2022-01-02

Det skrev tidningarna om 1947


Precis som det förra inlägget så går vi nu tillbaka till vad tidningarna skrev efter krigsslutet. Då efter första världskriget och denna gången efter andra världskriget 1947. Själv fyllde jag två år 1947.

Datum         Innehåll

1947-01-02 Glad avslutning på det gamla året, trängsel på alla hotell.

1947-01-03 Smeden Teodor Uhr vid Kasens egendom i Uddevalla, hade lärlingar.

1947-01-03 Telefonväxeln vid lasarettet öppen hela dygnet från 1 januari 1947.

1947-01-03 Nya lyxtelegramblanketter har utgivits och finns att tillgå på alla telegrafstationer.

1947-01-08 Gustafsbergsgobeläng till Köpenhamnsexpo. Dyrgripen försäkras för 30 000 kr. Kulturminne.

1947-01-08 Historisk rådstuvupredikan i Uddevalla kyrka. Sista gången dylik gudstjänst.

1947-01-08 Sista gången dylik gudstjänst påbjöds i lag, den traditionella rådstuvupredikan i Uddevalla kyrka.

1947-01-08 Auktion på bänkplatser i Grundsunds kyrka-Inkomsten skall användas till hörtel.

1947-01-09 Gustafsbergsgobelängen till Knaperum på nya museèt i Danmark.

1947-01-11 Till disp för tekn avd vid Bohusläningen AB, tryckeriföreståndaren Einar B.

1947-01-11 Uddevalla Auktionsbyrå öppnas av Adolf Andersson och Torsten Dahlbom. Affär.

1947-01-11 Kamraterna har spelat 808 matcher under sin 41-åriga verksamhet. Idrott.

1947-01-11 Auktion å Kodebackens egendom 24 jan 1947 ägare Gustav och Johan Andersson.

1947-01-13 Riksdagens öppnade, Konungens trontal sidan 5.

1947-01-14 Nattliga visiter vid enslig gård i Lane-ryr. Polis.

1947-01-14 Thyra Berghman, född Bogren, maka till framlidne Nore Berghman, död. 81 år.

1947-01-14 Konditormästaren Carl Behrns, död. 62 år.

1947-01-15 50 år fyller servitören Bror Enok Andersson, Käglan 1.

1947-01-15 Göteborg erbjuder Uddevalla grenledning till oljestambanan.

1947-01-15 Den omkomne vid Höjentorp, den före detta forshällabon och lantbrukaren F. O. Viberg. Järnväg. Död.

1947-01-16 På fritidsnämdens expedition bröts sig tjuvar genom taket. Polis.

1947-01-16 Tjuvar bröt sig in takvägen till kristidsnämnden (ordf Herman Andersson). Polis.

1947-01-17 Högmodern konservfabrik i Väjern invigdes igår.

1947-01-17 Egendomlig olycka i Hunnebostrandsskola.

1947-01-18 Fönsterkrossare har härjat vid Flickskolan och Läroverket.

1947-01-18 Polisradio  demonstrerades, kostnad 25 000 kr.

1947-01-18 Provisorisk verkstad vid varvet störtade samman i stormen Kristina Thordéns rep. Båtar.

1947-01-18 Uddevalla stads byggnadskontor flyttar den 20 jan till Kungsgatan 32, östra gaveln.

1947-01-18 Apotekare John Frithiof Widgren, död. 53 år.

1947-01-18 Stades, Kålgårdsbergsgatan 3, Hattar & Mössor. Affär. Annons.

1947-01-18 IK Oddevold firar i år sitt 15-års jubilieum. Idrott.

1947-01-20 Jordfästning för konditorimästaren Carl Behrns. Död.

1947-01-20 Järnvägsolycka vid Bräcke, eldaren Karl Oscar Fridh, död. 60 år.

1947-01-20 G. Haeren guld.affär till medarbetare Märta Forslund och Helge Karlsson. Överlåtes.

1947-01-20 70 år fyller byggmästaren Johan Albin Widén.

1947-01-21 Frågan om krematorium i Uddevalla skall utredas. Kyrkan

1947-01-21 "Roddaren Johan Petter Svensson ""Ro-johan"", död. 104 år."

1947-01-22 70 år fyller uddevallas mest kända kommunalman byggmästaren O W. Johansson.

1947-01-22 Knut Fridell möter Sture Johansson i fribrottningsmatch. Idrott.

1947-01-23 Louise Thorburn, född Bååth. Död.

1947-01-23 Lagfart för Oskar Backman å tomt nr 4 i kv von Braun köpt av dödsboet Johan S. Larsson.

1947-01-23 Alla värnpliktiga skärmbildsplåtas vid årets inskrivning i Bohuslän. Regemente.

1947-01-24 Polisverket till gamla fängelset?

1947-01-24 Thordénbolaget bygger över hundra bostadshus å Skogslyckan i Kasenskogen. Byggnad.

1947-01-24 90 år fyller murarmästaren & byggmästaren Anders Johan Johansson N. Karlsruhe.

1947-01-24 Snabbtelefon och luxös inredning i Thordèn-rederiets kontorsbyggnad. Bild.

1947-01-27 Prins Gustaf Adolf omkommen i flygolycka. Planet exploderade vid start. Död. Kungligt.

1947-01-28 Prinsens minne hedrat vid I17 och läroverket. Kungligt.

1947-01-28 Tacksägelse hålles i alla kyrkor på söndag. Kungligt.

1947-01-28 Pansarkryssaren Oscar II som skall överföra prins Gustaf Adolfs stoft till Sverige. Kungligt.

1947-01-29 50 år fyller överläkaren Herbert Carlsund.

1947-01-29 90-år fyller f. Lärarinnan fröken Hanna Olsson Vadbacken 19. Berättelse. Bild.

1947-01-29 Prins Gustaf Adolfs jordfästning äger rum i Storkykan den 4 februari. Kungligt.

1947-01-30 Har ni björk eller almplank liggande på logen eller i rännet? Ring 154 i Stenungsund. Annons.

1947-01-31 Gulf, Trädgårdsgatan 8 upphör 2 febr 1947, från 3 febr Göteborgsvägen. Petroleum.

1947-01-31 Blomsterhandlare J. W. Lundberg, död. 79 år.

1947-01-31 Hunnebostrands manskör enda i Sverige med kvinnlig dirigent. 25 årsjubileum. Musik o sång.

1947-02-01 Brandsäkra källare räddade mycket åt stadens arkiv vid 1806 års brand. Kyrkan.

1947-02-01 Skadades till döds i Skredsvik. Arrendator Daniel Kullberg.

1947-02-03 F. kontorschefen Ivar Nyman, död. 85 år. Anställd hos Thorburn & Söner under. 53 år.

1947-02-03 """Gäckande skuggan"" på I17 fick ett års straffarbete. Polis."

1947-02-03 Årets främste fotbollsspelare är Gunnar Gren.  Idrott.

1947-02-04 Märkesmän i Uddevalla då 1800-talet var ungt. Peter Brunjeansson, sockerbruksägare. Fabrik.

1947-02-04 Sinnessjukvårdens nya ansikte.

1947-02-04 Herbert Karlén- och Hjalmar Sundqvist fick veteranmärke, Uddevalla roddklubb. Idrott.

1947-02-04 Inflyttningen till Uddevalla ökar, det är svårt med bostäder.

1947-02-04 85 år fyller förre stadsministern & landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld. Sadsminister mellan 1914-1917.

1947-02-04 Hundra tusen kantade gatorna, gripande farväl av prins Gustaf Adolf. Berättelse. Kungligt. Bild.

1947-02-05 Nattvakt av F.E.K.

1947-02-06 71 lägenheter i tre nya pensionärshem, Bergshagen, Håljuteberget.

1947-02-06 På restaurang Havet i Uddevalla blir det i afton musikalisk gissningstävlan. Musik o. Sång.

1947-02-07 Hitlers personlige fotograf dömd av denazifieringsdomstolen i Nürnberg.

1947-02-08 Stadens äldsta skeppsvarv. Gustafsberg av F.E.K. Berättelse.

1947-02-08 Hela svenska kusten ligger i isens järngrepp. Väder.

1947-02-08 Isen stoppar Bohussjöfarten. Båtar fast i isen vid Bohuskusten.

1947-02-10 Volvofabriken har nu kommit igång med tillverkningen av PV 60. Fordon. Annons.

1947-02-10 Skador för 340 000 kr. när AB-Tubus trärörs & snickerifabriken vid Bävebäcksgatan. Brand.

1947-02-10 Helgeröds sanatorium ombildas till hem för kroniskt sjuka. Sjukvård.

1947-02-10 Bil genom isen på Hakefjorden, två döda.  Olycka.

1947-02-10 Isen har nått Koster, fiskebåtar gå ut idag. Öar.

1947-02-10 Gullholmen isoleras nu fullständigt. Öar.

1947-02-11 Skeppare Karl Johansson från Dyrön, död, på trålaren Britta.

1947-02-11 Isen har slagit en bro över Gullmarsfjorden. Totalt islägg i Lysekils skärgård. Väder.

1947-02-12 Rotviksbro Handel från A. G. Andersson till Henry Berntsson. Affär.

1947-02-12 Köldrekord i Dalsland -30 grader. Väder.

1947-02-13 Vi har flyttat våra kontor till Göteborgsvägen 8, AB Gunnar Gamelius Sv AB Tubus.

1947-02-13 Lagfart, för Bokförlaget Hermes, Evert Sivik i kv Sundberg, Bohusläningen.

1947-02-14 80 år fyller Herman Olsson Berg Forshälla.

1947-02-15 Café Gillet, Södra Hamngatan 17, Ny regim.

1947-02-15 Trävarufirman Bjurström & Söner utsatt för ett omfattande inbrott. Polis.

1947-02-15 Fem kyrkor i västsverige måste stänga. Kyrka.

1947-02-17 60 år fyller fruktförsäljaren Gustaf Zetterqvist, Ö Kråkhagen 5-8.

1947-02-17 80 år fyller före detta kvarnägaren Frans Fritiof Sundbäck, Kuröd Övra.

1947-02-17 Varmvattenförbudet träder ånyo i kraft för de fastigheter där fasta bränsle används.

1947-02-18 Vintriga bilder från stan, sidan 3. Bild.

1947-02-19 Uddevalla varmbadhus. Lite statistik om badandet.

1947-02-19 Sörvikshamnen- och nya kranarna ha beslutats, uddevallas låneskuld snart tolv miljoner.

1947-02-19 Kurt Andrén, 35 år, dödades av växellok i Stenungsunds bangård, bördig från Lycke. Olycka.

1947-02-20 85 år fyller trädgårdsmästare C. P. Söderberg.

1947-02-21 75 år fyller Gustaf Petersson, pårasad i Skeppsvikentunneln två gånger, m.m.

1947-02-24 En Estnisk gudstjänst hölls för första gången i Uddevalla kyrka.

1947-02-25 50 år fyller fröken Elin Viktoria Zetterqvist, Ö Kråkhagen.

1947-02-25 Agnes Backman & Co Handarbetsaffär, Kungsgatan 10. Annons.

1947-02-25 En lyckad utterjakt gjordes i söndags invid Hasselöarna. Djur.

1947-02-26 Auktion efter fröken Dagmar Pettersson, Lilla Torget 1.

1947-02-26 Brand i trossbotten i fastigheten Kyrkogårdsgatan 24. Brand.

1947-02-26 Ellenö satte dalsländskt köldrekord-37 grader. Väder.

1947-02-27 Brand i Marstrand, kvarter vid hamnen ödelagt.

1947-02-27 Köldrekord med -41 grader. Väder.

1947-02-28 Ett 30-tal elever vid Uddevalla läroverk har tillbringat sportveckan i Bengtsfors. Skola.

1947-02-28 360 utlänningar bor nu i Uddevalla. Invandring.

1947-02-28 Orust idoleras p.g. av vattenbrist. Stopp för alla färjorna igår.

1947-02-28 Köldrekordet blev -41 grader. Väder.

1947-03-01 Millers Frukt- och Konfektyraffär, Södra Drottninggatan 20. Affär.

1947-03-01 Minnen från Stadsfjället av F.E.K. Berättelse.

1947-03-01 """Bostadsbrist"", folk bor i sommarstugor vintertid. Bild."

1947-03-01 Gymnasisterna i Stockholm riskerar ej längre nedsatt sedebetyg vid rökning på allmän plats. Skola.

1947-03-03 Fiskhall i fikareregi har premiär i Uddevalla.

1947-03-03 Räv i vedbod på Elseberg. Djur.

1947-03-03 Komminister Gerhard Franck, Hönön provpredikade i Uddevalla och Lane-Ryr. Kyrka.

1947-03-04 "Premiär på ""Hämnarna"" på Aveny. Bio."

1947-03-05 Zeus & Co Värme och Installationsaffär har flyttat till Strömstadsvägen 32.

1947-03-05 1948 -års bordtennis-VSM arrangeras av Uddevalla. Idrott.

1947-03-05 Ang.anslagstavla på järnvägsstationen i Lysekil. Järnväg.

1947-03-05 Gullholmen isolerades igår, begär nu isbrytarhjälp. Öar.

1947-03-05 """Isbrytarhjälp"", Gullholmen isolerad. Väder."

1947-03-05 Över 3.000 hönsodlare i Bohuslän är organiserade. Djur.

1947-03-06 Gregorius Dagson av F.E.K. Berättelse.

1947-03-06 Blixtstrejk vid varvet 200 man lade ner arbetet efter frukosten.

1947-03-06 Den kände idrottsinstruktören- och banläggaren Anders Wilhelm Kreigsman död, 60 år.

1947-03-06 Bilder från Gustaf Adolfs jordfästning. Kyrka. Kungligt.

1947-03-06 Ur de riksbekanta Kosterfyrarnas historia. Farled. Öar.

1947-03-07 Bebyggt för ståndspersoner av F.E.K. Berättelse.

1947-03-07 Kudde av Kungen med på Hobbyexpon i rådhuset. Utställning.

1947-03-07 UIS skall anordna träningsorientering. Idrott.

1947-03-07 Konstnärerna David & Frans Larsson har donerat 2 tavlor till högre allmänna läroverket, all-Konstförening.

1947-03-07 """Farväl I17"", det var glada miner på 450 göteborgare som fullgjort övningen efter kriget."

1947-03-07 """Blå gul topp"", Moras ""kronprins"" segrade knappt före Smed-Harald. Idrott."

1947-03-07 """Prinsessan Sibylla tackar"", hon framför sin och sina barns tack. Kungligt."

1947-03-07 Käringön isolerat, bränslet tryter. Waller på strapatsrik sjukresa. Mjölk sällsynt. Ö.

1947-03-08 Statsisbrytaren Ymer bröt igår Uddevallafarleden från Marstrand.

1947-03-08 Donationer av uddevallabo Frk. Dagmar Sofia Pettersson.

1947-03-08 Hobbyexpon öppnas i Rådhuset 9 mars. Invigning av borgmästare Westin. Utställning.

1947-03-08 Rivning av magasinsbyggnader för Tigers storbygge vid Östergatan. Industri.

1947-03-08 "Clarence Coleman är en av 400 anmälda till ""de okändas revy"" i Göteborg, som imitatör & visselkonstnär."

1947-03-08 Fyra meter höga snödrivor i Skåne. Väder.

1947-03-08 Kreaturs- och Lösöreauktion å Gullmarsbergs egendom i Skredsvik.

1947-03-08 Gullholmens och Käringöns isolering bruten. Väder.

1947-03-10 Trädgårdsmästare C. P. Söderberg. Död.

1947-03-10 Förre urmakaren Adolf Andersson, Råhagen. Regemente. Död.

1947-03-10 Borgmästare Westin inviger hobbyexpon, det blev succé.

1947-03-10 Brukshundsklubben hade sin första tävling för året, segerhunden Arne Göthberg. Djur.

1947-03-10 Förkrossande Moratriumf i det 24:e Vasaloppet. Idrott.

1947-03-10 Gullholmen uppvaktar om vägen. Bussväg yrkas till Tuvesvik.

1947-03-11 Hela södra Tjörns fiskeflotta gick ut på fiske. Fisk.

1947-03-12 Kallt i Ödskölts kyrka, kantorn måste ha vantar på sig.

1947-03-12 """Roskildestenen"" får maka på sig, uteservering & lekplats ordnas i Hasselbacken. Berättelse. Bild."

1947-03-12 Äntligen ljusnar det för Uddevalla hamn efter den kalla vintern.

1947-03-12 Fru Britta Larsson har avlidit i Jerusalem 94 år gammal, änka efter Selma Lagerlöfs I. Ingmarsson. Död.

1947-03-12 Slagsmål i franska nationalförsamlingen. Politik.

1947-03-12 När bohusläningarna blev svenske av F.E.K.

1947-03-13 Auschwitzkommendanten Rudolf Hoess stod inför polska nationaldomstolen.Polis.

1947-03-13 41.000 kr. för fastigheter som hotas av ras.

1947-03-14 Taxi vid Norra Hamngatan motsvarar de förväntningar- och krav som funnits.Trafik.

1947-03-15 Premiär för utomhusfotboll å Brattska ängen, träning trots snö. Idrott.

1947-03-15 AB Bröderna Ameln i Gravarne skall exportera 1000 tunnor sill till Tjeckoslovakien. Fisk.

1947-03-15 Den bohuslänska mejerirörelsens historia av F.E.K.

1947-03-15 Statisbrytaren Atle rensade farlederna utmed kusten. Väder.

1947-03-17 Totalt importförbud och kaffet åter ransonerat. Ransonering.

1947-03-18 70 år fyller förre verkmästaren vid tändsticksfabriken Anders Jonsson.

1947-03-18 Dir. Adolf Christoffer Zachau, son till dir A. P. Zachau, för tändsticks, död. 72 år.

1947-03-18 Operasångaren Arne Ohlsson skall sjunga i Kongresshallen. Musik o sång.

1947-03-19 Tavla skänkt till Uddevalla museum, målad av konstnären Eric H. Olsson.

1947-03-19 Uddevalla polisen skall få radiobilar. Polis.

1947-03-19 Hitler var inte normal under sina sista år, säger fältmarskalk Milch vid rättegång. Krig.

1947-03-20 80 år fyller arrendatorn Olle Olsson, Nyckelås.

1947-03-20 Nykterhetskurs i Uddevalla kyrka.

1947-03-20 Rosa Thordén anlände till hemmahamnen efter besvärlig resa. Båtar.

1947-03-20 """Vatten hamstras"", brunnen vid Marieberg är tomma och den stora reservoaren på Kålgårdsberget."

1947-03-21 Även lasarettet blev utan vatten. Ledningar.

1947-03-21 Domprosten Malmeström högtidstalade för den 280:e nykterhetskursen.

1947-03-21 Konstnären Mark Sylvan fick juryns förord för sitt förslag till den nya tian. Bild.

1947-03-21 Skådespelaren Sigurd Wallén död. Han var född 1884.Teater.

1947-03-22 Brand på Rådmansgatan 5.

1947-03-22 Rinello av Ramneberg. Officer vid Bohusläns regemente av F.E.K.

1947-03-22 Rivning av gamla bron vid Krokvattnet.

1947-03-24 Skyttegillet får skjutbana på Samneröd? Regemente.

1947-03-24 USF fick vacker fana, Herbert Lysell fandonator. Idrott.

1947-03-24 "Biografen Röda Kvarn visar ""Stackars lille Sven"" med Nils Poppe och Annalisa Ericson. Bio."

1947-03-24 En världssuccé Alfred Hitchcock´s Notorius med Ingrid Bergman och Cary Grant. Bio.

1947-03-24 Kroppskultur gjorde en bra cupmatch vann med 17-14. Idrott.

1947-03-24 Regeringen har bestämt att barnbidraget blir 260 kr. och delas ut från 1948. Social.

1947-03-24 Den lönsamma vidskepelsen i Grinneröd av F.E.K.

1947-03-24 Elektrifieringen av Kornöarna. Ledningar.

1947-03-26 Skeppsredare Thordén fick IFK Uddevallas guldmärke. Utmärkelse.

1947-03-26 Det var vår i luften igår. Väder.

1947-03-26 Hamnen är Gravarnes hjärta.

1947-03-26 Drivis på 10 meters höjd vid Tistlarna. Farleder. Öar. Väder.

1947-03-27 Generalmajor G. Petri hemvärnets skapare. Regemente.

1947-03-27 En person från Skee vill få tillstånd att sälja glass i Munkedal.

1947-03-27 Hemvärnet i Bohuslän-Dal har speciella gränsuppgifter. Regemente.

1947-03-28 Hembiträden och 8-timmarslagen av F.E.K.

1947-03-28 Världens äldsta flagga, Dannebrogen. Fanor.

1947-03-29 Grosshandl J. M. Magnusson till USA angående damstrumpor. Affär.

1947-03-29 Staren har kommit till Uddevalla, ärlan och lärkan till Forshälla. Fåglar.

1947-03-29 Polisöverkonstapel i Uddevalla försvunnen, Gustaf  Andersson.

1947-03-29 Askegreven berättar om våra gamla kronobåtsmän av F.E.K. Regemente.

1947-03-29 90 år fyller Anna Kattrina Olsson, Södergatan 36. Berättelse. Bild.

1947-03-29 55 år fyller kolhandlaren John Artur Johansson, Bleket. Affär.

1947-03-29 Släkten Pinello av F.E.K. Regemente.

1947-03-29 1794 förbjöds allt drickande av kaffe. Ransonering.

1947-03-31 Gerhard Franck nyvald komminister i Uddevalla, född i Ödsmål 1910 och son till prosten Ernst Franck. Kyrka.

1947-03-31 Lura ej er själv 1 april genom att icke prenumerera på Bohusläningen. Aprilskämt.

1947-03-31 Fler fria hemresor för värnpliktiga. Regemente.

1947-03-31 Om nya varvet i Bovallstrand, invigning. Båtar.

1947-04-01 Stuveryrs skolan på fjället har tjänat ut.

1947-04-01 Skolkommision hemställer om att all aga förbjuds i skolan.

1947-04-02 IFK Uddevalla har svenskt rekord i vunna DM-finaler. Idrott.

1947-04-02 Likbilarna i Uddevalla. Polisutredning, Arvid Högström-Gustaf Högström.

1947-04-02 Fribergs herrekipering firar 50 år, den 7 april 1897 startade 28-årige Fredrik Friberg sin affär. Berättelse.

1947-04-02 100 gr kaffe extra till påsk. Ransonering. Mat.

1947-04-02 Ärlan på Orust vid Edshult. Fåglar.

1947-04-03 E. G. Lange AB å tomten nr 1 i kvarteret Sparven, köpt av Jönköpings Vulcan tändsticksfabrik. Fastighet.

1947-04-03 Trängsel vi hamnkajen i Uddevalla tvingar iväg Thordénbåt till Malmö.

1947-04-03 Uddevalla snickerifabrik, E. Augustsson & Co i kvarteret Bastionen. Industri.

1947-04-03 Gatubelysning längs regementsvägen.

1947-04-03 Fullbelagt i hamnen transitogods måste gå till Malmö. Hamn.

1947-04-03 Paddlarklubben Delfinen i Lysekil bygger nytt kanothus. Idrott.

1947-04-05 I17 beredskap får sin populärhistoria. Kapten Ragnar Linder. Regemente.

1947-04-05 Påskfirandet av F.E.K. Seder o bruk.

1947-04-05 Hela Thordén-flottiljen i Uddevalla. Varvet. Båtar.

1947-04-05 För 50 år sedan: År 1897 var generalmajor Carl Eriksson för Bohuläns regemente.

1947-04-05 Långa köer till systembolaget under den korta påskveckan. Alkohol.

1947-04-05 Radioprogram med Åke Falk från Fjällbacka.

1947-04-08 En gammal bild över håljuteberget.

1947-04-08 50 år fyller fröken Emmy Johansson, kassörska vid varmbadhuset.

1947-04-08 60 år fyller pedicuristen Hulda Jönsson maka till köpman J. E. Jönsson. Affär.

1947-04-08 Den drunknade polisen Gustaf Andersson hittad död utanför Mollö. Död.

1947-04-08 Fru Elma Paepke Sveriges äldsta aktiva körsångerska har blivit medaljerad. Berättelse.

1947-04-08 Statarbyggnad i Ryr nedbrunnen. Brand.

1947-04-08 60 årige dragsmarksbon Johan Karlsson omkom då isen brast på Rörbäckskilen. Olycka.

1947-04-09 Två pojkar från Norge stal motorcykel i Hogdals Nordby. Polis.

1947-04-09 Schwartzmans fabrik i Bengtsfors till ny lokal.

1947-04-10 85 år fyller förra sömmerskan Johanna Paulina Persson, Sannes Minne.

1947-04-10 Stadsträdgården flyttar till Bodelid. Parker.

1947-04-10 70 år fyller hemmansägaren Alfred E. Andersson, Backen, Esperöd.

1947-04-10 Konstnärerna Kurt Dejmo & Sigfrid Carlsson åker till södra Frankrike för att måla.

1947-04-11 Studentmössan av F.E.K. Berättelse.

1947-04-11 Folkets Park får en trädgårdsanläggning. Parker.

1947-04-12 80 år fyller förre smedmästaren Anders Emil Svensson, Vadbacken 37.

1947-04-12 Klart om infartsvägarna och och flyttningen av UVHJ. Järnväg.

1947-04-12 Ny affär öppnas Konsum i Tanumshede.

1947-04-12 Sveriges äldsta brigg, Gerda av Mollösund, sjönk i Gävles hamn. Båtar.

1947-04-12 Rederibolag bildat i Lysekil. Thordénbolaget köper tre båtar från Amerika. Varv.

1947-04-12 Hitler oförmögen fly, avled i skyddsrummet. Krig.

1947-04-14 Fotbollsspelaren Gunnar Gren besöker möte på Frideborg. Idrott.

1947-04-14 Goda rön vid elsändningar under jorden till Lysekil. Energi.

1947-04-15 Redaktör Harry Hjörne talar för Folkpartiet på Frideborg. Göteborg.

1947-04-15 50 år fyller kamreren Karl E. Andersson, Kristinebergsvägen 8.

1947-04-15 Bergs kafé, Hedvig Wallander, Kungsgatan 13 överlåtes till Evert Johansson och Lennart Hansson.

1947-04-15 Väglöst samhälle inpå Strömstad. Vägarbeten.

1947-04-15 Skomakare Axel Henriksson, död. 74 år.

1947-04-16 Auktion å kasserad materiel Uddevlla Fo, Södra Drottninggatan 8. Regemente.

1947-04-16 42 kommuner istället för 92, nya gränser drages och gamla namn försvinner. Myndighet.

1947-04-16 Färgelandapolisen gjorde flygande besiktning av trafiken. Fordon.

1947-04-16 Uddevalla sparbank öppnar filial i Dingle.

1947-04-16 Dingleskolorna fostrar pionjärer i jordbruk. Skola.

1947-04-16 85 år fyller förre godsägaren C. J. Appelgren.

1947-04-17 Loimaas manskör möttes med körsång i Uddevallas vänort. Musik o sång.

1947-04-17 Regementet köper 40 hästar. Djur.

1947-04-18 85 år fyller förre gasverkseldaren Magnus Johansson, Ramneröd 48, bördig från Torp.

1947-04-19 Ungdomsgård i Walkesborgsvillan, Windingsborg.

1947-04-19 Rivning av traditionsrik 1600-talsbyggnad i Stala på Orust. Hjälmvik.

1947-04-21 Anders Zachaus minne hyllat av Loimakören på Norra Kyrkogården.

1947-04-21 Erika Karolina Andersson, Sörkällegatan 15, död, baderska på badhuset och Gustafsberg.

1947-04-21 Vid fördjupning- och upprensning av Sunningesundet flyttades fyren 30 meter sydost. Farleder.

1947-04-21 Danske kungen Christian X är död.

1947-04-22 Fotograf David Almqvist, död. 59 år.

1947-04-22 Henry Carlander hemma efter 20 år i USA. Idrott.

1947-04-22 Svinesundsbron, norsk färja huggs upp. Tullstationen en liten före detta tysk vaktstuga.

1947-04-23 100-årsminnet av Erik Gustaf Geijers död den 23 april.

1947-04-23 En stork har anlänt till Strömstad. Fåglar.

1947-04-24 Om Monark som utvidgat sina lokaler vid Kungsgatan. Byggnad. Affär.

1947-04-24 Herry Carlander hemma efter 20 år i USA. Idrott. Berättelse.

1947-04-24 Ras i Veddeberget. Fjällbackaborna oroliga. Olycka.

1947-04-25 Bohusläningen startar pappersinsamling. Tidning.

1947-04-25 Sven Wickberg visar upp Skolästen-Fisken skall lämnas till läroverket. Skola.

1947-04-25 Pappersoffensiven fick god start.

1947-04-25 Änkefru Julia Sofia Taube, död, 85 år, Göteborg. Bördig från Strömstad.

1947-04-25 Filmskådespelerskan Ingrid Bergman får inte använda rödlök för tårframställning.

1947-04-25 50 år fyller Edvin Rylander, innehavare av Rylanders elektriska affär.

1947-04-25 Rylanders elektriska affär 25-årsjubilerar. Berättelse.

1947-04-25 Island, Norge, Finland och Danmark representerade vid Grebbestads folkhögskola.

1947-04-26 Läroverket, tillbyggnaden klar 1929. Skola.

1947-04-26 Stadsplanering för Walkesborg godkänd.

1947-04-26 Ernst Wigforss talar i Kongresshallen i Folkets Park på söndag.

1947-04-26 40-årsjubileium för majblomman, årets blomma är en blåsippa samma som år 1907.

1947-04-26 Förre svenske ministern i Kairo, friherre Harald Bildt, Morlanda, död.

1947-04-28 Söndagens tipsomgång synnerligen lätt. Flera 12:or, mängder av 11:or och 10:or. Pengar. Idrott.

1947-04-28 Stor papperskampanj, är alla buntar klara för nu är bilen här och hämtar. Skola.

1947-04-29 UVHJ trotjänare lämnar in, 45 år i järnvägens tjänst. Konduktör Gustav Hansson.

1947-04-29 Apelsiner importerade direkt till Uddevalla hamn för första gången. Frukt o bär.

1947-04-29 Reningsverket blir till glädje för de badande i Byfjorden först sommaren 1948. Ledningen.

1947-04-30 Soldathemmets kyrksal restaurerad- och invigd. Regemente. Invigning.

1947-04-30 Tio ton papper har samlats in i Uddevalla.

1947-04-30 Värnpliktsåldern föreslås sänkt från 21 till 20 år. Regemente.

1947-04-30 Gravarne får Sveriges modernaste fiskhamn. Bild.

1947-05-02 Kristidsstyrelsens bränslekontor flyttar till Göteborgs Banks fastighet. Ransonering.

1947-05-02 Olika majbilder från staden. Bild.

1947-05-02 Söndagsbegravningar är ett arbetsproblem. Kyrka

1947-05-02 Våren hälsas välkommen i Margretegärde med stadsmusikkåren. Musik o Sång.

1947-05-02 Riksdagens beslut att höja åldersgränsen för fria resor från 4 till 6 år.

1947-05-02 Atlet utförde kraftprov. Hindrade flygplan att starta. Flyg.

1947-05-02 Göken har hörts vid Torps kyrka på Valborgsmässoafton. Fåglar.

1947-05-02 13-åriga Kerstin Johansson föll fem meter genom glastaket på fiskhallen. Olycka.

1947-05-02 85 år fyller förre speceri.handlaren Ernst J. Wickelgren.

1947-05-03 Idrottsplatsfrågan-Rimnersvallen.

1947-05-03 De insamlade möblerna till beredskapssjukhuset kan återhämtas. Annons.

1947-05-03 Fru Matilda Wedholm mottager guldmedalj för troget arbete inom djurskyddet. Utmärkelse.

1947-05-03 Våren hälsades av skolbarn från folkskolans trappa. Seder o bruk.

1947-05-03 """Drottningpremiär"", Ingrid talade första gången i radio som Drottning. Kungligt."

1947-05-05 Kronprins Carl Gustaf fick ångmaskin tillverkad på rådhusets vind i Uddevalla. Kungligt.

1947-05-05 Fingal Ryberg spelade i A-laget i sjutton år. Idrott.

1947-05-05 Löneökning för kommunal-arbetare 1.80 mot 1.51 per.timma. Pengar.

1947-05-05 Restenässkolan-ett västsvenskt saminternat tillkom 1944. Den ägdes av ideel föreningar.

1947-05-05 Trots att våren börjar komma håller kylan i sig. Väder.

1947-05-06 60 år fyller kaptenen Harald K. Rydström. Regemente.

1947-05-06 Översvämning på Hjärtumsvägen. Provisorisk gångbro byggdes för trafikkanter.

1947-05-06 Konstnären Mea Lindeberg, född Grenander, är död.

1947-05-06 Ungt par från Abrahamsberg tog hand om nattvandrande tvååring.

1947-05-07 75 år fyller förre rektorn vid läroverket, Walter Fischer.

1947-05-07 80 år fyller Hulda Ljunggren. Minnen från gamla goda tiden.

1947-05-07 Brand i Herrestad och Skredsviks skog.

1947-05-07 Flickskolans kamratförening hade igår sitt årsmöte i Uddevalla.

1947-05-07 Fru Hulda Ljunggren 80 år den 8 maj berätter gamla minnen.

1947-05-07 Ett hundratal tunnland skoghärjades i Herrestad & Skredsvik en våldsam brand.

1947-05-08 En tre-sides skärmaskin kommer till tidningen Bohusläningen från Amerika.

1947-05-08 Posthusets om- och tillbyggnad.

1947-05-08 3 000-årig urna funnen i Östra Varm under en plöjning. Hembygd.

1947-05-08 Loch Ness-odjuret har varit synligt. Djur. Fisk.

1947-05-09 70 år fyller muraren Carl V. Johansson, Stenbackevägen, född på Kasen, Uddevalla.

1947-05-09 Brand vid slakteriet i isolationsplattor till det pågående tillbyggnaden.

1947-05-09 Änkefru Johanna Johansson i Weckholm 107 år äldst i Landet. Bild.

1947-05-09 Telegrafen i Lysekil har flytande servicetjänst.

1947-05-09 Doktorsavhandling om godtemplarorden. Förening.

1947-05-10 Cuttersugare-Lersprutan vid Badö, premiär för Sverige. Hamn.

1947-05-12 Strömstadskonstnären Inge Schiöler. Självporträtt.

1947-05-13 Före detta soldaten J. A .Frans, Skredsvik, död. Regemente.

1947-05-13 Östra Bäves införlivning med Lane-Ryr. Kyrka.

1947-05-13 70 år fyller förre soldaten Anders Valdemar Berntsson, Kullen Grohed. Regemente.

1947-05-13 70 år fyller Erik Emanuelsson (Svensson). Berättelse.

1947-05-14 Ödeborgs samhälle avfolkas.

1947-05-16 Svar till disponent Åke Anjou om förhållandena i Ödeborgs samhälle.

1947-05-16 Brand i handelsträdgård, Ulebergshamn.

1947-05-16 Förre handlanden Em. Magnusson, död. 82 år.

1947-05-16 250 samtal per timme för lysekilstelefonist.

1947-05-17 Södergrens Foto öppnar den 21 maj 1947 modern fotoatelje på Norrtullsgatan. Annons.

1947-05-19 """Kalle i Dalen"" Skriftställaren Karl Williams, död. 65 år."

1947-05-20 Fyra studerande cyklade i bredd på Strömstadsvägen, fick böta 10 kronor. Polis.

1947-05-21 Barnbespisning i Uddevalla startade för 100 år sedan. Skola. Mat.

1947-05-21 Telegram från expeditionen Kon-Tiki. Båtar.

1947-05-21 Tiohuggare sjösatt i Henåns hamn.

1947-05-21 "Ett skelett troligen från stenåldern ""Borgen,"" intressant 4 000-årig boplats. Historia."

1947-05-22 80 år fyller mekanikern Anders Gustaf Svensson. Berättelse.

1947-05-22 Kjellberg & Söner vill hyra Lancasterskolan till monteringshall.

1947-05-22 På söndag är det Mors Dag, Molins har många uppslag till presenter. Seder o bruk.

1947-05-22 Auktion på kasen i sommarfager park.

1947-05-22 Omnibussbolaget har köpt två nya bussar till skredsvikslinjen. Fordon.

1947-05-22 60 år fyller wasabrödets skapare konsuln K. E. Lundström.

1947-05-23 Ridsport-ismagasin-ridhus. F.E.K. Hamn.

1947-05-23 Goda artister till Folkets Park, Sven-Olof Sandberg & Ulla Sallert. Nöjen.

1947-05-23 76 elever från allmänna läroverket var årets första gråmössor. Skola.

1947-05-24 Bostadsfrågan i Ödeborg.

1947-05-24 Arbetarbostäderna i Ödeborg meserabla.

1947-05-24 Vantrivsel i Ödeborgs, arbetsbostäderna miserabla. Bostad.

1947-05-24 Fru Sara Kristina Forsström maka till verkstadsägare Gustaf Forsström, död.

1947-05-24 Det låga makrillpriset håller sig fortfarande. Fisk. Pengar.

1947-05-24 Anders Falk, Morlanda Orust, stordonator. Gåva.

1947-05-24 50 år fyller riksdagsmannen Waldemar Svensson.

1947-05-25 Arbetsledare med fruar reser till Norge i vackert pingstväder.

1947-05-27 Backamoloppet på cykel. Idrott.

1947-05-28 Bohusläningens segrade korplag i damserien. Idrott.

1947-05-28 Världens modernaste fabrik för konservemballage färdig 1948 i Lysekil, AB Plåtma.

1947-05-28 Invigning av Ljungskile hemvärnsgård. Regemente.

1947-05-28 Byggnadsfrågor i Ljung, radhusen vid viadukten får ej tillstånd för färdigställande.

1947-05-29 Vårfint på regementet, rosrabatt har anlagts framför  marketenteriet, soffor utsatts.

1947-05-29 IK Oddevold har i dagarna erhållit en utmärkt spelare Arnold Uddèn. Idrott.

1947-05-29 Nytt semesterhem-Villa Jädersfors. Byggnad.

1947-05-30 Den sista gengasbussen vid Uddevalla hamn.

1947-05-30 Inför en stor publik vann Pressens lag en välförtjänt seger över landslaget. Idrott. Fotboll.

1947-05-31 Luffare efterlämnade en förmögenhet. Pengar.

1947-06-03 70 år fyller kyrkovaktmästaren Frans Karlsson. Uddevalla växer ur pastorsexpeditionen.

1947-06-03 Studentexamen vid läroverket i Uddevalla. Skola.

1947-06-03 Motorcyklist väjde för cyklist, körde in i fönster. Olycka.

1947-06-04 Våffelstugan vid Södra Hamngatan 16 öppnar i morgon, Maria Rodhe.

1947-06-04 Gulfs Nya Servicestation vid Göteborgsvägen är nu färdig. Petroleum.

1947-06-04 Sommaren 1947 kommer att gå i resornas tecken.Turist.

1947-06-06 Ny tapp på Göteborgsvägen, Gulfs Nya Sevicestation. Petrolium.

1947-06-06 Skeppsredare Gustaf Thordèn har erbjutit staden två konstverk av finske bildhuggaren Matti Haupt. Konst.

1947-06-06 Det isolerade Lane-Ryr av F.E.K. Om gamla kyrkan, altartavlan på Uddevalla museum, mm.

1947-06-06 Friluftsmuseum i Bäckefors planeras. Hembygd.

1947-06-07 Ortsnamnsforskning av F.E.K.

1947-06-07 Segrarens förslag till museum å Margretegärde. Bild.

1947-06-07 Tunnor från Uddevalla tunnfabrik till islandsfisket.

1947-06-07 Ur Bohusläningen för 50 år sedan 1897.  Skolhusbyggnaden å Gustafsberg färdig till nästa läsår.

1947-06-07 Auktion efter Tyra Berghman, S:t Mikaelsgatan 6.

1947-06-07 En älgtjur har setts utanför Stångehuvud i Lysekil. Djur.

1947-06-07 70 år fyller skräddaremästaren Axel E. Johansson.

1947-06-09 Aspekullen av F.E.K.

1947-06-09 Första kölsträckningen på Uddevallavarvet. Båtar.

1947-06-09 Bohusläningens tecknare Erik WiIhelm Johansson.

1947-06-09 Lerviks nya konservfabrik i Hogdal. Byggnad. Bild.

1947-06-09 Vägbygge i Järbo. Vägarbeten.

1947-06-09 Kyrkoherde Cerenius tog avsked igår. Kyrkan.

1947-06-10 Lokalfrågan är brännande vid Praktiska mellanskolan. Teknisk linje en nödvändighet.

1947-06-10 Ny stapelkran monteras på varvet.

1947-06-10 Varvet får en rad hjälpanordningar (stabil stapelkran). Varv.

1947-06-10 Fortsatt partihandel med grönsaker på Kungstorget. Torg.

1947-06-10 Stadsläkare Dr. Birger Åhren upplyser att den svåra nervfebern blir allt sällsyntare. Sjukdom.

1947-06-10 "Skeppsredare Gustaf Thordèns lustjakt ""Melita"" har sålts till Norge. Båtar."

1947-06-10 Slättens IK ska starta pojklagsserie i fotboll. Idrott.

1947-06-11 Hagel gav skidföre i uddevallatrakten. Väder.

1947-06-12 Det är livligt i hamnen, men det ger stora inkomster åt staden.

1947-06-12 Uddevallabo sålde stulna damstrumpor för 20 000 kronor. Polis.

1947-06-12 Båt från Sovjet. Hamn. Båtar.

1947-06-13 Inget medicinförråd i Stigen.

1947-06-13 Småskollärarinnan Elin Hansson avtackades efter 40 år i skolans tjänst. Skola.

1947-06-14 Stor auktion å Solbacken, Uddevalla före detta Dahlqvists trävaruaffär.

1947-06-14 Förarbetena till firman Schwartzman & Nordströms nya fabriksbyggnad håller nu på att avslutas. Byggnad.

1947-06-14 Schwartzmans nya fabrik blir klar nästa sommar. Berättelse. Bild.

1947-06-14 Extra kaffetår till midsommar, 100 gram per person. Ransonering.

1947-06-14 Ölportionen vid marinen slopas vid juni månads utgång. Mat.

1947-06-16 "KFUM har fått sommarhem ""Byhagen"" vid Sund. Byggnad."

1947-06-16 Arne Bertil Turneus anhållen för strumpstölden, omfattningen har stigit till 40 000 kronor. Polis.

1947-06-16 90 år fyller Fru Hanna Hult Kvarnbergsgatan 2, berättar om sin stad. Bild.

1947-06-17 50 år fyller Pontus Karlsson innehavaren av Uddevalla kafferosteri, Södergatan 27.

1947-06-17 Soldatnamn av F.E.K. Regemente.

1947-06-17 En ovanlig cyklist väckte uppseende vid vandrarhemmet i Skeppsviken. Fordon.

1947-06-17 Barnens SJ-resor, 6 års strecket tillämpas 1 juli. Järnväg.

1947-06-17 Mannen som skänkte sin födelsestad ett rådhus, 25 år sedan donator A. F. Cavalli-H.

1947-06-18 Gustafsberg blir skolhem för gossar.

1947-06-18 Trollgubba av F.E.K. Jacob Hal- och Mau på Stadsfjället.

1947-06-18 Daniel Johansson ägare till Rottweilern Tessi vann spårhundtävling. Djur.

1947-06-18 Volleyboll en utmärkt motionsidrott, alla kan vara med från 10 år-75 år. Bild.

1947-06-18 Tjörnmuseum får Amerikabidrag.

1947-06-19 Automatisering av telefon i Uddevallas omnejd.

1947-06-19 Omsättningsskatten på bilar kvarstår. Pengar. Fordon.

1947-06-19 Vette Sparbank 50 årsjubileum.

1947-06-19 Kyrkoherde D .Cerenius välkomsthälsad i Lysekil. Kyrka.

1947-06-19 Bara an i betyget. Skola.

1947-06-20 Volleyboll i Uddevalla. Ny idrott på Brattska ängen.

1947-06-20 Ny mjölk och brödaffär öppnas idag. Edith Sundbäck, Bräcke 1.

1947-06-20 Lennart Bräutigam har köpt Sagahuset. Fastighetsaffär.

1947-06-20 Tvångsuppfostran avskaffas 1 juli. Social.

1947-06-20 Ny modern affärsfastighet uppförd i Hunnebostrand.

1947-06-20 Chaufför från Uddevalla bevisade den svenska ärligheten. Pengar.

1947-06-20 4-åring död, skrämd av hund, Gösta Lennart son till frisör Evert Samuelsson.

1947-06-21 Kommunister Gerhard Franck avskedshyllad på Öckerö. Kyrka.

1947-06-21 Gårdskällaren till före detta Th. G. Ohlssons fastighet, Norra Drottninggatan, uppförd 1872.

1947-06-22 Lok på Lelångenbanan åstadkom sex eldsvådeungar. Brand. Järnväg.

1947-06-23 "Dam med blomsterhobby får ""stenar att blomma"" Rikstelefonist Tolda Steene. Blommor."

1947-06-23 Sommargäster njuter i fulla drag av västkustsommarens behag i Skeppsviken. Bad.

1947-06-25 Åttabladig Hunnebostrandssåg skär sten i jämna plattor. Industri.

1947-06-26 Skorstensfejaren Rudolf Lundgren, död. 56 år.

1947-06-26 Parkeringsskyltarna har haft premiär.

1947-06-26 Två älgkor var ute och gick på landsvägen. Djur.

1947-06-27 Flicka med näckrosor på plats å Skansplan. Staty. Gåva av Gustaf Thordén.

1947-06-27 Strumptjuven hos firma J. M. Magnusson dömd till straffarbete och återbetalning.

1947-06-27 50 år fyller borstbindarmästaren Ernst Gunnar Andersson, Valdemarsberg 9.

1947-06-27 Taikons zigenarläger i Bräcke, Uddevalla.

1947-06-27 Oddevold bjuder på fint 15-årsjubileium, Idrott.

1947-06-27 Västkustflyget, premiär lördag, dagliga turer till bohusbadorterna.

1947-06-28 Tjörn vann dragkampen om broförbindelse.

1947-06-28 Snickerifabrik på Tjörn i aska. Brand.

1947-06-28 Total fridlysning av tornugglan. Fåglar.

1947-06-28 Käringöns havsbad 50 årsjubileum, Skapare var medecine kandidaten Fredrik Lindskog från Uddevalla.

1947-06-28 Utdelning första gången ur Samuelska minnesfonden Färgelanda.

1947-06-28 Ur Bohusläningen för juni 1897. Om grävningar i Dragsmarks klosterruin.

1947-06-30 2.400 rikssamtal i Uddevalla per dygn. Nya telefonledningar minskar väntetiden.

1947-06-30 Rekordvärme, badande och vattenåtgång i Uddevalla, 31 grader i skuggan. Väder.

1947-06-30 Lindesnäs båtbrygga gav vika. Båtar. Hamn. Olycka.

1947-06-30 30 personer i vattnet när Lindesnäs brygga brast. Olycka.

1947-06-30 Sparbankskommitteér å Varekil och Gullholmen öppnas 1 juli 1947.

1947-06-30 Lysekils första pensionärshem snart färdiga för inflyttning. Föreningsgatan.

1947-06-30 Strömstad tog 3 och Uddevalla 1 medaljer i rodd VM. Idrott. Båtar.

1947-07-01 Utflyktsresa för Ödeborgs Bruks anställda.

1947-07-01 Mönsteraffär på söder slutar, konst och Renoveringsateljé öppnas. Annons.

1947-07-01 47 år vid UVHJ konduktör Knut Andersson. Tåg hade behövt finka för fyllerister.

1947-07-01 Bild på lastning av virke från Gustafsbergsskogarna. Natur.

1947-07-01 En gammal släktgård som gått i arv från far till son sedan 1600-talet, Sandåker i Hede socken.

1947-07-01 En av de äldsta släktgårdarna i Bohuslän, Sandåker i Hede socken.

1947-07-02 Vår nyaste folkrörelse får historia. Svensk försvarsvilja. Regemente.

1947-07-02 Hemskyddsutbildning omlägges. Instruktörskurs på Backamo. Regemente.

1947-07-03 Gustafsberg-Nirvana av F.E.K. Berättelse.

1947-07-03 Fru Selma Malmberg, maka till förre sadelmakaren Karl Malmberg död på Kasen.

1947-07-03 70 år fyller osthandlaren Matilda Johansson, Dyrhaven, Uddevalla.

1947-07-03 85 år fyller f. färgeriarbetaren Martin Andersson, anställd 43 år vid Kampenhof.

1947-07-03 Färskpotatis. Priser.

1947-07-03 Tullvakter sköter ransonering av hushållsvatten på Gullholmen.

1947-07-03 Turism och industri trivs jämsides i Bovallstrand.

1947-07-04 Trafikstörning på Göteborgsvägen sommartid. Trafik.

1947-07-05 Gamelius bygger snickerifabrik i kvarteret Bastionen. Byggnad.

1947-07-05 75 år fyller förre flottningsarbetaren Edvard Andersson, Lilla Nygatan 5.

1947-07-05 Innehav Torebo cementgjuteri, Walkesborgs gård, erbjuder rörelsen till Uddevalla.

1947-07-05 Korpar av F.E.K. Korphålan-ortsnamn.

1947-07-05 Verkstadsskolans skolhem skall byggas på söder av elever.

1947-07-05 Möbelauktion å Gullmarsberg, Algot Wassén säljer p.g.a. flyttning från orten.

1947-07-05 Nytt världsrekord för svensk. Idrott.

1947-07-07 Släktmöte med Thorburn-Macfieska släktföreningen på Bohusgården. Bild.

1947-07-07 Nya vägporten vid Kopparsberg skall breddas till 15 m åt norr, södra landfästet.

1947-07-07 Torgrunda på lördag med frukt och grönsaker. Bild.

1947-07-07 Före detta folkskolläraren Herman Carling död, 77 år.

1947-07-08 50 år fyller boktryckaren Erik Käll.

1947-07-08 Biltrafiken har varit stor i staden, ont om parkeringsplatser. Bild.

1947-07-09 Huvudväg 2 går genom Uddevalla, vägarna numreras som i Norge och Danmark.

1947-07-09 Bilvurpa i Hillingsäter, Färgelanda. Olycka.

1947-07-09 Cigarettbrist i Färgelanda. Tobak.

1947-07-09 Lutad halm åt bohuskor i vinter? Ny foderframställning inför premiär.

1947-07-10 50 år fyller köpmannen Ernst A. Hellstedt. Elektriska affär.

1947-07-10 Husmödrarna trivs gott på semesterhemmet i Sundsandvik. Bild.

1947-07-11 Omstridd snickarbod på Fjällvägen, lokförare Nils Hernow. Rivning?

1947-07-11 Strömstad som badort genom tiderna, Skagerack byggdes 1877.

1947-07-11 Arbetets veteraner: Brevbäraren i Skredsvik Karl Pettersson, ortsbornas klockarfarbror.

1947-07-11 80-årige lantbrevbäraren Karl Pettersson berättar om Kungl. Postverket.

1947-07-11 Försvunna hantverkar av. F.E.K. Om arbeten i hemmen.

1947-07-12 50 år fyller författaren Josef Högstedt, mest känd under pseudonym Pelle Näver.

1947-07-14 60 mannar från 6. Komp. Skall ut på skogshuggning. Regemente.

1947-07-14 Man från Henån skulle ta livet av hustrun med yxa. Orust.

1947-07-14 Gravfynd från vikingatiden har gjorts vid Grebbestad. Museum.

1947-07-15 Person som olovligt lånat bilar har nu åkt fast. Polis.

1947-07-15 Idyll och skönhet i stadens parker. Berättelse. Bild.

1947-07-15 40-årsjubilaren IFK Strömstad hade landsvägen som friidrottsplats, spelar nu bara fotboll. Jubileum. Bild.

1947-07-15 "Inspelningen har nu börjat med ""Maj på Malö"" med många kända skådespelare. Bio."

1947-07-16 Flintfynd vid grundgrävning, Uddevalla gjuteri & mek.verkstad. Museum. Hamnen.

1947-07-16 80 år fyller förre ladugårdsskötaren Axel R. Dahl, Bodelid.

1947-07-16 80 år fyller Otto Berg, Uddevalla. Han har varit indelt soldat i ett rusthåll i Ljungskile.

1947-07-16 Uddevalla SJ provar nytt transportmedel. Truck med 6 släpvagnar. Bild.

1947-07-16 Sven Johansson vid ratten på SJ nya transportmedel.

1947-07-16 Kvinnoauktion för Raoul Wallenberg, vädjan till Stalins kansli för att återsända honom till Sverige.

1947-07-17 "Sven ""Mauber"" Andersson. Idrott."

1947-07-17 "Den förlorade sonen hemma från Canada hos fadern Oskar Andersson ""teatern""."

1947-07-17 Raoul Wallenberg har inte setts sedan 17 januari, då var han ute utan sin ryska skyddsvakt.

1947-07-17 Bluebird III Sir Malcolm Campells fartvidunder på provtur. Båtar.

1947-07-18 Uddevalla får hypermodern Atlantångare, Kristina Thordéns nya Atlantfärd filmas.

1947-07-18 Soldater i krig gjorde armbandsuret populärt. Blev allmän under första världskriget.

1947-07-18 Europas konst förlorar en stor förmåga. Prins Eugen 82 år död. Kungligt.

1947-07-19 Bilder över en ny lekplats på Göteborgsvägen. Bild.

1947-07-20 """Motorpråmen"" har blivit mycket populär på Tjörn. Båtar."

1947-07-21 Det gamla Söder av F.E.K. Förf och konstnären Sam Arsenius har skildrat sin barndom.

1947-07-21 Kristina Thordén Sveriges fjärde fartyg som får radar-anläggning. Varv. Båtar.

1947-07-21 7 nazistläkare dömda till döden. Död. Polis.

1947-07-22 "Tullkammarens bilauktion"". Många spekulanter då ""vrålåken"" klubbas bort. Fordon."

1947-07-22 Tryckfrihetsmål Judenhatar Åberg sinnesundersökes. Polis.

1947-07-22 Två grottor i Skålberget vid Dragsmark, den största 10 meter hög.

1947-07-23 Snapshots från Åstol. Berättelse.

1947-07-23 Filmrullarna börja ta slut. Fotograf Arne Andersson. Bild.

1947-07-23 Förre köpmannen Harald Stade ägde specialaffär i herrhattar, död, 63 år.

1947-07-23 Själaringning av F.E.K. Om kyrkklockor.

1947-07-23 Kristina Thordén, andra jungfrufärden över Atlanten, Berättelse om färden, sid 3.

1947-07-23 Härligt friluftsliv på KFUM-gården vid Sparreviken.

1947-07-23 Bygdemuseum i ryggåsstuga i Bottna.

1947-07-23 Hemslöjden bevarar väl gångna tiders mönster.

1947-07-25 Bergsartilleristerna från Kristinehamn har besökt Uddevalla under sin 100-milamarsch. Regemente.

1947-07-25 När den svensksinnade tjörnbonden fick en gård av kronan. En bonde i Rörvik Greg.

1947-07-25 Fornforskare Olaus Olssons gamla hem invigdes till hembygdsmuseum av landshövdingen. Berättelse. Bild.

1947-07-25 Okynniga pojkar anlade brand. Brand. Polis.

1947-07-26 Åker i Fagerhult kokande jättegryta. Brand.

1947-07-28 Kiosken vid Strömstadsvägen, Kopparsberg, arrendekontrakt för mark skall sägas upp. Nedläggning.

1947-07-28 Skogsbrand över stora marker i Bäve, Lane-Ryr.

1947-07-30 Brand vid sanatoriet vid Kroppefjäll. Sjukvård.

1947-07-30 Axel Wenner-Gren på snabbvisit och blev mycket inponerad av födelsestaden.

1947-07-30 60 år sedan gamle kung Oscar första gången besökte Strömstad. Kungligt.

1947-07-31 Minolycka utanför Lysekil. Olycka.

1947-08-01 Musikhörnan, Brattgatan 2. Affär. Annons.

1947-08-01 Falskt alarm orsakade att Uddevalla brandkår fick göra en utryckning till Annegretebergsgatan.

1947-08-01 Sannes kyrka 100 år.

1947-08-02 Uddevalla kommitté för vedpropaganda. Fritidshuggare får extraransoner av smör kaffe bröd.

1947-08-02 Ungdomsnöjen på Tureborg. Om förstörelsen.

1947-08-02 Hitlers svärföräldrar ställs inför rätta. Krig.

1947-08-02 Tjörns hembygdsvårdare hoppas på ortsbornas stöd.

1947-08-02 En utflykt för Hunnebostrands åldringar arrangeras av socialdemokratiska kvinnoklubben. Föreningar.

1947-08-04 Ordningspolisen i Uddevalla nödgades i lördags anhålla fyra överförfriskade personer.

1947-08-05 Affärsöverlåtelse, Uddevalla Tvättinrättning och vårt mångåriga biträde fru Birgit L.

1947-08-05 Hattmakarns krav på kvarstad ogillat. Adolf Melby och Sten Kristiansson inför rådhusrätten.

1947-08-05 Inbrott på cementgjuteri. Polis.

1947-08-05 Sockenvapen. Berättelse av F.E.K. Om vapensköldar.

1947-08-06 Konungen skjuter änder på Ottenby. Fåglar. Kungligt.

1947-08-06 Soldathemsföreståndare Knut Dahlström vid Bohusläns regemente tillträder 1 sept.

1947-08-07 En sommargäst i Lyse fångade en bläckfisk då han satt- och metade. Fisk.

1947-08-08 Möbel o lösöreauktion å inlämnade möbler och föremål, Möbelhörnan, Kilbäcksgatan.

1947-08-08 Där det nya söder växer fram, bilder på byggnader vid Göteborgsvägen.

1947-08-08 "Mexikansk fontän skall pryda ""Brattska ängen"", gåva av direktören Max Schwab på Pipfabriken."

1947-08-08 Gator och ledningar för 150 000 kr behövs för nya Söderbebyggelsen.

1947-08-08 Kräftorna dyra 8 Kr. Djur. Pengar.

1947-08-09 Nytt från Amerika Grammofonskivor i Plastic endast hos Musikhörnan. Affär. Annons.

1947-08-09 60 år fyller handlaren Fritz Ivar Siwersson, sedan 1935 innehavare av kiosk vid Edingsvägen.

1947-08-09 Alla sysslolösa personer i England skall efterspanas och sättas in i produktivt arbete. Politik. Social.

1947-08-11 Fords lastvagnsutställning i Uddevalla. Bilar. Bild.

1947-08-11 Ing. Stellan A. G Kock, ägde Uddevalla Gjuteri och Mekaniska verkstad. Död.

1947-08-11 Klocktorn repareras.

1947-08-11 Vikarvet reser minnessten över Bohusskalden Nycander, Lysekil. Museum.

1947-08-12 Ny postmästare i Uddevalla F. V. Sjöqvist, även I17 vill ha egen post. Regemente.

1947-08-12 Drunkningsolycka Kolbengtserödssjön, Forshälla. Lennart Johansson Uddevalla, död. 29 år.

1947-08-12 Uddevallas nya skola, Söderskolan står färdig. Byggnad.

1947-08-13 Uddevalla pojkar fick stå till rors vid Kristina Thordéns nya jungfrufärd. Varv. Båtar.

1947-08-13 Stortjuven Sven H. R. Hellman var förklädd- och hade stora hornbågade glasögon, då han greps. Polis.

1947-08-14 Polisens sabel av F.E.K. Om pickelhuva.

1947-08-14 Radarn lotsade Kristina Thordén förbi isberg och genom Atlantdimma.

1947-08-14 Skolreform i Uddevalla åttonde läsåret blir obligatoriskt nästa år.

1947-08-14 Strövtåg i hembygden.

1947-08-14 Kräftfisket ger fortfarande goda fångster.

1947-08-15 Bovallstrand har sedan tre år tillbaka en av Sveriges modernaste miniatyrgolfbanor. Idrott.

1947-08-16 50 år fyller hamnkapten Tor Carlsson.

1947-08-16 50 år fyller postiljonen August Blomqvist.

1947-08-16 Bohusläningen för 50 år sedan, Landeriet Karlsruhe sålt till fru Emelie Nonnen.

1947-08-16 Folkskolorna i Uddevalla kostar över miljonen 1948. Skolan.

1947-08-16 Tankbåten Atlantic anlände till Uddevallavarvet. Båtar.

1947-08-16 Auktion efter Mea Lindeberg i Ulvesund, konstnär.

1947-08-16 Arbetets veteraner, 90 årig skeppare berättar Johannes Johansson, Lyckorna.

1947-08-18 Prins Eugen, död. 82 år. Kungligt.

1947-08-18 Fru Inez Wesslau, maka till f. d. disponenten för Natt och Dags bryggeri. Död.

1947-08-18 Pyroman i farten. Omfattande skogsarealer i Lane-Ryr brandhärjade.

1947-08-18 Arbetets veteraner: Lantarbetares daglön på 1870-talet 75 öre. Berättelse.

1947-08-19 Hälsning till Gustafsberg av Johan Nybom skrivet 1853.

1947-08-19 Nya lekplatser vid Lancasterskolan och Göteborgsvägen. Parker.

1947-08-19 Filmskådespelerskan Greta Garbo anlände ensam till Paris.

1947-08-19 Ett hela bygdens intresse Lyckorna består som badort.

1947-08-20 Expropriation vid Strömstadsvägen erforderlig för vägomläggning vid Ardmore. Vägarbeten.

1947-08-20 Busshållplats vid Torgets norra sida breddas högst 3 meter. Trafik.

1947-08-20 Ivarsbo blir central för bildningsarbetet. Skola.

1947-08-20 90 år fyller förre soldaten vid Bohusläns regemente Johan Hofstedt.

1947-08-21 Turistbyrån utvidgar, vill köpa barack som föreslås uppförd intill vandrarhem.

1947-08-21 90 år fyller lärarinnan Gerda Andersson, om seminariet i Uddevalla.

1947-08-21 Tubus vill byta tomter i hamnen, Kvarteret Bastionen.

1947-08-22 Jättecylindrar till Lilla Edet byggda vid Uddevalla företaget Svenska Trärör.

1947-08-22 Årets tio veckors sommarlov för eleverna vid Uddevallas folkskolor är nu slut. Skola.

1947-08-22 140 år sedan författarinnan Emilie Flygare-Carlén föddes.

1947-08-23 Lösöreauktion i Lancasterskolan på Uddevalla stads tillhöriga lösegendom.

1947-08-23 80 år fyller trädgårdsmästaren Linus Gustavsson, Hedegatan 8.

1947-08-23 De billigare svenska cigaretterna åter på marknaden. Priser.

1947-08-25 Museum på Tjörn invigt av landshövding, Bräcke gård.

1947-08-25 Byggnadsperioder av F.E.K. Oscar ll invigde lantbruksmässan- och Lelångens järnväg.

1947-08-26 Smögens missionsförsamlings körer hade utflykt. Nöjen.

1947-08-26 Segersiffrorna 79-61 hemförde friidrottsgrabbarna från Bohuslän-Dal sin tredje raka mot arvfienden Halland. Idrott.

1947-08-27 Intresset för sexdagarsloppet på cykel är överväldigande stort. Idrott.

1947-08-27 Strandhugg på Orust och Tjörn. Långa torkas i Skärhamn. Bild.

1947-08-28 Nya poststationen på Söder öppnas den 1 september. Uddevalla 2.

1947-08-28 Ändring av födelseår Folkbokföring.

1947-08-29 Elkraft från Uddevalla till landsbygdsnätet.

1947-08-29 Nya pensionärshemmen i Uddevalla påbörjas.

1947-08-29 Barn uppmanas att inte leka nära järnvägen eller verkstadsskolan p.g.a olycksrisken. Olycka.

1947-08-29 Miljonbyggen i Lysekil.

1947-08-30 Axel Wenner-Gren blev imponerad av födelsestaden. Berättelse. Bild.

1947-08-30 Gulskärshamnen i Gravarne tar form.

1947-09-01 Årets största festlighet Barnens dag, i dagarna 3.

1947-09-01 Den drunknade musikern Hugo Nordström återfunnen död i Gullmarsfjorden. Död.

1947-09-01 Kyrkoherde David Cerenius installerad, Lysekils kyrka.

1947-09-01 Lysekils nye kyrkoherde instalerades av biskop Block. Kyrka.

1947-09-01 44 år vid posten lade postiljon E. M. Appelgren postväskan på hyllan.

1947-09-02 Generalkonsul Axel A:son Johnsson gästade staden, utvecklingen går raskt framåt säger konsuln. Industri.

1947-09-02 Förbjudet att använda elkaminer vattenvärmare ljusskyltar mm. Elransonering.

1947-09-02 Vid en fotbollsmatch trakasserades domaren Sven Karlsson. Idrott.

1947-09-03 70 år fyller förre banvakten vid ULB Johan Edvin Annerhäll, Majorsgatan 3. Järnväg.

1947-09-03 AB Thernströms Möbelaffär i ny regim, Kungsgatan 35.

1947-09-03 Vem vinner på delningen. Idrott.

1947-09-03 Premiären livlig på det nya postkontoret vid Sörkällegatan säger poststationsföreståndaren. R. Askerup.

1947-09-04 Uddevalla köper ej Tureborg, får förtursrätt till borgen för 25.000 kr.

1947-09-04 Landslaget har beslutat om nytt elevhem vid Billströmska skolan. Tjörn.

1947-09-04 Höga vinster på tipset till billingsforsbor. Pengar.

1947-09-05 Kung Gustaf kommer till Lilleskog även i år för att skjuta älg. Kungligt. Djur.

1947-09-05 SJ-bussen körde in i E. J. Svenssons affär, Kungsgatan 47. Olycka.

1947-09-05 Uddevalla elverk övergår allt mer till växelström. Energi.

1947-09-05 Abdullah. Nöjen.

1947-09-05 "Proffessor Väinö Blomstedts vackra oljemålning ""Olofsborg"" överlämnat till stiftelsen Bohusgården. Konst."

1947-09-05 Premieobligationer av år 1947 var livligt efterfrågade, 6000 obligationer omsattes. Pengar.

1947-09-05 Gullholmen ett av Bohusläns mest ursprungliga fiskelägen. Berättelse. Bild.

1947-09-05 Gullholmen ett intressant gammalt fiskeläge, skepparen Johannes Bengtsson berättar.

1947-09-06 Nytt barnförlamningsvaccin. Sjukvård.

1947-09-06 Arne Borg i Stan celebert idrottsbesök.

1947-09-06 Folkets röst om distriksdelning. Idrott.

1947-09-06 """Vad fordom hänt"". Rickard Lejonhjärta korstågens konung född år 1157."

1947-09-06 Branden på Ramsvik ännu ej släckt, militär övning.

1947-09-06 Tolvårige Sten Sjöblom dödad vid trafikolycka i Munkedal, son till landsfiskalen.

1947-09-06 Vattenransonering införd på grund av torkan. Väder.

1947-09-08 Barnens Dag firad med strålande festligheter. Nöjen.

1947-09-08 HSB har ordnat hem för var 20:de uddevallabo, lägenhetsvisning Parkgatan 8. Bostad. Byggnad.

1947-09-08 Uddevalla stad mottager ny grävmaskin Gatuarbete.

1947-09-08 Svälten har gjort det tyska folket apatiskt, Thordén o Nordberg åter.

1947-09-08 Skeppsredaren Gustav Thordén och Dir. Nordberg återkommer från Tyskland. Varv. Näringsliv.

1947-09-08 Orienterarna går delade vägar. Idrott.

1947-09-08 Många sjömän gå inte ut längre. Båtar.

1947-09-09 Tobaksmonopolet vill hyra stadens varmmagasin på Badö för uppläggning av tobak.

1947-09-09 Cyklist tog snedsteg, polis tog cyklisten.

1947-09-09 Efterslängar från delningsmötet. Idrott.

1947-09-09 Med godståg anlände en splitter ny grävmaskin, Uddevalla stad är inte ägare till en sådan fin maskin. Järnväg.

1947-09-09 Arne Borg besöker Hunnebostrand. Idrott.

1947-09-09 Septemberbesök hos konstnär Carl Gunne. Berättelse. Bild.

1947-09-10 Thordén skulpturen invigd vid Skansplan. Staty. Parker.

1947-09-10 200 uddevallahus till Norge, till Aker vid Oslo. Trähusfabriken har levererat 20. Bostad.

1947-09-10 Uddevallas nya grävmaskin i arbete på Kilbäcksgatan.

1947-09-10 Skulpturen Näckrosen vid Skansplan, skänkt av skeppsredare Thordén, konstnär M. H. Staty.

1947-09-10 Svenska trähus succés på Parisutställning. Holländska tips för radhus i Uddevalla.

1947-09-10 Trähusfabriken AB Junohus håller på att effektuera en beställning på 200 trähus.

1947-09-10 Visste Ni detta om tobak? Annons.

1947-09-10 Brand i Skara domkyrka, renoveringsarbete på kyrktaket pågår.

1947-09-10 Mattsgården bör bevaras har kulturhistoriskt värde. Hunnebostrand. Museum.

1947-09-10 Den elektriska fabriken i Brodalen har startat. Industri.

1947-09-10 En elektrisk fabrik har startat i ett samhälle som är på rask frammarsch.

1947-09-10 Brastad går mot ljusare tider ny fabrik byggs, 125 man får anställning.

1947-09-10 """Brastad går mot ljusare tider"". Läkarmottagningen är nu under tak. Byggnad. Berättelse."

1947-09-11 Näckrosen invigs vid centralstationen. Invigning. Gåva. Donation. Staty.

1947-09-11 Oddevold tog sin fjärde seger, laget vann med 10-2 mot IFK Lane-Ryr. Idrott.

1947-09-12 Bräcke upplåtes till nytt Industriområde.

1947-09-12 Ränta. Pengar.

1947-09-12 Den 15 september startar gymnastikövningarna säger folkskoleläraren Vilhelm Strand. Idrott.

1947-09-12 Helikoptern-flyget som upphävt tyngdlagen. Seriges förste förare flygingenjör Olof S.

1947-09-12 """Vad fordom hänt"". Skalden Vilhelm von Braun död 1860."

1947-09-12 Från Käringsöns horisont, om skolan mm. Öar.

1947-09-12 Fruktansvärt kärleksdrama i Grebbestad. 25-åriga Ingrid Palle, död.

1947-09-13 Uddevallagymnast på internationell kurs, Anna Barnevik gymnastikledare. Idrott.

1947-09-13 Angelique Dislotheque. Annons. Dans.

1947-09-13 Ett ovanligt dumt tilltag ynglingar lade socker i bensintank. Polis.

1947-09-13 Då nu biltrafiken minskat upphör jourtjänsten vid bensinstationerna. Petroleum.

1947-09-13 Bilder från branden i Skaras Domkyrka, Sveriges förnämsta bygnadsverk.

1947-09-13 SJ meddelar Busstrafiken inställes på grund av dålig vändplan i Fiskebäckskil. Transport. Annons.

1947-09-15 """Vad fordom hänt"". Nya testamentet utges första gången på svenska år 1526."

1947-09-15 En lyckad säsong för kökspråmen Marta. Båtar.

1947-09-15 75 år fyller Köpman O. Mauritz Olsson Hunnebostrand, firman 25 år. Jubileum.

1947-09-15 Stiftets gladaste prästmän, Axel Emanuel Holmberg av F.E.K.

1947-09-16 Piloten Ågren vid spakarna på Flygande hissen, när den flyger över Rimnersvallen Flyg.

1947-09-16 Fru Selma Persson skadade armen i cykelolycka.

1947-09-17 Ödeborgs fin-fina höstform Idrott.

1947-09-17 Taket på Bohusläningen blev landningsplats för helikoptern. Flyg.

1947-09-17 Landningsplats för helikoptern blev  taket på Bohusläningen. Flyg.

1947-09-17 Strömstads manskör 35-årsjubileum. Musik o sång.

1947-09-17 Professor emeritus Robert Malmgren, född i Uddevalla, död. 72 år.

1947-09-17 10 husmödrar från Bohuslän tog Oskarshems semesterhem i besittning. Social. Bild.

1947-09-18 Kungaja. Djur.

1947-09-18 Jörgens gränd. Kulturrreservat ägnat det gamla Uddevalla. Träsnitt av Nils Högman.

1947-09-18 Adolf Andersson- och Thorsten Dahlbom på tomt nr 13 i kv Wägge. Fastighetsaffär.

1947-09-18 UIS fyller 40 år. Bild på ordförande Rolf Eriksson. Jubileum.

1947-09-18 """En pittoresk gatubild"". Bebyggelsen i Jörgens gränd en gammal del och bör bevaras. Kultur."

1947-09-18 Sotenkanalen en vacker turistled. Farled. Båtar. Bild.

1947-09-18 För 12 år sedan, det var den 15 juli 1935 öppnades sotenkanalen för trafik.

1947-09-19 80 år fyller Agda Radyn maka till framlidne grosshandlaren Herman Radyn. Affär.

1947-09-19 Under den sistförflutna veckan har ett par inbrott förövats. Polis.

1947-09-19 Sanne kyrka fyller 100 år. Bild.

1947-09-19 Munkedalsvägen måste nedschaktas. Damm i älven motvikt för lergrund.

1947-09-19 Munkedalsvägen måste nedchaktas, det år risk för ras. Miljö.

1947-09-19 Ljungskileskolan 25-årsjubileum.

1947-09-19 Ljungskile badortssamhälle contra industriort. Bild.

1947-09-19 Unnatagsgubbar. Josop.

1947-09-20 Docent Erik Wassén född på Kuröd 1901, utnämnd till överläkare  vid Sahlgrenska.

1947-09-20 Bageriprotest mot brödprisen. Inga småfranska från måndag. Mat.

1947-09-20 Bil och verkstygsauktion å Solbacken 1, Uddevalla. Annons.

1947-09-20 Vem är vem bland idrottsmännen. Idrott.

1947-09-20 Bordtennissens dirtiktsserier. Idrott.

1947-09-20 100-årsjubileum inom baptistsamfundet.

1947-09-22 """Årets skrattfilm"", Kronblom med Dagmar, Julia, Jesper, Thor och Ludde på Saga biografen."

1947-09-22 En duktig kossa på Morlanda säteri nedkom med trillingar, 2 tjurar- och en kvigkalv. Djur.

1947-09-23 """Vad fordom hänt"". Planeten Neptunes upptäcks år 1846."

1947-09-23 Ivar Starkenberg tecknare åt Social-Demokraten, nu Morgontidningen, död. 61 år.

1947-09-24 Bild på Fackföreningarnas sånkkör i Uddevalla omkring sekelskiftet. Musik o sång.

1947-09-24 Uddevallabo tvåa i sångtävlan i Göteborg, fröken Siw Rudqvist. Musik o sång.

1947-09-24 Windingsborg blir ungdomsgård.

1947-09-24 Sången är en gudagåva det har A. R. Hagren kungsord på. Musik o Sång. Berättelse.

1947-09-24 Ungdomsgården Valkersborg öppnas första november. Invigning.

1947-09-24 Strömstads rådhus 30 års jubileum. Byggnad.

1947-09-24 Många nybyggnader i Strömstad. Stora projekt planeras. Bild.

1947-09-25 Lagfart av Garagebolaget Blomqvist & Co å tomt nr 3 i kv Boston. Fordon.

1947-09-25 Köpman Olle Jonsson, han hade bedrivit rörelse i Saluhallen, död. 43 år.

1947-09-25 Stadens fana, häradsvapen hissades på rådhuset första gången vid Barnens dag.

1947-09-25 Rekordäpple trots torka. Frukt o Bär.

1947-09-25 Dyröborna i aktion för färjeförbindelse. Öar. Båtar.

1947-09-25 Bränslebristen svår på Tjörn i gamla tider.

1947-09-25 F. brevbäraren Emanuel Forsell, Buddeberg Grohed, död. 77 år.

1947-09-25 Malmön har fått högmodern konservfabrik. Industri.

1947-09-26 60 år fyller brandinspektören Carl Ackerman.

1947-09-26 Kyrkoherde Carl Enander välkomnad till Tanum.

1947-09-26 Sverige kan få köpa mera kol mot att pitproppsexporten ökas. Bränsle.

1947-09-26 Klädesholmens kyrka 150 års-jubileum.

1947-09-26 Bovallstrands samhälle växer, angränsande områden inkorpereras 1 jan 1948.

1947-09-26 80 småvarv i Bohuslän, sysselsätter 700 man, 3 varv som bygger ekor. Båtar.

1947-09-27 Korsningen Södergatan-Göteborgsvägen har blivit en mycket farlig trafikfälla. Fordon.

1947-09-27 Sadekmakeriverkstad öppnas idag på Kämpegatan 3, Arne Blomqvist. Ny affär.

1947-09-27 Ung man 22 år ärlig-pålitlig nykter skötsam söker arbete. Annons.

1947-09-27 Vattenposterna på Sotenäset öppnas idag, samling vid pumpen sätter ej ned humör.

1947-09-27 Gravkammarfynd i Hede troligen från 400-500 talet. Historia.

1947-09-28 520 stycken barn från fem olika skolor har firat söndagsskolans dag.

1947-09-29 Brand i kolupplagen i hamnen, båda kolgårdarna.

1947-09-29 """Vad fordom hänt"". Gustav Vasa dog år 1560."

1947-09-29 Rik vattenåder funnen i Morlanda. Hem.äg Nils Olsson, Huseby Ellös. Orust.

1947-09-29 Radhusen i Ljungskile byggda.

1947-09-29 Byggnadsverksamheten är mycket livlig i Ljungskile.

1947-09-29 Bohusvarven ha arbete för år framåt. Båtar.

1947-09-30 Affärsöverlåtelse: Margots Damfrisering, Västerlånggatan 5, till Systrarna Persson.

1947-09-30 Elransoneringen i kraft, men den mörklade staden, 1000-tal klagomål. Energi.

1947-09-30 Tjörns havsfiske gav i fjol 8 milj kr brutto. Pengar.

1947-09-30 Salterier växer upp som svampar. Mängder av fladensill till Gravarne-Smögen. Fisk.

1947-09-30 Bohuslänska fiskebåtarna äro världens bästa. I år har vid olika varv utförts 22 st.

1947-10-01 Liljanders Damfrisering flyttar till hörnet Västgötavägen - Isebergsvägen.

1947-10-01 Arbetets veteraner: Vaktmästare G. W. Pettersson avgår efter 31 års tjänst.

1947-10-01 Affärsöverlåtelse: Liljanders Damfrisering, Kungsgatan 14 till Helmots Damfrisering.

1947-10-01 AB Modehuset Regent har bytt ägare förvärvat av Dir.Thorsten Jörnstedt. Affär.

1947-10-01 Storfrämmande i idrottshallen, Borås handbollsgäng möter Kroppskultur.

1947-10-01 """Sorgliga siffror i skilsmässostatistik"". USA slutar vart 7:e äktenskap i skilsmässa, i Sverige vart 33:e. Social."

1947-10-01 Fornminnesförening bildad i Svenneby. Hembygd.

1947-10-01 Frisören Gustav Vidje flyttar träd, buskar och växter från Raftö till Älvsjö. Blommor.

1947-10-02 Cigarrhandlaren Carl Albin Persson. Död.

1947-10-02 Backstugornas folk avF.E.K. Om brobänken vid Gustafsberg, Nils Agrell.

1947-10-02 Den 2:a okt flyttas Yngve Segerdahls från Södra Hamngatan till Bävebäcksgatan.

1947-10-02 Förgrundsmannen inom fackliga och politiska arbetarrörelsen, cigarrhandlaren Carl Albin Persson död, 76 år.

1947-10-02 Rekord-tillslutning vid VSS- auktion.

1947-10-02 Högtidlig avslutning vid plutonchefsskolan vid I17, 56 elever avtackades. Regemente.

1947-10-02 Liksom tyfusen kom digerdöden med båt. Sjukdom.

1947-10-02 Sommaren 1947 historiens livligaste badsäsong i Strömstad. Bild.

1947-10-02 Draken återfanns på Gullholmen, befarad ubåtsolycka skapade förstämning. Båtar.

1947-10-03 Gas föredras framför elspis vid långvarig ransonering. Energi.

1947-10-04 Trafiken på Södergatan enkelriktas på prov.

1947-10-04 Stadens nya trädgårdsanläggning vid Gustafsberg, stadsträdgårdmästare A. Hansen.

1947-10-04 Valla kyrka, Tjörn reparationen har nu slutförts. Bild.

1947-10-04 """Vad fordom hänt"". Förre stadsministern Karl Staaff död 1915."

1947-10-04 Jonsereds AB får regeringens tillstånd att bygga fabrik i Brastad. Industri.

1947-10-06 Häxorna på Lövåsberget av F.E.K.

1947-10-06 Annons om Allmänna barnbidraget.

1947-10-06 17-årige farteleganten Olle Nygren Stockholm hemförde segern på Grunnebohed. Idrott.

1947-10-06 Kalvöbo drunknad under hummerfiske, 29 årige fiskaren Harry Olsson. Död.

1947-10-07 Uddevalla Folkpark får tillbygga Kongresshallen söderut för garderob och vestibul. Parker.

1947-10-07 Uddevalla kommer eventuellt att snart få sin första skyskrapa. Byggnad.

1947-10-07 """Vad fordom hänt"". Karl XIII föddes 1748. Han blev på sin döpelsedag av ständerna förklarad för stor merial."

1947-10-07 Bläckfisken gå till ganska rikligt i våra fiskevatten. Fångsten exporteras till Italien.

1947-10-08 Kristina Thordén väcker uppmärksamhet i Amerika. Varv. Båtar.

1947-10-08 Om Tureborg. Berättelse av F.E.K.

1947-10-08 Radiotjänst har fått förfrågan om att spara energi genom en minskning av sändning.

1947-10-08 Damfrisering öppnas i Munkedal 10 okt. Inger-Britt Ström.

1947-10-08 Gott resultat hittills av vatten- och elströmsransoneringen i Lysekil. Energi.

1947-10-10 Affe Nygren lämnar Uddevalla. Idrott.

1947-10-10 Punschen kommer i nov, fin kvalitet, har varit borta i flera år. Alkohol.

1947-10-11 Spela fotboll ansågs vara ogudaktigt för 40 år sedan se Uddevalla Tidning 23 sept 1907.

1947-10-11 Uddevallabo skulpterar i trä, nymfer och idrottmän, Erik Eriksson. Konst. Bild.

1947-10-11 160 flickor och pojkar ställer upp i ungdomsorientering vid Vadbackens skola.

1947-10-11 Klockorna i gamla sta´n med Edvard Persson, den första svenska färgfilmen. Bio.

1947-10-11 """Vad fordom hänt"". 1497 Konung Hans tågar in i Stockholm, där borgare och dalkarlar svär honom trohedsed."

1947-10-11 """Vad fordom hänt"". Skansen i Stockholm invigd år 1891."

1947-10-13 Den farligaste trafikfällan, allmänna landsvägen genom varvsanläggningen, det är cyklister, bussar- och bilar.

1947-10-13 Största kolbåten i hamnen, den år på 9.300 ton- och lossar 5.900 ton kol till Sannes firma.

1947-10-13 Olle Tandbergs sista match innan USA resan. Idrott. (Boxning).

1947-10-13 Hälsokort till varje nyfödd, medecinalstyrelsen hoppas att alla korten skall vara utdelade till årsskiftet.

1947-10-14 En liga av ungdommar härjar i Strömstadstrakten offren har misshandlats med slag och tillhyggen. Polis.

1947-10-14 Slättens duktiga fotbollspelare Göte Alm fick sitt ben avsparkat, slutar nu som spelare. Idrott. Olycka.

1947-10-15 Smärtfri förlossning väntas snart bli regel. Sjukvård.

1947-10-15 """Vad fordom hänt"". År 1924 mottager Branting konungens uppdrag att bilda ministär."

1947-10-16 En tomtaffär å Uddevalla torg av F.E.K. Bomanska Fastigheten. regementspastor Olof.

1947-10-16 Lagfart för bag.mäst Carl Edgar Ek på Hennings bageri, Kämpegatan. Fastighetsaffär.

1947-10-16 Det är en underlig höst, äppelträden blommar i oktober. Frukt o Bär.

1947-10-16 Rikantikvarien får ej medhåll Hunnebostrand vill ej restaurera Matsgård. Kultur.

1947-10-17 Bohusläns första offsetpress till tidningen Bohusläningen igår.

1947-10-17 """Vad fordom hänt"". Åttatimmarsdagen införes i Sverige år 1919."

1947-10-17 Hunnebostrand har på 30 år blivit ett välordnat samhälle.

1947-10-17 Affärsöverlåtelse: Brodalens Bageri & Kafé, Bengt Lyckhage till Allan Larsson.

1947-10-18 80 år fyller Alexander Andersson, båtbyggare, berättar om segelskutor. Båtar.

1947-10-20 85 år fyller Anders Johan Johansson, Tångeröd, berättar om gamla tid.

1947-10-20 Barackbygge ger skollokaler, teknisk linje på Praktiska. Skola.

1947-10-20 50 år fyller stadsträdgårdsmästaren Axel Hansen.

1947-10-20 En av Uddevallas bemärkta affärs & industriman Dir. Max Schwab i skandinaviska pipfabriken död, 48 år.

1947-10-20 Fem bilder från Uddevallas ytterskolor, Bleket, Björbäck, Stadsfjället, Kasen och Grindhult.

1947-10-20 Motorgaleasen Petter av Hamburgsund sjönk utanför Strömstad. Båtar.

1947-10-20 På söndagsmorgonen uppmättes temperaturen vid Hede kyrka till 10 minusgrader. Väder

1947-10-21 50 år fyller inspektören Gustaf Dahlquist, Kasens Gård.

1947-10-21 Brandkårskusk körde primör-bil, visade hästkonster på Ridhuset, fyller 70 år.

1947-10-21 Rattfylla sades vara kärleksrus. Polis.

1947-10-21 Raoul Wallenberg vid liv i Ryssland? Har varit i ryskt militärt försvar.

1947-10-21 Bronsåldersröse på Hovenäset blev förstört. Museum.

1947-10-22 75 år fyller baderskan Emma Johansson, trotjänare vid Uddevalla och Gustafsbergs varmbadhus.

1947-10-22 Skolkommision på besök i Uddevalla, yrkesundervisningen skall utvidgas. Skola.

1947-10-22 Beredningsutskottet avstyrkte en framställan att få sälja varm korv från stånd å kungstorget. Myndighet.

1947-10-22 Kryssaren Tre Kronor har världens modernaste artilleri i sittt slag. Båtar.

1947-10-23 Uddevalla blir stor importhamn för tobak, hamnkapten Tor Carlsson berättar.

1947-10-23 Uddevalla-gator stensätts i år för 165 000 kronor. Gatuarbete. Bild.

1947-10-24 Barnen dags försäljning slutar på 31.000 kronor, slår alla tidigare arrangemang.

1947-10-25 Lancastern bastant knuttimrat skolhus togs i bruk 1822 för växelundervisning.

1947-10-25 Ur Bohusläningen för 50 år sedan. Väg har i dagarna blivit anlagd till nya småbarnsskolan.

1947-10-25 """Vad fordom hänt"". Den ombyggda Trollhättekanalen invigs år 1916."

1947-10-25 Germunderödsvattnet har börjat pumpas. Orust.

1947-10-25 Brott och straff bygdeforskarens hobby. Mord i Stala. Orust.

1947-10-25 Nyuppförda ålderdomshemmet i Lyse invigt.

1947-10-25 Kortfilm om Bohuslän upptages av Sandrews Bio.

1947-10-25 Prosten J. A. Bogren blir emeritus. Kyrka.

1947-10-27 70 år fyller bagaremästaren Birger Hagman, 1940 övertog han Helsings Bageri. Affär.

1947-10-27 Söderskolan blir icke klar till vårterminen. Brist på radiatorer.

1947-10-27 UIS-40 årsjubileum. Idrott

1947-10-27 Ett par fall av barnförlamning har de senaste dagarna inträffat i Uddevalla. Sjukvård.

1947-10-27 Kylig var natten men stämningen var god, kön var lång för att få Dynamo-biljetterna. Bild.

1947-10-27 Folkpensioneringens nya kostym får modernt snitt. Social.

1947-10-27 Hjonens försvinnande. F.E.K.

1947-10-28 Modern marketenterirörelse ger hjälpkassa åt arbetarna. Varvet. Bild.

1947-10-28 Muddring i Uddevalla hamn, inseglingsrännan och vid Badökajen.

1947-10-28 Marinchefen ser på Uddevallavarvet.

1947-10-28 Kasenabben i betongskrud. Import av USA-järn räddade från artbetsstopp på  varv.

1947-10-28 Den första båten sjösättes inom de närmaste dagarna. Varvet. Båtar.

1947-10-28 Bitsockerbrist i Uddevalla. Sockerbolaget har svårighet med arbetskraft.

1947-10-28 20 000 säckar cement har förbrukats för den nya varvskajen och utrustningspiren.

1947-10-28 Varvet får sin egen sjukstuga.

1947-10-28 44 personer döda vid flygolycka Istanbul-Athen, åtta var svenskar.

1947-10-28 """Vad fordom hänt"". Politikern Per Albin Hansson föddes år 1885."

1947-10-28 Torskfiske I Gullmarsfjorden blev bläckfisk istället 8 stycken a ca 5kilo.

1947-10-28 Lyses nya moderna ålderdomshem, Västra Sveriges vackraste bostad.

1947-10-28 Tjörnflickan Elvi Olofsson hittades död vid järnvägstunneln i Ljungskile.

1947-10-29 Strid mellan häst- och örn. Djur.

1947-10-30 Kasenbebyggelse med 505 lägenheter.

1947-10-30 Redan 1557 byggdes fartyg i Uddevalla. Varv. Båtar.

1947-10-30 Lagfart för Lantbrukare Gunnar Trogen å tomter i kv Sundberg, köpt av Axel Weifo. Fastighetsaffär.

1947-10-30 Generalplan för hamnens utbyggnad snart klar.

1947-10-30 Den första tobaken i Uddevalla hamn.

1947-10-30 SJ ombesörjer godsforsling i samband med järnvägstransport vid Uddevalla Hamnstation. Annons.

1947-10-30 Den första tobakslasten har kommit till stan med Malmö-ångaren Bakefors. Båtar.

1947-10-30 En bild över Kasenabben vid sekelskiftet.

1947-10-30 Klädesholmens kyrka 150 år.

1947-10-30 Lokförare Nils Hernow uthus måste bort, missprydande för omgivningen. Rivning.

1947-10-30 På vattenbristens konto. Spannmål hopas vid de kvarnar som ännu går.

1947-10-31 Vikarna i Ellenösjön fyllda av pappersved. Bild på vagnar med ved på Lelångenjärnväg.

1947-10-31 När koleran kom till Uddevalla av F.E.K. Många namn uppräknade.

1947-10-31 Fortsättningskolan i Uddevalla består, åttonde skolåret skjuts på framtiden.

1947-10-31 Gullmarsbryggan i Lysekil behöver omsyn. Hamn.

1947-11-01 Tavel-donation av dir Schwab fin gåva till Uddevalla museum.

1947-11-01 Bäveån förmår nätt och jämt hålla Uddevalla med vatten nu.

1947-11-01 Inomhustemperaturen skall vara minst 18 grader under dagen enl Medicinalstyrelsen.

1947-11-01 Värmestandarden: Vid normal vinter 16 grader på dagen och 14 på natten.

1947-11-01 Ur Bohusläningen för 50 år sedan.Tre ing. till Strömstad, för ändring av järnvägen.

1947-11-01 Klädesholmens kyrka 150 år-stor högtidlighet.

1947-11-01 Skärpt ransonering av elektrisk kraft för bostäder. Industri. Annonns.

1947-11-03 Affärsöverlåtelse: Uddevalla Fotomagasin, Ragnar Hogman till fotograf Olov Almén.

1947-11-04 Samhällsförbundet inbjuder till möte med löparidolen Gunder Hägg. Föreningar Idrott.

1947-11-05 Auktion å Lagerbergsgatan 53 för Thordén Lines I Uddevalla lösöre. Varv. Båtar.

1947-11-05 Gnällens skola tros upphöra inom två år. Fin Bild.

1947-11-05 Posthuset vd Lagerbergsgatan tillbygges. Telefonen behöver större utrymmen. Byggnad.

1947-11-05 Finskt busliv på svenska sidan av Torneälv. Polis.

1947-11-06 Jordbrukstävlingar på Kasens egendom.

1947-11-06 Tågolycka på Bohusbanan vid Gbgs-Tingstads station, oljetåg påkördes.

1947-11-08 Christian Geiger övertar Frank Zachaus advokatbyrå som drivits av Bertil Svensson.

1947-11-08 Bensin, Jourtjänst. På grund av körförbud och gällande elransonering. Annons.

1947-11-08 Hensebacka ett forum för länets skogsägare. Bild.

1947-11-08 Fiskebäckskils sjöfartsmuseum skänkes till Uddevalla museum. Båtar. Bild.

1947-11-10 Regeringen har bifallit  brandstyrelsen i Uddevalla att tills vidare inneha radioanläggning.

1947-11-11 70 år fyller Annette Lidberg. Hon har i många år arbetat vid tvätten i Uddevalla varmbadhus.

1947-11-11 Smedmästaren Johan Algot Andersson, Kyrkogårdsgatan 6. Död.

1947-11-11 Ett nytt robotplan snabbare än ljudet har vid prov nått en hastighet av 2400km-tim. Flyg.

1947-11-12 Nykterhetsnämndens representanter lever inte som de lär. Alkohol.

1947-11-12 50 år fyller telegrafkommisarien Gustaf Jungerfelt.

1947-11-12 Hitlers svärmor Franziska Braun frikändes av den zifieringsdomstolen.

1947-11-13 Donation till Uddevalla Missionsförsamling av Lisa Larsson Kämpegatan 26.

1947-11-13 Lagfart: Gustaf Elof Andreasson- och Elsa å tomt 13 i kv Herrestad köpt av Carl Ek. Fastighetsaffär.

1947-11-13 Lagfart: Uno Holmer å tomt nr 3 i kv S.t Anna köpt av Mea Lindebergs dödsbo. Fastighetsafär.

1947-11-13 Om ungdomsgården på Walkesborg. Bild.

1947-11-13 Bilder från ungdomsgården vid Walkersborg.

1947-11-13 Lagfart för Eleonore Adler-Johanna Maria Larsson-Jonas F. Holmdahl, V. Kråkhagen. Fastighetsaffär.

1947-11-13 Lagfart: Helge Sigvard Sigurdsson å  stadsäga nr 398, arv efter sin maka Märta. Fastighetsaffär.

1947-11-14 Fr.o.m.14 nov är vår nya adress Parkgatan 8, Hadar Schmidt.  Annons.

1947-11-14 Glädjebudskap: Skyltsöndag offentliga julgranar med elljus undantag från restriktion.

1947-11-14 Årets Litteraturpris tilldelas franske författaren Andre Gide. Utmärkelse.

1947-11-14 Tullkarlen i Mollösund av F.E.K.

1947-11-15 50 år fyller sadelmakaren Olof Samuelsson, Samnerödsvägen 2, anställd vid regementet.

1947-11-15 70 år fyller frisörmästaren Axel R. Magnusson.

1947-11-15 Polis tog tjuv på bar gärning. 70 kr hos Standard Herrekipering. Affär.

1947-11-15 År 1900 kostade rakningen 10 öre och klippning 25 öre i arbetarnas raksalong. Näringsliv.

1947-11-15 Frisörmästare Axel R. Magnusson berättar, år 1900 kostade en rakning 10 öre och klippning 25 öre. Affär.

1947-11-15 Civilingenjören Henry F. Thorburn död, 72 år.

1947-11-17 Allmän visning av Ungdomsgård på Walkesborg.

1947-11-17 Henry F. Thorburn, död. 72 år.

1947-11-17 Enbart höghus i Uddevallas centrum först på 1960-talet, bild på typisk 1800-tal.

1947-11-17 60 år fyller konsuln James Öhrnberg.

1947-11-18 Vägarbete åter igång Uddevallas infart från Dal förbättras vid Lane.

1947-11-18 50 år fyller redaktionssekreteraren vid Bohus Posten Gustaf E. Karlsson.

1947-11-18 Gruppbild på landslaget med bröderna Nordahl- och Liedholm. Idrott.

1947-11-19 Högvaktspremiär för hemvärns-pojkarna på Stockholms slott. Regemente.

1947-11-19 28-åriga diakonissan Birgit Thorman, Sveriges första kvinnliga buddistmissionär.

1947-11-19 Postman får själv ploga sin väg under vintrarna, och har också med sig postväska på 30 kg.

1947-11-20 Ungdomsgården hade igår premiär och öppnade sina portar på Walkesborg.

1947-11-20 Lagfart: Osborn Bagge tomt 8 i kv Hegardt, i arv efter sin fader Joseph Bagge.

1947-11-20 Lagfart: Lars Nordström å Kopparsberg köpt av John R Johansson.

1947-11-20 75 år fyller grosshandlaren konsul Herman Sanne.

1947-11-20 Nära att få älgtjur på kofångaren. Djur.

1947-11-20 19 unga svenska flygare i döden. Flygolycka i Etiopien.

1947-11-21 """Vad fordom hänt"". Selma Lagerlöf  född år 1858, hennes arbete äro översatta till de flesta kulturspråk."

1947-11-21 75 år fyller Alfred Rönnau, tjänsteman vid Kullgrens Enka.

1947-11-21 Fårull blir garn i Kville. Ny Industri i Rabbalshede ger 25 personer arbete. Arbetsmarknad.

1947-11-22 Verkstadsskolan får även ett elevhem i Schwartsmansfabriken. Kvarteret Dagson.

1947-11-22 """Vad fordom hänt"". Det första telefonsamtalet, Stockholm- Malmö äger rum."

1947-11-22 Kulturminnen samlas i nystartat museum. Bild på Svenneby gamla kyrka.

1947-11-22 Pix-fabriken firar 50-årsjubileum.

1947-11-24 Thordén Lines AB. Mycket om Uddevallavarvet. Båtar.

1947-11-24 Det blir ingen hamn för olja på Sörvik. Engelska BP har tackat nej. Petroleum.

1947-11-24 Att föret ofta är trögt i portgången fick man erfara vid lördagens sjösättning på Uddevallavarvet.

1947-11-24 Bohusläningar bör orienteras åt sjön. Varv.

1947-11-24 Folk i tusental på sjösättningspremiär vid Uddevallavarvet.

1947-11-24 "Erotisk Thriller ""Sjätte Budet"" med Ester Roeck Hansen på biograf  Aveny."

1947-11-24 """Att segla är nödvändigt"". Mannen bakom verket skeppsredare Gustaf  B. Thordén. Berättelse. Bild."

1947-11-25 Köpmännens höstmöte, skyltsöndag den 7 dec. Den 24 dec. stänger affärerna kl. 2.

1947-11-26 Tjörnborna ger sig inte, ny uppvaktning i brofrågan.

1947-11-26 Varmbadhuset i Munkedal moderniserat och invigt.

1947-11-26 Tre familjer husvilla vid brand i Lysekil, Dalskogen.

1947-11-26 Skolan förr och nu i 40 års-perspektiv. Sten Kristiansson.

1947-11-27 60 år fyller charkuterihandlaren Elof Johansson, Östra Gröngatan.

1947-11-27 Flygande I17 officer berättar: Skål i Budapest när tyska planet sköts ned i Uddevalla.

1947-11-27 Lagfart: Uddevalla Stad å Bärgshagen som staden köpt av Uddevalla kyrka. Fastighetsaffär.

1947-11-28 Brand på mudderverket Thor skadorna omfattande. Hamn. Båtar.

1947-11-28 Hårt meningsutbyte när länet fick rättarskola. Ture Malmgren vägrades inträde.

1947-11-28 Slakteriets charkuterifabrik får en kapacitet på 50 000 kg i veckan. Bild.

1947-11-28 TV och bildradion i Sverige.

1947-11-28 Dingleskolans jordbruk utökas med Bärby och Rom.

1947-11-29 Ur Bohusläningen nov 1897 Tornväktare skrev till Fullm att få sluta kl 5, ingen eldsvåda.

1947-11-29 De elektriska ledningarna på södra Stadsfjället sättas under spänning 30 nov.

1947-11-29 Affärsöverlåtelse i Hedekas från C.W. Olausson till C. W .Olsson. 1 dec 1947.

1947-12-01 31 årige Torsten Edvin Antonsson överkörd av tåg, Kristinebergsvägen. Järnväg.

1947-12-01 Ny klocka ringde in Klövedalskyrkans sekelminne. Tjörn.

1947-12-01 65 år fyller fotografen Oscar Färdig.

1947-12-01 Hede kyrkan 60-årsjubileum.

1947-12-02 Dödsstrålen-verklighet i USA. Krig.

1947-12-02 20-årige Uddevallabon Kurt Klefberg dödade 23-åriga Helga Hermansson från Tossen.

1947-12-02 Dir Sahlgren: Byfjorden kan ej skyddas som ett strandägarnas privata badkar.

1947-12-02 Om Gravarne: På Kungshamns önskelista bör bli isvinterhamn.

1947-12-03 Perfekt service får man säga det är att ett tipsombud ombdesörjer till vinstresultat för tipparen. Affär.

1947-12-03 Klefberg erkänner, bjöd först äpplen högg sedan kniv i bröstet på flickan. Bild.

1947-12-04 Lagfart: K. m:t och kronan å Bulid 1.10 köpt av Olga Johansson. Regemente.

1947-12-04 Tågtjuvar härjar på linjen Göteborg-Uddevalla. Järnväg.

1947-12-04 Fjällbacka-Kville. Badgästernas avigsida. Sommargäster ha köpt ett 40-tal hus.

1947-12-04 Backamo för 100 år sedan av F.E.K.

1947-12-04 Lagfart: Viktor Agermark å stadsäga 1318N som han köpt av Per Holm.

1947-12-05 Normalt med regn i Uddevalla: Novembers nederbörd gav miljontals kilowatttimmar. Energi.

1947-12-05 Lagom till 70-årsdagen får Lane Ryrs Kyrka elljus.

1947-12-05 Hunnebostrand en betydande Industri-handels- och turistort.

1947-12-06 Ett bilmissöde inträffade å skärbygdevägen strax söder om Holkedalsbron. Olycka.

1947-12-06 Ny Thordénbåt levereras idag från Hammarbyverken, Stockholm. Varv. Båtar.

1947-12-06 Bohusläns regementes skjutfält (skytte) i Ramsvik, begär medel för förvärv .

1947-12-06 Lane rättegångsdag indragen 1000-årig tradition bruten. Bild.

1947-12-06 Bohusläningens guldmedaljör 1946 Lennart Johansson Kungälv. Idrott.

1947-12-06 Anna Maria Theresia Thelander, maka till rektor Tedde Thelander, död. 64 år.

1947-12-08 Advent tände ljus i Lane 75-åriga kyrka.

1947-12-08 Minnen från Lanetinget av F.E.K.

1947-12-08 Åkeriägaren Johan Fredrik Jansson.död. Moderniserade från hästar till bilar.

1947-12-09 85 år fyller förre nederlagsarbetaren Carl Albin Pettersson, Kålgården 4.

1947-12-09 Det största barnbidraget i Uddevalla till nio syskon - 65 kr barn och kvartal. Social.

1947-12-09 Några bestsellers i julbokfoden, i år skall det vara svenska böcker i tomtesäcken. Högtid.

1947-12-09 Kung Gustaf V 40 år som regent. Kungligt.

1947-12-09 Kung Gustaf  V  80 år, älskad och hyllad av svenska folket. Kungligt.

1947-12-10 Sju lärare lämnar folkskolan Elsa Beer, Signe Engelke, Elvira Gustafsson. Avgår.

1947-12-10 När kyrkoherden hade ladugård och Prostängen var trädgård. Uddevalla kyrka.

1947-12-10 Firma Harald Linder 75 år. Affär. Jubileium.

1947-12-10 65 år fyller Axel Lange.

1947-12-10 Lagfart för frök. Hedvid Astrid Eira Andersson å stdsäg 1318E köpt av Erik Johan.

1947-12-10 7000 000 kronor i fonder har Uddevalla kyrka.

1947-12-10 Ljungskiles vattenförsörjning tryggas genom djupborrningar.

1947-12-10 Ljungskileskolan köper lärare- och elevbostad. Bild.

1947-12-10 Dingle och Hällevadsholm betydande kulturcentra.

1947-12-10 Önne Stora i Järbo som von Döbeln innehade 1793-1806. Berättelse. Bild.

1947-12-10 Brastad får ny fabriksindustri inom sten.

1947-12-10 Lussefirandet i gamla tider i Bohusbygder av Konrad Ekdahl. Seder o bruk.

1947-12-11 Höstens uppskattade författarinnor, I, Browallius, A, Lyttkens, M, Stiernstedt och E, Wägner.

1947-12-12 Elektriskt ljus i vacker skidstuga, Fasseröd. Energi. Bild.

1947-12-12 I Upplysningens tjänst av F.E.K. om belysning.

1947-12-12 Gillets Kafé- och Resanderum före detta Korpen, Hamngatan 17.

1947-12-12 I en härlig terräng ligger UIS skidstuga vid Fasseröd. Byggnad.

1947-12-12 Hemkonsulenten Birgit Fröman leder kurser i att fläta halm, göra julbockar -och stöpa ljus. Hemslöjd.

1947-12-12 Munkedal storhamn i vardande.

1947-12-12 Hitlers bunker sprängd i luften. Krig.

1947-12-13 """Vad fordom hänt"". Herrgården i Rottneros, eldhärjades oersättliga konstföremål förstördes år 1929. Brand."

1947-12-13 För 50 år sedan; Auktion å Uddevalla rådhus för utarrendering av Brattska donationsäng.

1947-12-13 Folkpartiet i Uddevalla annordnade luciafest på teatern. Föreningar. Politik.

1947-12-13 """Vad fordom hänt"". Sten Sture den äldre död år 1503."

1947-12-13 Spökelser. F:E.K.

1947-12-13 Ny dirigent för manskören, musikdir Harald S Olsson efter Bengt Eriksson.

1947-12-14 Årets lucia för Bohuslän-Dal heter Ulla-Maj Nilsson.

1947-12-15 Militärmusiken i fara av F.E.K.

1947-12-15 Ulla-Maj Nilsson Bohusläns-Dals lucia korades i Kongresshallen i Uddevalla. Seder o Bruk.

1947-12-15 Uddevalla BTK tog rubb- och stubb i bordtennis-DM. Idrott.

1947-12-15 En böndernas förtroendeman avgår. Dingle Mejeriförening hyllar Rektor E. Ernest.

1947-12-15 Psalmsång utan orgelmusik i Käringö och Öckerö kyrka.

1947-12-16 2.100 folkpensionärer i Uddevalla. Ny pensionsreform.

1947-12-16 F. bankdir Thor Axel Afzelius Död.

1947-12-16 Tolv vittnen hördes i mål om rattfylleri. Polis.

1947-12-16 Hedekas går raskt framåt, bild på brandstation och skolhus under byggnad.

1947-12-17 2.100 folkpensionärer i Uddevalla.

1947-12-17 Tegneby sparbank fyller 60 år. Orust.

1947-12-17 Arbetet med vägen i Munkedal har börjat vid Nordbergska slöjdskolan.

1947-12-17 En sagoberättelse Anders Backman i Holm, född i statarhem. Bild.

1947-12-18 Idag öppnas Wiköös Frukt & Konfektyraffär, Parkgatan 10.

1947-12-18 Uddevallanejdens andelsmejeri byter namn - Mejeriföreningen i Uddevalla.

1947-12-18 Modelltillskärare Sigvard Jirdell hos Schwartzman & Nordström berättar om järvt herrmode.

1947-12-20 """Vad fordom hänt"". Johan III Gustav Vasas älsklingsbarn föddes år 1537."

1947-12-22 500.000 till uddevallabarns studier. Max Albin Dahlgrens fond klar att träda i funktion.

1947-12-22 Telefon i Ammenäs, Grohed, Köperöd, Lane Herrestad, Lane-Ryr, Resteröd o Viganseröd.

1947-12-22 Kyrkgummor i Uddevalla den unge Birger Simonssons första modeller. Konst.

1947-12-22 Man bröt benet under skridskoåkning. Olycka.

1947-12-22 Förre Folkskoleinspektören Dr. Carl Agner död. 72 år.

1947-12-22 Hanna Lovisa Charlotta Lindström vid spinnrocken, en teckning av Prof. Birger Simonsson. Konst.

1947-12-22 """Vad fordom hänt"". Första telefonförbindelsen mellan Sverige-Finland öppnas år 1928."

1947-12-22 Bordtennisklubbar har stiftats i Tengneby- och Mollösund. Idrott.

1947-12-23 Thure Malmgrens stolta riddarborg i Uddevalla har utsatts för vandalisering. Byggnad.

1947-12-23 Gasen tog slut för uddevallaborna, beror på mycket julbak- och kokning.

1947-12-23 Stadens julgran på plats 14 meter hög, tagen från Fagerhult.

1947-12-23 """Vad fordom hänt"". Bolagsordning för svenska tobaksmonopolet år 1914."

1947-12-24 Gran rest igen. Seder o bruk.

1947-12-24 Om Kville gamla kyrka.

1947-12-24 Seder- och sägner från Bohuslän. De dödas jul. Seder o bruk.

1947-12-27 Landskapsmatchs. Idrott.

1947-12-28 """Vad fordom hänt"". Frälsningsarmén börjar sin verksamhet år 1882."

1947-12-29 """Tappa inte Sugen"". Ny film med Nils Poppe och Annalisa Ericson. Bio."

1947-12-29 60 år fyller gasmontören Karl Aug. Johansson, Ramneröd. Trotjänare vid gasverket.

1947-12-29 Carl Agners jordafärd, kyrkoherde var Ankar från Stockholm. Död. Bild.

1947-12-29 90 år fyller skomakaren och bygdespelemannen Niklas Larsson, Liane.

1947-12-30 Flateby gård i Valbo Ryr-ett utplånat storgods. Kyrka. jordbruk.

1947-12-30 Elransonen oförändrad. Energi.

1947-12-30 Kungen har broderat ett antependium, som skänkts till First Evangelical Lutheran Church. Kungligt.

1947-12-30 Edvard Perssons besjungna gods och herrgårdar har blivit illa åtgångna, vad Valbo Ryr beträffar. Berättelse.

1947-12-31 Fantasier i en veckotidning om Tureborg. Berättelse.

1947-12-31 Under Juldagens högmässa exploderade en mina som kom att skaka kyrkans grundvalar. 

1 kommentar:

  1. Intressant skildring av ett år i det dåtida Uddevalla.

    SvaraRadera