2022-02-03

Uddevallahems nybygge på Strömstadsvägen

Uddevallahems nybygge på Strömstadsvägen. Det är två huskroppar med totalt 59 bostäder som ska byggas. Preliminär inflyttning vintern 2022 – 2023.
Och så här kommer det att se ut enligt Uddevallahems hemsida. Thordéns rederibyggnad till vänster.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar