2009-09-20

Nu stämmer texten på stationshuset igen


(BHK har tagit bilden och tipsat Uddevallabloggen)
Efter 106 år stämmer fr o m idag äntligen texten på Uddevalla Centralstation. Ja uppgiften om avståndet till Skee station har i och för sig stämt hela tiden men texten kom upp i december 1903 då Norra Bohusbanan invigdes och då var Skee slutstation.
Och fr om med idag vänder alltså tåget i Skee på grund av arbetena med E:6-an. Passagerarna till Strömstad får istället under 33 månader framåt byta till buss i Skee.
Bohusbanan var statlig redan från början men från Skee till Strömstad byggdes en privat tvärbana eller bibana som den också kallades. Den invigdes faktiskt samtidigt. Senare kom den att utgöra sista delen av Bohusbanan till Strömstad.

(Bild Jan Aronsson)
Avsikten med att ha Skee som slutstation var förstås att Bohusbanan skulle fortsätta på en bro över Svinesund och anslutas till Östfoldbanan. Men tyvärr! Unionsupplösningen 1905 kom i vägen och planerna fullföljdes aldrig.
Det fanns planer på flera tvärbanor men bara två byggdes, Skee - Strömstad och Lysekilsbanan. Den mest spektakulära var banan som planerades från Ödsmål, på bro via Svanesund över till Orust och vidare mot Ellös. Det hade vart nåt!
En kuriositet i sammanhanget. När sträckan Uddevalla - Skee invigdes i december 1903 har Bohusläningen en liten notis där "de resande uppmanas att medföra egen belysning".
Jag sökte på ordet järnväg i Tidningsarkivet och fick många träff. Här kommer träffarna fram t o m 1909:
1862-04-03 Kallelse till information om järnväg mellan Uddevalla-Vänersborg. Järnväg.
1862-06-19 Järnvägen stambanan Göteborg-Örebro sammanbunden. Järnväg.
1862-08-14 Staden har beslutat sig för järnväg UVHJ. Gåvor till museet. Gåva.
1863-04-27 Även Värmland vill ha UVHJ-järnvägen.
1863-08-03 Järnvägen Borås-Herrljunga invigd. Invigning.
1864-03-18 Nya undersökningar angående järnvägen.
1864-04-15 Beslut fattat igår om UVHJ-järnvägen.
1864-04-19 Järnvägsarbetena påbörjas. Bank över Brattska ängen. Järnväg.
1864-06-03 Järnvägsbanken börjar ta form. Stora stentransporter genom staden. Järnväg.
1864-08-19 Intressanta fynd vid järnvägsbyggandet på Marieberg och Samneröd. Museum.
1865-05-02 Hamnen, järnvägen- och kajerna.
1865-05-23 Tvåvåningshus av trä med 18 rum måste flyttas p.g.a. järnvägsstationen. Järnväg.
1865-05-23 Första skeppslasten med räls till järnvägen kom från England. Järnväg.
1865-07-04 Rapport över hittills utförda järnvägsarbeten. Järnväg.
1865-08-22 3 500 man arbetar med järnvägen.
1865-09-26 Om hängbron över Göta älv. Järnvägen.
1865-10-24 UVHJ:s första lok snart färdigbyggt vid Trollhättans Mek.verkstad. Järnväg.
1866-01-19 Järnvägsarbetena går skyndsamt. Järnväg.
1866-01-26 Järnvägshotellet, Uddevalla i närheten av stationen. Annons.
1866-02-18 En första tur på en del av järnvägen.
1866-02-18 UVHJ. Lok når Grunnebo för första gången. Järnväg.
1866-04-17 Varning till allmänheten att "taga gångstigar" inom järnvägens område.
1866-04-24 Järnvägen får sina vagnar från Frankrike.
1866-05-01 Järnvägsbron över Bäveån börjar byggas.
1866-06-15 Rapport över järnvägsbyggandet. Järnväg.
1866-08-14 Expropriation för järnvägen.
1866-09-11 Järnvägsarbetaren E. Johannesson från Svartbäcken död i Karlstad.
1866-09-25 Järnvägen Uddevalla-Vänersborg sammanbyggd inom 14 dagar. Kommunikationer.
1866-10-05 Första lokomotivet har gått hela järnvägen mellan Uddevalla-Vänersborg. Kommunikationer.
1866-10-12 Järnvägstrafiken öppnas Uddevalla-Salsta. Annons.
1866-10-19 Från järnvägsinvigningen.
1866-11-23 Redan livlig trafik på järnvägen i Uddevalla.
1866-11-30 Järnvägen expropierar delar av Samneröd. Ägare Rosenqvist.
1867-01-29 Om gasbelysningen i den nya järnvägsstationen. Gas.
1867-02-12 Järnvägen trafikeras mellan Uddevalla-Grästorp samt mellan Håkantorp-Herrljunga.
1867-03-05 Rekognoscering gjord för järnväg mellan Fredrikshald och Uddevalla. Järnväg.
1867-05-10 Tåg skall nu gå hela järnvägen Uddevalla-Herrljunga.
1867-05-17 Om första tåget på järnvägens hela sträcka. Claes Adelsköld heter järnvägen.
1868-02-26 Dödsolycka vid järnvägsövergången vid Ramseröd. Olycka.
1874-07-03 Två tåg i vardera riktningen på UVHJ-järnvägen enligt tidtabellen. Järnväg.
1877-07-03 Uddevalla arbetareförening har gjort järnvägsutflykt till st. Alnö. Föreningar.
1878-12-30 Snöoväder hindrade järnvägstrafiken på UVHJ. Väder.
1879-02-17 Järnvägsolycka på rangerbangården i Uddevalla. Järnväg.
1879-04-28 Stort jubel när första jernvägståget gick genom Åmål. Järnväg.
1879-07-21 Invigning av Dalslandsjärnvägen. Invigning.
1881-04-14 Nya telegrafstationer vid Dalslands järnväg.
1885-09-05 Om Lysekil-Frändefors järnväg.
1886-02-02 Tågurspåring vid Ängebackens station. Järnväg. Olycka.
1886-07-31 Det första spadtaget togs i går å Göteborgs-Varbergsbanan. Järnväg.
1886-09-14 Största tåget som passerar järnvägen från staden bestod av 40 vagnar. Järnväg.
1886-11-30 Nidingsdåd mot järnvägen vid Groröd, Ängebacken. Polis.
1887-01-15 Trafikchefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg grefwe A. Taube död, 65 år.
1887-08-18 Omkring 40 qvinnor äro för närwarande anställda wid swenska statens järnvägar.
1887-10-06 Bohuslänska järnvägsfrågan.
1888-09-06 Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg skall få nya passagerarvagnar. Järnväg.
1888-10-25 En ändamålsenlig väg har färdigställts vid Uddevalla järnvägsstation. Järnväg.
1888-12-04 Insändare angående järnvägsförslagen i sydvästra Dalsland. Järnväg.
1888-12-08 Ett ovanligt stort tåg på UVHJ-banan, 29 vagnar och 2 lok ankom till Uddevalla igår. Järnväg.
1889-02-14 Järnvägstrafiken mellan Uddevalla-Herrljunga är inställd idag på grund av stora snömassor. Järnväg. Väder.
1889-05-02 Ansökan om järnvägsspår till den tilltänkta tunnfabriken sydost om Skansberget. Järnväg.
1889-05-21 En ny postkupé för Uddevalla-Herrljungabanan, har levererats af Kockums mekaniska i Malmö. Järnväg.
1889-12-07 Måndagen 16 december sker jernvägsinvigningen Mariestad-Kinnekulle. Järnväg.
1890-12-06 13 592 resande under oktober månad i år, af Uddevalla-Herrljungabanans järnväg.
1891-08-15 Lelångenbanan planeras. Järnväg.
1892-12-01 Den nya vägen till järnvägen.
1894-10-09 Nidingsdåd på Uddevalla-Lelångensjärnväg. Kommunikationer. Olycka.
1895-04-09 Munkedals nya järnvägslok kom till Saltkällan med båt.
1895-06-22 Längdbanan genom Bohuslän. Järnvägsmötet i Kviström.
1895-06-25 Längdbanan genom Bohuslän. Mötet i Lysekil. Järnväg.
1895-08-01 Uddevalla-Lelångenbanans invigning. Järnväg.
1895-08-24 Det första lokomotivet som tillverkats å Trollhättan, levererades i maj 1865 till UVH-järnväg och fick namnet "Trollhättan".
1895-09-10 Rapport från Lelångenbanan sex veckor efter invigningen. Järnväg.
1895-12-03 Raset på Munkedals järnväg vid Lilla Foss.
1897-03-09 Längdbanan genom Bohuslän. Järnväg.
1897-05-20 Hinder i järnvägstrafiken. Järnväg. Kommunikation
1897-07-31 Litligt vid Uddevalla Järnvägsstation vår centralplan. Järnväg. Hamn.
1897-08-05 Hästtjuv anhölls vid järnvägsstationen. Polis.
1898-02-12 Livlig trafik Uddevall-Herrljunga banan. Järnväg.
1898-03-31 Tretton millioner till stadsbana Göteborg-Skee. Järnväg.
1898-09-06 Osedvanligt många (omkring 800 personer) reste med aftontåget Uddevalla-Herrljunga i söndags. Järnväg.
1899-05-02 16-åring snattade en messingstrissa från en järnvägsvagn. Dömd till 15 kronors böter. Polis.
1899-12-16 Järnvägen genom Bohuslän. Stationsanläggningar föreslås av Järnvägsstyrelsen.
1900-03-24 Arbetet å den stora järnvägstunnel vid Kärra i Herrestads socken har i dagarna tagit sin början. Järnväg
1900-09-27 Herrljunga station genomgår förnärvarande en vidlyftig om- och nydaning. Järnväg.
1900-10-20 Statsbanan genom Bohuslän. Vid statsbanebygnaden är f.n. Anställda 1.046 arbetare. Järnväg.
1901-09-05 Ödesdigert ras vid järnvägsbygget dödade två och skadade fyra.
1901-09-12 De två döda järnvägsbyggarna begravda på Ramnröds kyrkogård i Uddevalla.
1901-11-30 Våldsamt uppträde i Munkedal, en järnvägsarbetere skjuten. Polis.
1901-12-03 Det av järnvägsarbetare förövade svåra brottet i Munkedal. Polis.
1902-01-25 Kasebukten fylls med snäckskal från bankarna vid Bräcke. Järnväg.
1902-02-22 Bohusbanan genom Kålgårdsberget? Järnväg.
1902-05-07 Det blir järnväg genom Kålgårdsberget. Extrablad.
1902-05-10 Statsbanan genom Uddevalla. Järnväg.
1902-06-02 Alltfler järnvägsarbetare ger sig iväg. En del lämnar kvar brummande björnar.
1902-07-05 39 hus rivs eller flyttas för Bohusbanans framdragande. Järnväg.
1902-09-12 UVHJ järnvägens kamratförening bildad.
1903-09-26 Husflyttningarna för Bohusbanan genomförda. Järnväg.
1903-12-15 Järnvägen är nu klar från Uddevalla till Strömstad.
1903-12-15 Invigning av järnvägen mellan Uddevalla och Skee.
1903-12-17 Bohusbanans invigning. Järnväg.
1903-12-17 Bohusbanan-UVHJ, lokalt järnvägsspår mellan de båda stationerna.
1904-06-21 Bohusbanan. Tunnelarbeten i Skeppsvikentunneln. Järnväg.
1904-10-29 Planer om järnvägshotell. Byggnad.
1904-11-12 Svår sprängolycka i järnvägstunneln i Skeppsviken.
1904-11-22 Järnvägsarbetena vid Kasen.
1904-12-15 Bohusbanan-Järnvägen. Kålgårdsbergstunneln beräknas kosta 70000 kr.
1904-12-22 Järnvägen-Bohusbanan. Blockad mot arbetet i Kålgårdsbergstunneln.
1904-12-24 Järnvägen-Bohusbanan. De resande uppmanas medföra egen belysning.
1905-03-02 Järnvägen-Bohusbanan. Arbetsblockaden mot Kålgårdbergstunneln.
1905-06-20 Sprängsningsolycka i Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.
1905-06-27 Bild på det första elektriska lokomotivet vid Sveriges stadsbanor. Järnväg. Ur B-tidningen.
1905-07-27 Lelångebanan i Uddevalla firar 10-årsjubileium den 28 juli. Järnväg.
1905-08-05 Bohusbanan. Sprängningar i Kålgårdsberget. Järnväg.
1905-11-23 Bohusbanan. Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.
1905-12-02 Bohusbanan. Hastighet 50 km i timmman. Järnväg.
1906-01-13 Ny olycka vid Bohusbanan. Ras i Kålgårdsbergstunneln. Tre döda, två svårt skadade. Järnväg.
1906-02-24 Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.
1906-05-10 Bohusbanan. Kålgårdsbergstunneln genomsprängd. Järnväg.
1906-08-25 Kålgårdsbergstunneln mot sin fullbordan. Järnväg.
1906-09-15 Bohusbanan. Första tåget genom Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.
1906-10-02 Bohusbanan. Järnvägsbron över Bäveån har nu påbörjats.
1906-11-06 Inspektionsresa på delen Göteborg-Uddevalla. Öppet för allmänheten. Järnvägen.
1906-12-04 Statsbanornas jubileum den 1 december 1906, 50 årig tillvaro. Järnväg.
1906-12-09 Det stora järnvägsmötet i Uddevalla. Extrablad. Söndagsupplaga.
1906-12-11 Om det stora järnvägsmötet i Uddevalla.
1907-01-01 Järnvägsporten vid Norrtull i Uddevalla. Ett 40-årsminne. Obs! Endast årtal stämmer. Julbilaga.
1907-11-09 Gångbana till statens station från vägporten vid Norrtull till avfartsv. Järnväg.
1908-01-14 Järnvägsrestaurant å statens station i Uddevalla skall anordnas i 3:e klassen.
1908-02-02 Lelångenbanan har fått en elegant inredd boggievagn med 42 platser. Järnväg.
1908-05-23 Järnvägsbron vid Norrtull är klar för kontrollbelastning nästa vecka.
1908-05-23 UVH järnvägsbro över gamla vägporten är nu undanskuffad och den utdömda järnväg.
1908-05-26 Ett missöde på Bohusbanan vid Lustig kulle. Järnväg.
1908-06-04 Den nya vägporten i Uddevalla vid norrtull är nu färdig. Idag börjar tågen passera. Järnväg.
1908-06-23 UVH-banans omläggning, Uddevalla stad köper mark för att dra banan runt Skansberget. Järnväg.
1908-06-23 Ny anhalt på Bohusbanan, vid Lustig kulle strax nedanför Höjentorp. Järnväg.
1908-10-02 Expropriationsärenden i Uddevalla med anledning av statsbanans framdragning. Järnväg.
1909-09-20 Rasen utmed Bohusbanan. Järnväg.
1909-10-19 Ras på Bohusbanan strax söder om Uddevalla. Järnväg. //

3 kommentarer:

 1. Intressant uppgift om tvärbanan från Ödsmål till Ellös! Var nånstans har du läst om den? Vet du mer i detalj hur den skulle gå, och hur de andra tänkta bibanorna skulle gå? (Fascinerande att föreställa sig t.ex. en järnväg ut till Tjörn eller nåt...)

  SvaraRadera
 2. Jag har sett kartor med de föreslagna tvärbanorna i Hushållningssälskapets arkiv. Det torde numera finnas i Vänersborg.

  Gunnar

  SvaraRadera
 3. Jag hittade en artikel i Bhsl 9 sep 2013 som handlar om en vandringsled längs historisk led. Platsen är vid Malö Strömmar och bort mot där Björnsundskanalen går. Folke Almegius, tidigare kultursekreterare på Orust guidade och berättade att "Här planerades en gång en stad med järnväg, hamn, rådhus, kyrkor och salutorg för 80 000 invånare. -Det finns de som säger att den enda arkitekten glömde var ett dårhus, säger Almegius. - Det satt han väl i själv, skämtar en av åhörarna." Hur som helst, en intressant tanke. Sedan har vi ju den gamla kustvägen från Marstrand över Tjörn, Orust och Skaftö och vidare till Lysekil som inte heller blivit verklighet. Och lär väl aldrig bli det heller?
  Lena Kjellman
  Flatön

  SvaraRadera