2009-09-01

70 år sedan andra världskriget inleddes

Det har väl knappast undgått någon att det idag är 70 år sedan andra världskriget inleddes genom Hitlertysklands anfall mot Polen.

Hur inverkade det på livet i Bohuslän och vad skrev tidningarna om krigshösten 1939? Nedan följer ett utdrag ur Tidningsarkivet. Vill du ha tag i någon artiklarna så ringer du Bohusläns Föreningsarkiv på tel. 0522-370 11. Läs mer om Tidningsarkivet här.

1939-09-01 Första tåget till Junofabriken gick igår över nya bron. Hamnspåret till söder högtidligen invigt. Invigning. Bild.
1939-09-01 "Sälternas järnväg" med nya järnvägsbron invigdes. Invigning. Bild.
1939-09-01 Stadsfullmäktiges ordförande Axel V. Johansson inviger bro och järnväg över Bäveån. Invigning.
1939-09-01 Sandöbron rasade katastrof vid brobygget över Ångermanälven. Olycka.
1939-09-01 Den 10 juni 1938 beslöt stadsfullmäktige att till trähusfabriken överlåta ett större markområde.
1939-09-01 Första tåget över Västerbron igår till Junohus. Järnväg.
1939-09-01 Underläkarbostäderna snart klara vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-09-01 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Uddevallas stora dagar juli-augusti 1814. Historia.
1939-09-02 Tyskland anfaller Polen. Stora strider. Krig.
1939-09-02 Privatkörning med bilar nu helt förbjuden. Fordon.
1939-09-02 Roddhusinvigning, bild av Uddevalla Roddklubb 1905. Idrott.
1939-09-02 Kungörelse om militärtjänstgöring. Förstärkt försvarsberedskap är anbefalld. Regemente.
1939-09-04 England och Frankrike förklarar Tyskland krig, upptakten till ett nytt världskrig.
1939-09-04 Godsägare Einar Harding, Höggeröd, Ljungskile, nära 57 år. Död.
1939-09-05 Rektor Thelander vid verkstadsskolan försvarade sig i rådhusrätten om skolans redovisning. Polis.
1939-09-05 Nybyggnaden vid Svenshögens sanatorium. Sjulvård.
1939-09-05 70 år fyller majoren O. F. Stjernman, Ljungskile. Regemente.
1939-09-06 Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté har nu kortregister på alla Uddevallas kvinnor.
1939-09-06 Nybyggnad vid Svenshögens sanatorium färdigt. Sjukvård.
1939-09-06 Aktuellt i Tanum. Två mejerier färdiga till våren. Byggnad. Bild.
1939-09-07 50 år fyller konsuln David B. Jacobowsky.
1939-09-07 Stiglands Radioaffär, Södra Hamngatan 14 (Före detta Waidele) Aga radio ensamförsäljare.
1939-09-08 Det gjutes nu vid södra kajen, Hamn.
1939-09-11 Uddevalla i kristider. Lugnt och tyst på bensintappen. Petroleum.
1939-09-11 Bild på nybyggnader i Kapelle.
1939-09-11 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Uddevalla stora dagar juli-augusti 1814. Historia.
1939-09-12 "Från det gamla Uddevalla" av Sten Kristiansson. Uddevallas stora dagar juli-augusti 1814. Historia.
1939-09-12 Urtima riksdag har bara sammankallats sex stycken sedan representationsreformen.
1939-09-13 78 år fyller änkefru Kristina Högström, har drivit begravningshandel. Död.
1939-09-13 Stort intresse för kvinnlig beredskap i Uddevalla över 3.000 anmälningar. Krig.
1939-09-14 Uddevallaborna får lära sig hem- och luftskydd på Chinabiografen. Civilförsvar.
1939-09-14 Fru Vivan Söderqvist, maka till poliskonstapel Sanfrid Söderqvist, död. 34 år.
1939-09-14 Klockareval i Svarteborgs församling, Kyrka.
1939-09-14 Nytt mordbrandsförsök vid Lysekils havsbad. Polis.
1939-09-15 Dalslandsbanan elektrifierad. Togs officiellt i bruk i natt. Järnväg.
1939-09-15 Inflyttningsklara byggnader vid Kilbäcksgatan Br. Carlssons- och Gunnar Perssons.
1939-09-15 "Likt & olikt". Om Stenbacken av F.E.K.
1939-09-16 Rök utan eld när brandfogdar var på skogsbrandskyddskurs. Utbildning.
1939-09-16 Gatunamnsberedning obehövlig f.n.? Georg Karlson med motion om tillsättande.
1939-09-18 Minnesvård rest på platsen för Valbo-Ryrs gamla kyrka.
1939-09-18 Barnträdgården börjar höstterminen i lokaler på Packhusgatan 13, Kindergarten. Barnhem.
1939-09-19 Kakelugnsmakaren Johan Amandus Julius Johansson, död. 75 år.
1939-09-20 Fältspatsfrakten från Kasenabben. Hamn. Båtar.
1939-09-20 Nylanders Eftr Tryckeri har flyttat till Kilbäcksgatan 40. Inneh. Sem Ohlsson. Annons.
1939-09-20 Badökajen utbygges- och förbättras. Beslut av stadsfullmäktige. Hamn.
1939-09-21 Skeppsvikens nya simbad är nu i det närmaste färdigt. Bild.
1939-09-21 "Likt & olikt". Marknader, bland annat Sannemarknan.
1939-09-22 Om tyska kyrkogården på Stensholmarna. Här ligger skalden Gorch Fock begravd.
1939-09-22 Sista stenbåten från Bohuslän minsprängd. Besättningen dödades. Tysk båt.
1939-09-22 Om byggandet av Junohusen på Egersberg. "Ångermanland". 28 hus klara till 1 oktober. Bostad.
1939-09-23 Professor Torgny Segerstedt talade inför fullsatt kongresshall. Rädda Europa från förtryck. Politik.
1939-09-23 Valla kyrka på Tjörn får en ny kyrkklocka.
1939-09-25 Psykoanalysen Sigmund Freud död 83 år. Död. Bild.
1939-09-25 Finsk ångare sprängd vid Hållö av tysk ubåt. Krig. Båtar.
1939-09-25 Havsfiskelaboratoriet behöver ökade lokaler. Myndighet.
1939-09-25 Fartyget Bohus har bemålats med nationalitetstecken på grund av krigsläget. Båtar.
1939-09-25 Kommunalfullmäktige avslog förslaget att försälja Dagsholms gård. Fastighetsaffär.
1939-09-25 Sagahuset, byggmästare Dahls storbygge vid Grönsakstorget skrider raskt mot höjden. Byggnad.
1939-09-25 Bleck- Plåtslageri och svetsningsarbeten C. J. Börjessons Eftr. Alg. Loren. Annons.
1939-09-25 Stig Wiberg arkitekt för Bohusläningens nybyggnad.
1939-09-26 Fler officerare måste utbildas åt landstormen. Vädjan till frivilliga krafter. Regemente.
1939-09-26 80 år fyller kapten Fritz Neiglick. Göteborg, född i Uddevalla.
1939-09-26 Uddevalla stad får låna 115.000 kr för vissa delar av Kasens egendom samt 48.500.
1939-09-27 Grundsund får ny kyrkklocka. Kyrka.
1939-09-27 Landstormslottorna i ny möteslokal. Årsmöte med utdelning av 10-årsnålar.
1939-09-27 Förre handlaren Axel Ferdinand Lundberg, Uddevalla, död. 82 år.
1939-09-27 Bilar Volvos träkolsbil startklar. Fordon.
1939-09-28 Kapellet i Munkedal, invigning i advent. Byggnadsarbetet fortskrider i rask takt. Kyrka.
1939-09-28 Förre stadsfogden Vilhelm Petersson död. 82 år.
1939-09-29 Folkets Hus Kafé i Uddevalla övertages av fru Anna Christoffersson.
1939-09-29 Eskilstunasliperiet, innehavare herr E. Blomstedt flyttar idag till Kålgårdsbergsgatan 12. Affär.
1939-09-29 50 år fyller kamreren Eric Kumlander, Uddevalla. 1917 kom han som bokförare till UVHJ.
1939-09-30 Uddevalla skall mörkläggas en natt i oktober. Ett led i luftskyddsövningarna. Regemente.
1939-09-30 Nu tre fiskeauktioner varje dag i Uddevalla. Hamn.
1939-09-30 Mörkläggningspapper inkommit och försäljes i parti. AB Högströms Pappersaffär.
1939-09-30 Tillstånd för bröderna. Steene AB, Uddevalla att förvärva Björbäck och Kodebacken.
1939-10-02 Aveckling av de statliga stenbeställningarna föreslås av socialstyrelsen. Näringsliv.
1939-10-02 Uddevalla kyrka renoverad, gamla bänkarna bort, ljudtak över predikstolen.
1939-10-02 Som redaktör av Bohus Posten inträdde 1 okt redaktören av Norra Hallands tidning.
1939-10-03 Bron över Sotenkanalen öppnas endast kl 05 och 20 under tiden 1 okt 1939--16 april.
1939-10-04 Domkapitlet avslog besvären angående överlärarvalet i Lysekil. Skola.
1939-10-04 60 år fyller godsägaren Gunnar Sanne, Morlanda. Bördig från Uddevalla.
1939-10-04 75 år fyller fru Augusta Lundberg. Känd för sina hembakade karameller.
1939-10-04 70 år fyller C.J. Forsberg, Uddevalla, 50 år i nykterhetsrörelsen.
1939-10-04 Bron över Bullaresjön vid Långvallsfors snart färdig.
1939-10-05 Västerlånggatans breddning, staden köper mark för 95 000 kronor. Vägarbeten.
1939-10-05 Livlig månadstorgdag, stor köplust vid VSS, höstdjursauktion.
1939-10-05 Änkefru Olena Wallgren, död, 97 år, Uddevalla äldsta invånare.
1939-10-05 Gerd Thorburn, född Sanne, maka till Bertil Thorburn. Död.
1939-10-06 Anders de wahl till Uddevalla. Teater. Bild.
1939-10-06 Livligt intresse för naturreservatvandringen i Gustafsbergsterrängen. Natur.
1939-10-06 Vid mörkläggningsövningen i mitten av denna månad. Regemente. Krig.
1939-10-06 Kajarbeten pågå nere vid trähusfabriken. Hamn.
1939-10-07 Anbud infordras för anordnande av parkeringsplats vid Lane-Ryrs kyrka för bil.
1939-10-07 Bergs kafé öppnar ikväll å Kungsgatan 13, Uddevalla, 2 våningen. Annons.
1939-10-07 Hasselbacken, den gamla pilen vid Lilla Nygatan skattade igår åt förgängelsen.
1939-10-09 Rolig naturvettstävling drog massor av folk ut i terrängen.
1939-10-09 Orusts sista i drift varande väderkvarn finnes på Göksäter i Röra socken. Jordbruk. Kultur. Bild.
1939-10-09 Kaférond i Uddevalla, Nyholms, Bergs kafé och Folkets Hus kafé.
1939-10-09 50 år fyller bagaremästaren Karl Blomqvist, bördig från Munkedal.
1939-10-10 Rektorn vid verkstadsskolan T. Thelander frikändes i målet rörande påstådda tjänstefel. Polis.
1939-10-10 SJ har återinfört normala tågförbindelser på Lysekilsbanan. Järnväg.
1939-10-10 IOGT:s ungdomskonferens i Dingle. Föreningar. Alkohol.
1939-10-10 Byggnadsverksamheten i Uddevalla, det stora nybygget vid Södra Hamngatan. Byggnad. Bostad.
1939-10-10 Junohus blir utan trähusexport pga av kriget. Industri.
1939-10-10 Många stora nybyggen i Uddevalla. Bild på Sagahuset nu under tak, Idrottshallen är under byggnad.
1939-10-11 60 år fyller handelsträdgårdsmästare Axel Lindebäck, Lysekil.
1939-10-12 Stulen bil med våldsam fart hamnade i diket i Väne-Ryr. Ynglingar hade änglavakt. Olycka. Polis.
1939-10-12 70 år fyller sjökapten Oskar Ehrnst, Stenungsund. Ha berättar minnen från världskriget.
1939-10-13 Skolavslutning vid lantbruksskolan i Dingle. Bild.
1939-10-13 Billguns verkstad, Swan & Lindahl, öppnas idag i fastigheten Kungsgatan 43.
1939-10-14 50 år fyller skepparen Anders Hansson, Hällevikstrand.
1939-10-14 Självlysande mörkläggningsknappar att fästa i knapphål finnes nu att köpa. Krig.
1939-10-16 Uddevallaborna gingo med verklig lojalitet och stort intresse in för mörkläggningsövningen i går. Krig.
1939-10-16 50 år fyller poliskonstapel John Sigurd Berndtsson, Lysekil.
1939-10-16 Egersbergsområdets byggnation med HSB-villor har gått raskt. Många har flyttat in. Bostad. Bild.
1939-10-16 Dalslandsstugan i Skansen anordnas av Dalslands Gille, grunden håller på att läggas. Hembygd. Förening.
1939-10-16 En titt på Bullarebygden. Bygdegård invigd i Naverstad. God turistsäsong. Hembygd.
1939-10-16 Dalslandsstuga från Ed uppföres av Dalslands gille på Skansberget. Hembygd.
1939-10-17 Förr tillvaratog man vildhonung i Bohuslän. Biskötseln hade fordom stor betydelse. Mat.
1939-10-17 Ingen mörkläggningsövning i Lysekil, men anskaffa material manar luftskyddschefen. Krig.
1939-10-17 Bågarna till idrottshallen har börjat resas. Byggnad. Bild.
1939-10-17 Lingjubileet blev god gymnastikpropaganda, markant livaktighet inom damgymnastiken. Idrott.
1939-10-18 Folkets hustomten och nya museet, debattämne i stadsfullmäktige. Myndighet.
1939-10-18 Den nya transformatorn under lindarna på söder intill den gamla vattenko. Energi.
1939-10-20 En industri som inte vill dö. Rationell stenindustri ger alltjämt god bärgning. Industri.
1939-10-20 Titt på byggfronten, de fem stora bågarna till idrottshallen är resta. Byggnad.
1939-10-21 50 år fyller musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente, Thure Wilhelm Törner.
1939-10-21 10 000 kg:s block äkta bohusgranit från Kullgrens i Bovallstrand hugges till tysk jätteörn. Staty.
1939-10-23 Broförbindelse Stenungsund-Tjörn önskas av tjörnbor.
1939-10-23 Bohuslän har större bränsletillgångar i skogen än någon anat, säger länsjägmästare John Lindner.
1939-10-23 Borgmästare Elof Arnold Wetterström avsatt. Hovrätten har avkunnat utslag i målet. Polis.
1939-10-23 Röra kyrkas tornrum är som ett kyrkligt museum.
1939-10-23 Gunnar Persson har flyttat manufakturaffären snett över gatan till Kungsgatan. Annons.
1939-10-24 50 år fyller trädgårdsmästare Johan Sandberg, Dingle.
1939-10-24 Gustafsberg, nordeuropas äldsta badort, berättelse av T. S-g
1939-10-24 Bilden för dagen visar hur Dalslandsstugan skall se ut. Hembygd. Byggnad.
1939-10-25 Kristidsstyrelsen delar på fredag ut kriskorten. Korten är att anse som beredskapskort. Krig.
1939-10-25 60 år fyller generalmajor Harald Malmberg. Han var chef för Bohusläns regemente 1930-1936.
1939-10-25 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Uddevallas stora dagar juli-augusti 1814. Historia.
1939-10-25 I anslutning till arbetena vid Badökajen föreslås uppmuddring av ränna.
1939-10-25 Kosters kapell invigdes igår av biskop Block. Kyrka. Invigning.
1939-10-25 De fem bågarna är resta på Idrottshallen, I Gunnar Perssons hus, affärslägenhet.
1939-10-26 Dalslands torvfabrik i Bäckefors nedbrunnen. Brand.
1939-10-26 Uddevallabo som var med vid ångaren Albanias topedering berättar. Krig. Båtar.
1939-10-26 Frukt-och blomsterhandlaren Edvard L. Larsson, död, 68 år. Bördig från Lane Ryr.
1939-10-26 Stadens Park av F.E.K.
1939-10-26 Söndagen den 5 nov får Uddevalla sin automattelefon.
1939-10-28 Utdelningen av ransoneringskort började i går i Uddevalla. Krig.
1939-10-28 50 år fyller verkmästare Johan Sjöberg, Södra Drottninggatan 22.
1939-10-28 Till militärpastor vid Bohusläns regemente har utnämnts stiftadjunkt Gunnar Roudén. Utnämning.
1939-10-30 Sångare Arne Ohlson och musiker Allan Sundberg i vapenrock vid Bohusläns regemente.
1939-10-30 Rekordlågt vattenstånd i Hasselbacken.
1939-10-31 Det skall byggas mycket i de centrala delarna. Byggnader.
1939-10-31 Stadsarkitekten om 1939-års byggnadssäsong och framtidsutsikterna. Bostad. Bild.
1939-10-31 Bild på Gunnar Perssons byggnad.
1939-10-31 Svinesundsbron under uppförande, skall vara klar 1941.
1939-10-31 Gullbrandsdalen ståtar med flera stora nybyggnader.
1939-10-31 Nybyggnader på Halla, bild på Algot Schermans, Sigurdssons m flera.
1939-10-31 IOGT kan 60-årsjubilera. Den 5 nov 1879 började de moderna folkrörelserna.
1939-10-31 Gregarts fastighet vid Kilbäcksgatan har genomgått en grundlig renovering.
1939-10-31 Bild på Bröd Karlssons nybyggnad mittemot Margretegärde.
1939-11-01 Nytt skott vid Malö Strömmar, där nya ångbåtsrännan skall gå fram. Farleder.
1939-11-01 Arbetet med nya Göteborgsvägen är snart färdigt. Stensättningen kan börja. Vägarbeten.
1939-11-01 Brand- och polislarm tillstyrktes av drätselkammaren.
1939-11-01 Nu skall det åter muddras i hamnen- och ett stort mudderverk har anlänt till Uddevalla.
1939-11-02 Munkedals kapellbyggnad, invigning 3 december. Kyrka.
1939-11-02 "Likt & olikt". Lamellhus. Om Brattska ängen och donationen.
1939-11-02 60 år fyller byggmästaren Axel Sohlberg, Munkedal.
1939-11-02 Bilfirman Hilding Jonssons nya affärsfastighet i Dingle snart färdig. Byggnad.
1939-11-02 Torparen Johan Martinsson, Fröland, förärades patriotiska sällskapets silvermedalj. Utnämning.
1939-11-03 50 år fyller kajstyrmannen Oscar Green, Uddevalla.
1939-11-04 Forshällagården Garn i släktarv sedan karolinertiden. Jordbruk. Hembygd.
1939-11-04 70 år fyller hemmansägaren Magnus Hermansson. Forshällagården Garn, gammal släktgård.
1939-11-06 Bild på Gullbrandsdalen, första huset byggdes för cirka 6 år sedan.
1939-11-06 Förre tullöverkontrollören Per Vilfrid Martens, Ulvesund, Ljungskile, död. 75 år.
1939-11-06 Automatiseringen av telefondriften i Uddevalla gick utmärkt.
1939-11-07 60 år fyller urmakaren Einar Andersson, innehavare av Anderssons ur- och optik på Kungsgatan.
1939-11-07 En ny fotoaffär har öppnats av herr Gösta Andren i lokaler i Kungsgatan 36.
1939-11-07 Automattelefonens register uträttar telefonistarbetet.
1939-11-08 70 år fyller häradshövding Ivar Kock. En återblick på de 20 år han han verkade i Sunnervikens domsaga.
1939-11-08 Försämrat läge på arbetsmarknaden i länet. Kristiden med mera orsaken. Arbetsmarknad.
1939-11-08 Den unge lysekilskonstnären Helge Andersson har öppnat en utställning av sin senaste produktion.
1939-11-09 Fina mässhakar till Munkedals kapell. Kyrka.
1939-11-10 En ny herrekipering har öppnat i Lysekil under namnet Kahls herrekipering. Affär.
1939-11-11 Många nya namn på gator och kvarter blir det i Uddevalla. Historia.
1939-11-11 Agrell, Westerdahl, Silenz och Palmborg blir några av stadens nya kvartersnamn.
1939-11-11 Kring gatunamnberedningens förslag av Georg Karlson. Gatuarbete.
1939-11-11 Parkkafeét Kilbäcksgatan 38 öppnas den 17 nov 1939, Maja Carlsson.
1939-11-13 En titt på yttre Sotenäs. Vattenledningsarbetet- och ny fiskauktionshall i Smögen. Ledningar.
1939-11-13 Kommunalmannen Anders N. Ceder, Gravarne, död. 70 år.
1939-11-14 50 år fyller målarmästaren Harald Uttman, Uddevalla.
1939-11-14 Flatö- och Ängöborna känna sig isolerade. Kräver färjförbindelse med Dragsmark. Farleder.
1939-11-14 "Likt & olikt". Marknadsplatser av F.E.K.
1939-11-14 Folkskollärare John Stalemark vann valet som lärare till Gnällens skola på Stadsfjället.
1939-11-15 Teatern, Uddevalla 16 nov. Jazzkonsert med Arne Hülphers berömda orkester. Musik o sång.
1939-11-15 90 år fyller förre sjökaptenen Aug. L. Kihlberg, Lysekil.
1939-11-15 Preliminära underhandlingar om SJ-övertagande ha ägt rum mellan staten och UVHJ-järnväg.
1939-11-15 Gott rekryteringsresultat vid I17. 28 av 39 volontäranställningar redan besatta. Regemente.
1939-11-15 Bro mellan Kolhättan och Orust går på 2.5 miljoner kronor.
1939-11-15 Frälsningsarmén får nya lokaler vid Stora Nygatan. Nybygge skall igångsättas. Kyrka. Byggnad.
1939-11-16 Jubileumsfest i folkets hus sjukhuspersonalens organisation 10 år. Jubileum. Bild.
1939-11-16 70 år fyller förre folkskolläraren Herman Carling.
1939-11-18 60 år fyller maskininspektör Axel Håkansson, Uddevalla.
1939-11-18 Skatten sjunker sakta men säkert i Bohuslän. Politik. Pengar.
1939-11-19 Åter en försäljare för Gods o Gårdar fast för bedrägeri, insänt falska beställningar.
1939-11-20 Sionförsamlingen i Lysekil har invigt sitt nya församlingshem. Kyrka. Invigning.
1939-11-20 Jordbrukaredag. Lantbrukets olika organisationer hade möte i Hunnebostrand.
1939-11-20 Beklädnadsarbetareförbundets 50-årsjubileum. Tal av förbundsombudsman Per Pettersson Stockholm.
1939-11-20 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Sociala förhållanden under ofärdstider. Historia.
1939-11-20 Frälsningsarmén river och bygger av F.E.K.
1939-11-20 Taket läggs på Idrottshallen. Bild.
1939-11-21 Förre fanjunkaren vid Bohusläns regemente Georg Sahlberg, Göteborg, död, 72 år.
1939-11-21 Uddevalla får del i Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens beredskapsarbeten nästa budgetår. Vägarbeten.
1939-11-21 Uddevalla köpmannaförening har haft årsmöte och fastställt butikstängningstider. Affär. Föreningar.
1939-11-21 Tidningen Bohusläningen håller högtalarturné i större samhällen med mottot decemberprenumerera.
1939-11-21 Flatö och Ängöbornas isolerig brytes genom en färja till Dragsmark.
1939-11-21 Det blir färja mellan Flatön och Ängön.
1939-11-21 Svartedalen av F.E.K. Hushållningssällskapet började år 1874 att inköpa skoglösa.
1939-11-22 Förslag om ändrad tingsindelning. Bara 9 av 22 Sunnervikskommuner vill ha kansli i Lysekil. Myndighet.
1939-11-22 Färjefrågan Ängön-Dragsmark borde inte förts fram nu, säger orustledens förespråkare. Farleder.
1939-11-23 Reportage om Käringön. Käringöflickor seglade förr till Uddevalla- och sålde långa. Fisk.
1939-11-23 "Likt & olikt". Gatunamn av F.E.K.
1939-11-24 Lottaförening har bildats på västra Orust. Livligt intresse. Regemente. Föreningar.
1939-11-24 Stenindustrin gynnas framför fisket i förslaget till stadsplan. Fiskarna protesterar. Industri.
1939-11-24 Lysekils utmärkta hamnförhållanden böra nu utnyttjas.
1939-11-24 Minexplosion vid Bohuskusten. Kraftig detonation vid Ursholmen utanför Grebbestad. Krig.
1939-11-25 Blir det skridsko- och bandybana vid Rimnersvallen i år? Framställning till drätselkammaren. Idrott.
1939-11-25 Bohuslän föregångare på brunnsborrning. Bohusbrunnar intresserar övriga landet. Ledningar.
1939-11-25 Författaren Torsten Sandberg prisbelönad av Bonniers. T. S-g. Utnämning. Böcker.
1939-11-25 Fiskeflottans nybyggnadsprogram fortsätter, utrustas med kraftiga motorer, radio- och elljus. Båtar.
1939-11-25 Museisamlingarna uti Marstrands fästning förfalla. Museum.
1939-11-25 48 timmarsvecka för de affärsanställda från nyåret, Evert Sivik. Bild
1939-11-25 Bilbesiktningsmannen civ.ing. Henry Thorburn får ej kvarstå.
1939-11-27 Engelsk spärrballong drev genom södra Bohuslän mot Lilla Edet. Orsakade kraftstopp. Ledningar.
1939-11-27 Snöstormen i Bohuslän orsakade el- och telefonavbrott. Väder.
1939-11-27 Hushållningssällskapets historia under tjugofemårsperioden 1914-1939. Jordbruk.
1939-11-27 Postmästaren Viktor Rosén, Munkedal, avgår med med pension.
1939-11-27 Bohuslänsk dikt av T. S-g.
1939-11-27 Från bränneriet till snapsglaset, om priser.
1939-11-27 Götaälvbron invigdes igår.
1939-11-27 Gammal kvinna omkom vid gasförgiftningsolycka på Strömhagen. Död.
1939-11-27 Uddevallas postkontor är för trångt. Tillbyggnad föreslås.
1939-11-28 De senaste dagarnas storm driver minorna mot Bohusläns kuster. Fem explosioner i går. Krig.
1939-11-28 Hushållningssällskapets historia 1914-1939 (forts.). Jordbruk.
1939-11-28 Uddevalla skidklubb firar 10-årsjubileum. Idrott.
1939-11-28 De nya broarna över Bäveån- och kajerna stå nu färdiga för avsyning. Hamn. Bild.
1939-11-29 Kritiskt i Lysekil i går kväll. Mina låg- och högg i hamnens stenar. Krig.
1939-11-29 Göteborgs- och Bohus läns Hushållningssällskaps historia 1914-1939. del 3. Jordbruk.
1939-11-30 5 000 kg dynamit i luften vid sprängningar för bättre farled vid Malö strömmar. Farleder.
1939-11-30 75 år fyller jordbrukaren Johan Alfred Andersson, Gnällen 1, Uddevalla.
1939-11-30 Elevhemmet i före detta häktet som eleverna själva inrett invigdes i går. Skola. Invigning.
1939-11-30 Biskop Block återinviger Röra kyrka den 14 december.
1939-11-30 Älskade grannar av F.E.K. prästgranskning av Uddevalla.
1939-12-01 Rossbyns (Råssbyn) skola nedbrunnen, barnen undervisas i Buslätts skola. Brand.
1939-12-01 Uddevalla kåkstad av F.E.K. Prosten i Lysekil kallade Uddevalla för kåkstad.
1939-12-01 Nytt skott vid Malö strömmar går i april, 60.000 kbm bergskärning under vattnet.
1939-12-02 Verkstadsskolans elevhem i före detta kronohäktet får idel lovord.
1939-12-02 60 år fyller byggmästaren Sven Alfred Nordqvist.
1939-12-02 "Likt & olikt". På resa i Lane- och Orustbygden.
1939-12-04 Uddevalla konstförening firade 10-årsjubileum.
1939-12-04 Munkedals kapell högtidligt invigt av biskop Block. Invigning. Kyrka.
1939-12-04 Göteborgs- och Bohus läns Hushållningssällskaps historia 1914-1939.
1939-12-05 Uddevalla sidenväveri arbetar för fullt. Krisen ökar efterfrågan på svenskt konstsiden. Industri.
1939-12-07 55 år fyller handlaren Mauritz Köllerström.
1939-12-07 Grosshandlaren E. J. Svensson, Kungsgatan 47, död. 67 år. Bild.
1939-12-07 Ellös nya brandstation färdig. Byggnad.
1939-12-08 60 år fyller stationsföreståndaren A.J. Edgren, Tanum.
1939-12-08 Uddevalla stad vill bygga ut Fossumsbergsfallen för elproduktion. Militären kräver kompensation. Energi.
1939-12-08 Fingals Sport & Husgerådsaffär, Södra Drottninggatan 4. Annons.
1939-12-08 Förslag till anläggning av vatten- och avlopp inom Hasselösunds municipalsamhälle.
1939-12-09 Rådhusrättens sessionssal har blivit konfektionslager för uddevallabornas Finlandsinsamling. Krig.
1939-12-09 10 tomtförslag för nytt museum har undersökts och poängsatts. Margretegärde leder.
1939-12-11 Enig uppslutning kring projektet med led Lysekil-Orust. Vägarbeten. Bro.
1939-12-11 Hänt och känt i Hamburgsund. Hembygd.
1939-12-12 Tidningen Bohusläningen har utsänt egen korrespondent till krigets Finland.
1939-12-12 Kvarteret Dyrehaven "Bildtska tomten". Fabrikör A. H. Andersson .
1939-12-13 Kungliga Bohusläns regementes plaskdam. Berättelse av F.E.K.
1939-12-13 Hemsömnadsindustri till Hovenäset. Ett 50-tal sömmerskor beredas arbete. Näringsliv. Arbetsmarknad.
1939-12-14 Ett par av de nya förslagen till museitomt i Uddevalla. Tecknad bild Dyrehaven. Museum.
1939-12-14 Banvakt dödad när rälsbuss och dressin krockade norr om SJ-stationen. Olycka.
1939-12-15 Röra nyrestaurerade kyrka har återinvigts av biskop Block. Invigning.
1939-12-15 Konsul John Sterner, Lysekil, död. 79 år.
1939-12-16 "Träbron" över Bäveån vid Kungstorget fyller 100 år. Jubileum.
1939-12-16 Skärhamn har fått en ny brandstation. Idrotts- och samlingslokal påbörjad. Byggnad.
1939-12-16 Flera nybyggnader i Ljungskile. Bild.
1939-12-16 Här kryddas för julen. Ett sillreportage från konservfabriken i Grebbestad. Fisk.
1939-12-16 Sjökaptenen Emanuel Mattsson, 94 år Uddevalla äldste manlige invennvånare. Död.
1939-12-18 75 år fyller förre brevbäraren Johan Lundberg, Uddevalla.
1939-12-18 Håby kyrka togs ånyo i bruk, högtidlig återinvigning.
1939-12-18 Votering i fullmäktige. Nya museet och biblioteket förläggs till Dyrehaven. Museum. Böcker.
1939-12-18 Uddevalla-Göteborg på 17 timmar. När posten kördes med hästskjuts, Johan Lundberg.
1939-12-19 Nära 2.000 fosterhem ordnade i Bohuslän och Dalsland åt flyktingbarn från Finland. Krig.
1939-12-19 Stiftsungdomens egen kyrka på Åh är färdig. Invigning.
1939-12-20 Sporttjänst, Axel Johansson- och Walter Karlsson, Södra Hamngatan 19. Annons.
1939-12-20 Två nya mejerier snart färdiga att tagas i bruk. Tanumshede och på Säm. Mat.
1939-12-20 Ålgårds kvarn på Orust har fått två vattenturbiner installerade. Är därmed först på Orust.
1939-12-21 Rekordtillförsel av julgranar i år. Priset för en ordinär gran är 2 kronor. Seder o bruk.
1939-12-21 50 år fyller handlanden Fredrik August Lengquist, Uddevalla.
1939-12-22 Julbilagan: Bohusläningen.
1939-12-23 Skiss över det nya Folkets Hus som i en framtid skall resas ute på söder. Byggnad.
1939-12-25 Kosters kapell invigdes av biskop Block. Invigning. Kyrka.
1939-12-28 Förre tändsticksarbetaren Pontus Kamperin, Uddevalla, död. 76 år.
1939-12-28 Firma Otto Werner har övergått i VD:ns Disponent John Möllers ägo. Affär.
1939-12-28 Bryggmästare Edv. Johansson, 85 år, 1921 startade han eget. Död.
1939-12-28 95 år fyller Skredsviks äldsta invånare Augusta Svensson i Kamperöd.
1939-12-28 Mollösunds nya hamn blir färdig till våren.
1939-12-28 Fru Anna Thorburn, född Lindskog. (mor till Dagmar Thorburn). Död.
1939-12-29 60 år fyller typografen Anders Blomberg, Uddevalla.
1939-12-29 Sveriges första flytande demonstrationskök sjösatt i Henån. Skall göra skärgårdsturné i sommar. Båtar.
1939-12-30 75 år fyller förre landstingsmannen Hilmer Hermansson, Frändö, Färgelanda.
1939-12-30 Förre bryggmästaren J. Edv. Johansson, Uddevalla, död. 85 år.
1939-12-30 Vad sig under 1939 tilldragit haver bl.a. elektriska invigningståget vid SJ. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar