2020-05-25

Fjällvägen 1972

Här är en av de större ombyggnaderna av Fjällvägen. Det är samtidigt som stadsmotorvägen byggs strax söder om den här platsen.

Det är inte första gången Fjällvägen byggs om. Jag sökte på Fjällvägen i Tidningsarkivet och fick fram följande träfflista.

Datum         Innehåll
1891-11-10 Fjällvägen blir ny väg mellan Uddevalla och Betvattnet. Vägarbeten.
1930-01-04 Ny affär inom charkuteribranschen öppnas idag i Lindqvistska nybyggnaden vid Fjällvägen.
1931-03-13 Rak och Frisersalong med Damavdelning öppnas den 14 mars på Fjällvägen 3. Affär.
1931-07-29 Fjällvägen vid lasarettet breddas till 18 meter. Vägarbete.
1931-08-13 Aveny-Fjällvägen, bild på reveterade husen mellan Storgatan och Bostongatan.
1931-08-13 Byggnation vid Fjällvägen.
1935-10-02 Bilföraren stannade ej vid kollision. 3-årig pojke påkörd av bil på Fjällvägen. Olycka.
1935-10-07 Fjällvägens förbättring till Havskuren blir även i vinter det största reservarbetet.
1935-11-02 Statsbidrag till Fjällvägen som skall utbyggas för 137 000 kr. Vägarbeten.
1936-04-08 Vägarbete på Fjällvägen - Boxhult. (Bilden för dagen).
1936-06-23 Karlsruhe. Tomtområdena utmed Fjällvägen närmast Ramneröd. Vägarbeten. Bild.
1936-06-26 Väg genom berget. Fjällvägen skall passera genom denna skärning vid Bleket.
1936-07-07 Bilden för dagen. Arbetet med Fjällvägen fortskrider. Bild på stenkrossen. Vägarbeten.
1936-09-28 Fjällvägen i vardande. Uddevallas nya infartsväg jämnas ut med borr och dynamit.
1937-12-24 Fastighetsaffär: Bodelägare efter C. J. Johansson har sålt sin vid Fjällvägen.
1938-02-26 Fjällvägen väntas klar i sommar, även östra landsvägen till Dalsland under ombyggnad. Vägarbeten.
1941-11-26 Sista etappen av Fjällvägens omläggning i Uddevalla har nu godkänts. Åttaårigt arbete avslutat. Vägarbete.
1942-05-30 50 år fyller charkuteristen David Ståhle, öppnade egen affär vid Fjällvägen 1929.
1944-03-16 Häst i sken på Västerlånggatan. Ett rent under att körsvennen klarade sig undan med livet på Fjällvägen.
1947-07-11 Omstridd snickarbod på Fjällvägen, lokförare Nils Hernow. Rivning?
1950-12-05 En lindrig bilkrock vid järnvägsövergången på Fjällvägen isamband med att bommarna hade varit fällda. Olycka.
1951-03-12 Om vintern på Ramneröd och tjälen på Fjällvägen. Hembygd. Bild.
1956-10-26 Fjällvägens diken används som avstjälpningsplatser. Miljö. Bild.
1957-01-22 Rånförsök mot korvkiosk på Fjällvägen i Uddevalla. Polis.
1957-07-25 Sneda huset, Sandhålan nr 5, vid Fjällvägen rivs. Rivning.
1958-04-19 Fjällvägen byggs om. Eric W. Vägarbeten.
1958-04-19 Höjdryggen vid Annegreteberg försvinner Fjällvägen sänkes omkring 2 meter.
1959-10-29 Fjällvägen får ny sträckning väster Ramneröds kyrkogård.
1960-12-06 Genomfartsled snabbutbyggs Korsningen Fjällvägen-Norra Järnvägsgatan.
1964-02-29 Stulen uddevallabil kraschades. Onyktre föraren låg i en trädgård på Fjällvägen. Polis.
1965-01-04 Trafikfälla bort. Fjällvägen byggs om för 1,5 miljoner kronor. Vägarbeten. Bild.
1966-06-21 Genomfartsleden första etappen, Bräcke- Fjällvägen, skall diskuteras. Ja till detta på mötet ikväll kostar 50 miljoner. Vägarbeten. Bild.
1968-08-23 80 år fyller fru Selma Pettersson, Fjällvägen. Bild.
1968-09-26 Viadukten för Bohusbanan över Fjällvägen,ersätts helt i samband med omläggningen.
1968-12-04 Fjällvägen största bullerkällan av trafikleder förbi lasarettet. Trafik.
1969-04-01 Ny järnvägsbro över Fjällvägen skall endast användas i två år. Trafik. Bild.
1969-05-24 Gamla järnvägsviadukten nu borta vid Fjällvägen. 12,5 ton väger denna del som lyfts bort. Gatuarbete.
1969-10-15 Fjällvägen-Bostongatan. Korsningen som bör få skyltar. Trafik. Bild.
1969-12-27 20-årig uddevallafru dödades vid singelolycka på Fjällvägen på julafton. Olycka.
1970-08-12 Fjällvägen 10, 12, 18 och 20 rivs för motorvägen. Rivning.
1971-06-30 Gångtunnel under Fjällvägen för att minska trafikriskerna. Gatuarbete.
1972-06-22 Nytt vägsystem i Uddevalla. Fjällvägen och Lasarettsinfarten. Vägarbeten. Bild.
1972-07-13 Fjällvägen öppnad efter ombyggnad. Vägarbete. Trafik.
1973-05-30 Den andra genomfartsetappen kostar Uddevalla 17 milj, Fjällvägen-Kärra Kurverödsleden- Lelången-vägen. Vägarbete.
1973-06-18 Uddevalla kommun informerar om genomfartsleden med karta, Bräcke-Fjällvägen.
1978-06-16 Fjällvägen är stadens trafikfarligaste gatan. Olycka. Bild.
1984-07-31 "Elsa ""Anna"" Carlsson stora kändis, har sålt korv från sin låda vid Fjällvägen-Norra Järnvägsgatan. Affär."
1985-02-19 Fjällvägen 35. Det lilla gula huset med vattenpump på gatan rivet. Rivning.
1985-10-10 Söderbergs handelsträdgård vid Fjällvägen och Norra Kyrkogården.
1986-03-20 Fjällvägen- och Emma på Ängas gård.
1986-03-20 Mellan Underås och Fjällvägen. Bild.
2003-02-06 Hemlösa har fått bostad. Förut bodde dessa personer i tält invid Fjällvägen i centrala Uddevalla. Social. Bild. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar