2020-05-02

Detta har lokaltidningarna skrivit om epidemier

Epidemisjukhuset i Kapelle 1925. Det låg där Kapellevägen 1 ligger idag.

Detta skrev lokaltidningarna om epidemier:

Datum         Innehåll
1910-06-09 Epidemiska sjukhuset för om- och tillbyggnad.
1913-02-17 En epidemisjukstuga för landsbygden närmast Uddevalla. Frågan kräver en snar lösning. Sjukvård.
1913-09-03 Difteriepidemien. Sjukdom.
1915-04-14 Hjärnhinneinflammationsepidemien. Ett misstänkt fall på Bohusläns reg:te. Sjukdom.
1915-10-20 Difteriepidemi. Sjukdom.
1915-11-12 Difteriepidemien i Uddevalla. Sjukdom.
1916-12-04 En svår difteriepidemi har utbrutit. Sjukdom.
1916-12-12 Elektriska ledningar till epidemisjukhuset och fastigheter söder om järnvägen mm.
1917-08-18 Stadsfullmäktige beslöt om elektriskt ljus inne i epidemisjukhuset. Energi.
1917-10-22 En ganska utbredd difteriepidemi har utbrutit i staden. Sjukdom.
1917-11-08 Difteriepidemin i Uddevalla. Folk -och småskolorna i staden har stängts för desinfektion.
1917-11-26 Difteriepidemien synes nu vara på retur. Sjukdom.
1918-10-16 Spanska sjukan, epidemiens hemsökelser. Sjukdom.
1918-10-16 Spanska sjukan. Epidemien något minskad i Uddevalla. Sjukdom.
1919-09-12 Epidemierna taga åter fart. Sjukdom.
1919-12-12 Epidemisjukhusfrågan i Uddevalla, Lysekil, Kungälf m. fl. platser. Sjukvård.
1920-02-05 Epidemisjukhuset på Kapelle överlåtes till Landstinget.
1920-03-06 Anbud om entreprenad för epidemisjukhuset, Kapelle.
1921-12-19 På epidemisjukhuset vårdas f.n. 7 difteripatienter och 1 scharlakansfeberpatient. Sjukvård.
1922-01-11 Den omfattande influensaepidemien vid regementet fortfar. Sjukdom.
1922-01-11 Influensaepidemi utbröt hastigt på söndag vid Bohusläns regemente. Ett 50-tal av manskapet insjuknat.
1922-04-10 Uddevalla epidemisjukhus tillbyggnad. Är nu färdig och afsynades på måndagen.
1922-06-22 Avloppsledning från epidemisjukhuset i riktning mot hamnen. Vatten och avloppsledning.
1922-06-30 Styrelsen för landstingets epidemisjukhus i Uddevalla, har till ordförande valt, Adolf C. Zachau och Victor Kullgren.
1922-08-02 Epidemisjukhuset i Uddevalla övertogs igår av landstinget med god plats för 60 patienter. Sjukvård.
1922-08-03 Nya epidemisjukhuset i Uddevalla övertogs 1 aug av landstinget. Sjukvård.
1922-08-04 Epidemisjukhuset öfvertogs 1 aug. af landstinget. Sjukvård.
1924-03-31 Tre dödsfall i Bokenäs på 1½ dygn. Det är efter en svårartad influensaepidemi som härjar i nämnda socken.
1924-05-03 Mässlingsepidemi i  Uddevalla. Sjukdom.
1925-07-22 Paratyfus har nu även utbrutit i Uddevalla. Å epidemisjukhuset vårdas f.n. 11 patienter. Sjukvård.
1925-07-25 Tyfysepidemien i Uddevalla. Sjukdom.
1926-08-09 Paratyfusepidemi i Bovallstrand. Sjukdom.
1926-12-16 Scharlakansfeberepidemi i Uddevalla, skolorna i staden stänges. Sjukdom.
1926-12-16 Scharlakansfeberepidemi i Uddevalla. Sjukdom.
1926-12-18 Epidemien i Uddevalla elakartad. Hittills ha 16 fall inträffat härstädes. - Alla skolor stängda. Sjukdom.
1926-12-21 Epidemien i Uddevalla är redan kvävd? 20 fall ha inträffat, därav 1 i Bäve socken.
1927-01-17 Influensaepidemien vid Bohusläns Regemente. Sjukdom.
1928-02-09 Mässlingen härjar i Uddevalla. Epidemien började före jul, pågår alltjämt. Sjukdom.
1930-03-17 När koleran härjade i Uddevalla. Epidemien 1834 ett hemskt minne. Sjukdom.
1931-01-23 Influensaepidemien i Uddevalla nått toppunkten. Sjukdom.
1932-09-02 4 barnförlamningsfall i Uddevalla. 14 fall av sjukdomen vårdas på epidemisjukhuset.
1932-10-21 Barnförlamningsepidemien i Bohuslän.15 patienter f.n. på Epidemisjukhuset.
1934-12-24 Kolera och rödsotsepidemi. Sjukdom.
1935-07-12 Många sjuka på epidemien. 47 fall av difteri och skarlakansfeber. Sjukvård.
1936-07-24 Uddevallapojk död i barnförlamning. Epidemien har hittills under juli krävt 4 dödsoffer. Sjukdom.
1936-07-31 Respirator vid epidemisjukhuset i Uddevalla. Sjukvård.
1936-08-17 Epidemien ger barnen förlängt lov. Uddevallaskolornas hösttermin torde uppskjutas.
1936-08-20 Epidemisjukhuset har nu fått sin respirator. Sjukdom.
1936-08-26 Epidemien håller i sig. Platsbristen på sjukhuset icke överhängande. Sjukdom.
1936-08-28 Två respiratorer beslutade epideminämnden köpa igår. Sjukdom.
1936-08-28 Epidemisjukvården i gamla tider. Skildrad av en 80-årig pionjär. Sjukvård.
1936-09-02 Dödsfall i epidemien i Uddevalla. 94 barnförlamningspatienter intagna.
1936-09-07 Epidemisjukhuset fick 12 nya patienter. Sjukdom.
1936-09-09 Om inte barnförlamningsepidemien tilltager börjar Uddevalla folkskolor höstterminen på fredag.
1936-09-09 Epidemivården och Uddevalla lasarett  inför landstinget. Sjukvård.
1936-09-16 Epidemin fortsätter. Sjukdom.
1936-09-23 Färre bad i Gustafsberg i år än 1935. Regn och epidemien inverkade.
1936-11-02 Barnförlamningensepidemin. Fem nya fall. Sjukdom.
1936-12-04 Barnförlamningsepidemien tycks nu vara över i våra trakter. Sjukdom.
1938-03-04 Byggnadsentreprenad utbjudes för sjukpaviljongen vid Uddevalla Epidemi. Annons.
1938-05-18 Scharlakansfeberepidemien håller i alltjämt.118 fall på Uddevalla sjukus. Svårt att få tag i sjukvårdspersonal.
1940-09-03 Epidemisjukhuset i Uddevalla tillbygges. Sjukvård.
1941-03-20 50 år fyller vaktmästaren vid Epidemisjukhuset, Arvid Johansson.
1941-06-13 Epidemisjukhuset i Uddevalla skall tillbyggas. Byggnad.
1941-09-23 "Nu byggs ""telefonarestaden"" på Hospitalsängen på Kapelle, vid epidemisjukhuset. Bostad."
1941-11-20 Medlemsantalet i Uddevalla sjukkassa över 6.000. Influensaepidemin kostade kassan över 10.000 kronor.
1942-01-21 Till entreprenör för målning av Röda Paviljongen vid epidemisjukhuset har antagits målarmästare E.Thorild, Uddevalla
1942-03-05 85 år fyller förra sköterskan vid epidemisjukhuset Ida Engholm.
1948-02-12 Röda paviljongen vid epidemisjukhuset i Kapelle upplåtes, hem för kroniskt sjuka.
1949-10-15 Stadsläkaren B. Åhrén meddelar att 45 patienter finns på epidemisjukhuset för scharlakansfeber. Sjukdom.
1957-08-23 Epidemisk sjukdom i Uddevalla.
1957-10-15 Besöksförbud införes vid Uddevalla lasarett. Influensaepidemin fortsätter. Sjukdom. Sjukvård.
1973-07-18 """Det var en gång"". Ett kort tagit omkring 1875 vid Epidemihemmet i Kapelle."
1975-01-14 Influensa-epidemi på väg. I17 provar spray-vaccin. Sjukvård.
1984-05-09 Den svåra koleraepidemin i Uddevalla 1834. Av John Stalemark. Sjukdom.
2000-08-05 Allt färre barn vaccineras. Läkare varnar för epidemi. Sjukvård. Bild.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar