2022-01-10

Flickskolans utveckling 1896 till idag

Flickskolan som den såg ut från början. Den byggdes 1896 och efterträdde då Eva Rodhes flickskola. 1916 fick flickskolan en tillbyggnad i form av en flygel på baksidan längs Skolgatan. Ursprungligen var planerna att bygga en likadan tillbyggnad på andra sidan.

Som kommunal flickskola lades den ned 1971 och blev så småningom musikskola och senare kulturskola.

I Tidningsarkivet kan vi se utvecklingen om jag söker på ordet flickskola. Träfflistan ser du nedan:

Datum         Innehåll

1879-01-20 Scharlakansfeber stänger Flickskolan. Sjukdom.

1891-01-08 Enkefru Carolina E. Andersson, död. Född i Uddevalla 8 mars 1803. Hon öppnade och förestod under många år Uddevalla flickskola.

1891-10-06 Tiderna förändras, nya lokaler och andra användningsområden såsom flickskolan. Byggnad. Stad.

1895-05-07 I går påbörjades sprängningarna för nya flickskolan vid Margretegärde. Byggnad.

1895-05-07 Sprängningen har påbörjats till den nya Elementarläroverket. (Flickskolan).

1895-05-07 Ingenjör Bååt har åtagit sig sprängningsarbetet för den nya Flickskolan.

1895-07-06 Byggmästare J. P. Andersson från Sköfde, skall uppföra den nya skolan. (Flickskolan).

1895-08-15 Grundläggningsarbetet till den nya elementarläroverket (flickskolan) är nu fullbordat.

1896-05-23 Berättelse om den nya elementara flickskolan. Idag inrymdt i den förhyrda lägenheten vid Stora Norrgatan. Skola.

1911-06-23 Folkskollärare J. E. Dahlén i Uddevalla på tomt nr 4 i kv Flickskolan. Fastighetsaffär.

1929-12-09 Elementarläroverk för flickor blir kommunal flickskola? Eller skall det helt ned.

1929-12-13 Kommunala flickskolan under debatt.

1930-02-24 Uddevalla elementarläroverks omläggning till kommunal flickskola.

1930-04-03 Elemntärläroverket blir kommunal flickskola. Skola.

1930-07-28 Uddevalla flickläroverk erkänt som kommunal flickskola med rätt till statsbidrag.

1933-03-07 Till vaktmästare vid kommunala flickskolan och Kålgårdsbergsskolan.

1936-08-01 Flickskolan, Uddevalla elementarläroverk för flickors grund 1881.

1938-02-04 Staden igår: Mot Skolgatan invid flickskolan har man tagit bort en rad lindar.

1940-04-02 Förre vaktmästaren vid Högre folkskolan och Flickskolan, Leonard Karlsson Uddevalla död, 79 år. Familjenytt.

1940-04-02 Förre vaktmästaren vid flickskolan Leonard Karlsson, död,  79 år.

1940-11-11 Flickskolans elever får lära sig sjukvård, kurs på 18 timmar. Bild.

1943-06-04 75 år fyller förra föreståndarinnan vid Flickskolan Ida Frykman, Strängnäs.

1943-06-10 Skolavslutningen i sommarsol. Läroverket och flickskolan avslutade igår. Skola. Bild.

1943-08-26 Flickskolans elever tränar luftskydd i Uddevalla. Skola. Bild.

1944-04-27 Uddevalla Kommunala Flickskola inviger sitt nya skolkök, fröken Svenny Svensson som varit själen i det hela. Skola

1944-05-19 Kungligt besök vid årsfesten i Flickskolans kamratförening. Prins Wilhelm läser dikter.

1945-06-12 Efter 7 år var det premiär för vit mössa vid flickskolan.

1945-08-18 Skolorna börja: Läroverket 28 aug, Flickskolan 25 aug, Folkskolorna  10 sept.

1946-04-04 Flickskolans kamratförening planeras sommarfest, för 200 flickor på Gustavsberg. Skola.

1946-04-27 Bild på skolklass på flickskolans trappa 1906, även pojkar i klassen.

1946-05-09 Flickskolan omändras. Vaktmästarbostad blev frukostrum.

1946-06-21 Lagfart: Valborg Brycker på tomten nr 3 i kv Flickskolan. Fastighetsaffär.

1946-09-03 Skolmåltid även i flickskolan. Ruth Thorburn efterträdes av fröken Rudström. Mat.

1946-09-04 Skolmåltid även i flickskolan. Skola.

1946-09-07 Om flickskolans invigning, fältspatgruvorna på Orust. För 50 år sedan.

1946-11-20 Vilket blir andra-språk för flickskolan, tyska, franska, i Uddevalla flickskola blir det engelska. Skola.

1947-01-18 Fönsterkrossare har härjat vid Flickskolan och Läroverket.

1947-05-07 Flickskolans kamratförening hade igår sitt årsmöte i Uddevalla.

1948-04-17 Uddevalla flickskola fem-årsjubileum.

1948-05-05 Författarinnan Jeanna Oterdahl född i Uddevalla, har skrivit 3 tidsbetonade enaktare, de uppföres för flickskolan.

1948-05-07 Flickskolans kamratjubileum samlade 250 deltagare, ordförande Fru Strand, hedersgäst J. Oterdahl.

1948-11-05 Terassen vid flickskolan, mittrappan har ersatts med trappor på båda sidor. Skola.

1949-11-21 Flickskolan ställer till dans, bjuder in pojkar från läroverket. Nöje.

1949-12-17 Bild på praktiska mellanskolan- och flickskolan. Byggnad.

1950-02-27 Kommunala flickskolans elever har åkt till Storlien.

1950-11-09 Kommunala flickskolans IF-UFI har hållit årsmöte. Idrott.

1951-09-19 Livmedikus Thorolf Hedborg med maka, har överlämnat ett porträtt av rektor vid flickskolan Eva Rodhe.

1952-03-29 Flickor från flickskolan på tvättstugepremiär vid Hålgjuteberget. Skola.

1952-05-02 Våren hälsades med, flickskolans körsång, fackeltåg, jättebrasa i Skeppsviken, fyrverkeri i Folkets Park.

1952-07-01 Flickskolans 6-7 klassflickor på skolresa till Mainau. Skola.

1953-02-05 Flickskolans 7:e klassare gav 128 kr. till Hollandshjälpen, meningen var en fjällresa. Gåva.

1953-05-15 Flickskolans kamratförening 10-årsjubilerar. Jubileum.

1953-06-11 Bild på flickskolans avgångsklass.

1954-06-14 Fröken Ester Lidén lämnar flickskolan efter 42 tjänsteår. Avgår.

1954-10-29 Flickskolan får ny rektor från 1:a januari, det är Arnold Otto Möller. Utnämning.

1955-02-08 Uddevalla skolkommité ej enig om flickskolan.

1956-06-09 """Spinn, spinn, dottern min"" är inte flickskolans melodi. Jubileum. (60 år) Bild."

1956-06-11 Högtidlig årsavslutning i Uddevalla kommunala flickskola. Skola. Bild.

1957-06-15 Flickskolan begär tillbyggnad. Ny flygel för 380 000 kronor. Skola. Bild.

1957-06-17 20-årsjubileum vid Flickskolan. Jubileum. Skola. Bild.

1957-08-29 Uddevallaläroverket växer. Flickskolan differentieras. Skola. Bild.

1958-04-18 När seklet var ungt, en bild på Flickskolan.

1958-07-08 Bilder på gamla Margretegärde med Praktiska realskolan och Kommunala flickskolan bl.a.

1959-05-20 Till rektor vid flickskolan i Uddevalla förordas Georges Moulaisson.

1960-05-25 Elever från flickskolan firar femtioårsjubileum. Bild.

1961-05-10 18-årig flicka vittjade kläder vid flickskolan. Polis.

1961-06-09 Lärarinnan Agnes Thorén vid flickskolan avgick efter 41 års tjänst. Avgår. Bild.

1962-05-15 I gamla tider gick också pojkar i Uddevallas 100-åriga flickskola. Bild.

1962-05-15 Flickskolans kamratförenings jubileum.

1962-06-01 Flickskolan i Uddevallla jubilerade i grevens tid. Jubileum. Bild.

1966-03-10 300 kronor stals vid lektion i flickskolan. Polis.

1966-06-10 Lärarinnan Karin Norrman avtackades vid Flickskolans avslutning. Avgår. Bild.

1971-04-13 Sista terminen för Flickskolan. Byggnadens öde avgörs snart. Bild.

1971-04-14 Flickskolan är snart ett minne blott. Utbildning. Nedläggning. Bild.

1971-05-26 Flickskolans nedläggning firad med pompa och ståt. Skolan startade 1862. Skola.

1971-05-27 Kamratförening ska vårda flickskoleanda efter Flickskolans nedläggning.

1971-05-29 Flickskolan i Uddevalla blir musikskola. Skola.

1971-06-11 Final i Flickskolan i gammal stil. Sista flickskoleexamen. Nedläggning. Bild.

1972-02-29 Frimärksexpo i Uddevalla med egen specialstämpel. Utställning i Flickskolan. Bild.

1972-11-21 Hembygdsminnen. Bild på 3 skolor, Margretegärde, Flickskolan- och Praktiska realskolan.

1973-05-09 Flickskolans kamratförening firar 30-årsjubileium. Skolan nedlades 1971.

1974-05-16 Uddevalla Flickskolas kamratförening höll årsmöte. Föreningar.

1975-06-02 1935-års avgångsklass vid flickskolan i Uddevalla har träffats igen och firat 40-årsjubileum. Bild.

1975-10-15 Staden köper kvarteret Flickskolan. Fastighetsaffär.

1975-12-18 Flickskolan i vägen för ett nytt polishus. Byggnad. Bild.

1975-12-18 Om det nya polishuset ska ligga i kvarteret Flickskolan måste den gamla huset bort. Rivning.

1981-05-21 Uddevalla Flickskolas Kamratförening höll årsmöte. Föreningar.

1982-08-06 Ragnar Linsten återskapar f.d. Flickskolans gamla målningar. Konst. Bild.

1982-10-07 Program för kulturminnesvård: Två monumentalbyggen vid Margaretegärdesparken. Flickskolan och Gamla brandstationen. Kultur. Bild.

1983-05-26 150 kom till Uddevalla kommunala flickskolas jubileum.

1985-06-06 Flickskolans avgångsklass anno 1940. Bild.

1985-07-16 1940-års avgångsklass vid Flickskolan träffas igen. Bild.

1987-01-01 Uddevalla Tidender nr 1. 1987. Historik över Uddevalla flickskola. Byggnad.

1988-01-07 Flickskolans klass sex från 1925.

1990-08-09 Skolkort från Flickskolan 1928.

1995-08-16 Flickskolan-musikskolan, med Kerstin Hagren. Kulturbyggnad.

1998-03-20 Sune Sundberg berättar om flickskolan som blev musikskola. Byggnad.

1999-11-16 "Seklets bilder. Tidiga ""kroppsare"", bandy på Bäveån 1918. Klasser från flickskolan 1899 och 1930. Hembygd."

2002-06-25 Gick ut Flickskolan för 50 år sedan. Jubileum. Bild.  //

1 kommentar:

  1. Det står att 1959 förordas Georges Moulaisson som rektor vid Flickskolan. Men så blev det inte utan ny rektor blev Hans-Olof Hagren.
    Per N

    SvaraRadera