2020-05-09

Strandskatan häckar på Snäckans balkong

Foto Åse Malm.

Snäckan har fått nya gäster. Den här strandskatan har upptäckt ett fint ställe att bygga bo på.
I en blomkruka på Snäckans söderbalkong. Enligt Jan Uddén är det troligen strandskatehannen  som testar olika boplatser innan paret bestämmer sig för ett ställe att bygga på.
Kanske är det samma strandskatepar som förra året byggde bo på varmbadhusets tak. Bara några meter över marken kunde vi se dem under flera veckor trots att mycket folk passerade dagligen. Ett kraftigt skyfall spolade bort boet till slut.  //

2 kommentarer: