångaren Arne Olssson framträder i Folkets Park. Nöjen. Musik o sång.
1943-08-07 """Vårat gäng""-revy i Uddevalla Folkets park. Nöjen."
1944-03-18 "Offentliga nöjen i "" Gubbebal "" anordnas i Kongresshallen, Folkets Park. Annons."
1944-05-04 Folkets Park. Scenen har blivit fyra meter djupare. Tillbyggda gaveln på Kongresshallen. Bild.
1944-08-18 Folkets Park i Uddevalla lördag populäre operasångaren Arne Ohlsson, barnfödd i Uddevalla. Annons.
1944-08-28 "Folkets Park, Uddevalla-Succérevyn 1944 ""Folket i Spegeln"". Iscensatt av Ragnar Klange. Annons."
1944-09-09 I morgon kommer den populära radiosångerskan Ulla Billquist till Folkets park. Ackompanjeras av Gunnar Hahn. Musik o sång.
1945-09-17 Folkets Park i Uddevalla får en friluftsteater. Nöjen.
1946-05-17 Folkets Park. Bild.
1947-04-11 Folkets Park får en trädgårdsanläggning. Parker.
1947-04-26 Ernst Wigforss talar i Kongresshallen i Folkets Park på söndag.
1947-05-23 Goda artister till Folkets Park, Sven-Olof Sandberg & Ulla Sallert. Nöjen.
1948-05-04 Parktantsverksamheten har nypremiär i Folkets Park.
1949-04-22 Folkets Park; nya planer.
1949-04-28 Harald Olsson manskörens dirigent inviger våren i Folkets park. Musik o sång.
1949-05-05 En bild på glada barn som leker i Folkets park.
1950-04-28 Vårpremiär. Folkets Park öppnar för säsongen 29 april, uppträder gör Bertil Boo. Nöjen.
1950-06-22 """För 50 år sedan"" Midsommar i Folkets Park. Dans kring lövad majstång med ledning av Einar Dahl."
1951-04-27 Folkets park bygger om och ut. Byggnad.
1951-08-30 Fem lokaler har tagits i bruk av uddevallas folkskolor i Folkets park.
1951-11-24 "Uddevallas ishockeybana blir på ""cirkusplatsen"" vid Folkets Park. Idrott."
1952-05-02 Våren hälsades med, flickskolans körsång, fackeltåg, jättebrasa i Skeppsviken, fyrverkeri i Folkets Park.
1952-05-05 Snoddaskravaller, 3.000 personer stormade dansbanan i Hunnebostrands Folkets Park.
1952-06-05 "Söndagen den 15 juni sjunger, ""Delta Rythm Boys"", i Folkets Park. Musik o sång."
1952-08-15 Alice Babs kommer till Uddevalla Folkets Park. Nöjen.
1953-05-02 Riksdagsman Henry Allard, Maj-talade i Folkets park. Politik.
1954-08-13 Folkets park har stor galakväll, med Simon Brehm- och Lill-Babs. Nöjen.
1956-04-25 Folkets Park i Uddevalla  - flyttad entré.
1960-07-09 Invigning av minigolfana i Uddevalla Folkets Park. Idrott. Nöjen. Bild.
1961-04-27 Gångväg runt Folkets Park, Uddevalla skall skona gräsmattorna. Bild.
1964-09-14 Sprängkuppen mot Folkets park i Uddevalla gav dynamitarder cirka 10 000 kronor. Polis. Bild.
1964-10-27 Folkets Parkkuppen väntas bli uppklarad. Polis.
1965-10-02 "Celebert popbesök i Uddevalla. ""The Spotnicks"" i Folkets park. Musik o sång. Bild."
1966-07-18 "Uddevalla de sista seklen: Den första ""Folkets park"" i Uddevalla. Kultur. Bild."
1968-05-25 Uddevalla Folkets Park firar 60-årsjubileum. Jubileumstidskrift av Georges Moulaison. Nöjen.
1968-06-21 Ellös Folkets Park. På scenen Cornelis Vreeswijk. Buss avgår från Uddevalla Hamn. Annons.
1968-07-12 Hunnebostrands Folkets Park -HEP STARS- på scenen. Annons
1969-04-23 Slutdansat i Folkets Park? Parkstyrelsen ber om hjälp. Ekonomiskt krisläge. Nöjen.
1969-07-25 "Komedin ""Kaktusblomman"" Med Anna-Lisa Ericson och Karl-Arne Holmsten i Folkets park 29 juli. Annons."
1969-10-14 Sällsynta fåglar i Uddevalla. Fjorton sällsynta Forsärlor (montacila cinerea) över Folkets Park. Bild.
1971-03-20 Uddevalla Folkets Park bantar ner sin verksamhet.
1972-06-26 1000 glada midsommarfirare dansade kring lövad stång i Uddevallas Folkets park. Dans. Bild.
1972-08-03 Säsongsfinal i Folkets Park i Strömstad med Jokkmokks-Jokke och Ted Gärdestad. Musik o sång.
1972-09-02 Strömstads Folkets park förstördes vid en brand tidigt på fredagsmorgonen. Brand. Byggnad.
1973-09-10 40 årsjubileium för HSB-medlemmar firas med korvgrillning, lekar- och folkdansuppvisning i Folkets park.
1974-04-25 Uppåt för minigolfklubben. Ny bana öppnas vid Folkets Park på lördag. Förening. Bild.
1978-05-19 Uddevalla Folkets Park fyller 70 år. Nu väntar uppsnyggning. Jubileum. Nöjen.
1978-06-01 Från Georges Moulaisons jubileumsskrift om Uddevalla Folkets Park, som i år fyller 70 år. Parker. Nöjen.
1978-07-03 Folkets Park var träffpunkten för Uddevallas arbetare på 1920-talet, berättar snickaren John Borg. Nöjen.
1978-11-06 Många har dansat efter Gösta Åkerberg på Gästis eller Folkets Park i Uddevalla.
1979-08-24 Gör Uddevalla Folkets Park till ett allaktivitetscentrum, föreslår kommunalrådet Lars Åhlund. Nöjen. Parker.
1979-12-03 Uddevalla Folkets Park väntas bli kommunägd. Alla åldersgrupper skall få sina krav tillgodosedda. Nöjen.
1980-04-28 Gunnar Nilsson åker rutschbana i Folkets Park.
1980-04-28 Vad skall hända med Uddevalla Folkets Park? Går på sparlåga i sommar. Parker. Nöjen.
1980-05-07 Släpp in föreningar i Uddevalla Folkets Park, uppmanas i debattartikel. Parker. Nöjen.
1980-05-22 Mycket talar för att Uddevalla kommun arrenderar Folkets Park på 10 år. Parker. Nöjen.
1980-06-11 Sista dansen i Folkets Park? Spriten flödade. Nöjen.
1980-09-22 Folkets Park anade inget. Så fick förskola gratis vatten i 15 år. Ledningar.
1980-09-26 Folkets Park i Uddevalla övergår från årsskiftet i kommunal regi. Nöjen.
1981-01-12 Kommunen tar över Folkets Park, skapar allaktivitetshus för pensionärer. Parker. Social.
1981-03-24 Antidrogsfestival ska hållas i Uddevalla Folkets Park i maj. Droger. Nöje. Musik o sång.
1981-05-16 Handikappveckan med hörselfrämjandets dag och handikapputställning i Folkets park. Föreningar. Annons.
1982-04-05 Pensionärerna in i Folkets Park. Drar igång verksamhet till hösten. Föreningar. Bild.
1982-11-04 Tage Berglund berättar om livet i Uddevalla Folkets Park under 1930- och 40-talet. Parker. Nöjen.
1983-09-14 Till nästa sommar skall hela området mellan Kongresshallen och entrén i Folkets Park.
1983-09-14 Kommunen skall rusta upp den nedslitna miljön i Uddevalla Folkets Park.
1988-08-13 Hunnebostrands Folkpark ett äventyr. Folkets Park.
1990-10-25 Fredagskvällen kongressen med de bästa dansbanden. 26-10 Chiquito. Folkets Park, Uddevalla. Annons.
1991-05-18 Bygdens folk vill rädda Rabbalshede Folkets Park. Byggnad.
1991-07-26 Framtidstro i folkparken. Folkets Park.
1992-03-10 Den gamla folkparken. Folkets Park.
1993-03-31 Korvboden som är kult, Folkets Park Uddevalla, Mat. Kultur. Bild.
1995-09-01 Folkets Park i Uddevalla förfaller. Parker.
1996-05-03 Socialdemokraterna vill sälja Folkets Park.
1997-04-03 Filmskådespelaren Åke Grönberg gästar ikväll Folkets Park.
1997-05-05 Mässa för kropp och själ i Folkets park. Utställning.
1997-05-16 Planerna på nedläggning av Uddevalla Folkets Park kvarstår.
1997-06-04 I stenåldersmuséet i Ellös Folkets Park ser man hur våra förfäder för 9000 år sedan slaktar en delfin. Museum.
1998-01-08 Folkets park vandaliseras. Polis.
1999-02-10 Kommunen söker privata sponsorer till Folkets Park. Pengar.
1999-02-12 Fritidskontoret glömde säga upp kontrakt med Folkets Park. Vill ändå slippa betala underhåll. Myndighet.
1999-02-27 Oas med exotiska fåglar-nytt förslag för Folkets Park. Nöje.
1999-06-05 Slutet nära för anrika Folkets park i Uddevalla. L. Björk kan tänka sig bygga bostäder istället. Nöjen.
1999-06-10 Dansanta paret Sonja Lindlöf- och Harald Karlsson har inte gett upp hoppet om Uddevalla Folkets park. Nöjen.
1999-06-21 Världens högsta majstång har rests i Ödeborgs Folkets park. Tävling.
1999-06-25 Expertgrupp avråder kommunen från att köpa Uddevalla Folkets park. Fastighetsaffär.
1999-09-03 Folkets park går överi privat ägo.
1999-10-04 Folkets park såld, har fått nya ägare. Byggnad.
2000-05-26 Sångarglädje i Uddevalla Folkets park. 450 PRO-medlemmar träffades för att hälsa våren med sång. Musik o sång.
2000-09-18 Spådomar- och slagruta samsades på alternativmässan i Folkets park, arrangerades av Eivor Niubo. Bild.
2000-11-11 Julmässa med glögg och musik. Utställning av hantverk i Folkets park. Utställning. Bild.
2001-04-27 Så skrev B-n 1951-04-27; Omfattande arbeten har utförts på sista tiden i Folkets Park.
2001-05-02 Så skrev B-n 1991-05-02; Industriminister  Rune Molin talade i Folkets Park vid 1-maj firandet i Uddevalla.
2001-06-05 Trollhättans egna rockfestival Westgotha, samlade 2000 personer i Folkets Park. Musik o sång.
2001-06-28 Folkets Park i Munkedal fyller 70 år i sommar.
2001-08-02 Gösta Nygren i Hunnebostrand lämnar över ordförandeklubban för Folkets hus och Folkets park efter 40 år. Avgår. Bild.
2001-08-15 Pojkarnas afton när Aranis Klaas Big Monster Truchs Stunt Show visade vid Folkets Park sin show. Motorsport.
2001-10-26 "Det blir nostalgi i Folkets park i kväll, när 60-talets popband ""Spotnicks"" kommer. Musik o sång."
2001-11-05 Länkarna i Uddevalla fyllde 50 år. Samtidigt i Uddevalla var det riksträff i Kongresshallen Folkets Park.
2002-01-07 En tradition på Trettondagjul är socialdemokraternas julgransfest i Folkets park. Musik o sång. Dans.
2002-03-12 I går var det minnenas afton i Folkets park med Arne Weise som konferencier, det väckte många ungdomsminnen. Musik o sång.
2002-07-11 "Stängning hotar Folkets park: ""Om folk fortsätter att klaga på hur vi sköter ""Parken"", säger makarna Oscarsson. Nöjen. Bild."
2002-11-01 "Uddevalla blir ""Rockstat"". Det blir ""röj"" i Folkets Park i två dagar, den 15-16 november. Musik o sång."
2003-04-08 Ungdomar får chansen också i år att ha ett drogfritt disko i Folkets park på skolavslutningen. Skola. Droger.  ///

4 kommentarer:

 1. Det var mycket som hänt i Folkparken. (Folkparkerna) under åren som gått. Kul läsning Tack Gunnar

  SvaraRadera
 2. Vad är det för väg som passerar BP?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gunnar Klasson2024-04-21 14:13

   Bakom tappen Packhusgatan och framför Anders Knapes väg

   Radera