2020-05-06

"Regementets barn" 25 april 1992

Insänt av Dick Olsson.

På bilden från vänster Dick Olsson, Eva Wockatz, Ann-Christine Lidqvist och Henrik Sandberg.
25 april 1992, dvs bara några månader innan Bohusläns regemente avvecklades ordnades en återträff för "Regementets barn". De flesta av dem hade bott i regementets kaserner eller i Underofficersbostäderna på Exercisvägen 1 och 3.

Leif Westbring höll i taktpinnen i högra bildkanten. Jag fick vara med på ett hörn och berättade om händelser tagna ur Underofficerskårens protokoll. På kvällen blev det samkväm i militärrestaurangen. Ni må tro att det blev mycket berättande.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar