2022-01-01

Det skrev tidningarna om 1922


 Vi går in i ett nytt år - 2022. Vad passar väl bättre då än att göra en tillbakablick på vad tidningarna skrev om för 100 år sedan? Första världskriget var slut. Spanska sjukan var på väg att klinga ut, men ändå inte. Framtiden kunde bara bli bättre.

Läs och njut!

1922-01-02 Munkedals järnvägsstations grund. Natur.
1922-01-02 Folkmängdsstatestik 1921. Befolkningsstatestik.

1922-01-02 Bohuslänska arbetare till Varbergs fästning. Arbetsmarknad.
1922-01-03 Förre rektorn vid Uddevalla realskola och kommunala gymnasium Gustaf Leopold Hörberg död, 69 år. Familjenytt.
1922-01-03 Orustborna får sin bilväg mellan Svanesund och Strömsholms ångbåtsbrygga allm väg.
1922-01-04 Strejk vid Andelsmejeriet i Uddevalla. Arbetsgivaren vill sänka lönen med 40-45% lön, 73,50 till 41,50 pr vecka.
1922-01-04 I Uddevalla uppgick de arbetslösas antal vid årsskiftet till 567 av vilka 140 var ute i nödhjälpsarbete. Arbetsmarknad.
1922-01-04 Askums församling besluta installera telefon till Pastorexpeditionen. Kyrka.1922-01-04 Bohusläns äldste invånare förre hemmansägaren Å. Torberntsson 100 år, låg död i sitt hem på Orust.
1922-01-04 70 år fyller en trotjänare av första rangen stadsvaktmästare J. A. Johansson i Lysekil.
1922-01-05 Arbetslösheten vid årsskiftet. Arbetsmarknad.1922-01-05 "Julfest i Sannes Minne"". Nöjen."
1922-01-05 Strejken vid andelsslakterierna. Strejk.
1922-01-05 Gåfvor till Uddevalla museum 1/7 - 31/12 1921. Gåva.
1922-01-05 Förre rektorn vid Uddevalla realskola Gustaf Leopold Hörberg har avlidit i en ålder av  69 år. Död.
1922-01-05 Försörjningshemmet i Uddevalla. En titt bakom kulliserna och en eloge åt vårdarn.
1922-01-05 Angående Bohusbanans fortsättning till Norge kan omöjliggöras av krav på 70 meters höjd. Järnväg.
1922-01-07 En motorcykel med motorvagn har beställts till linjepersonal vid Telegrafen.
1922-01-07 Gåvor till Uddevalla museum. hundhalsband av järnlänkar med 27 taggar till skydd.
1922-01-07 Soldatmissionär Arvid Tengström har av ynglingaföreningen Libanon blivit antagen.
1922-01-09 Stor eldsvåda i Tossene. Brand.
1922-01-09 Bohusbanan stabiliseras. Järnväg.
1922-01-10 Inbrott på Gustafsberg. Polis.
1922-01-10 Ladugårdsbranden i Tossene. Brand.
1922-01-11 Driften vid Uddevalla mekaniska verkstad har i dagarna återupptagits under den nye direktören Stellan Kocks ledning. Industri.
1922-01-11 Influensaepidemi utbröt hastigt på söndag vid Bohusläns regemente. Ett 50-tal av manskapet insjuknat.
1922-01-11 Kuriren kostar för 1922, helår 6 kronor, halvår 3.50 och per månad 75öre. Annons.
1922-01-11 Den omfattande influensaepidemien vid regementet fortfar. Sjukdom.
1922-01-11 Ladugårdsbranden i Tossene mordbrand? Flera eldsvådetillbud å samma gård. En tjänsteflicka häktad som misstänkt. Polis.
1922-01-11 Nya eldsvådetillbud i Tossene. Är en pyroman i verksamhet? Brand.
1922-01-12 B L Wernbergs Reparationsverkstad öppnar på Storgatan 7.
1922-01-12 Gamla Uddevallaminnen del 1 av A. M. Om kolerabommen, vid Stenbron.
1922-01-12 Uddevalla mek. verkstad öppnar efter moderniseringar, nytt firmanamn Uddevalla.
1922-01-12 Vette sparbank fyller 25 år. Jubileum.
1922-01-12 Sjökaptenen J. B. Josefsson i Buvenäs död. 68 år.
1922-01-12 Madam Elvira Blomqvist, 29 år, maka till bagarmästare Carl Blomqvist, död.
1922-01-13 Driften vid Uddevalla mek.verkstad har nu återupptagits. Fabrik.
1922-01-13 Bohuslänsk sjöman - kung på en Stillahafsö. Kungligt.
1922-01-16 Skydd för vissa vägar mot de smala hjulringarne. Länstyrelsen gör framställning om provisorisk lagstiftning. Trafik.
1922-01-16 Sjökapten J.B. Josefsson död, 68 år.
1922-01-17 Stadshotellet i Uddevalla har övertagits av fru Anna Wallin.
1922-01-19 Gamla Uddevallaminnen del II av A.M. Om brandsläckning, Sörkällan, Kilbäcken m.m.
1922-01-20 Från Stenshults försörjningshem försvann 20 årige August Nilsson, i början av månaden återfanns han död i en lada vid Grohed.
1922-01-20 Hamnstyrelsen anser att tiden är inne att skaffa Uddevalla en fiskhall, bör förläggas nedom varmbadhuset. Byggnad.
1922-01-20 Över 10 000 arbetslösa i Bohuslän. I hela riket 31 dec. 1921 sammanlagt 118 331 arbetslösa. Arbetsmarknad.
1922-01-20 50 år fyller Fabian Månsson känd i hela Sverige. Såsom god talare har Fabian suttit i andra kammaren. Politik.
1922-01-20 Drunkningsolycka på fredagen i Lysekil. Olycka.
1922-01-20 Ett allvarligt eldsvådetillbud inträffade i Lysekil. Brand.
1922-01-21 Munkedals-brev om Kvistrum och Saltkällan.
1922-01-21 Soldaten i engelska otagoregementet Erik G. K. Löwendahl stupade. Död.
1922-01-23 """Spanskan"" har så småningom kommit till våra trakter, dock icke så mycket i själva staden. Sjukdom."
1922-01-23 Pastor O. Th. Lantz slutar i bapistförsamlingen Betel i Uddevalla. Kyrka.
1922-01-23 Söndagsskolan 70-årsjubilerar i Sverige. Jubileum. Kyrka.

1922-01-23 Svenska söndagsskolans 70 årsjubileum.

1922-01-23 Stadsplanen och epidemisjukhustomten i Strömstad.

1922-01-23 Inhemska glimmerIndustrin i nödläge. AB John Rettig & Co i Stockholm.

1922-01-23 Ett celebert besök fick Lysekil på lördagen. Det var en stor människohaj som flutit i land i södra hamnen. Fisk.

1922-01-23 Maskinisten på ångaren Robert Thorburn, funnen död i Lysekil, Ernst Petterson.Död.

1922-01-24 Auktionsannons Uddevalla mek. verkstads AB försäljer div. p g a rörelsens överlåtelse.

1922-01-24 Töcksfors träsliperi nedbrunnet. Fabriken tillhörde Sannes söner i Uddevalla. Brand.

1922-01-24 Ungdomslogen av I.O.G.T. i Lysekil, 20 årsjubileum.

1922-01-24 Dragsmarks kyrkas nattvardskalk utlånas till Norge. Kyrka.

1922-01-24 Bröderna Eriksson ha fått godkänd ritning till nybyggnad av boningshus å tomten.

1922-01-24 Möbelhandlaren Gustav Jonsson som av sysslomännen grosshandlare Ef Schl. Fastighetsaffär.

1922-01-24 Läroverksadjunkt Sten Kristiansson som av teckningsläraren Th. Thelander. Fastighetsaffär.

1922-01-26 Källarmästare Gustaf Adolf Wallin har avlidit i en ålder av 40 år. Död.

1922-01-27 Styrelsen för Systemaktiebolaget i Uddevalla har återvalt dir. Adolf C. Zachau för år 1922 till VD.

1922-01-27 Arbetslösheten i Uddevalla. Arbetsmarknad.

1922-01-27 Det kommunala bostadsbyggandet i Ramneröd. Bostad.

1922-01-27 Kastanjeträden vid Fjällgatan. En del måste nedhuggas för stödjemurens plats.

1922-01-28 Breddning av Karlsgatan efter branden genom tillägg på norra sidan.

1922-01-28 Vattenledningsarbetet i Strömstad pågår med bergssprängning. Börjar med rörläggning.

1922-01-28 Brev från Orust, om bilväg Svanesund - Strömsholm. En fornminnesförening för Orust.

1922-01-28 Elektrisk belysning i Morlanda och Hälleviksstrands kyrkor. Ledningar.

1922-01-30 För Barnhusskolan har till inspektör vid Gustavsberg förordnats rektor W. Fischer, Uddevalla.

1922-01-30 Lider ni av struma, bråck eller hemorrojder, skriv till doktor Burman. Sjukvård. Annons.

1922-01-30 I den gamla goda tiden av W. A. Hur man fick vara klädd på 1700-talet Berättelse.

1922-01-31 Telegrafkommissarien i Uddevalla Hugo Ståhle död, 55 år. Familjenytt.

1922-01-31 Försvårade isförhållanden på västkusten. Väder.

1922-02-02 Välkänd Uddevalladam fröken Ida Wessman har avlidit i en ålder av 90 år. Död.

1922-02-02 På Fjällgatan görs gatan bredare, vartannat kastanjeträd tas ned. Gatuarbete.

1922-02-02 Titt på stan: Idrottsplatsen nalkas sin fullbordan, Elevatorn elektrifierad.

1922-02-02 AB Åhman & Mattssons Eftr har flyttat kontor lager och konfektionstillverkning.

1922-02-02 Ett och annat från Strömstad. Nu kan man se konturerna av vattentornet, 16 meter.

1922-02-02 Hemmansägare Josef Oscar Carlsson, Gunnarsbyn har avlidit i en ålder av 75 år. Död.

1922-02-02 Marstrands sparbank stoppar. Kamrer Ahnström har förskingrat 400.000 kr.

1922-02-03 50 år fyller byggmästare Aug. Jansson, Uddevalla. Familjenytt.

1922-02-03 Fröken Ida Wessman död, 90 år. Familjenytt.

1922-02-04 Logen Wikingen av I.O.G.T. i Uddevalla 40 årsjubilerar.

1922-02-06 Den starka kölden de senaste dagarna har nu omöjliggjort ångbåtstrafiken å traden Uddevalla-Lysekil bl.a.

1922-02-06 Godtemplarjubileum i Uddevalla. Den 4 febr. hade 40 år förflutit sedan den äldsta godtemplarlogen bildades i Uddevalla.

1922-02-06 Uddevalla roddklubbs bal i Grand hotells stora sal. Föreningar. Idrott.

1922-02-06 Ångbåtstrafiken har på grund af isförhållandena måst avsevärt inskränkas. Båtar.

1922-02-06 Sotarestrejken har nu afblåsts. Strejk.

1922-02-07 Svinesundsbron: Den planerade höjden anses kunna nedprutas från 70 till 47 meter.

1922-02-07 Dragsmark får låna ut nattvardskalken till Kristiania Kunstindustrimuseum. Kyrka.

1922-02-07 Bohusbanans utdragning till Norge. 55 m. höjd tillräcklig för en bro öfver Svinesund. Bro.

1922-02-07 Isförhållandena. Väder.

1922-02-08 Idrottsföreningen Kamraterna har årsmöte valt till ordf. bankdir. Ragnar Berger. Föreningar.

1922-02-08 Knappt om koksen. Gasverket i Uddevalla lager är slut. Dock har firman And. Smith i lager. Energi.

1922-02-08 Barnuppfostringsbidrag yrkar en flicka, att en numera gift man bosatt i Norge ska utbetala till henne. Social.

1922-02-08 Den planerade bron över Svinesund. Den planerade höjd som norrmännen föreslagit till är ej mindre än 70 meter. Bro.

1922-02-09 Vette härad bör få låna till vägar. Vägarbeten.

1922-02-09 Ångbåtstrafiken inställd i den bohuslänska skärgården på grund av issituationen. Båtar. Väder.

1922-02-10 En sparktävlan kommer att anordnas söndag 19 februari, samling å Kungstorget. Tävling.

1922-02-10 Sparkstöttingstäflan i Uddevalla. Tävling.

1922-02-10 Eldsvådetillbud på torsdag f.m. Det var Bohusbasarens butikslokal som eld utbrutit. Brand.

1922-02-11 Gamla Uddevallaminnen del lV av A.M. Om kärrpost-skjuts Uddevalla-Göteborg, Grosshandlare.

1922-02-11 Kyrkoherde Fritz Lüsch gick i måndags från Uddevalla till Lysekil över isen.

1922-02-11 Gamla ordspråk om mat o dryck. Seder o bruk.

1922-02-13 Folkskolestyrelsen tilldelade förre skolvaktmästaren A. P. Jansson, patriotiska sällskapets stora guldmedlj. Utmärkelse.

1922-02-13 Den sociala olycksfallsförsäkringen. Pengar.

1922-02-13 Groft hemfridsbrott i Uddevalla. Polis.

1922-02-13 Sillfisket vid Skagen har börjat. Två strömstadsbåtar har fångat 100-200 hl. Fisk.

1922-02-14 Ett djurmenageri kommer denna vecka att vara uppställt intill ridhuset i Uddevalla.

1922-02-15 Isförhållandena. Väder.

1922-02-16 Förslag att bygga ut Uddevalla Hamn.

1922-02-16 Gamla Uddevallaminnen del lll av A.M. Om polis och brandväktare, sjöfart m.m.

1922-02-16 P. M. för de värnpliktiga. Inskrivningen. Regemente.

1922-02-16 Hamnplanerna tas åter upp. Förslag att bygga ut hamnen med stöd av nödhjälpsanslag.

1922-02-16 Logen Vikingen 40 årsjubilerar.

1922-02-16 Häst drunknade. Isen brast under hästtransport till Stenungsund. (Firma Hedström).

1922-02-16 70 år fyller kyrkoherden J. D.Laurell i Skredsvik.

1922-02-16 Ny färja vid Skåpesund. Orust, Tjörn. Båtar.

1922-02-16 En nordisk biskopsstav från 1000-talet. Museum. Bild.

1922-02-17 Till sparkstöttningstävlingarna har inte mindre än 125 deltagare anmält sig.

1922-02-17 Söndagens sparkstöttingstäflingar. Ej mindre än c:a 125 deltagare. Tävling.

1922-02-18 Porträtt av framlidne rektorn G Hörberg ställs ut i Hallmans bokhandel.

1922-02-18 Ett duvhus har Strömstads djurskyddsförening satt upp på Laholmsberget.

1922-02-18 Till Koster kunde man gå i torsdags. (16/2).

1922-02-18 Bohuslänska skärgårdsbefolkningen och isblockaden. Flerstädes hotade.

1922-02-18 Barackerna på Backamo-flyttas till Tånga. Regemente.

1922-02-20 Anders Appell tilldelades en belöning av 25 kr för visad rådighet vid brand den 4 februari.

1922-02-20 Länets 8:de utsädesutställning anordnas av Bohusläns lantbruksklubb i Uddevalla.

1922-02-20 60 år fyller trädgårdsmäst. C.P. Söderberg, Uddevalla. Familjenytt.

1922-02-20 Sparkstöttingstäflingarna på söndagen i Uddevalla. Ett lyckat uppslag. Folkvandring till Kungstorget. Tävling.

1922-02-20 60 år fyller amiral von Krusenstierna, Uddevalla. Familjenytt.

1922-02-20 Söndagens sparkstöttetävlingar i Uddevalla. 4½ km runt Uddevallas gator. Idrott.

1922-02-20 Vad är ABF? Det är en organisation inom arbt.rörelsen bestående av 20 fackliga, politiska, kooperativa och kulturella organisationer.

1922-02-20 Till styrelsemedlem i Svenska polisförbundet, återvaldes polisöverkonstapel B. Gustavsson från Uddevalla

1922-02-21 75 år fyller f.d. handl. P.G. Swanberg i Uddevalla. Familjenytt.

1922-02-21 75 år fyller köpmannen P G. Swanberg. Bördig från Orust.

1922-02-22 Omnibusstrafik tillstrykes. Fullmäktige uttala sig om busstrafik få anordnas inom Uddevalla under tillsvidare ett år.

1922-02-22 En donation skall överlämnas till Uddevalla Realskola och gymnasium, under namnet Henning von Krusenstiernas fond.

1922-02-22 Gåva till Uddevalla realskola.

1922-02-22 80 år fyller på onsdagen skeppare Herman Karlsson i Lysekil.

1922-02-23 20 arbetslösa från Uddevalla har uttagits till arbetet med järnvägsanläggn. Bengtsfors-Arvika. Järnväg.

1922-02-23 Frakttaxorna å Herrljungabanan under kritik. En interpellation i Uddevalla stadsfullmäktige. Priser. Politik.

1922-02-23 Uddevalla Tyr i verksamhet. Sågar sig igenom Hakefjorden.

1922-02-25 Uppläsning av alster ur H.C Andersens sagor äger rum på Frideborg i afton. Nöjen.

1922-02-25 Kyrklig söndagsskola kommer att inrättas med det snaraste i Uddevalla kyrka.

1922-02-25 Hamnbygget vid Smögen-holmarna förenklas.

1922-02-25 Herrestads kyrka köper dopfunt från Borås.

1922-02-25 Änkefru Hulda Natt och Dag född Smith- och född i Strömstad har avlidit 85 år gammal. Död.

1922-02-27 Ljuskrona och del av altartavla föll ner under gudstjänst i Kalvträsks kyrka. Olycka.

1922-02-27 K.m:t har förordnat översten och chefen vid Bohusläns regemente B. C. A. Ribbing att vara chef  för sjätte infanteribrigaden.

1922-02-27 Vårtecken från Nidingens fyrplats. Fåglar som passerat, sånglärka stare vipa koltrast.

1922-02-27 Arbetslöshetsunderstöd äfven åt fiskare. Landshöfding von Sydow om fiskarbefolkningens nödläge. Arbetsmarknad. Pengar.

1922-02-28 "Biografen Palladium visar filmen ""Folket på Örnnästet"" med Mary  Pickford i Huvudrollen. Bio."

1922-02-28 Hunnebostrands hamn, Sotenäs, får sin kajanläggning.

1922-03-01 Ett av de äldsta husen på Bansviksbergsgatan, ett typiskt hus för det gamla Lysekil, föreslog att färvärva till museum.

1922-03-01 VA-AV. Blir mångmiljon projekt.

1922-03-01 Ljusning för stenindustrin? Industri.

1922-03-02 Grand hotell i Uddevalla har ändrat tiden för sina konserter. Musik.

1922-03-02 Staden fick borga för Lelången-banan 75.000 kr.

1922-03-02 Ny båttyp för lotsarna. Politik.

1922-03-03 Skandinaviska Granit AB har avskedat stenhuggare. Det är nu några få som arbetar kvar vid Rixö stenbrott.

1922-03-04 Tidningsposten från Stockholm blev försenad. Post.

1922-03-04 Om morgondagens föreställning på Uddevalla teater.

1922-03-04 Isförhållandena. Uddevalla har förbindelse till Åstol. Väder.

1922-03-06 Statsutskottet tillstyrkes förslaget att på vinden i Posthuset i Uddevalla inreda en lägenhet.

1922-03-06 Skånska Lasse och Kalle Johansson uppträda i morgon på Frideborg. Nöjen.

1922-03-06 Ångbåtstrafiken i Lysekil igång igen, efter det att ångaren Byfjorden brutit ränna till Fiskebäckskil- och Uddevalla. Farleder.

1922-03-06 Till Lysekils kyrka har öfverlämnats tvenne dyrbara gåfvor. Den ene är Christian III danska bibel. Gåva.

1922-03-07 Sjöfarten på Strömstad öppnad efter vintern.Trafik.

1922-03-07 Den nya metodistkyrkan, Betania i Strömstad invigs den 19 mars. Invigning.

1922-03-07 Mattias Andersson S. Timmervik död. 101 år.

1922-03-08 Fullsatt salong på Frideborg som besöktes av Skånska Lasse, Calle Johansson och pianisten Artur Lindstam. Teater.

1922-03-08 Lysekils Karamellfabrik, tillhörig Albert Webers sterbhus, försåldes på auktion för 35 000 kronor. Fastighetsaffär.

1922-03-09 Fylleriförseelserna minskar i Uddevalla. Polis.

1922-03-09 Fabrikören- och skeppsredaren J. E. Lindbom, Lysekil har avlidit i en ålder av  57 år. Död.

1922-03-09 Gyllenstens grotta av A.M. En gammal sägen om hur Ljungskile blev badort. Berättelse.

1922-03-09 Vårtecken: I närheten av Fjällbacka har plockats fullt utslagna majnycklar. Blommor.

1922-03-10 Lektor Ernst Wigfors kommer till Uddevalla i början av april och håller föreläsning om industriell demokrati.

1922-03-10 Drätselkammaren tillstyrker framdragning av gas-vatten- och avloppsledning till Jörgens gränd.

1922-03-10 Drunkningsolycka vid Fjällbacka. Fiskaren Johan Tobiasson från Valö omkom vid fiske på isen.

1922-03-11 Vinterns grepp släpper, ångbåtsförbindelserna åter. Väder.

1922-03-11 Konsulgården rives. Byggnad. Rivning.

1922-03-13 Stämd inför tinget för att ha hyst utländsk undersåte. Polis.

1922-03-13 Vem äger Sveriges jordar? Staten, kyrkan, kommuner, godsägaregruppen.

1922-03-14 Rådhusrätten dömde arbetare till böter för fylleri och våldsamt motstånd. Polis.

1922-03-14 Billiga fågelholkar i tre typer finns att köpa hos fröken Mathilda Wedholm. Fåglar. Annons.

1922-03-14 Landeriet Walkesborg utannonseras på 5 årigt arrende från nästa 1 april.

1922-03-14 Den 18 mars 1922 försäljes gm auktion Ed. Schlaugs konkursbo.  Annons.

1922-03-15 Kvinnor! Runda, trinda och pösande vackra, bli bullar och kakor med Tomtens Bakpulver. Annons.

1922-03-15 Sjöbeväringar av 1921 års klass, kom 168 ynglingar från Lysekil och Strömstads inskrivningsområde. Regemente.

1922-03-15 Svärdsmedaljen har bl. a. tilldelats soldaterna 110 Tingström, 106 Sörman samt 82 Wiklund vid Bohusläns regemente.

1922-03-15 Trist i Gravarne. Municipalfullmäktige i Gravarne och Bäckevik har beslutat förbjuda alla nöjestillställningar. Politik.

1922-03-16 Den svenska socialdemokratiens grundläggare, August Palm, död, 73 år gammal.

1922-03-16 Raset å vägen Hovenäset-Gravarne. Vägarbeten.

1922-03-17 Nytt glasmästeri. Glaseriverkstad i fastigheten. Södra Hamngatan 18. Annons.

1922-03-17 S.S. Vikens utlottningsbåt för året blir en 75 kv-meters kryssare. Båtar. Tävling.

1922-03-17 "Fiskebåten ""Rut"" som sjönk vid Hönö huvud, var lastad med sill. Båtens ägare är Hilmer Karlsson från Gravarne. Olycka."

1922-03-18 Ny väg mellan Kuröd och Älfsborgs läns gräns. Vägarbeten.

1922-03-18 I dagarna har man börjat med grundläggningsarbete för fiskhallen på söder.

1922-03-18 Landeriet Walkesborg har av DK utarrenderats på 5 år till inspektor E Wahlberg.

1922-03-18 Uddevalla DK skall hemställa hos statens järnvägar om att planen vid stationen göres i trafikabelt skick.

1922-03-18 Ett omöblerat rum uthyres, helst till ensamt fruntimmer. Annons.

1922-03-18 Uddevallaångaren Hafsten har inkommit för att lossa kol- och koks. Båtar.

1922-03-19 Ett 100-tal arbetslösa kommer att arbeta med Glimmingebacken vid Ängebacken. Arbetsmarknad.

1922-03-20 Gatu-och vägarbeten, har i dagarna påbörjats i Uddevalla. Vägarbeten.

1922-03-20 Vägen Kuröd - Älfsborgs länsgräns. Vägarbeten.

1922-03-20 Uddevalla arbetarkommun beslutade att liksom förra året anordna demonstration första maj. Talare red. Emil Olovsson.

1922-03-20 Fru Lina Olsson har sålt fastigheten tomt nr 8 med åbyggnader i Kvarteret Östra Kråkhagen. Fastighetsaffär.

1922-03-20 Värnpliktiga under inskrivning klippte av telefonledningar på Orust?

1922-03-21 Frisörerna i Uddevalla sänkte priset på rakning och klippning. Priser.

1922-03-21 Beslut att bygga komministergård i Hogdal. Kyrka. Byggnad.

1922-03-21 Svensk kyrka i Kristiania. Dess namn blir Margaretakyrkan.

1922-03-21 Nödläge på Käringön. Felslaget fiske har vålladt nöd och bekymmer. Pengar.

1922-03-23 Ledningar framdrages i Jörgens gränd- och till Älvängen. Gatuarbete.

1922-03-23 UVHJ mottog i lördags och söndags 4 st treaxlade personvagnar beställda i Tysklaland.

1922-03-24 "Kontaktannons ""Mörka Kari"" och ""Ljusa Sara"". Tidning."

1922-03-24 Telefonnummer till tidningen Bohusläningen. Telefon.

1922-03-24 Bilskatt fr.o.m. nästa år. Skall användas till gatu- och vägunderhållning. Politik.

1922-03-26 Norsk-Svensk undersökning av Idefjorden. Natur.  Miljö.

1922-03-27 Bohusfiskets historia kommer ingå i den serie av publikationer som skola utgivas till Jubileumsutställning nästa år.

1922-03-27 Resestipendium på 400:- åt teol.kand. E. A. E. Ryberg vid Gustafsbergs barnhusskola. Skola.

1922-03-27 "Regina-Teatern spelar ""Undan lagens arm"". Annons."

1922-03-28 Från nykterhetsvärlden S.G. U.-afd. 193 Unga Krafter firar sitt 10-årsjubileum. Föreningar. Jubileum.

1922-03-28 En donation av fröken Ida Wessman till behövande kvinnor i Uddevalla. Gåva.

1922-03-28 Lagfart å tomten nr 26 inom kv Kålgården som charkuteristen Eugen Mossberg köpt. Fastighetsaffär.

1922-03-28 Två hästar skenade genom staden. Djur.

1922-03-28 Lagfart Herrar Gustaf och Olof Eriksson, 10 kvm av ängen nr 71 S:t Anne äng- och 444. Fastighetsaffär.

1922-03-29 30-årsjubileum firade Tryckeriaktiebolaget Framåt, som utger Ny Tid. Tidning.

1922-03-29 Sveriges kommunalanställdas pensionskassa bildad. Repr. från Uddevalla var bland andra Herman Sanne. Politik.

1922-03-30 Bosättningsmagasinet H. Eklundh vid Kungstorget slutförsäljer inneliggande lager. Annons.

1922-03-30 50 år fyller handlaren  A.B. Nordström. 1899 startade han affär i Ljungskile.

1922-03-30 70 år fyller rektorn Alfred Alström, Grebbestad.

1922-03-31 Fru Blenda Uddgren, Uddevalla död 31 år. Familjenytt.

1922-03-31 Omnibustrafik i Uddevalla från 1 maj. Transport.

1922-03-31 "Uddevalla Teater visar ""Den javanesiska dockan"" med Tora Teje och Gösta Ekman."

1922-03-31 De stora vägbesluten i Lane. Lane-Ryrs och Sunninge vägarna. Vägarbeten.

1922-04-01 Vägbygget Kuröd-Risån med omläggning av allm landsvägen startades 20 mars.

1922-04-01 Auktion efter Kristina Olsson, fastighet nr 4 i kv Lundberg, Kampetegen.

1922-04-01 Kort notis om aprilskämt.

1922-04-01 Gjutningen av vattencisternen avbryts o.g av kylan.

1922-04-01 Nödläget på Käringön. Fisket har slagit fel, orkanstormar har slagit sönder redskap. Väder.

1922-04-02 Skomakerirörelse öppnas den 4 april, mitt emot Hallmans Bokhandel. Gustav.  Annons.

1922-04-03 Vägbygget Kuröd - Risån. Vägarbeten.

1922-04-03 Brottningstäflingarna på söndagen. Tävling.

1922-04-03 Uddevalla Teater gästas av Ernst Rolf med ensemble. Musik o sång.

1922-04-03 Uddevalla Scoutkårs utmarsch till Trollgild på Herrestadsfjället.

1922-04-03 60 år fyller konsuln Alban E.Thorburn.

1922-04-03 Kaffet blir bäst genom kokning å kopparkärl! Oscar Olssons Kopparslageri. Annons.

1922-04-03 Kyrkorna på Orust. 1. Myckleby kyrka. Historier sägner skrock.

1922-04-03 Granit AB C. A. Kullgrens Enka har i dagarna nedlagt arbetet i storbrottet på Malmön. Arbetsmarknad.

1922-04-03 En vargjakt på Dalslandsfjället i början av 1860-talet. Berättelse.

1922-04-04 Ett eldsvådetillbud inträffade vid Norra Drottninggatan. Brand.

1922-04-04 Kammarkrivaren Gustaf Swanberg har sålt sin fastighet nr 3. Fastighetsaffär.

1922-04-04 Logen Framtidens Hopp i Stene hade i söndags ett festligt möte. Nykterhet.

1922-04-06 60 år fyller imorgon konsul Alban E. Thornburn.

1922-04-06 Ernst Rolfs teaterafton i Uddevalla ikväll.

1922-04-06 Kyrkorna på Orust. ll Torps kyrka. lll Långelanda kyrka.

1922-04-06 Till förmån för Käringöborna säljes en målning av konstnären A.Collin, Stockholm.

1922-04-07 60 år fyller en af Uddevallas mest verksamma män, konsul Alban E. Thorburn. Familjenytt.

1922-04-07 Chefen för Kungl. Bohusläns regemente infordrar anbud på ca 200 kbm prima björkved. Annons.

1922-04-07 Lärlings- och yrkesskolorna i Uddevalla: Redogörelse för verksamhet under det gångna året. Skola.

1922-04-07 Arbetsmarknaden vid kvarttalsskiftet. 530 i Uddevalla, 2.758 arbetslösa i länet. Arbetsmarknad.

1922-04-07 Stugan skall bevaras. Staden skall köpa Per Bomans stuga. Kultur.

1922-04-08 Vilhelm Jacobovsky skall hålla föredrag om Gustafsbergs badort på Frideborg.

1922-04-10 Diskussionsmöte i Uddevalla om jord till arbetslösa. Arbetsmarknad. Näringsliv.

1922-04-10 Uddevalla epidemisjukhus tillbyggnad. Är nu färdig och afsynades på måndagen. Sjukvård.

1922-04-10 Ärlorna ha kommit, är det senaste vårtecknet som inrapporterats till oss. Natur.

1922-04-10 Ny affär på Elsebergsgatan 19, kött- fläsk- och charkuteriaffär öppnas. Annons.

1922-04-10 Anna Berger blev invald som första kvinnan i Lysekils stadsfullmäktige.

1922-04-11 Lagfart å Hedegärde nr 1, 2, 3 med åbyggnader. Fastighetsaffär.

1922-04-11 Yngling fick ofrivilligt bad i Bäveån efter lek vid snickerifabriken.

1922-04-11 Lagfart å fastighet vid Södertullsgatan, Bromehagen nr 3, som styrman Kilian E. S. Fastighetsaffär.

1922-04-11 Tjörnynglingar dömdes för fylleri i Varekil på Orust. Polis.

1922-04-12 Eld i krutkuttingen. En svårare olyckshändelse vid nödhjälpsarbete vid Kavlanda i Bokenäs. Olycka.

1922-04-13 Liflig byggnadsverksamhet i Uddevalla. Byggnad.

1922-04-13 Gustafsbergs badort i gångna tider. Bad.

1922-04-13 Gustafsbergs badort i gångna dagar. En intressant föreläsning av kandidat V Jacobow.

1922-04-13 Kyrkorna på Orust. lV Tegneby kyrka.

1922-04-15 70 år fyller kyrkoherde P. Törnqvist, Uddevalla. Familjenytt.

1922-04-15 Distriktsmästerskapstävlingar i Brottning äga rum i Konserthuset i Göteborg. Idrott.

1922-04-15 70 år fyller kyrkoherde Peter Törnqvist.

1922-04-15 Orgelinvigning i Stenkyrka på påskdagen.

1922-04-15 641 emigranter första kvartalet från Sverige. Utvandring.

1922-04-15 En svårare olyckshändelse inträffade vid nödhjälpsarbetet i Bokenäs. Olycka.

1922-04-15 Läckström & Widegren säljer velocipeder. Cyklar. Annons.

1922-04-18 Full sjöman från Karlsberg drog gatan fram och ofredade människor. Polis.

1922-04-19 Distriktmästerskapstäflingarna i brottning. Samtliga mästerskap till Uddevalla. Tävling.

1922-04-19 En svår olyckshändelse inträffade vid Bohusläns regemente. Olycka.

1922-04-19 Antalet telefoner ökas. Vid telefonstationen i Uddevalla tillkommo 33 abonnenter.

1922-04-20 60 år fyller småskollärarinnan fröken Ellen Ammelin, Uddevalla. Familjenytt.

1922-04-20 65 år fyller stadsfogde Vilhelm Petersson, Uddevalla. Familjenytt.

1922-04-20 Mystiskt dödsfall i Ucklum. En 18-årig vicekorpral  Erik Ferm. Regemente. Polis.

1922-04-20 En mina exploderade häromdagen i farvatten utanför Mollösund. Den var så kraftig att husen skakade. Olycka.

1922-04-20 Landstormsövning i Lysekil söndag den 23 april. Annons.

1922-04-20 Ett par dussin fiskebåtar inkommo till Lysekil torsdag fm med färsk fisk. Priset från 12 upp till 20 öre pr kilo.

1922-04-20 Vintern sätter fortfarande spår i Lane-Ryrs skogar. Väder.

1922-04-20 Förbättrad postgång fr.o.m. 15 april befodras posten med bil. Härigenom erhålla Fjällbacka-Kville posten tidigare.

1922-04-21 Dragsmarks kyrkokalk utställd i Norge. Kyrka. Utställning.

1922-04-22 Bohusläningen - akrostiken pristävlan.

1922-04-22 65 år fyller stadsfogden Wilh. Petersson.

1922-04-22 100 år fyller Hedvig Wilhelmina Dalbohm född Dassau Strömstad.

1922-04-22 Till fängelset har införts hemmansägaren Fritz Vilhelm Johansson, Torp Spekeröd.

1922-04-22 "Amerika i ""den trådlösas"" tecken. Bild."

1922-04-24 Demonstrationsmärken och 1-majtidningen böra i god tid hämtas å Kurirens exp. Politik.

1922-04-24 "Fotbollsmatchen mellan ""Kamraterna""- och ""Sällskapet"" 4-1. Debuterande domare var Lambert Svensson. Idrott."

1922-04-24 80 år fyller i morgon änkefru Sofia Svensson, hon har nedlagt mycket arbete i arbetarrörelsen.

1922-04-24 Begravningen i Ucklums kyrka, Erik Ferm.

1922-04-24 Kyrkorna på Orust Vl. Stala kyrka.

1922-04-25 Auktion vid Aspekullen i Uddevalla. Smeden A Kjällberg.

1922-04-25 Tankeläsningsseans med känd norrman på teatern.

1922-04-26 Nära en halv miljon kronor i överskott för Kooperativa förbundet. Omsättning 1921 uppgick i runt tal till 62 miljoner kronor.

1922-04-26 Ca 304 000 medlemmar i Landsorganisationen fördelade på 34 fackförbund. Politik.

1922-04-26 Jordfästning med större anslutning än vanligt från allmänhetens sida då stoftet av vice kopralen Erik Ferm, Bohusläns reg.

1922-04-27 Den förut traditionella landsvägslöpningen Ängebacken-Uddevalla skall nu återupplivas.Idrott.

1922-04-27 Kafé 45:an, Kungsgatan 45. Rekommenderas. Annons.

1922-04-27 Gåva till Morlanda kyrka, sorgeantependium av kammarherre Harald Bildt.

1922-04-27 Köpmannen Malkolm T. Corneliusson, död. 74 år.

1922-04-28 Strejk vid nödhjälpsarbetena! Strejk.

1922-04-28 Den förut traditionella landsvägslöpningen Ängebacken-Uddevalla skall nu återupplivas. Tävling.

1922-04-28 Gemensam kyrkostämma med Uddevalla-Bäve och Lane-Ryrs församlingar. Kyrka.

1922-04-28 Nödhjälpslönen fastställd till 30 öre pr timme. En underlig beräkningsgrund. Arbetsmarknad.

1922-04-29 Med anledning av pågående reparationsarbeten är den nya vägen Uddevalla-Gustafsberg. Annons.

1922-04-29 Måndagen den 1 maj 1922 öppnar en välsorterad Färg -Tapet- och Kemikalieaffär. Annons.

1922-05-01 Allmän vaccination förrättas hos förste stadsläkare Nilsson. Vaccinationen är kostnadsfri. Annons

1922-05-01 Maj-fest i Folkets Hus i Lysekil, sång av Manskören. Annons.

1922-05-02 Första maj-demonstrationen i Uddevalla försiggick programenligt.

1922-05-02 "Biografen Palladium i Uddevalla visar filmen ""Fyrtornet och Släpvagnen"". Bio."

1922-05-02 Första maj-demonstrationen i Uddevalla. Politik.

1922-05-02 Dir William G. Thorburn som av hr Em. Magnusson o.h.h. köpt  tomt nr 3. Fastighetsaffär.

1922-05-02 Vägarbeten i Bokenäs. Vägarbeten.

1922-05-03 Första Maj i Uddevalla. Imponerande demonstration trots rusk och regnväder. Politik.

1922-05-03 Sista veckan som Stora Badhuset håller öppet för säsongen torsdag-fredag-lördag. Bad.

1922-05-04 Arbetet vid Uddevalla tändsticksfabrik.

1922-05-04 Skredsviks syförening har enligt årsberättelsen fortsatt arbeta i samma anda. Föreningar.

1922-05-05 Fru Hilma Vilén har för säsongen arrenderat Badrestauranten å Gustavsberg för 2 500 kr.

1922-05-05 50 år fyller rektorn vid Uddevalla realskola och kommunala gymnasium fil lic. Walter Fischer. Familjenytt.

1922-05-05 De i 1-majdemonstrationen deltagande beväringar vid flottan har av kårchefen ådömda 15 dagars permissionsförbud.

1922-05-06 Bryggeriarbetarna i Uddevalla har träffat nytt avtal med arbetsgivarna. Förening.

1922-05-06 Gustafsbergs badrestaurang är för året utarrenderad till fru Vilén.

1922-05-06 Till badläkare vid Gustafsberg har antagits H. Johansson.

1922-05-06 50 år fyller rektor Walter T. Fischer.

1922-05-08 Revisionsberättelse utsedda att granska Systemaktiebolaget i Uddevalla 1921.

1922-05-08 "Biografen Röda Kvarn visar ""Chaplins pojke"". Filmhistoriens största och bästa komedi. Bio."

1922-05-08 Stenexporten. Ångaren Johan Sanne av Uddevalla lastar f.n. gatsten vid Malmön för Kullgrens firma.

1922-05-08 Fastighetstaxeringen i Uddevalla 1922. Uppräkning av tomter i varje rote och priser.

1922-05-08 Stadens tomtaffärer. Upplåtelser och byten stor uppräkning.

1922-05-08 Fisket i norra Bohuslän första makrillen  för året har infört till Strömstad. Fisk.

1922-05-08 Kyrkorna på Orust. Vll Morlanda kyrka.

1922-05-08 Två Bohuslänska böcker. En kulturskildring från 1860-talets Bohuslän.

1922-05-09 En smula vårsol voro vi i söndags nog lyckliga att få se skina över våra huvuden. Väder.

1922-05-09 De arbetslösas strejk fortsättes. Strejk.

1922-05-09 60 år fyller handl. Ernst Wickelgren, Uddevalla. Familjenytt.

1922-05-09 60 års födelsedag firades på park hotell. Hotell. Mat.

1922-05-10 Folkbiblioteket stänges för säsongen den 15 maj. Lånade böcker återlämnas senast 15 maj.

1922-05-10 70 år fyller handl. Th. G. Ohlson, Uddevalla. Familjenytt.

1922-05-10 För stor bostadsproduktion i Uddevalla? Husägarföreningen varnar för flera nybyggnader. Bostad.

1922-05-11 70 år fyller handlaren Th.G. Ohlson, Uddevalla.

1922-05-12 Karlssons raksalong i hörnet av Kålgårdsbergs-Kilbäcksgatan har övertagits av Erland Nilsson. Affär. Annons.

1922-05-12 Hamnutvidgningen blir ej statsarbete. Arbetsmarknad.

1922-05-12 Strömstads tunnfabrik nedbrunnen. Brand.

1922-05-12 En i sitt slag ny affär har öppnats i Lysekil med stuvar av alla slag. Innehavare är fröknarna Fransson o Bratt.

1922-05-12 Axa Havregrynskvarn i aska i Göteborgstrakten. P.O. Stokkebyes kvarnbyggnad. Brand.

1922-05-13 Karlssons Frisörsalong vid Kålgårdsgatan har övertagits av Erland Nilsson. Affär.

1922-05-15 Grosshandlaren Axel Wigforss död, 44 år. Familjenytt.

1922-05-15 Telefonen till fyr- och lotsplatserna. Telefon.

1922-05-16 Om Hasselbackens förskönande de stympade träden och el.ledningarna.

1922-05-16 Star contrapropellern. En ny lovande uppfinning. tecknad bild.

1922-05-17 Flyttning av museét. Herr B. Gustavsson yrkade i en motion att Uddevalla museum måtte flyttas. Politik.

1922-05-18 Stadsfullmäktige lämna lokal för seminarium, Fastigheten Dyrhaven 1 upplåtes.

1922-05-18 Borstbindaremästaren Anders Magnus Jacobsson nära 69 år. Död.

1922-05-19 Arbetslöshetsunderstöd utdelas idag till 9 personer med tillsammans kr 109,60 i Uddevalla.

1922-05-19 Snickerifabriken i Uddevalla återupptog arbetet idag, samtliga lockoutade omkring 50-60 man.

1922-05-19 65 år fyller dir. C.R. Högström, Uddevalla. Familjenytt.

1922-05-19 Till förmån för de arbetslösa anordnas Kristihimmelsfärdsdag en friluftsfest på Munkedals dansbana.

1922-05-19 Landstinget beställer hos AB Skandiaverken en sjuktransportbåt vilken kommer att stationeras i Lysekil.

1922-05-20 Operettartister sjunger på arbetarkommunens festplats. Musik o sång.

1922-05-20 Amatörfotografer, Maria Lundbäcks Foto Atelier. Annons.

1922-05-20 Bilvägsbygget på Orust beslutat. Svanesund-Strömsholms ångbåtsbrygga. Vägarbeten.

1922-05-20 Bäraren Sörmans häst skrämdes vid polishuset och skenade genom staden. Djur. Olycka.

1922-05-22 Marconi skall avlyssna signaler från Mars. Astronomi.

1922-05-23 Tunnfabriken i Uddevalla har nu åter kunnat sätta igång driften. För närvarande 40 arbetare.

1922-05-24 Ångaren Gustavsberg börjar sina turer på torsdag enl. turlista.

1922-05-24 Jordbruksarbetare häktad. Har obehörigt tagit ut 30 kr på annans bankbok. Polis.

1922-05-24 Strömstads nya epidemisjukhus tages i bruk 1 juli. Sjukvård.

1922-05-24 Upphävd blockad! Sedan överenskommelse numera träffats med Lysekils Elektriska Byrå upphäves. Annons.

1922-05-26 Friluftsteater på Skansberget. Nästa torsdag ger Halvar Falcks sällskap på Skansbeget sin första föreställning.

1922-05-26 Drunkningsolycka vid Bohusläns regemente. Värnpliktig från Skee, Karl-Axel Persson omkommen under bad. Död.

1922-05-26 Drunkningsolycka vid Bohusläns regemente. Olycka.

1922-05-26 Omnibustrafiken torde börja i början af juni. Transport.

1922-05-26 Landstormstäflingarna i Stockholm. Bohusläns 20-mannagrupp före afresan från Uddevalla. Tävling. Bild.

1922-05-27 Grand hotells friluftsrestaurang öppnas. Mat.

1922-05-27 Uddevalla idrottsplatsförening konstituerad.

1922-05-27 Tragedin i Ucklum. Även Ragnar Halldin åtala-båda de åtalade frikännas. Dödsfall.

1922-05-27 70 år fyller förre härdsskrivaren John Kleberg.

1922-05-29 """Sanitetsblomman"" kommer att säljas även denna pingst å stadens gator av skolelever."

1922-05-29 Jubileumsträff har stenindustriarbetarförbundets 25 åriga tillvaro haft.

1922-05-29 "Uddevalla idrottsplatsförening konstituerad. Nya idrottsplatsen får namnet ""Rinnersvallen"". Idrott."

1922-05-29 Gustafsbergs badrestaurant öppnas 1 juni. Nöjen.

1922-05-29 Fastighetstaxeringen i Uddevalla 1922. Femte roten, förteckning.

1922-05-29 Världens finaste tax, Stockholms taxklubb hade på söndagen utställning i ridhuset vid Skansen. Djur.

1922-05-29 Det stora bilvägsbygget på Orust. 250 man beredas arbete. Vägarbeten.

1922-05-29 Dödförklarad blev av rådhusrätten i Lysekil, Karl-Erik Andersson-Karlsson som rest till Amerika och saknad sedan 1899.

1922-05-30 Handelsresande hade inställts för fylleri och förargelseväckande beteende. Polis.

1922-05-30 Frågan har väckts om att Havstenssund måtte rycka upp i municipalsamhällenas led. Politik.

1922-05-31 Regementsorder, badning i Bäveån förbjudes. Däremot bör kalla bad i saltsjön vid Skeppsviken tillåtas.

1922-06-01 Här och där i Bohusbygd. Vid Öresjö. Vägen Uddevalla-Utby öppnades 1909.

1922-06-02 Stadens Kallbadhus å Badö och Skeppsholmen öppnas på lördag. Bad.

1922-06-02 S.S. Ägir utlottningsbåt 1922. Vacker kosterbåt, lottpris 4 kr. Annons. Bild.

1922-06-03 Velox-pumpen med kolsyreluft fredar ringarna från varmgång. Fordon. Annons.

1922-06-03 Biografen i Ljungskile avslutar säsongen med tvänne föreställningar. Bio.

1922-06-06 Betels söndagsskola i Uddevalla hade en angenäm utflykt till Henån med ångaren Valborg.

1922-06-06 Segelsällskapet Ägirs utlottningsbåt 1922. Båtar. Tävling. Bild.

1922-06-06 Ny industri till Uddevalla, Gustaf Jonsson har uppfört snickerifabrik på Östergatan.

1922-06-06 70 år fyller fornminnesforskaren Olaus Olsson i Bräcke på Tjörn.

1922-06-06 Annons om storlek på flaggan. Fanor.

1922-06-07 1922 års studenter i Uddevalla. Bild.

1922-06-07 Bohuslän hårdast drabbat af arbetslösheten. Arbetsmarknad.

1922-06-08 Inget regn.Väder.

1922-06-08 Annons om Snickeri och tapetserarverkstad på Östergatan 2 öppnades den 1 juni.

1922-06-08 Svenska stenindustriarbetareförbundets 25-årsjubileum.

1922-06-08 Flottans 400 årsjubileum. Fartyg. Bild.

1922-06-08 Byggmäst Robert Svahn- och handl Adolf Jonasson har av Oskar Andreasson köpt fastighet. Fastighetsaffär.

1922-06-09 Vattnet tryter och drätselkammaren uppmanar därför genom annons idag till största sparsamhet med fluidet. Annons.

1922-06-09 Samtliga Bageriaffärer kommer att under tiden 15 juni till 31 aug. stängas kl. 6 em. Uddevalla Bageriidkare. Annons.

1922-06-09 Kyrkoherde P. Törnqvist, död. Blev vald 1900 till kyrkoherde i Uddevalla.

1922-06-09 Kyrkoherden i Uddevalla pastorat Peter Törnqvist död, 70 år.

1922-06-09 Roald Amundsens nordpolsfärd. Skall flyga från Alaska till Cap Columbi med norsk pilot.

1922-06-09 Från 1augusti övertages epidemisjukvården i Bohuslän av landstinget. Sjukvård.

1922-06-10 Sparsamt med vatten. Politik.

1922-06-10 Kyrkoherden i Uddevalla pastorat, Peter Törnqvist död. 70 år.

1922-06-10 Varuhuset Herman Radyn, f.o.m i höst kommer firman att uppgå i AB Sidenh. Annons.

1922-06-12 Första kappseglingen för året. Tävling.

1922-06-12 Skolgårdarna läroverkets och folkskolornas i dåligt skick, anslag för dränering.

1922-06-12 Lenin döende. Politik.

1922-06-13 Häst rusade på en framförkörande vagn och skadade sig ganska svårt. Olycka.

1922-06-13 Grosshandl Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren, död omkring 70 år.

1922-06-13 Ett betongfartygs korta lefnadssaga. Kostade 1/2 miljon. - Nu sänkt såsom vågbrytare vid Ljungskile. Båtar.

1922-06-13 Vill ni bli miljonär? Insänd 7,50 kr så får ni 1 miljon rubel. Pengar.

1922-06-14 Kommunalhusen å Söder i Kv Sörkällan som uppfordes 1917, är  av cementblock utbjuda till försäljning. Byggnad.

1922-06-14 Epidemisjukhuset på Slätten står snart inför sin fullbordan. Sjukvård.

1922-06-14 Skyddshem för flickor å Lingatan vid Gullmarsfjorden från 1 november.

1922-06-15 Bikurs av hr Sandberg. Djur.

1922-06-16 Landshöfdingens besök i Uddevallatrakten.

1922-06-16 Stor donation till Lysekils kyrka. Gåva.

1922-06-17 De fula flaggstängerna utanför rådhuset skola nu bort. DK har anslagit medel till nya.

1922-06-17 Gustafsberg har börjat sin säsong, varmbadhuset är öppet och kallbadhuset snart färdigt.

1922-06-17 Hemmanet Bräcke, Uddevalla har utarrenderats för ytterligare en period.

1922-06-17 Näktergalen på Orust, hörs varje natt i apoteksträdgården. Fåglar.

1922-06-17 Landshövdingen gästar Lane-Ryr, Bäve- och Forshälla. Grunden till Djurhults kapell.

1922-06-17 Ledig plats för en nykter och hygglig gosse i smidesverkstad. Annons.

1922-06-17 Auktionsannons: Brånasmedens gamla egendom till salu.

1922-06-19 "Tyskt örlogsbesök i Uddevalla. Kryssaren ""Thetis"" kommer på besök 21-28 dennes. Båtar."

1922-06-19 Sovvagn till Stockholm. Järnväg.

1922-06-19 Handl Ernst Aug Andersson,död. 52 år. Började sin affärsbana hos brodern Albert.

1922-06-20 Två Trollhätteynglingar uppträdde berusat och ställde till bråk på Sörkällegatan. Polis.

1922-06-20 Urmakaren Arvid Johansson har tilldelats ett resestipendium. Gåva. Donation.

1922-06-20 Komministerbostaden i Uddevalla. Bostad.

1922-06-20 Schlaugska konkursmålet. Ett intressant vittnesmål.

1922-06-21 Ledningar till Kapelle inlämnad motion beviljades med 4.180 kronor. Politik. Gatuarbete.

1922-06-21 Taxeringen i Uddevalla 1922. Det beskattningsbara beloppet sjunkit från 19,54 till 13,5 milj.kr.

1922-06-21 Till Smögen har inkommit 40-50 båtar med sammanlagd fångst av 4 000 tjog makrill.

1922-06-22 S.S. Ägirs jubileumsregatta midsommardagen. Tävling.

1922-06-22 Avloppsledning från epidemisjukhuset i riktning mot hamnen. Vatten och avloppsledning.

1922-06-22 80 år fyller grevinnan Emelie Taube.

1922-06-22 Gustav Torén, 22 år, studerande hade tjänstgjort som tf. stadsfiskal. Död.

1922-06-23 En ambulansbil kommer enligt Landstinget inköpas och stationeras i Uddevalla.

1922-06-23 Stadens affärer stängas Midsommarafton kl. 16:00 em. Annons.

1922-06-23 Dikt till Gustav Torén av kamrater.

1922-06-23 60 år fyller caféägaren C.F. Hedlund.

1922-06-26 Hemsk tågolycka vid Jörlanda. Fyra beväringsmän döda tillhörande Bohusläns regemente. Tåget kom från Göteborg.

1922-06-26 Landstinget ska inköpa en ambulansbil från Scania-Vabis. Sjukvård.

1922-06-26 60 år fyller kaféägaren C.F. Hedlund, Uddevalla. Familjenytt.

1922-06-26 Midsommarhelgen. Nöjen.

1922-06-26 Segelsällskapet Ägirs jubileumsregatta. En lyckad segling i gynnsam vind. Tävling.

1922-06-26 En ambulansbil kommer att inköpas från Scania-Vabis, och stationeras i Uddevalla. Fordon.

1922-06-26 Hotande villabrand på Lyckorna. Brand.

1922-06-26 Fruktansvärd tågolycka vid Jörlanda. 4 dödsoffer; värnpliktiga från Bohusläns reg:te. Olycka. Järnväg.

1922-06-26 Hemsk tågolycka vid Jörlanda, fyra värnpliktiga dödades. Regemente. Järnväg.

1922-06-27 Järnvägsolyckan i Jörlanda. Orsaken alltjämt höjd i dunkel. Olycka. Järnväg.

1922-06-27 Den stora olyckan i Jörlanda. Ett ögonvittnes berättelse. Järnväg. Regemente.

1922-06-27 En bok om lifvet i Bohuslän för 400 år sedan. Historia. Bild.

1922-06-27 De arbetslösas blockad afblåses. Strejk.

1922-06-28 Semester under veckan har U-a tändsticksfabr. och Schwartzman & Nordström. Kampenhov börjar på torsdag.

1922-06-29 Kurs i pappslöjd. Kommun.

1922-06-30 Styrelsen för landstingets epidemisjukhus i Uddevalla, har till ordförande valt, Adolf C. Zachau och Victor Kullgren.

1922-06-30 50 år fyller handl. Carl Jansson, innehafvare af firman Axel Jansson & C:o Uddevalla. Familjenytt.

1922-06-30 Bohusläns största skylt lär finnas på AB Hugo Hallgrens konservfabrik i Ellös, den är 36 meter lång och 3 meter bred.

1922-07-01 Byte av vattenpump i Bräcke, ny förbindelse på vattenledning mellan norr o söder.

1922-07-01 Förteckning över gatuarbete och parker, skridskobanan i Margretegärdeparken.

1922-07-01 Jörlandaolyckan. Järnväg. Regemente.

1922-07-01 Länets hushållningssällskaps sommarmöte i Dingle. Förening.

1922-07-01 Kakelugnsmakare Otto Persson. Död.

1922-07-03 Första sommardagen. Bad.

1922-07-03 Stiftelsen Sannes minne hedrades med besök af landshöfding O. von Sydow med fru.

1922-07-03 Kryssaren Thetis lämnar Uddevalla på tisdag. Båtar.

1922-07-04 Mjölkpriset i Uddevalla blir oförändrat under juli månad. Mat. Priser.

1922-07-06 Landshövdingen på Kärringön. Öar.

1922-07-07 Herrestads kommunalfullmäktige godkände inköp af tomt till Åldersro ålderdomshem. Sjukvård.

1922-07-07 Grufdriften på Orust har ånyo kommit igång. Industri.

1922-07-07 "Teaterfestligheter i Lysekil lördag och söndag. ""Continentala"" nyheter bl.a. Musik o sång. Annons."

1922-07-07 Dödande skott vid Lilla Edets kraftstationsanläggning. Olycka.

1922-07-07 Arbetsmarknaden i länet afsevärdt förbättrad. Arbetsmarknad.

1922-07-08 Ett 70-tal skjutsanstalter i länet indragas på nyåret, bl a. Raknebo m. fl. Öar.

1922-07-10 Göteborgs roddklubb tog hem söndagens roddtävling-mästerskaps-tecken. Målet vid Badö mötte en talrik publik. Idrott.

1922-07-10 Roddtäflingarna på söndagen. Regn och motvind. - Uddevalla vann juniorloppet. Tävling.

1922-07-10 Äntligen! De arbetslösa i Uddevalla ha beslutat afblåsa strejken vid nödhjälpsarbetena. Strejk.

1922-07-10 Antalet anmälda badgäster i Strömstad är nu uppe i över 600. Turist.

1922-07-10 Gruvdriften på Orust har ånyo kommit igång efter legat nere något år. Arbetsmarknad.

1922-07-10 Fornminnesföreningen Vikarvet hade ting på lördag i dälden å Kyrkberget i Lysekil.

1922-07-10 Här och där i Bohusbygd. Kynnefjäll av F.

1922-07-11 Några Bellmans böcker på Uddevalla museum. Museum. Böcker.

1922-07-11 K m:t förlorade i målet mot Uddevalla stad, gäller 50.000 kr rörande kasernetablering.

1922-07-11 Kville skytteförening anordnar friluftsfest. Förening. Nöjen.

1922-07-12 En hyresgästförening i Uddevalla. 1917 års förening återupplivad vid sammanträdet på tisdagen. Föreningar.

1922-07-12 Besök fiskerimässan i Lysekil. Något om utställare och om affärerna i staden 13-16 juli. Berättelse. Bild.

1922-07-12 En rocka på inte mindre än 70 kilo visas hos Johanssons & Löfvendal. Fisk. Annons.

1922-07-13 En hyresgästernas förening bildad i Uddevalla.

1922-07-13 Doktor Sven Wolde, stadsläkare, annons- och porträtt se B-n 15 juli 1922. Död.

1922-07-13 Självmord i Humlehagen nr 6, Uddevalla, Albin Justinus Börjesson död. 51 år.

1922-07-13 En hyresgästernas förening i Uddevalla bildades i Folkets hus.

1922-07-14 Varvet i Uddevalla under ny regim övertagits av ingenjör Andersén från Limhamn.

1922-07-14 Stadsläkaren doktor Sven Wolde död. 58 år.

1922-07-14 Förste stadsläkaren Sven Wolde död, 58 år. Familjenytt.

1922-07-14 50 år fyller handelsträdgårdsmästaren Karl Rosén, Uddevalla. Familjenytt.

1922-07-15 Total slutförsäljning. Varuhuset Herman Radyn. Affär.

1922-07-15 75 år fyller förre poliskonstapeln i Lysekil, S.Winberg.

1922-07-15 Den andra fiskerimässan i Lysekil.

1922-07-15 Klövedals syförenings aktion på förfärdigade varor. Föreningar Hemslöjd.

1922-07-17 En 17 års flicka dömd för barnamord inför Orust och Tjörns häradsrätt å kronohäktet i Uddevalla.

1922-07-17 Lustresor till Göteborg- och Lysekil med båt. Båtar.

1922-07-17 Gustafsberg elektrifieras? Energi.

1922-07-17 Skeppsvarfvet i Uddevalla har öfvertagits af ingenjör Andersén från Limhamn. Varv.

1922-07-17 Ny reparationsverkstad på S. Drottninggatan.

1922-07-17 Elektrikern E A Hellstedt skall öppna verkstad, S. Drottninggatan 26.

1922-07-17 Drätselkammaren i Uddevalla omorganiseras. Förslag ingivet av kammaren. Mynddighet.

1922-07-17 "Spritbåt till botten utanför Koster. Motorbåten ""Selma"" grundstötte och sjönk vid Röskär. Olycka"

1922-07-17 8-timmarslagen är en landsolycka anser Svenska arbetsgivarföreningen. Politik.

1922-07-18 Uppvisning i ekvilibristik. Nöjen.

1922-07-18 Bohusläns sång av Fredrik Marin omkr 1820, provinsialläkare i Uddevalla.

1922-07-18 Flaggning vid rådhuset, två gamla flaggstänger borttagna igår restes en ny. Fanor.

1922-07-18 Från Tanumsbygd av H.L. Handelsplatser och bygdecentraler.

1922-07-20 Svenneby kyrkas invigning. Bild.

1922-07-20 Brand på Lyrön, änkan Sofia Mattsson innebrändes.

1922-07-20 Tvååring skållades till döds. Son till Johan Olsson, Totorp Stillingsön.

1922-07-20 En neger får sensationellt pris för en riktig negerbok.

1922-07-21 "Bese seglingen! Segelsällskapet Vikens stora kappsegling med ångbåten ""Kung Rane"" avgår från Uddevalla. Annons."

1922-07-21 Folkmängden i Uddevalla har i det närmaste fyrdubblats under senaste 70 åren. 1850-1921 ökades till 13 812 personer.

1922-07-21 Arbetet med bron över Bäveån vid Esperöd återupptagits efter vintern.

1922-07-21 "Högsommarfest å Hallinden. Friluftsteater ""Pär Olsson och hans käring"" ett lustspel. Annons."

1922-07-21 Kyrkoherdetjänsten i Lyse söktes endast av en sökande, det var komminister E. A. Rhedin. Kyrka.

1922-07-22 Esperödsbron, arbetet har återupptagits.

1922-07-22 Ny affär  öppnar den 25 juli, speceri- hushålls- och mjölkaffär.

1922-07-22 Lustresa till Bokenäs kyrka.

1922-07-24 Behandlingen av de värnpliktiga vid I17 Bohusläns regemente, varvid episod inträffat den 20 juni i år.

1922-07-24 Sorglig drunkningsolycka vid Sundsandvik. Två flickor omkomna, 14 och 9 år gamla. De var döttrar till K. J. Bergman, Högås.

1922-07-24 Fiskhallen i Uddevalla torde inom kort stå färdig. Byggnad. Fisk.

1922-07-24 Lagfart söktes av Karl A Bohlin som av Theodor- och Ida Eriksson köpt nr 39. Fastighetsaffär.

1922-07-25 Två småflickor drunknade i Högås, döttrar till soldaten Karl Bergman. Död.

1922-07-26 Den nya fiskhallen kommer att tagas i bruk den 1 aug. Hyran för en butik är 200 kr per år. Affär.

1922-07-26 Badortslifvet i Bohuslän. Bad.

1922-07-27 Uddevalla kommunala fiskhall närmar sig nu sin fullbordan. Öppnas i augusti.

1922-07-27 Invigningen af Svenneby ödekyrka. Kyrka. Invigning.

1922-07-28 Dynamitinbrott i Grohed. Kassaskåpet i stationshuset sprängt. Polis.

1922-07-29 Å Gustafsberg firades Bellmansdagen. Nöjen.

1922-07-29 50 år fyller distriktlandtmätare B.A.H. Lundholm. Familjenytt.

1922-07-29 Auktion å båtmaterial vid varvstomten vid Löfåsberget onsd 2 aug 1922.

1922-07-29 "Ångf. ""Per Brahe"" hvars bärgning nu anses vara säkerställd. Båtar. Olycka. Bild."

1922-07-29 Dynamitinbrott å Groheds järnvägsstation, 500 kr stulna. Polis.

1922-07-29 Dynamitinbrott i Groheds station. Polis.

1922-07-31 Hotell Royal Uddevalla.

1922-07-31 Olyckshändelse å Mollösund. 76 årige fiskaren Johan Isaksson omkom  isamband med kölhalning av en båt.

1922-07-31 Pianistplatsen vid Folkets hus biograf i Lysekil är ledig. Arbetsmarknad. Annons.

1922-07-31 Olyckshändelse inträffade vid Stigens yllefabrik, William Bergström råkade få en bom över sitt ben.

1922-08-01 Cyklade tvärs genom planteringar på Margretegärde. Fick böta en femma. Polis.

1922-08-01 Sotaremästare C. J. Lundgren avgår 1 okt, haft tjänsten i 34 år.

1922-08-01 Ett gammalt lantbrukarhem på Orust sålt, Narveröd Röra socken.

1922-08-01 Dödsolycka vid Henån, Olof Augustsson, 39 år föll från stegen.

1922-08-01 Ett folkdanslag, bestående av 10 par medlemmar, har bildats i Munkedal. Föreningar. Hembygd.

1922-08-01 Epidemisjukhuset på Slätten. Tages i bruk 1 aug. Sjukvård.

1922-08-01 Epidemisjukhuset å Slätten, Lysekil är nu klart. Sjukvård.

1922-08-02 Epidemisjukhuset i Uddevalla övertogs igår av landstinget med god plats för 60 patienter. Sjukvård.

1922-08-02 Åt minnet av Gustaf Fredriksson. När Tova blev Frippeskär ute i Gullmarn vid Lysekil. Farleder.

1922-08-02 En val hade i  söndags förirrat sig in i Gullmarn. Fisk.

1922-08-02 De nya badhusen å Ljungskile. Byggnad.

1922-08-03 Gustafsbergs restaurang. Mat. Annons.

1922-08-03 50 år fyller handl. E.J. Svensson, Uddevalla. Familjenytt. Bild.

1922-08-03 Nya epidemisjukhuset i Uddevalla övertogs 1 aug av landstinget. Sjukvård.

1922-08-03 Kasernlivets solsidor. Regemente.

1922-08-03 Om Stala på Orust.

1922-08-03 65 år fyller byggnadschefen  A. H. Lindeberg.

1922-08-04 Ture Malmgren ur tiden, 71 år gammal. Död.

1922-08-04 Sotarmästare Lundgren har begärt avsked från sin befattning i stadens tjänst.

1922-08-04 F.d. redaktören och boktryckaren Ture Malmgren död, 71 år. Familjenytt.

1922-08-04 Epidemisjukhuset öfvertogs 1 aug. af landstinget. Sjukvård.

1922-08-04 Per Brahes vrak med mast och skorsten öfver vattnet. Båtar. Bild.

1922-08-05 Arbetaren Gustaf Nilsson fick köras i ambulans efter cykelolycka.

1922-08-05 Uddevalla i fågelperspektiv. Fin skiss som visar affärer bl.a. längs Kungsgatan.

1922-08-05 Före detta redaktören på tidningen Bohusläningen, Ture Robert Ferdinand Malmgren död, 71 år.

1922-08-05 Dikt Ottilia på Olsberg. Ur Bullardalens Krönika.

1922-08-05 Formel för klassisk kvinnlig skönhet.

1922-08-07 Historieberättaren Anners Annersa och musikern Josef Alm har roat den talrika publiken i Uddevalla.

1922-08-07 Sin första patient har epidemisjukhuset å Slätten fått nu, ett litet barn från Lilla Kornö. Sjukvård.

1922-08-07 Kungörelse: Avträdeskärl av stålplåt  av hälsovårdsnämnden fastställd modell.

1922-08-08 Damcykel och mat försvann. Polis.

1922-08-08 Uddevalla förr och nu. Historia.

1922-08-08 Sovjetregeringen har begynt bränvinsförsäljning vilken varit förbjuden sedan krigsutbrottet. Mat. Myndighet.

1922-08-08 Per Brahe skall länspumpas. Båtar. Olycka.

1922-08-10 Polisbevakningen i Uddevalla. Magistraten avstyrker polisbilar m.m.

1922-08-10 Redaktör Ture Malmgrens griftefärd. Kremerad i Göteborg. Död.

1922-08-10 Auktionsannons efter skomakaremästaren C. G. Rydin, Norra Drottninggatan 18.

1922-08-10 Vikarvets fornhem - en Bohusläns minneshall. Lysekil.

1922-08-11 Reformering av polisbevakningen i Uddevalla. Den nya planen få konstaplarna 8 timmars sammanhängande tjänstgöring.

1922-08-11 Ingen fiskhandel från båtar. Magistraten har beslutat att försäljning av fisk från båtar i hamnen ej få ske.

1922-08-12 Uddevalla förr och nu. Berättelse om Samneröd Torget sjukhuset mm. Bild på Samneröd.

1922-08-12 Fiskhallen i Uddevalla öppnas, förbud utfärdat mot all försäljning från båt i hamnen.

1922-08-12 Hr. Bernh. Olsson i Kollungeröd har ingivit en motion vari han föreslår att ersättningen för dödad kråka.

1922-08-12 Baderskan Emma Hellgren på varmbadhuset ramlade och bröt benet. Olycka.

1922-08-14 DM-tävlingar i simning vid kallbadhuset å Badö i Uddevalla.

1922-08-14 Uddevalla motorbåtsklubb hade på söndag regatta Uddevalla-Ljungskile- och åter. Båtar. Föreningar.

1922-08-14 Fiskhallen togs i bruk, fiskhandlarna flyttade från båtarna till gårdar på söder.

1922-08-14 Biografen vid Bohusläns regemente tages i bruk i morron. Bio.

1922-08-14 Annons om Fiskhallens öppnande den 15 aug 1922 samt ordningsföreskrifter.

1922-08-14 Från Tanumsbygd. Historia. Museum.

1922-08-15 "Vid länspumpning av båten ""Per Brahe"" hittades kvarlevor av bl.a fru Bauer. Olycka. Död."

1922-08-15 Vattentillgången i Lysekil är f.n. mycket knapp på grund av Trötemyrens uppränsning. Ledningar.

1922-08-16 I enlighet med vattenstyrelsens beslut har man börjat förseglat vattenkranar i brygghus och badrum på grund av vattenbristen.

1922-08-16 Grebbestads folkhögskola fått mottaga en donation på 10 000 kr från före detta Tanumsbo framlidne handl. J. M. Lysell, Uddevalla.

1922-08-16 Understödstagerskan Amanda Karlsdotter påträffades död i skogsmarken till hemmanet Torp i Mo socken. Polis.

1922-08-17 Cabaret med dans var på tisdagskvällen anordnad å Brunnssalongen på Gustafsberg. Nöjen.

1922-08-17 Med järnvägen genom Bäve. Om gårdarna Samneröd, Nedre Bräcke, Schillers, Wassens.

1922-08-17 Från Tanumsbygd. Fornminnen museum.

1922-08-17 Förteckning över badgäster på Lyckorna.

1922-08-18 Arbetarkommunens festplats uppträdande av den populäre revyskådespelaren Gustaf Lövås.

1922-08-18 Ännu ett självmord vid Bohusläns regemente, värnpliktige 1545 28/21 Tage Daniel Johansson vid 1:a komp.

1922-08-18 Med last av Islandsill inkom ångaren Karin av Mjölby på torsdagen till Lysekil. Fisk.

1922-08-19 Från allmänheten. Fiskhallen i Uddevalla en misslyckad affär.

1922-08-19 Motorcykel med sidovagn stulen från installatören A. Carlsson. Polis.

1922-08-19 Vår stads 6 hyrbilar föra dagligen nya kontingenter badgäster till Tanums station. Turist.

1922-08-21 Bohuslänska fornminnen. Ny bok om Uddevalla av David Arill.

1922-08-21 Socialdemokratisk ungdomskonferens hölls i Stigen i söndags. Konferensen öppnades av V.U. ledamoten Algot Thornqvist,U-a.

1922-08-21 Handlanden Johan Adolf Wallin död. 38 år.

1922-08-22 S.S. Ägirs ord. kappsegling. En väl lyckad segling på söndagen, gynnad af vädret. Tävling.

1922-08-22 Kommunal pantlåneinrättning i Uddevalla? Skulle inrättas redan nästa år. Pengar.

1922-08-22 40 år fyller kvarn- och sågverksägaren Magnus Olsson i Esperöd.

1922-08-22 Militärbegravning på Ramneröd, värnpliktige Tage Daniel Johansson från Lund. Död.

1922-08-22 Uddevalla förr och nu.

1922-08-22 Avtäckningen av minnesstenen vid Hällesmörk, monument över Karl Xll:s galärtrans.

1922-08-22 I magen på en i slaganfall död snickare i Stockholm har man hittat en klump gummilacka. Olycka.

1922-08-22 Cirkus Edenburg ställer in föreställning. Nöjen.

1922-08-23 Bostadshusen å Ramneröd, köpare till husen kallade ang. tomternas inhängnad till kostn. av 200 kr. pr. tomt.

1922-08-23 Minnesstenen över Karl XII's galärtransport avtäcktes av landshövding von Sydow och Bohusläns regementes musikkår.

1922-08-23 Guldfynd från fornåldern, hemmansägare Johan Johansson i Tossene hittade ett föremål i jorden i guld, värderades till 100 kr.

1922-08-24 """Vår samhällsbevarande platskollega tog in samma artikel för andra gången"". Tidning."

1922-08-24 Nya vägförbättringar i Lane. Från vägstämman i Uddevalla. Vägarbeten.

1922-08-24 Förbudsomröstningen på söndag i Uddevalla. Alkohol.

1922-08-24 Generöst anbud af Uddevalla stad. Upplåter fria lokaler för länets blifvande lärarinneseminarium. Skola.

1922-08-24 Bilder från avtäckningen av minnesstenen i Hällesmörk.

1922-08-24 Orust hembygdsförening. Konstituerande sammanträde i söndags.

1922-08-24 Frågan om kommunala gymnasiets öppnande för flickor.

1922-08-25 Infartsvägarna till Uddevalla stensättas. Vägarbeten.

1922-08-25 Prins Carl och hans gemål prinsessan Ingeborg fira sitt silverbröllop den 27 augusti.

1922-08-25 Nya begravningsplatserna i Askum invigda. Den nya platsen för Näset belägen på Vägga. Kyrka.

1922-08-26 Kallbadinrättningarna på Badö och Skeppsholmen i Uddevalla stängs för året. Bad.

1922-08-26 "Stora biografen visar Tom Mix i filmen ""Cyklonen"". Bio."

1922-08-26 Här och där i Bohusbygd. Väster om Kornsjöarna.

1922-08-27 "Två ""affärer"" vid Bohusläns regemente. Reduceras avsevärt vid närmare granskning."

1922-08-28 Vaccination av ympningspliktiga barn kostnadsfritt i pastorexp. Hälsovårdsnämnden. Annons.

1922-08-28 Uppträdde M. Svanberg Nöjen.

1922-08-28 En tripp i Fräkne härad.

1922-08-29 Nurmi satte nytt världsrekord. Idrott. Löpning.

1922-08-29 Festligheter i stadsparken i Lysekil med fyrverkerier bl.a. Musik o sång. Nöjen.

1922-08-29 Från Södra Dal. Frändefors, om Hästefjorden, Dalskog.

1922-08-30 En olyckshändelse inträffade,  3- årige sonen  till bagaremästare M. Ekstedt som råkade falla i kokande lut och brände sig illa.

1922-08-30 Varmbadhuset öppnas måndag. Nedsatta biljettpris tillämpas som bekant från denna säsong.

1922-08-30 50 år fyller fanjunkaren och svärdsmannen vid Bohusläns regemente John Ludvig Larsson. Familjenytt.

1922-08-30 50 år fyller stadskamrer Nils Koch i Uddevalla. Familjenytt.

1922-08-31 50 år fyller arkitekten Arthur Brattberg, Uddevalla. Familjenytt.

1922-08-31 Kasernluft, om livet innanför grindarna. Berättelse. Regemente.

1922-08-31 Konduktör F. A. Melander, anställd vid Lelångenbanan vid dess öppnande 1 juli. Död.

1922-08-31 Här och där i Bohusbygd. Kring Tjärn. Bohusläns näst största insjö.

1922-09-01 Manufakturaffärerna tillämpa fr.o.m. idag vintertiden och öppnar kl. 9 f.m.

1922-09-01 Sista lustresan för året till Lysekil anordnas på söndag med ångaren Valborg fr. Uddevalla kl. 8.30 f.m.

1922-09-01 En bilkollision inträffade i hörnet af Lagerbergs- och Västerlånggatorna. Olycka. Fordon.

1922-09-02 Fotbollsmatch på Rimnersvallen om distriktmästerskapet mellan Åmål- och Uddevallas Kamratföreningar.

1922-09-02 50 år fyller arkitekt Arthur Brattberg.

1922-09-02 Luxdammsugare demonstreras på Grand Hotell. I abonnemang min. 20 kr i mån. Annons.

1922-09-02 Från Tanumsbygd: Fornminne museum. Dikt till rektor Alfred Alström.

1922-09-02 Biografen i Ljungskile kommer att giva tvänne föreställningar varje söndag. Nöje.

1922-09-02 Kanslihuset på Backamo säljes till bagaren J Thyselius i Gravarne.

1922-09-04 Stångad av tjur. Lasarettsvård för 20-åriga Sigfrid Andersson från Östby i Ödeborg. Olycka.

1922-09-04 Kollision vid Sunningen. Båtar. Olycka.

1922-09-04 65 år fyller komministern N.G. Dyberg, Uddevalla. Familjenytt.

1922-09-04 Dir. H. Nydqvist död, 60 år. Son till grundaren av firman Nydqvist & Holm. Han var född 1862.

1922-09-04 Bilvägen öfver Orust påbörjas. Vägarbeten.

1922-09-04 Ett fall av spetälska har inträffat i Lysekil. Det är en 70-årig man. Mycket sällsynt i våra trakter. Sjukdom.

1922-09-04 Spetälskefall i Lysekil. Sjukdom.

1922-09-05 Montör. Energi.

1922-09-06 Handelsminister C. E. Svensson besöker och talar på söndag i Lysekils Folkets hus. Politik.

1922-09-07 Pauline Brunius och Gösta Ekman startar turne runt Sverige. Teater.

1922-09-07 Uddevalla i fågelperspektiv, annons om Kungsgatan med omgivning + annonser. Teckningar.

1922-09-07 Landstinget-anslag till Uddevalla lasarett. 6.000 kr till linoleummattor. Sjukvård.

1922-09-07 50 år fyller fru Gertrud Zachau, född Bergman, Östrabo.

1922-09-07 Seminarium i Uddevalla öppnas 1 okt 1923, se även artikel Landstinget om seminarium.

1922-09-07 Död av brännskadorna. 3 årige Nils, son till bagaremästaren Magnus Ekstedt.

1922-09-07 65 år fyller komministern N.G. Dyberg.

1922-09-08 Uddevalla Roddklubb anordnar den sedvanliga distansrodden. Båthuset-Sunningens södra fyr och åter. Tävling.

1922-09-08 Lärarinneseminariet i Uddevalla erbjudande av tomt o hus nr 1 kv. Dyrhaven inrätta enklassigt småskollärarseminarium.

1922-09-09 I den gamla goda tiden. Något om kyrkskick mm i Västergötland forntima. Seder o bruk.

1922-09-09 Landstingets småskoleseminarium till Uddevalla. Skola.

1922-09-09 Betalning av kommunalskatt. Pengar. Kommun.

1922-09-09 Fridhemssnipan på reklamfärd. Båtar.

1922-09-09 50 år fyller telegrafkommissarie fröken Annie Busck.

1922-09-09 60 år fyller trädgårdsmästaren  L. J. Strand.

1922-09-11 Vattenledning till Gröngatan. Ett antal tomtägare anhållit att drätselkammaren besluta utdraga ledningsnätet.

1922-09-11 Arbetsmarknaden i länet. 600 arbetslösa vid månadsskiftet och 890 man i nödhjälpsarbeten.

1922-09-11 Lyckad soldatfest. Regemente. Nöje.

1922-09-11 Kapten Uddgren filmförfattare. En Karl Xll-film skall spelas in i Tyskland. Bio.

1922-09-11 Pitproppsarbetaren Vilhelm Andersson död. 71 år.

1922-09-12 Om motorbåtskollisionen vid Sunningen. Sjöförklaring skall avgivas. Polis. Olycka.

1922-09-12 Stina en duktig sugga. Djur. Jordbruk.

1922-09-12 Här och där i Bohusbygd. Aspångs och Svarteborgs socken var på 1200-talet delat. Hembygd.

1922-09-12 Lagfart å tomt nr 5 i kv Waldenström som folkskoleinspektör Carl Agner. Fastighetsaffär.

1922-09-12 Lagfart å tomt nr 3 i kv Waldenström som lektor Severin Solders och folkskollärare. Fastighetsaffär.

1922-09-13 Ett ord till kvinnorna inför landstingsvalen. Politik.

1922-09-13 Landstingsmannavalet  i Uddevalla äger rum på lördag 16 september. Politik.

1922-09-13 Vattenbristen inom staden blir allt mer kännbar. Uppmanas till sträng sparsamhet.

1922-09-14 Annons om elektrisk dammsugare, något hittills okänt i hela världen. AB Elektrolux.

1922-09-14 Uddevalla omnibus medför brevlåda på prov. Tömmes genom postpersonalens försorg.

1922-09-14 Auktionsannons: Auktion hålles i Uddevalla Auktionskammare, Kungsgatan 43.

1922-09-14 Herrestadsfjället av F.E.K. Ett 40-årsminne. Om skogsplantering och bränder.

1922-09-14 Från Tanumsbygd lX. Grebbestads kyrka.

1922-09-15 Olyckshändelse under skjutövning vid I 17, värnpliktige 324 30/19 Törnblad från Hunnebostrand.

1922-09-15 Repr. inför valet Axel V. Johansson, Birger Gustafsson, Emil Sahlgren, J. Viktor Mårtensson för Arbetarpartiet. Politik.

1922-09-15 Olyckshändelse vid skjutöfning å regementet. Olycka. Regemente.

1922-09-16 Inför landstingsvalet: Rösträtt har praktiskt taget envar som i fjol fyllde 27år. Politik.

1922-09-16 Skelettfynd i Strömstad under vattenledningsarbete vid Norra Hamngatan, Död.

1922-09-16 Häradshövding Rasmussen i Sparsamhetens vänners val är osäker. Politik.

1922-09-16 Engelska sjukan-Några råd till sjukdomens förebyggande. Sjukvård.

1922-09-18 Häradshövdingen K. Rasmussen återvald som landstingsman. Politik.

1922-09-18 Landstingsvalet i Uddevalla. Politik.

1922-09-18 60 år fyller kassören hos Bohusläningen AB, Fritz G. Qvist.

1922-09-18 Från Tanumsbygd: Del X om Tanums kyrka.

1922-09-18 Bilväg över Orust påbörjades under gångna veckan med c:a 25 man insatta. Vägarbeten.

1922-09-18 Skandia lampan AB Skandinaviska Glödlampsfabriken Nyköping. Annons.

1922-09-18 Den försvunne arbetaren O.Olsson från Slätten hittades på söndagen död vid Lilla Långevik. Polis.

1922-09-18 Ny svensk storindustri om AB Lux, Luxlampan och dammsugaren.

1922-09-19 Söndagen den 10 sept invigdes missionskyrkan i Väne-Ryr.

1922-09-19 Uddevalla båtvarv har blifvit utvidgat. Varv.

1922-09-19 Arbetet med uppsättande av telefon på ett antal gårdar i Forshälla pågår nu. Telefon.

1922-09-19 Telefon i Forshälla, Buddeberg, Långehed, Hoga, Torkelseröd Hede.

1922-09-20 "På Uddevalla teater ger Karin Swanströms-turnén lustspelet ""27:de augusti"" av Einar Fröberg."

1922-09-20 En ruskig förbrytelse ägde rum i Solbergsby i Krokstrands socken, Karolina Johannesson hittades strypt i ladugården.

1922-09-20 Eldsvåda å kuttern Snygg. Brand. Båtar.

1922-09-21 Göta kanal jubileet. Västgöta kanaldelen öppnades 23 sept 1822. Bild.

1922-09-21 Mindre eldsvådetillbud vid snickerifabrik. Olycka. Brand.

1922-09-21 Max Albin Dahlgrens stiftelse. Framställning om ett barnhem för välartade flickor.

1922-09-21 Stadsfullm: Staden får sten gratis, föreslog DK stensättning av Fjällgatan. Gatuarbete.

1922-09-21 Frågan om pantinrättning i staden förhalas: hellre kommunal än enskild. Pantbank.

1922-09-22 Ny industri Uddevalla Tricotfabrik har i dagarna börjat sin verksamhet i juv. Linders fastighet vid Kilbäcksgatan.

1922-09-22 Mordet i Krokstad fick en snabb lösning. Det var en ung systerson som erkänt gärningen. Polis.

1922-09-22 Lysekilsbanans tåg fortsätta enligt sommarens turlista. Järnvägen bibehåller det särskilda godståget.

1922-09-23 Järnskrot, lump, metallskrot, stickylle, tagel, vax mm köpes till gällande dagspriser. Annons.

1922-09-23 Världsomseglaren löjtnant Thorburn hemma i Uddevalla igen. Hobby.

1922-09-23 Dikt om pantbank.

1922-09-25 Skolöverstyrelsen har förordnat översten B.C. A. Ribing att vara insp. vid Uddevalla elementarläroverk för flickor. Skola.

1922-09-25 Dags att förnya kvartalsprenumerationen av Bohusläningen. Tidning.

1922-09-25 60 år fyller förmannen vid Uddevalla tändsticksfabrik Anders Haggren. Familjenytt.

1922-09-26 Ett friskt- och kraftigt hår måste vårdas väl. Annons.

1922-09-26 Torvströfabrikationen å Havskuren. Industri.

1922-09-27 Vinterbad. Varmbadhuset att hållas öppet varje vecka fr.o.m. 28 september. Lysekils Nya Badhus AB.

1922-09-28 Uddevalla postkontor: Förste kontrollör C. B. Forsberg förordnad till postmästare.

1922-09-28 Orust-sägner: Om gengångare och varsel, del 1. Seder o bruk.

1922-09-29 Till postmästare i Uddevalla har generalpoststyrelsen förordnat förste kontrollören C. B. Forsberg.

1922-09-29 Ett 50-tal nya lägenheter i Uddevalla. Bostad.

1922-09-29 Bohusläns första afvelsdjursaktion. Äger rum på onsdag i Uddevalla. Djur.

1922-09-29 50 år fyller fru Ingborg Lychou, maka till länsagronom N.D. Lychou. Familjenytt.

1922-09-30 Stora Biografen visar färgfilmer. Bio.

1922-09-30 Sj sätter upp statskarta på stationen. Järnväg.

1922-09-30 Privata Förlossningshemmet i Uddevalla har flyttat från N Drottninggatan 13.

1922-09-30 Mekanisk vekstad öppnas 14 okt av maskinist Banér Abrahamsson, Kilbäcksgatan 28.

1922-09-30 Lokalombyte Viola Frukt & Blomsteraffär flyttas den 1 okt till Kungsgatan. Annons.

1922-09-30 Mjölkaffär öppnas tisdagen den 3 okt i fastigheten nr 30 Karlsberg. Annons.

1922-09-30 En hembygdssång för Bohuslän. Bohusläningen utlyser pristävlan.

1922-10-02 "Förstklassigt ""Nykterhets-Kafé"" öppnar Södra Hamngatan 17. Annons."

1922-10-02 Donation till Uddevalla. Gåva.

1922-10-02 Tillkännagifvande. Undertecknad öppnar 14 oktober Mekanisk Verkstad, Kilbäcksgatan 28. Banér Abrahamsson. Annons.

1922-10-02 "S.S. Vikens fest för ""Fidras"" sekond. Löjtnant Thorburn hyllas vid mottagningsfesten; kallas till hedersledamot. Nöjen."

1922-10-02 Förstklassigt nykterhetskafé öppnas onsdagen 4 oktober i lokal Södra Hamngatan 17. Annons.

1922-10-02 Uddevallas kyrkogårdar. Kyrka.

1922-10-02 Biltrafiken till Gravarne. Tillstånd till trafik av automobillinjen Hunnebostrand-Gravarne. Trafik.

1922-10-03 En person som på gatan varit berusad och högljud har fått böter med 25 riksdaler. Polis.

1922-10-06 Ny direktör för omnibustrafiken för Uddevalla utsetts, dir. H. M:son Koch.

1922-10-06 Tunnfabrikens arbetare har uppsagts fr.o.m. 12 okt. Arbetsmarknad.

1922-10-06 Folkets hus har nu fått sitt nya piano då även ett fint bioprogram visas. Nöjen.

1922-10-06 Förbättring af arbetsmarknaden i Bohuslän. 1093 man sysselsättas vid nödhjälpsarbetena. Arbetsmarknad.

1922-10-07 Sjukkasseverksamheten i Uddevalla. Uddevalla registrerade sjukkassors centralförening.

1922-10-07 Lösa höns i municipalsamhälle kostade 5 kronor i böter. Polis. Djur.

1922-10-10 "Från domstolarna Uddevalla rådhusrätt. Utelöpande hund kosta ""husse"" 2 kronor i böter."

1922-10-10 Stölderna under järnvägstransporterna fortsätta. Polis.

1922-10-10 Bosättningsaffär med uteslutande nytt lager har i dagarna öppnats i huset n:r 1 vid Kungstorget, Carl E. Lind. Annons.

1922-10-12 Insasamling av pengar till ytterbelysning. Pengar.

1922-10-13 Det gamla Oddevold. Hvar har Uddevalla stad först legat? Historia.

1922-10-13 Nytt kafé i Uddevalla. Herr K. O. Carlsson har öppnat kafé i fastigheten Södra Hamngatan.

1922-10-13 Statsminister Brantings fru Anna har för dam sällsynt utmärkelse som riddare av franska hederslegionen.

1922-10-13 Eldsvåda i Sotenäs. Ladugård nedbränd idag med ett tiotals djur innebrända hos hem.ägare Oskar Olsson, Runden i Tossene.

1922-10-14 Försäljningen av de blindas blomma i Uddevalla har gått bra. Föreningar.

1922-10-16 "Man befarar att Skonaren ""Irma"" hemmahörande i Kungsviken gått förlorad. Olycka."

1922-10-16 Ny kyrkoherde i Uddevalla. Komminister J. A. Bogren, vald. Född 1873 prästvigd 1898. Kyrka.

1922-10-16 Årets match vad Uddevalla beträffar på Rimnersvallen mellan Uddevallakamraterna- och Göteborgskamraterna. 3-6. Idrott.

1922-10-16 Kyrkoherdevalet i Uddevalla. Komminister J.A. Bogren vald  med 1600 röster. Kyrka.

1922-10-16 Bilvägsbygget å Orust. Vägarbeten.

1922-10-16 "En bohuslänsk motorskonare efterlyses. Motorskonaren ""Irma"" från Kungsviken. Båtar."

1922-10-17 Prästen J A. Bogren vald till kyrkoherde i Uddevalla pastorat. Kyrka. Utnämning. Bild.

1922-10-17 """Irma"" har gått under. Motorskonerten från Kungsviken. Olycka. Båtar."

1922-10-17 Orust-sägner: Om gengångare och varsel, del 2. Seder o bruk.

1922-10-17 Fruktpackningskursen på Torreby, anordnad med bidrag av hushållningssällskapet, har nu avslutats.

1922-10-17 Nya vägar på Marstrand komitté tillsatt. Gatuarbete.

1922-10-17 En lyckad bazar har hållits i Ljungskile till förmån för ytterbelysning å Lyckorna- och Ljungskile. Energi.

1922-10-17 På Anfasteröds gård har hållits skördefest enligt gammal god sed. Seder o bruk. Jordbruk.

1922-10-17 Grundsundsbo omkommen i Tyskland. Olycka.Båtar.

1922-10-17 Lagfart av stationskarlen Edv. Johansson Öhlander som av hr H E Johansson på tomten. Fastighetsaffär.

1922-10-18 "Biografen Victoria premiär idag ! ""Kärlekens ögon"" med bl.a. Gösta Ekman och Pauline Brunius. Annons."

1922-10-18 Eldsvåda i Ljungskile. Brand.

1922-10-19 Frälsningsarmens försakelsevecka börjar på söndag. Föreningar. Social.

1922-10-19 Givande sillfiske på Havstensfjorden. Stora sillstim i innerfjordarna. Ett 30-tal vadbåtar i Uddevalla hamn.

1922-10-19 Centrala Uddevalla i fågelperspektiv. Karta med ritade byggnader visande affärer m.m. Kartor. Annons.

1922-10-19 "Djup förstämning i Röra efter skonerten ""Irmas"" av Kungsviken förlisning med man och allt. Olycka. Båtar."

1922-10-19 Här och där i Bohusbygd. En beskrivning av Brodalen. Hembygd.

1922-10-19 Bohuslänsk frukt försäljes på stora salutorget i Göteborg. Frukt o bär.

1922-10-20 Det gamla Oddevold. Historia.

1922-10-20 Irmas förolyckande. Båtar. Olycka.

1922-10-20 Svår vattenbrist i Lysekil. Ledningar.

1922-10-21 Direktör Albert Andersson har lämnat ledningen för Centralvaruhuset, slår sig till ro på landet. Avgår.

1922-10-21 75 år fyller skytteveteranen O. G. Svahn, Stockholm. Bördig från Tanum- och under många år Uddevallabo.

1922-10-21 Ångaren Byfjorden har återtagit sina turer på Lysekil- och kusten. Båtar. Farleder.

1922-10-23 Boxningssporten håller sitt intåg i Uddevalla. Örgryteboxarnas uppvisning på söndagen. Idrott.

1922-10-23 Stenhuggarestrejk vid Idefjorden. Omkring 200 arbetare ha nedlagt arbetet. Tvist om träffat avtal. Strejk.

1922-10-23 Stor arbetslöshet vid stenindustrien. 1500 arbetare afskedas i Bohuslän. Arbetsmarknad.

1922-10-23 Konferens har hållits för att starta ett Bohusläns distrikt av ABF. Studieförbund.

1922-10-24 "Utan lykta på ""Stålhästen"" hade en person åkt omkring i Uddevalla. Härför fick han böta en femma. Polis."

1922-10-24 En titt på stan. Berättelse. Tecknad bild av gamla fiskhallen. Affär. Hembygd.

1922-10-24 """Irmas"" förolyckande. Båtar. Olycka."

1922-10-24 "Om motorskonerten ""Irmas"" av Kungsviken förlisning. Uppgifter om besättningen m.m. Olycka. Båtar."

1922-10-25 Skarlakanfeber har utbrutit i Hunnebostrand. F.n. vårdas 16 personer från Hunnebostrand. Sjukdom.

1922-10-25 Järnvägsanknytningen Bohuslän-Norge sammanträder i Stockholm betr. ekonomiska fortsättningar.

1922-10-26 Den första snön för säsongen föll över våra trakter under natten till gårdagen. Väder.

1922-10-26 Damimitatören John Graffton uppträdde på Frideborg inför fulltalig publik. Nöjen.

1922-10-26 Uddevallakamraternas simidrottssektion begär att få anordna simskola i varmbadhuset.

1922-10-26 Svår vattenbrist i Lysekil. Ofiltrerat vatten från Lassamyren inpumpat i ledningsnätet. Ledningar.

1922-10-26 Länsjägmästare Lindner berättar om Bohusläns växtrariteter, bl.a. den gula vallmon. Blommor. Natur.

1922-10-28 Å Rimnersvallen anordnades en stafettlöpning mellan Eric Backman- och ett femmannalag från Uddevalla. Idrott.

1922-10-28 Upplysning av Uddevalla gravkapell. Kyrka.

1922-10-28 Jätterova på 7,2 kg skördad på Brattås. Trädgård. Jordbruk.

1922-10-28 Stor ladugårdsbrand å länsmansbostället Totorp i Myckleby socken.

1922-10-28 Här- och där i Bohusbygd. Ett och annat från Håby. Hembygd.

1922-10-28 Svårt ras i grusgrop i Hjärtum, tre arbetare lastade grus för kraftverksbyggnade. Olycka.

1922-10-28 """Vårt Bohuslän"" är en ny läsebok i hembygdskunskap av rektor P. G. Berggren. Böcker."

1922-10-30 Brödraföreningens 40-årsfest. Jubileum. Föreningar.

1922-10-30 Regementet lånar ut armésängar m.m. till arbetslösa som skall utföra nödhjälpsarbeten. Arbetsmarknad.

1922-10-30 Brödraföreningen i Uddevalla. Från 40-årsjubileum.

1922-10-30 Jordskalv även i Strömstad. Olycka. Natur.

1922-10-30 Stor eldsvåda å Orust. Brand.

1922-10-30 En beskrivning av Torps socken på Orust. Hembygd.

1922-10-31 Myntfynd i Väne-Ryr: 27 silvermynt från drottning Kristinas och Karl X:s tid har hittats under en sten. Kultur.

1922-10-31 Uddevalla skyttekrets fältskjutning om statspris. Idrott.

1922-10-31 Morlanda försörjningshem invigdes igår. Falkska donationsgården Tofta.

1922-10-31 70 år fyllde igår förre handlaren C-J. Christiansson, Fiskebäckskil.

1922-10-31 Handlaren och direktören A. L. Samuelson, Ellös har avlidit i en ålder av 72 år. Död.

1922-11-01 Behållningen i boet efter avlidne redaktören Ture Malmgren i Uddevalla uppgick till kronor 208.363.34 .

1922-11-01 Bygdeväg Havskuren - Kopperöd förslag ang. väg från Kopperöds gård  vid U.L.B. till torvmossen å Havskuren.

1922-11-01 Drätselkammaren har bifallit att brandstyrelsens rätt att inköpa en ny häst till brandkåren.

1922-11-02 Sidenhuset-Herman Radyn mannekänguppvisning på Grand Hotell. OBS. Musik o sång. Annons.

1922-11-02 Pensionering av länets sjuksköterskor fr o m 1922. Social.

1922-11-03 60 år fyller borgmästaren i Uddevalla Sixten Neiglich, tillträdde sin tjänst 1899.

1922-11-03 Storm och oväder öfver västkusten. Höstens första öfversvämning i Uddevalla. Väder.

1922-11-03 60 år fyller borgmästare Sixten Neiglick, Uddevalla. Familjenytt.

1922-11-03 Kuttern Mary från Orust till botten. Båtar. Olycka.

1922-11-03 En hård storm med vindstyrka på 38,5 sekundmeter drog fram på fredagen runt Lysekil. Väder.

1922-11-03 Med anledning av Kyrkoherdeinstallationen i Lyse avgår extra persontåg från Lyse till Lysekil. Annons.

1922-11-03 Vattenbristen i Lysekil. F.n. ingen fara för länsepidemisjukhuset. Ledningar.

1922-11-04 60 år fyller idag borgmästare Sixten Neiglick.

1922-11-04 Tegneby sockens näst äldste invånare torparen Olle Svensson avled i den höga åldern 95 år. Död.

1922-11-04 Orust-sägner. Om gengångare och varsel. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Fritiov. Hembygd.

1922-11-04 Skräddare instämd till tinget. Polis

1922-11-04 En rundtur på nya vägar runt Munkedal. Gatuarbete.

1922-11-04 En rundtur på Tunge härads nyanlagda vägar. Bild på granitbron vid Kaserna, Munkedal. Gatuarbete.

1922-11-04 Kulturbilder från fordom. Ungdomens kristliga uppfostran för 100 år sedan, om folkskolan för 100 år sedan.

1922-11-06 Ett ord till kvinnorna inför stadsfullmäktigevalen ! Låt icke viljan och ansvaret brista. Politik.

1922-11-06 DK i Uddevalla hemställer om k m:t medgivande att barnhem för välartade flickor.

1922-11-06 Ny brandkår i Strömstad.

1922-11-06 Lysekilslotsarna berga en finsk bark natten till lördag vid Tovas ungar.

1922-11-06 Levnadstrött åldring tog sig av daga medelst hängning fru Sofia Karolina Kristensson, Dalskogen, Lyse. 75 år. Polis.

1922-11-06 Ena handen avsliten av ett exploderande gevär fick handl. F. Johansson från Källarholmen vid Grebbestad. Olycka.

1922-11-07 Den japanska tändstickskonkurrensen.

1922-11-08 Komitén för utredning om tillbyggnad av länslasarettet i Uddevalla omedelbart igångsätta utredning.

1922-11-08 Barnhem för flickor på Underås? Barnhem.

1922-11-08 Arbetet vid Idefjordens norska stenhuggerier återupptages. Cirka 350 man åter i arbete.

1922-11-08 Två kuttrar från Orust förolyckade. Båda besättningarna räddade. Båtar. Olycka.

1922-11-08 Bilvägen öppnas 1 dec. mellan Hunnebostrand - Gravarne. Vägarbeten.

1922-11-09 90 år fyller tunnbindarmästaren Nicklas Johansson, Uddevalla. Familjenytt.

1922-11-10 Köpmännen voro igår kväll sammankallade till möte och kom fram till Julmässa i Uddevalla 4 - 10 dec.

1922-11-10 Pensionskatten, grundavgiften å 3 kr pr skattskyldig person uppbäres på rådhuset.

1922-11-11 Boxningsuppvisning inställdes av polismyndighet då negerboxaren Sam Dixon ej hade behörigt tillstånd.

1922-11-11 Lysekils Vänskapsklubb hade sammanträde. Föreningar.

1922-11-11 "På ""stålhäst"" genom Sörbygden. av T. S-g. Berättelse."

1922-11-13 Posten på linjen Skee-Krokstrand, postförare är fru Sofia Johansson, Krokstrand.

1922-11-13 Ett bra kap af Göteborgspolisen. En uddevallare med 400 liter sprit infångad af polisen. Alkohol. Polis.

1922-11-14 Skuta utan lantärnor kostade skepparen 25 kronor i böter. Polis. Båtar.

1922-11-14 Stadens hus på Ramneröd. Samtliga nu sålda. Förteckning över köparna.

1922-11-15 Arbetslösa i Bäve skola för att komma i åtanke anmäla sig hos smeden Karl Kåkansson, nedre Bräcke.

1922-11-15 Förre kamreraren O. E. Amandusson, död 77 år. Arbetat många år vid Gustavsbergs badanstalt.

1922-11-16 Förre kamreraren O.E. Amundson Uddevalla död, 76 år. Familjenytt.

1922-11-16 70 år fyller imorgon fabrikör J. August Andersson.

1922-11-16 50 år fyller grosshandlare Adolf Jansson. Delägare i Högströms pappersaffär.

1922-11-17 "Ytterligare ett spritbeslag i Uddevalla. När ""Englunds bil"" kom till Gästgivaregården i Uddevalla. Polis."

1922-11-17 Drätselkammaren i Uddevalla har hos m:t anhållit att Stiftelsens barnhem måtte förläggas till Underås.

1922-11-18 Dahlgrenska barnhemmet i Uddevalla. Barnhem.

1922-11-18 70 år fyller snickerifabrikören J.A. Andersson, Uddevalla. Familjenytt.

1922-11-18 50 år fyller grosshandl. Adolf Jonasson, Uddevalla. Familjenytt.

1922-11-18 Läktaren vid nya idrottsplatsen, Rimnersvallen har nu påbörjats.

1922-11-18 Spritsmugglingarna i Uddevalla nu klarlagda. Av 100 dunkar ha 99 anträffats. Polis.

1922-11-18 Nya vägar i Bokenäs- och Skredsvik. Vägarbete.

1922-11-20 Biträdande stadsingenjörsbefattning sökes av icke mindre än 69 personer i Uddevalla. Arbetsmarknad.

1922-11-20 Från Uddevalla museum. Museum.

1922-11-20 50 år fyller grosshandl. Johan Herman Sanne, Uddevalla. Bild. Familjenytt.

1922-11-20 I konkurs försattes vid Uddevalla rådhusrätt järnaktiebolaget Magnus Lundqvist eftr. Affär.

1922-11-20 "Den gamla ladugården vid ""Svarta vägen"" å öster har rifvits. Rivning."

1922-11-20 Bohusläns regemente får nya maskiner. Regemente.

1922-11-20 Båtvarfvet i Uddevalla. Varv.

1922-11-20 50 år fyller i morgon grosshandlare Herman Sanne.

1922-11-20 Orust-sägner. Från hav sjö och strand. Seder o bruk.

1922-11-20 En ovanlig fisk för vår kust har fångats utanför Lysekil. Fisk.

1922-11-20 Insamling till kapell på Flatön. Byggnad. Kyrka.

1922-11-20 Fem nya mästerlotsar inom Västra distriktet. Samtliga nu befodrade lotsar har varit i verkets tjänst under 15 år.

1922-11-20 Tuberkulosens offer. Sjukdom.

1922-11-21 Inköp av snickeri- och smidesmaskiner till Bohusläns regemente.

1922-11-22 Nya gåvor har under senaste halvåret erhållits till Uddevalla museum. Kultur.

1922-11-22 "John Lianders revyensemble gästar Uddevalla med Karl-Gerhards succés "" Ställ er i kön"". Teater."

1922-11-22 Museét får högre anslag av 350 kronor för uppvärmning under den kalla årstiden. Politik.

1922-11-22 1.200 kronor anslogos för ny häst till brandkåren i Uddevalla. Politik.

1922-11-22 Jordkablar i st. f. elektriska luftledningar. Energi.

1922-11-22 Två fiskare, Oskar Olsson- och hans son från Hälleviksstrand omkom vid hemfärd från koljefiske.

1922-11-23 Ledningar i Helgonabacken, gas-vatten- och avlopp.

1922-11-23 Fullmäktige beslöt att inköpa isbrytare- och bogserare till Uddevalla hamn. Båtar.

1922-11-23 Koka kaffe på dynamit har aldrig ansetts särdeles lyckat. Olycka.

1922-11-23 Maria Andersson, Stigen. Hon var bland initiativtagarna till Restad, död. 85 ½ år.

1922-11-25 Speceri- och diverseaffär har öppnats i lokal Drottninggatan 21. Affär.

1922-11-25 En titt på varvet i Uddevalla. (Lövåsberget). Båtar.

1922-11-25 Förteckning över affärer som deltaga i julmarknaden, tecknad bild av julmarknad.

1922-11-25 Köpmannen Otto Olsson har öppnat affär i fastigheten N. Drottninggatan. Affär.

1922-11-27 Leipziger-kvartettens kyrkokonserter i Uddevalla och Lysekil. Musik o sång.

1922-11-27 Eld ombord på Uddevalla-ångaren Cecilia Sanne. trälasten spolierad. Ångaren befann sig på resa från Örnsköldsvik.

1922-11-27 "Biografen Palladium visar Sveriges största publiksuccés - ""Anderssonskans Kalle"". Bio"

1922-11-27 Eld på Uddevallaångaren Cecilia Sanne af Uddevalla. Brand. Båtar.

1922-11-27 Uddevalla Båtvarv & Slip utför nybyggnader och ombyggning- och reparation. Båtar. Annons.

1922-11-27 Hovjuvelerare H. Linder. Affär. Bild.

1922-11-27 Landstingets sjukvårdsutskott  sammanträdde i Strömstad. Ordf. häradshövding Karl Rasmussen. Politik.

1922-11-27 Atletklubben anordnat i Konserthuset klubbmästerskapstävlingar i brottning. Ett 20-tal brottare deltogo. Många från Uddevalla.

1922-11-27 Grundsundsbon som omkom i Lübäck. Olycka. Båtar.

1922-11-27 Motorjakten Nannys grundstötning. Båtar. Olycka.

1922-11-28 Sparkstötting med namnplåt. Fordon.

1922-11-28 Övningar i Kistrum Regemente.

1922-11-28 50 år fyller handl. Anders Larsson i Uddevalla. Familjenytt.

1922-11-28 "Branden på ""Cecilia Sanne"" ännu ej släckt. Brand. Båtar."

1922-11-28 Ång. Uddevalla törnar på grund. Båtar. Olycka.

1922-11-28 Handl M. Köllerström. Affär. Bild.

1922-11-28 Handelslägenheten å Backamo i Grinneröds socken till salu, handl Viktor Hallin.

1922-11-29 Från Bohusläns regemente har Uddevalla folkskola fått mottaga 186 par kasserade skidor. Delas ut bland elever. Skola.

1922-11-29 För sår och andra skador är syster Ellas sårsalva den effektivaste. Annons.

1922-11-29 Fisket är fortfarande dåligt. I Gullmarsfjorden- och Uddevallafjordarna har fångats smärre partier. Fisk.

1922-11-29 Bohusläns skald Fredrik Nycander fyller 55 år den 19 dec. upprop om insamling av en hembygdsgåva till dess hängivare.

1922-11-30 Bagaremästare Magnus Ekstedt fick ej påbygga hus nr 6 i kvarteret Gyldenlöwe.

1922-11-30 Auktion å skog på rot å egendomen Samneröd, Bohusläns regemente.

1922-11-30 K. A. Ryberg Slakteri- och Charkuteriaffär etabl 1895. Affär. Annons.

1922-11-30 Handl Erik Gylfe. Affär. Bild.

1922-12-02 Uddevalla textilarbetares fackförening har erhållit en ny fana. Föreningar.

1922-12-02 Pröva lejon-cement nutidens förnämsta kraft-lim. Annons.

1922-12-02 Skidor till folkskolebarnen. Regemente. Skola.

1922-12-02 Karl XII:s minne å regementet. Regemente.

1922-12-02 Uddevalla Pianomagasin. Annons. Affär.

1922-12-02 Bosättningsmagasinet (Carl E. Lind) Kungstorget. Annons. Affär.

1922-12-02 Axel Lindelöfs Ur & Optiska affär, Kungsgatan. Annons.

1922-12-02 I Uddevalla kyrka predikar den nye kyrkoherden i pastoratet J A Bogren.

1922-12-02 Handl Axel Bergman. Affär. Bild.

1922-12-02 Julbilagan: Näringslivet i Uddevalla. Kommunikationerna och stadens uppland.

1922-12-02 Julbilagan: Strövtåg i stan och utom tullen.

1922-12-02 Måndagen den 4 december 1922 öppnas Trikå & Kortvaruaffär, Göteborgsmagasinet.

1922-12-04 Ny domänintendent för Bohuslän förordnande för underlöjtnanten Gottfrid Blomdahl under 2 år från 1 jan. 1923.

1922-12-04 Äsperödsbron slutbesiktigad. Gatuarbete.

1922-12-04 Uddevalla textilarbetareförening har i dagarna erhållit en ny fana, inviges 9 dec. Föreningar. Fana.

1922-12-04 Staden kring Klocktornsberget. Bilaga.

1922-12-04 Strövtåg i sta'n och utom tullen. Bilaga.

1922-12-04 Vägen Uddevalla - Rosseröd. Vägarbeten.

1922-12-04 Radiotelefonen erövrar Sverige. (en amatörmottagare för trådlös telefon). Bild.

1922-12-04 """Omnibusens"" första ordinarie resa till Gravarne. Vid ""busens"" framkomst till torget i Gravarne var nog 500 personer samlade."

1922-12-05 Festen på grand hotell i Uddevalla i går supe dansante samlade ett 80-tal damer- och herrar. Mat. Dans.

1922-12-06 Skånska Lasse och Calle Johansson drog full salong i Frideborg då de sjöngo. Musik o sång.

1922-12-06 Hemslöjdsmagasinet i Uddevalla öppnat. Hemslöjd.

1922-12-06 Den nya evangelieboken togs från första adventsöndagen i bruk i alla kyrkor. Kyrka.

1922-12-06 För hela Askums socken gäller inga nöjen fram till 1 jan. 1923 p.g.a. skarlakansfebern. Sjukdom.

1922-12-06 Skarlakansfeber, två fall ha inträffat på Grötön hos fiskhandlare Söderberg insjuknat. Sjukdom.

1922-12-07 Maria Lundbäcks Foto. Atelier. Annons.

1922-12-07 K. A. Ryberg Slakteri o Charkuteri. Annons.

1922-12-07 Sigrid Hanssons Modeaffär, Norra Drottninggatan 4. Annons.

1922-12-07 50 år fyller handlaren  K. A. Ryberg. Jubilaren etablerad 1895 charkuteriaffär.

1922-12-07 Nytt vägbygge i Vette härad. Gatuarbete.

1922-12-08 "Café "" Korpen "" ( Kalle Carlssons Café) rekommenderas ! Annons."

1922-12-08 50 år fyller imorgon handl. K.A. Ryberg i Uddevalla.

1922-12-08 50 år fyller handl. K.A. Ryberg i Uddevalla. Familjenytt.

1922-12-08 65 år fyller handl. Axel F. Lundberg i Uddevalla. Familjenytt.

1922-12-09 Julmarknad i Uddevalla. Bild på torget med marschaller runt statyn.

1922-12-09 Foss prästgårdsjord. Kyrkan. Jordbruk.

1922-12-11 En betydelsefull uppgift. Observandum för fackföreningarna. Politik.

1922-12-11 Textilarbetarefackföreningen i Uddevalla hade i lördags anordnat en faninvigningsfest i Folkets hus B-sal.

1922-12-11 40 år fyller bankdir. Axel Lange, Uddevalla. Familjenytt.

1922-12-11 60 år fyller idag pastor Otto Länsberg. En av Bapistsamfundets mest kända. Kyrka.

1922-12-11 40 år fyller bankdirektör Axel Lange.

1922-12-11 65 år fyller manufakturhandlaren Axel F. Lundberg.

1922-12-11 Fredspriset har tilldelats åt professor Fridtjof Nansen. Utmärkelse.

1922-12-11 Jul - Ost. Prima helfet Västgöta-ost hos G. Gustafsson. Annons.

1922-12-11 Ytterligare uppsägningar vid Fernströms stenhuggeri i Brastad, ett 30-tals man drabbade. Arbetsmarknad.

1922-12-12 En husägare på Ramneröd som haft överfulla soptunnor fick därför böta 10 kronor. Polis.

1922-12-12 Föredrag om hälsa och skönhet. Hälsa Kommun.

1922-12-13 Socialdemokratiska Arbetarepartiets årsberättelse för år 1921 har i dagarne utkommit. Politik.

1922-12-13 Polens nye president heter  Gabriel Narutowiez, född 1865.

1922-12-13 En välbehållen gryta av brons hittades av Oscar Segerblad i Smeviken vid Bullaresjön.  Ett vackert fornfynd.

1922-12-14 Handl K A Ryberg. Affär. Bild.

1922-12-14 Kräsen inbrottstjuv. Polis.

1922-12-14 Stort spritbeslag i Kville. Polis.

1922-12-14 Kommunalt folkskoleförbund för Bohuslän bildat i Uddevalla. Skola.

1922-12-15 Hemsk sprängningsolycka i Smögen vid hamnbygget. Två arbetare skadade. Olycka.

1922-12-15 Hemsk olycka ombord på ångaren Oscar Dickson i Gravarne. Eldsvåda till följd av explosion. Två kvinnor skadade.

1922-12-15 Eldsolycka på ång. Oscar Dickson. Två personer allvarligt skadade. Båtar. Brand.

1922-12-16 En ny vissångare. Fridas bok-Ord och toner av  Birger Sjöberg. Musik o sång. Bild.

1922-12-16 "Hemsk olycka på Uddevallafartyget ""Styrbjörn"" i natt. Tre besättningsmän ihjälosade."

1922-12-16 Augusta Lundbergs Karamelltillverkning, Stora Hellevigsgatan 12. Annons.

1922-12-16 Gården Kyrkefjäll på Tjörn, vår äldsta fäderneärvda gård. Jordbruk. Berättelse.

1922-12-16 Orust-sägner: Gamle sjöbussens erfarenheter på skilda hav.

1922-12-16 Entreprenadauktion å grundläggningsarbete till Ljungskiles nya badhus.

1922-12-16 Den nya Bohusbanken.

1922-12-18 "En svår olycka i Uddevalla hamn. Tre besättningsmän å ""Styrbjörn"" ihjälosade ombord på  Bohuslänska Kustens motorfartyg."

1922-12-18 50 år fyller hr A. Jansson, innhafvare af pianoaffär i Uddevalla. Familjenytt.

1922-12-18 Ohygglig kolosolycka i Uddevalla hamn. Tre besättningsmän på motorfartyget Styrbjörn omkomna. Båtar. Olycka.

1922-12-18 Polens nye rikspresident Gabriel Narutowiez mördad. Attentatorn greps omedelbart.

1922-12-18 Stadens julgran är nu rest på Stora torget i Lysekil.

1922-12-18 Eldsvåda i Ljungskile. Brand.

1922-12-19 Strömstads nya vattenverk sattes igång på fredagen. Energi.

1922-12-19 55 år fyller författaren Fredrik Nycander, född i Uddevalla.

1922-12-19 60 år fyller häradsdomaren Johannes Augustsson, Lafön, Morlanda.

1922-12-20 Odd Fellows damförening hade 15 d:s julfest. Föreningar. Nöjen.

1922-12-21 Barnbespining stänger för terminen. Mat. Skola.

1922-12-21 För Smörbräckevägens utläggning mellan Elsebergs- och Baldersgatorna.

1922-12-21 Vägbyggnadsanslag till Bohuslän. Gatuarbete.

1922-12-21 Sjukhuset på Backamo till Uddevalla, inredas till officersbostäder? Regemente.

1922-12-21 Ytterligare utvidgning av elektricitetsverket. Inköp av 500 hkr dieselmotorer.

1922-12-22 Stadens julgran är nu rest nere i Hasselbacken, tändes på julafton.

1922-12-23 Ingen utdelning av post.

1922-12-23 Julbilagan: Bohusläningen skioptikonförevisningar. Bio. Foto. Tidning.

1922-12-23 Ytterligare två Uddevalla-debutanter: Uno Thorburn. Med Fidra på världsomsegling. Båtar.

1922-12-23 Julbilagan: Julmat i håttebygden. Några interiörer för femtio år sedan. Berättelse.

1922-12-23 Kristi lidandets historia till biograf i Munkedal.

1922-12-23 Munkedals biograf ger på julafton passionsskådespelet i Oberammergau. Bio. Teater.

1922-12-23 Julbilagan: Sörbygdens kyrkor av T. S-g.

1922-12-23 Julbilagan: Pristävlan om Hembygdssång till Bohuslän avgjord. Musk o sång.

1922-12-23 Julbilagan: Koch, Vingård, Augustin. Tre gamla släkter i Bohuslän. Berättelse.

1922-12-27 Gluntsång. Nöjen.

1922-12-27 Urspåring vid Lelångebanan. Olycka. Järnväg.

1922-12-27 Julhelgen i Uddevalla. Högtid.

1922-12-27 Tillbud till järnvägsolycka i Uddevalla.

1922-12-27 Stadsläkaren Doktor Fredrik Pettersson, Lagerbergsgatan 7, Mottagning.  Annons.

1922-12-27 En 73 årig Uddevalladams debyt Emily E Nonnen. av C Vilh Jacobowsky. Böcker.

1922-12-27 Sahlins skoaffär grundad 1871. Annons.

1922-12-27 Ladugården å torpet Blibräcka, Torps socken å Orust nedbrunnen natten til lördag.

1922-12-28 Frälsningsarmén i Sverige firar idag 40-årsjubileum. Kyrka.

1922-12-30 Bohuslän i ord o bild. Skredsviks socken. Bild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar