2020-05-28

Nästa Stenafartyg på väg mot Uddevalla


Det nästa Stenafartyget, danskregistrerade STENA FORETELLER är nu på väg mot Uddevalla. Det är ett 195,3 m långt rorofartyg som är på väg från hamnen Holyhead på Englands västkust. 

Tidningen Sjömannen skriver:
"Stena RoRo säljer Stena Foreteller och Stena Forecaster. Besättningen på båda fartygen har varslats om uppsägning. Sexton sjömän inom Seko sjöfolks avtalsområde har efter lokala förhandlingar fått erbjudande om fortsatt anställning på Stena Line. Stena RoRo har beslutat att sälja bolagets två återstående fartyg med svensk flagg".

Enligt Lotsinfo public kommer hon att ta lots vid Hätteberget (Marstrand) kl 10 fredag och sedan gå till Uddevalla. Det jag tycker är lite märkligt är att det står inget i hamnens trafiklista om att hon är på väg. Men det troliga är att hon läggs upp i likhet med STENA SAGA och SASSNITZ.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar