2022-02-07

Folkets hus behöver din hjälp

Insänt av Simone Olofsson, Folkets Hus.

Året startade på värsta tänkbara sätt. En stor brand i restaurangen i huset. Tack och lov enbart materiella skador, men vilka skador. Köket är helt utbränt.
 
Vi är genom en 2 år lång pandemi då kassaflödet helt uteblivit. Vi har renoverat den södra gaveln och där lades de sista 1,2 miljonerna. Våra buffertar är slut. Vi hoppas på en återstart av samhället och att vi så sakta får igång konferensverksamheten så kassaflödet ökar. Ändå, vi startar på minus och måste jobba oss uppåt. Största oron är att resurserna går till renovering och inte räcker till mer.

Därför startar vi nu en insamling. Vi ber er alla om hjälp! Hjälp ekonomiskt så att vi kan fortsätta driva Folkets Hus som en mötesplats och ett kulturhus, en plats för människors engagemang, där drömmar får liv.
 
Länken nedan är till vår insamling, den sker via gofoundme.
Utöver att skänka pengar hjälper du oss också genom att sprida länken så vi når ut till riktigt många.

Simone Olofsson verksamhetschef Folkets Hus i Uddevalla.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar