2020-05-17

Ramseröd naturreservat - en lisa för själen

I dessa coronatider kan det vara på sin plats att påminna om allt det fina vi har inom Uddevalla kommuns gränser. Idag tog hustrun och jag en tur till Ramseröds naturreservat. Det var många år sedan jag var där och det hade hänt mycket sedan senaste gången.
Man kan ta sig dit från olika håll. Idag åkte vi till parkeringsplatsen vid Ramseröds gård. Gamla 44:an över Kuröds bro och sedan till höger där det tidigare låg en bensinstation. Strax är man framme vid parkeringsplatsen. Vi gick fram och tillbaka längs den bruna linjen, en sträcka på 500 meter.
Naturreservatet förvaltas av Uddevalla kommun och på kommunens hemsida läser jag:

Naturreservatet Ramseröd är en naturskön sprickdal i utkanten av Uddevalla. Här böljar beteshagarna omgivna av skog och hassellundar. Skaljorden i området har satt sin prägel på områdets kalkkrävande växter och i hassellundarna hittas arter som vätteros, springkorn, trolldruva, gullpudra, ormbär och blåsippa. Genom reservatet går en bäck och invid denna växer stora bestånd av ormbunken strutbräken. Området har också en spännande svampflora.
Ramseröd blev naturreservat 1990 och omfattar ett ca 35 hektar stort område.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen till Ramseröds naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • gräva upp eller plocka växter,
 • framföra motorfordon (gäller även moped),
 • gräva eller på annat sätt skada skaljordsavlagringarna; mindre grävning i pedagogiskt/vetenskapligt syfte får dock ske efter naturvårdsförvaltarens medgivande,
 • göra upp eld,
 • rida annat än på därför avsedd stig.
Gott om strutbräken som håller på att bli vuxna.
Här finns fortfarande gott om vitsippor, för övrigt de största jag sett.
Vandringsleden är inte framkomlig med barnvagn eller rullator.
Kvarnstenen berättar att det har legat en skvaltkvarn på platsen.Ängemadbäcken är det som rinner längs sprickdalen ner mot Bäveån.
Belöningen får man efter 500 meter då man kommer till den här fint iordninggjorda fikaplatsen. Tyvärr hade vi ingen fika med oss men det får bli nästa gång.  //

1 kommentar:

 1. Tack för tipset och för de fina bilderna Gunnar!
  Roland

  SvaraRadera